× "

müstehap nedir kısaca

" arama sonuçları

nafile namazı revÂtib ve müekked sünnetler nedir

nâfile, farz ve vâcip olan ibadet yerine getirildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilâve ibadeti ifade eder. bunun ötesinde aşağıda görüleceği gibi nâfile kapsamında yer alan sünnet namazları mümkün oldukça kılmak, kılmaya çalışmak, peygamberimiz’e olan muhabbeti ve bağlılığı pekiştirme bakımından son derece yerinde bir tutum olur.   a) revâtib sünnetler bir vakti bulunan nâfile namazlara revâtib sünnetler denir. bunlar belli bir düzen ve tertip içinde, beş vakit farz namazlarla birlikte kılındığı için bu şekilde adlandırılmıştır. bunların bazıları müekked, bazıları gayr-i müekked sünnettir. hanef&ic...

fen ve kimya ödevlerim

  suyun donma derecesi ve hissedilir sıcaklık olgusu okulumuzu ve çevresini temiz tutmanın önemini anlatan bir slogan  trafikte trafik işaretlerine uymanın önemi nedir röntgen filmi yokken kırıklar nasıl anlaşılırdı trafikte trafik işaretlerine uymanın önemi kısaca sağlıklı bir çevremiz olması için okulda ne gibi çalışmalar yapabiliriz sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapabiliriz sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapmalıyız toplama işlemi günlük hayatta nerelerde kullanılır turistlere nasıl davranmalıyız turistlere nasıl davranmalıyız yazı turistlere nasıl davranmalıyız kompozisyon turistlere nasıl davr...

mbsts

             ilmihal bilgileri deneme sınavı                    din ve mahiyeti&islam dini 1-tanrı’nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir? a) reenkarnasyon b) tenasüh c) enkarnasyon d) monoteizm e) dualizm 2-aşağıdaki mezheplerden hangisi ehl-i sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir? a) hanefi b) maliki c) eşari d) hanbeli e) şafii 3-insanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir? a) cebriye b) maturidi c) şia d) mutezile e) zeydiye 4-mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir? ...

nafile oruçları, nafile orucu nedir? nafile orucu hakkında

nafile oruç nedir farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile oruç olarak isimlendirilir. daha önce namaz çeşitlerini ele alırken belirttiğimiz gibi, nâfile, gereksiz anlamına değil, farz ve vâcip olanın dışında, kısaca gerekenin dışında yapılan anlamına gelir. daha fazla sevap kazanmak maksadıyla yapıldığı için tabir câizse nâfile ibadet, bir bakıma fazla mesai yapmaktır. nâfile oruçların sünnet, müstehap, mendup veya tatavvu olarak adlandırıldıkları da olur. nâfile oruç, mubah olan tüm günlerde tutulabilir. ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülerek bugünlerde oruç tutmak sünnet veya...

yolcunun namazı..yola gidenin namazı..

yolcunun, öğlen, ikindi ve yatsı namazlarını, sekiz şart altında kısaltarak ikişer rekât kılması gerekir: 1. şart: yol, sekiz şer'î fersahtan [takriben 44 km.] az olmamalıdır. 1259- gidiş dönüşü sekiz fersah olan bir kimse, ister gidişi dört fersahtan az olsun ister gelişi veya olmasın, namazını seferî yani kısaltarak kılmalıdır. buna göre, gidiş üç fersah, dönüş beş fersah veya tersine olursa, seferi olarak (=kısaltarak) iki rekât kılmalıdır. 1260- gidiş dönüşü sekiz fersah olan bir yolda, aynı gün veya gece dönse dahi namaz seferî (=kısaltılarak) kılınmalıdır. ama bu durumda ihtiyat ederek tam olarak da kılması daha iyidir. 1261- yol, sekiz fersahtan biraz az ...

üç aylar nedir , üç aylar hakkinda , üç aylarda yapilmasi gereke

üç aylar nedir , üç aylar hakkinda , üç aylarda yapilmasi gerekenler , üç aylar hangileridir , mübarek üc aylar , üc aylar 2010 , 2010 üç aylar üç aylar üç aylar, kamerî aylardan recep, şâban ve ramazan aylarıdır. bu mübârek aylardan birincisi olan receb'in mânevî değerine, kur'an-ı kerim'de ve sevgili peygamberimiz'in hadis-i şeriflerinde işaret buyurulmuştur. kur'an-ı kerim'de şöyle buyurulur: "allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı onikidir. bunlardan dördü haram aylarıdır. bu, dosdoğru bir nizamdır. öyleyse o aylar içinde kendi...

iftar nedir?

orucu bozmak, orucu açmak, ramazanda akşam yemeği, oruç bozma vakti. iftarın zıddı, yani oruca başlamak, "imsâk" terimiyle ifade edilir. orucun başlangıç ve sonu kur'an kerîm'de şöyle belirlenir: "fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırdedilinceye kadar yeyin, için. sonra orucunuzu geceye kadar devam ettirin" (el-bakara, 2/187). ayetteki siyah iplik gece; beyaz iplik ise gündüz anlamında kullanılmıştır. oruçta gündüzün başlangıcı, islâm âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre, ikinci fecirden (fecr-i sadık) itibarendir. sona ermesi ise güneşin batmasıdır (et-taberî, câmiu'l-beyân, mısır 1388/1968, ıı, 177 vd.; ibn kesîr, m...

teyemmüm

teyemmüm teyemmüm; ellerinin içiyle yeryüzü cinsinden bir şeye vurup yüzünü yıkar gibi bir defa sıvazlamak, tekrar aynı şekilde vurup, sol eliyle sağ kolunu, sağ eliyle de sol kolunu dirseklerle beraber birer defa sıvazlamak ve bunları temizlenme niyetiyle, yani rastgele değil de, teyemmüm kastıyla yapmaktır. teyemmümün farzı ikidir: niyet ve yüzü ve kolları sıvazlamak üzere, ellerle iki vuruş. buna kısaca "iki darp bir niyyet" denir. teyemmümün sağlam olabilmesi için; suyu kullanmaktan aciz olmak, teyemmüm edecek şeyin temiz olması, teyemmüm edilen organların her yerini sıvazlamak şarttır. toprak, kum, kiremit, tuğla; beton ve taş gibi şeylerle,...

teyemmüm nedir?

teyemmüm teyemmüm; ellerinin içiyle yeryüzü cinsinden bir şeye vurup yüzünü yıkar gibi bir defa sıvazlamak, tekrar aynı şekilde vurup, sol eliyle sağ kolunu, sağ eliyle de sol kolunu dirseklerle beraber birer defa sıvazlamak ve bunları temizlenme niyyetiyle, yani rastgele değil de, teyemmüm kastıyla yapmaktır. teyemmümün farzı ikidir: niyyet ve yüzü ve kolları sıvazlamak üzere, ellerle iki vuruş. buna kısaca "iki darp bir niyyet" denir.teyemmümün sağlam olabilmesi için; suyu kullanmaktan aciz olmak, teyemmüm edecek şeyin temiz olması, teyemmüm edilen organların heryerini sıvazlamak şarttır.toprak, kum, kiremit, tuğla; beton ve taş gibi şeylerle, tozları olmasa dahi teyemmüm yapılır.c&uum...

islam yeri

din nedir ?iman ve amel mevzuu olarak insanlara cenab-ı hak tarafından teklif olunan hak ve hakikat kanunlarının hey’et-i mecmuasıdır.din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır.insanların cemiyet hayatında barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını sağlar, hakiki saadete ulaştırır. dinin zayıfladığı cemiyetlerde ırkçılık ve ihtilâlci ideolojiler yayılır. milletin birlik ve dirliği bozulur.cenab-ı hakk’ın dergâh-ı uluhiyyetine kulluk edasına vesile ve medar olan ibadet, islâm, şeriat’tir.o halde, din, dünya ve ahiret hayatında huzur ve mutluluk veren, bir düzendir. bu düzen, allah(cc)’ın koyduğu ...

ilimhazinem hepimize yeter > ibadetler > hac ve kurban kes

ilimhazinem hepimize yeter > ibadetler > hac ve kurban kesmek pda tüm versiyonu göster : hac ve kurban kesmek haccin tarifi ve faziletlerihaccin rukûnlari ve sünnetlerirasulullah'in hacci ve sonuçlarihaccin yapiliş şeklihac ve nefıs muhasebesıhac ibadetikurban nisabinin hesabindan muaf olan havayic-i asliyyede ölçükurbanlik hayvan sahibine ,sıratta bir binektirkurbanla ilgili fikhi meselelerkurbanla ilgili tum konularkurban kesmek insanlığa intisaptırkurbanın büyüklüğü, kilo ile alım satımı...kurban tartışmaları neyi kurban ediyor?neden sadece koyun, keçi, sığır ve deve cinslerinden kurban oluyor?nefsini nirana,malını ihvana,oğlunuda kurbana bezlettikurban ibadetikurban kesmede dikkat edilecek ölç&uum...

kadının hakları

 http://kuranca.blogcu.com   kadının hakları"birisine bir kız çocuğu müjdelenirse, üzüntüsünden yüzü simsiyah kesilir..." (kur'ân-ı kerîm 16 (en-nahl)/58 ) bu âyette allah (c.c.) cahiliyyet insanının kadına bakışını anlatır ve takbih eder. halbuki, "allah diledigine kız, dilediğine erkek, dilediğine ikisini birden verir, dilediğini de kısır yapar." (kur'ân-ı kerîm 42 (es-sûrâ)/49)kadın da tıpkı erkek gibi doğar, erkek gibi insan yavrusudur. şefkatte ve hediyede aralarını ayırırlarsa, anne baba sorumlu olurlar. peygamberimizin vasiyyetini gözetmemiş olarak şefaatten mahrumiyeti hak ederler. cahiliyyet duygularının insanlarda zaman zaman depreşeceğini bildiği için, efendimiz kız &cc...

ikinci bölüm

ikinci bölüm hacca hazırlık, hac yolculuğu ve haccın yapılışı ı- hacca hazırlık farz olarak ömürde bir defa yerine getirilmekte olan hac, günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. bu fırsattan gereği gibi yararlanmak için hacca ruhen ve bedenen çok iyi hazırlanmak gerekir. ruhi hazırlıkların başında ihlâslı olmak gelir. çünkü ihlâs amellerin özüdür. allah’ın rızası ihlâs ile kazanılır. ihlâssız olarak yapılacak bir hac, her ne kadar kişiyi hac yükümlülüğünden kurtarsa da, kendisinden beklenen yararları sağlayamaz. hz peygamber; "şüphesiz, allah sadece kendisi için ve sırf kendisinin rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder."(15) buyurmaktadır. bu sebeple hacca gitmeye karar veren müslüman, kesinlikle gösterişten, hac ibadeti vasıtasıyla bir takım kimselerin yanında ...

hacca hazırlık, hac yolculuğu ve haccın yapılışı

hacca hazırlık, hac yolculuğu ve haccın yapılışı ı- hacca hazırlık farz olarak ömürde bir defa yerine getirilmekte olan hac, günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. bu fırsattan gereği gibi yararlanmak için hacca ruhen ve bedenen çok iyi hazırlanmak gerekir. ruhi hazırlıkların başında ihlâslı olmak gelir. çünkü ihlâs amellerin özüdür. allah’ın rızası ihlâs ile kazanılır. ihlâssız olarak yapılacak bir hac, her ne kadar kişiyi hac yükümlülüğünden kurtarsa da, kendisinden beklenen yararları sağlayamaz. hz peygamber; "şüphesiz, allah sadece kendisi için ve sırf kendisinin rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder."(15) buyurmaktadır. bu sebeple hacca gitmeye karar veren müslüman, kesinlikle gösterişten, hac ibadeti vasıtasıyla bir takım kimselerin yanında itibar kazanma...

sahte korkulardan arınmak

muhammed emin gülbir çeşit korku vardır ki, bütün korkuları dindirir. bir çeşit korku vardır ki, peşinden korku üretir. korku vardır, sonu sevince çıkar. korku vardır, içine düşeni dert ateşiyle yakar. korku vardır, ibadettir. korku vardır, zillettir. korku vardır, baştan sona fazilettir. korku vardır, herşeyi ile rezalettir. korku vardır, sahibini allah’a yaklaştırır. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !