× "

müzik aletleri ve isimleri

" arama sonuçları
müzik aletleri isimleri

müzik aletleri isimleri

  tambur tambur, türk müziğinde yaygın olarak kullanılan ve yalnız türklerde görülen telli bir çalgıdır. tamburun kökeni, hangi tarihte ortaya çıktığı bilinmemektedir. sümerce "pantur"dan geldiği hakkında bilgiler mevcuttur. araplar, kelimenin "kuzunun kuyruğu" anlamına gelen "dumba-i bara"dan geldiğini söylerler. sözcük, sonraları iran'da ve orta asya'da, daha çok bağlamaya benzeyen armudi gövdeli, uzun saplı çalgıların adı olarak kullanılmıştır. özellikle avrupalı gezginlerin (örn. charles fonton ve toderini), sapındaki perde bağları dolayısıyla türk müziğinin ses sistemini gözle görülür biçimde yansıtt...

müzik

müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış hâlidir. başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. özellikle 20. yüzyıl çağdaş batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. bunun ötesinde, gittikçe ...

müzik

    müzik ( musiki ) , "insanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır". müziğin diğer bir tanımı ise "insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır" şeklindedir.   ses : bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.   sesin duyulması ( işitme ) : insanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.   sesin hızı : sesin herha...

müzik

genel müzik bilgisi     müzik ( musiki ) , "insanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır". müziğin diğer bir tanımı ise "insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır" şeklindedir.   ses : bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.   sesin duyulması ( işitme ) : insanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.   sesin hızı...

ilginç müzik aletleri...

sayın dostlatlar; size ilginç müzik aletlerinden birkaçını tanıtmak istedim: ***fagot: boru biçimli, perdeli bir nefesli müzik aletidir. kamıştan imal edilen iki borunun birbirine takılması ve ucuna da kıvrımlı bir ağızlığın eklenmesiyle oluşur. dört bağlantı parçası bulunur. orkestralardaki en kalın sesleri çıkaran çalgı olmasına rağmen çok yumuşak bir tını verir. beethoven’ın 5. ve 9. senfonilerinde önemli rolü vardır. ***sitar: iki enstrümanın isimleri birbirine bu kadar benzer ancak. sitar ve kemençe. hayret verici değil mi? tamam kabul ediyoruz, felaket bir şakaydı. sitar biliyor olabileceğiniz gibi hindistan kökenli bir çalgıdır. adının “otuz tel” an...

kur'an ve sünnet'te müzik.....!!!!!!!!!!!

kur’an ve sünnet’te müzik allah’ın kullarını saptırmada ve o’nun yolundan kaydırmada şeytanın kullandığı araçların başında müzik ve türevleri olan şarkılar, türküler vb. gelmektedir. müzik, insanın dili ve kalbinde meydana getirdiği kötü etkilerden dolayı allah’ın kitab’ının dinlenilmesine bir set olmaktadır. böylece kuran’da bildirilen şeylere karşı bir gaflet meydana gelir ve şeytanın yolu açılmış, rahmanın yoluna engel konulmuş olur. müzik, insanı gaflete sevk ederek, namazla kâim olan ve erişilen tüm güzelliklerin aksi etkiler doğurur. namazın kötülük ve aşırılıktan menetmesine karşın, müzik bunlara yol açar. müziği...

müzik bilgileri

müzik meksika'da gitar çalan bir sokak müzisyeninin gitar sapı detayı müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış hâlidir. başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. özellikle 20.yüzyıl çağdaş batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büy&uu...

ilginç müzik aletleri...

ilginç müzik aletleri... sayın dostlatlar;size ilginç müzik aletlerinden birkaçını tanıtmak istedim:***fagot: boru biçimli, perdeli bir nefesli müzik aletidir. kamıştan imal edilen iki borunun birbirine takılması ve ucuna da kıvrımlı bir ağızlığın eklenmesiyle oluşur. dört bağlantı parçası bulunur. orkestralardaki en kalın sesleri çıkaran çalgı olmasına rağmen çok yumuşak bir tını verir. beethoven’ın 5. ve 9. senfonilerinde önemli rolü vardır. ***sitar: iki enstrümanın isimleri birbirine bu kadar benzer ancak. sitar ve kemençe. hayret verici değil mi? tamam kabul ediyoruz, felaket bir şakaydı. sitar biliyor olabileceğiniz gibi hindistan kökenli bir çalgıdır. adının “otu...

ilginç müzik aletleri...

sayın dostlatlar;size ilginç müzik aletlerinden birkaçını tanıtmak istedim:***fagot: boru biçimli, perdeli bir nefesli müzik aletidir. kamıştan imal edilen iki borunun birbirine takılması ve ucuna da kıvrımlı bir ağızlığın eklenmesiyle oluşur. dört bağlantı parçası bulunur. orkestralardaki en kalın sesleri çıkaran çalgı olmasına rağmen çok yumuşak bir tını verir. beethoven’ın 5. ve 9. senfonilerinde önemli rolü vardır. ***sitar: iki enstrümanın isimleri birbirine bu kadar benzer ancak. sitar ve kemençe. hayret verici değil mi? tamam kabul ediyoruz, felaket bir şakaydı. sitar biliyor olabileceğiniz gibi hindistan kökenli bir çalgıdır. adının “otuz tel” anlamına geldiği sö...

müzik bilgisi

müzik ( musiki ) , "insanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır". müziğin diğer bir tanımı ise "insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır" şeklindedir.   ses : bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.   sesin duyulması ( işitme ) : insanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.   sesin hızı : sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre...

müzik büyük afyondur! 

  kur’an ve sünnet’e göre şarkı, türkü ve müzik   hamd; ancak allah’a mahsustur. salât-ü selâm; rasûlullah’ın, o nun a’li ve ashab’ının ve de kıyamete kadar onların yoluna ittiba edenlerin üzerine olsun... allah’ın kullarını saptırmada ve o’nun yolundan kaydırmada şeytanın kullandığı araçların başında müzik ve türevleri olan şarkılar, türküler vb. gelmektedir. müzik, insanın dili ve kalbinde meydana getirdiği kötü etkilerden dolayı allah’ın kitabının dinlenilmesine bir set olmaktadır. böylece kuranda bildirilen şeylere karşı bir gaflet meydana gelir ve şeytanın yolu açılmış, rahmanın yoluna engel konulmuş olur. müzik, insanı gaflete sevk ederek, namazla kaim olan ve erişilen tüm güzelliklerin aksi etkiler doğu...

müzik nedir? müzik bilgisi nedir?

müzik ( musiki ) insanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.ses bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.sesin duyulması (işitme) insanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.sesin hızı sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. bu konuda yapılan çalışmalara g...

müzik

--------------müzik-------------   müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış hâlidir.başka bir deyiş ile de müzik,sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. özellikle 20. yüzyıl çağdaş batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlere ait yerel müzikler de bu tanımlama zorluğunu arttırmaktadır. tüm bu sebepl...

müziğin doğuşu ve müzik kültürü

müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış hâlidir.başka bir deyiş ile de müzik,sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. özellikle 20. yüzyıl çağdaş batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlere ait yerel müzikler de bu tanımlama zorluğunu arttırmaktadır. tüm bu sebeplerden dolayı, müziğin tek bir tanımla açıkl...

genel müzik bilgisi

genel müzik bilgisimüzik ( musiki ) , “insanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.ses : bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.sesin duyulması ( işitme ) : insanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.sesin hızı : sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !