× "

müzikte rönesans dönemi

" arama sonuçları

11. sınıf batı müzigi tarihi dersi konu özetleri ders notları

  ünitelerin içerikleri aşağıda yer almaktadır.  1. ilkçağ dönemi müziği bu ünitede,  müziğin doğuşu ile ilgili teoriler, müzik tarihinin müzikbilim içindeki yeri  ve işlevi, ilkçağ uygarlıklarına ait çalgıları ve ses sistemleri, ilkçağ uygarlıklarında müziğin  toplum hayatına etkileri gibi konular ele alınmıştır. bu konular, müziğin doğuşu ve ilkçağ uygarlıklarında kültür ve toplum hayatını anlatan belgesel vcd izletilerek, müzik tarihinin  müzikbilim içindeki yerini kaynak metinlerle ilişkilendirerek ve tartışma ortamı yaratılarak,  ilkçağ uygarlıklarındaki çalgı ve ses sistemlerine ili...

rönesans dönemi müzik - klasik dönem

15.-17. yüzyıl başları arasındaki dönem, uzmanlarca müziğin rönesans'ı olarak nitelendirilir. sanat ve edebiyatla ilgili olarak kullanılan bu terim, o dönemde müzik alanında gerçekleştirilen bir dizi hızlı gelişmeye işaret eder. bu dönemde kontrpuan tekniği yoluyla, birden çok sesin eşzamanlı olarak duyulmasına olanak veren yapıtlar bestelendi. bunlar çoksesli müziğin ilk örnekleriydi. aynı dönemde ortaya çıkan öteki müzik biçimlen fransa'da halk şiirlerinin bestelenmesiyle oluşan şanson'lar ve rondo'lardır.  15. yüzyılda avrupa'nın en önemli müzik merkezi, fransa'nın doğusundaki burgonya sarayı idi. buraya dönemin birçok ünl&uu...

barok dönemi tarihi çalgıları

barok, avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. barok kelimesi, portekizce düzensiz inci anlamına gelen barroco sözcüğünden türemiştir. barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi ve bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzı. başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 16. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. abartılı hareket duygusu ve net gözüken detayları ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir. yoğun bir e...

müzik tarihi

12. yüzyıldan 13. yüzyıla doğru müziği ve sanatı filizlendiren merkezler artık şato kilise ve eğitim çevreleridir. görsel sanatlarda derinlik ve perspektif olayının gündeme gelmesi müzikte de benzer deneyleri etkiler. müziğe derinlik kazandıran iki ya da daha çok sayıda ezgi çizgisinin organum yöntemiyle eşzamanlı olarak birleşmesi müzik sanatının perspektif kazanmasına ilk adımlardır. çalgı ve insan sesinin aynı ezgiyi seslendirdiği heterophony de çoksesliliğe atılan bir adım olmuştur. çoksesliliğin (polyphony) gelişme süreci ortaçağ’ı izleyen ve rönesans’a uzanan ve gotik dönem olarak adlandırılan geç ortaçağ süreci içinde üç ...

klasik müzik tarihçesi

barok dönem barok dönem, 1600 ile 1750 yılları italya’daki opera denemeleriyle başlamış, j.s.bach’ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pekçok kategoride de değerlendirilebilmektedir. barok portekiz’ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen , 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda avrupa'nın özellikle katolik ülkelerine (italya, ispanya, potekiz, avusturya, güney almanya, belçika) ve latin amerika'ya yayılmı...

klasik müzik nedir?

barok dönem, 1600 ile 1750 yılları italya’daki opera denemeleriyle başlamış, j.s.bach’ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur.barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pekçok kategoride de değerlendirilebilmektedir. barok portekiz’ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen , 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda avrupa'nın özellikle katolik ülkelerine (italya, ispanya, potekiz, avusturya, güney almanya, belçika) ve latin amerika'ya yayılmış olan üslup ...

klasik batı müziği - müzikte rönesans dönemi - rönesans dönemi

rönesans müziğirönesans müziği daha büyük bir akıcılık ve çok geçmeden bütün seslere yayılarak, doruk noktasını roland de lassus ve palestrina�nın eserlerinin oluşturduğu, dengesi güçlü çoksesli parçalar doğuracak olan benzetime neredeyse sistemli biçimde başvurulmasıyla ayırt edilir. başlıca türler gene ortaçağ türleridir (missa, motet, şarkı); bu da ispanyol tomas luis de victoria�yı son derece zengin anlatımlı motetler bestelemekten alıkoymaz (vor omnes, magnum mysterium). bununla birlikte lutherci ve calvinci reform�a bağlı müzikler (koraller, mezmurlar), artık sadece iyi çalışmış kilise şarkıcıları tarafından değil, cemaat tarafından da söylenmek üzere oluşturulmuş repertuvarlar aracılığıyla, yeni bir yalınlaşma arzusunu gündeme getir...

klasik müziğin tarihi nedir?

klasik müzik tarihi barok dönem barok dönem, 1600 ile 1750 yılları italya’daki opera denemeleriyle başlamış, j.s.bach’ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pekçok kategoride de değerlendirilebilmektedir. barok portekiz’ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen , 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda avrupa'nın özellikle katolik ülkelerine (italya, ispanya, potekiz, avusturya, güney almanya, belçika) ve latin amerika'ya yayılmış olan üslup olarak göze çarpar. barok sözcüğü yanlızca 17. yüzyıldaki genel tutumu nitelendi...

müzikte barok dönemi

voices of music grubunun “concerto barocco” adlı çalışması  barok dönemin en büyük bestecileri bach, corelli ve vivaldi’nin seçilmiş  eserlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş başarılı bir koleksiyon. albüme alınan eserler yendiden kayıt altına alınırken günümüzün gelişkin kayıt imkanlarından faydalanmakla beraber eserin aslına ve yapısına dikkat ediliyor. fakat çalışmanın sonunda d major joan pachelbel’s canon ve gigue ile farklı bir  performansla son veriliyor. koleksiyonda, vivaldi’nin keman konçertosu ağırlıklı yer alsa da genel olarak seçilen eserler tarihsel açıdan o dönemin  en iyi müzisyenlerin en iyi es...

rönesans hakkında geniş bilgi, rönesans hakkında, rönesans, röne

geleneksel anlamda rönesans, orta çağ ve reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 15. yüzyıldaki italyan rönesansı batı ile klasik antikite arasındaki bağın tekrar kurulmasını sağlamıştır. arap bilimi —özellikle matematik— alınmış, deneyselliğe geri dönülmüş, yaşamın önemi hakkında yoğunlaşılmış (örneğin hümanizm), matbaanın bulunmasıyla ve sanat, şiir ve mimari'de ortaya çıkan yeni tekniklerle bilgi yayılabilmiş, böylece radikal bir değişim başlamıştır. bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan avrupa'nın ticaret ve keşiflerle yükselişinin öncüsü olmuştur. italyan rönesansı bu dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. günümüz tarihçileri yukarıdaki tanıma kuşkuyla yaklaşmaktadır. rönesans [değiştir]rönesans "yeniden doğuş" anl..... gelen bir süreçtir...

güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri

güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri hazırlık çalışması     1-insanoğlu yapısı gereği güzele her zaman meyillidir. bu nedenle güzelliğin olduğu yerde bir sanat vardır. buradan hareketle güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren nokta sanattır. devirler değiştikçe insanların bilgi alanları da değişmiş, bu değişim sanatta da değişimler meydana getirmiş, bu değişimlere paralel olarak da birçok sanat dalı ortaya çıkmıştır. güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerini bir araya getiren sanat dalarına örnek ise, edebiyat, tiyatro, resim, sinema, heykel, hat, ebru, mimari, bale, opera vb. olarak verilebilir. 1-güzel, doğru, iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi a...

rönesans hakkında geniş bilgi

geleneksel anlamda rönesans, orta çağ ve reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 15. yüzyıldaki italyan rönesansı batı ile klasik antikite arasındaki bağın tekrar kurulmasını sağlamıştır. arap bilimi —özellikle matematik— alınmış, deneyselliğe geri dönülmüş, yaşamın önemi hakkında yoğunlaşılmış (örneğin hümanizm), matbaanın bulunmasıyla ve sanat, şiir ve mimari'de ortaya çıkan yeni tekniklerle bilgi yayılabilmiş, böylece radikal bir değişim başlamıştır. bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan avrupa'nın ticaret ve keşiflerle yükselişinin öncüsü olmuştur. italyan rönesansı bu dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. günümüz tarihçileri yukarıdaki tanıma kuşkuyla yaklaşmaktadır. rönesans [değiştir]rönesans "yeniden doğuş" anl..... gelen bir süreçtir...

rönesans dönemi bestecileri - orlando de lassus

        (1532-1594) hollandalı besteci (1532 yılında mons’da doğmuş, 14 haziran 1594 yılında münih’de ölmüştür).   orlando di laso, yaşadığı asrın zengin ruhunu çeşitli şekilde temsil etmektedir. flaman ekolünün geleneklerine bağlı olarak yetişen genç orlando di lasso, sonraları mozart’ın yaptığı gibi etrafındaki gelişmeleri dikkatle incelemiştir. kilise hizmetlerinden çok devlet hizmetlerinde bulunmuş, sicilya, milano, napoli, roma, ingiltere ve anvers gibi yerlerde kaldıktan sonra münih’e yerleşmiştir. önce bavyera dükünün saray ve kilise korosunda muganni olarak çalışmış, sonra da bu teşkilatın şefi olmuştur. burada, kendisine en geniş imkanları sağlıyan bir çevre bulmuştur. belediye katibinin kızı regina waeckinger ile ev...

rönesans dönemi bestecileri - giovanni pierluigi da palestrına

(takriben 1525 yılında roma yakınındaki palestrina’da doğmuş, 2 şubat 1594 yılında ölmüştür). etrafında mistik bir hava esen giovanni pierluigi da palestrina’nın şahsiyeti, zengin bir tarihi gelişmenin sonunda bütün büyüklüğü ile tek başına yükselmektedir.doğduğu şehir, roma’lı şair horatius’un şöhreti ile de iftihar eder. palestrina, buradaki kilisenin orgcusu ve koro şefi olarak hayata atıldı. bu yol onu roma’ya götürdü. “ölmez şehire” geldiği zaman henüz pek gençti. hayata gözlerini orada kapadı. yaşı epeyce ilerleyince palestrina’ya mantua şehrinde bir vazife teklif edildiyse de, mesleğine uygun yer olan roma’da kalmak için bunu kabul etmedi. bu bakımdan basit görünen hayatı, rahatlık içinde geçmemiştir. bazen lüfta, bazen de gad...

klasik müzik tarihi

barok dönem barok dönem, 1600 ile 1750 yılları italya’daki opera denemeleriyle başlamış, j.s.bach’ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pekçok kategoride de değerlendirilebilmektedir. barok portekiz’ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen , 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda avrupa'nın özellikle katolik ülkelerine (italya, ispanya, potekiz, avusturya, güney almanya, belçika) ve latin amerika'ya yayılmış olan üslup olarak göze çarpar. barok sözcüğü yanlızca 17. yüzyıldaki genel tutumu ni...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !