× "

maddi sıkıntıdan kurtaran dua

" arama sonuçları
işgüzar

işgüzar

gün boyu karşılaştığımız insanlara neler yaptığını sorduğumuzda, geçim derdiyle uğraşıyoruz, rızk temin ediyoruz, rızkımızı kazanıyoruz, ekmek davası, rızkımızı kovalıyoruz, evlatlarımın ve ailemin rızkını karşılıyorum gibi ilk bakışta masum görünen ama tevhid hakikatine pek uymayan kelimeler duyarız. ki bu kelimler imanı zedeleyebilen kelimelerdir. tevhid hakikatine uymayan, şirk kokan kelimelerdir bunlar. belki bu türden yanlış kelimeleri en fazla kullandığımız konu rızk konusudur. çünkü rızkla ilgili faaliyetlerimiz hayatımızda en fazla yer işgal eder ve en fazla endişe edilen konudur. peki, hayatımızın en ciddi meşguliyetini teşkil eden rızk konusunda ne yapıyoruz, rızk konusunda yaptığımız çabaların ad...

esma

  esma okuma sayısı esma’nın anlamı esma’nın havas’ı allah 66 o'nun zati ve özel ismidir. her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır her türlü istek ve tüm duaların kabul olması. er rahman 298 yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlûkatı rızıklandıran ve bunları müslüman olsun kâfir olsun hiçbir mahlûkatından esirgemeyen dünyada ve ahirette allah'ın sevgisini kazanmak. er rahım 258 kıyamet günü sadece ...

ebedi hayat(ahiret)

ebedi hayat ebedi hayat(ahiret)  ebedi hayat(ahiret) kıymetli okuyucularım çok istismar edilen hakkında çok asılsız hikayeler hurafeler. uydurulan israiliyetın çokca girdiği doğru ile yanlışın birbirine karıştığı .çok önemli olan bir konuyu yazaeken sizinde farkedeceğiniz gibi her zaman olduğu gibi ayetlerden ve muttegun aleyh olan yani sahih olan hadislerin eişiğinde çok teferrruata kaçmadın, gücüm yettiğince az ve öz olarak bu konuyu işlemek isted...im.fakat takdir edersinizki ciltler dolusu kitapların yazıldığı sadece kuran-ı kerimde yüzlerce ayetin bulunduğu insan hayatının en önemli safhasını bir iki satırla geçiştirmekle mümkün değildir.konu başlıkları şunlar olacaktır. sıra gö...

nuh as kıssası

nuh as ın kavmi ile olan tevhid mücadelesinin anlatıldığı kıssası kur'anda birden fazla surede geçmektedir. bu yazımızda  nuh as ın değişik surelerde geçen kıssalarını ayrı ayrı ele alarak bir bütün halinde anlamaya çalışacağız.                                  araf suresinde nuh as kıssası    59- andolsun biz nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. dedi ki: "ey kavmim, allah'a kulluk edin, sizin o'ndan başka ilahınız yoktur. doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım." 60- kavminin &o...

maddi sıkıntılar için dualar

-bereketlenmek için hergün 3 kere hucurat suresi okunur.(sy.54 cuz:26) -1100 adet(ya mugniy)ismi şerifi on cuma ara vermeden okunursa rızkı çok bollaşıp,maişeti genişler,kimseye muhtaç olmaz -hergün 1121 defa (ya mugniy)diyene cenabı hak fazlı kereminden ihsanda bulunur,kimseye muhtaç olmaz. -satılmayan bir malın satılması için üstüne 170 kere ya kuddus okunur. -hergün 1286 kere ya gafur zikrini okuyan fakirlikten kurtulur. -hergün 270 defa ya vedud okuyan borç yükünden kurtulur.  ...

allah'ın isimleri 6

 hiç şüphesiz, rızık veren o, metin kuvvet sahibi olan allah'tır. (zariyat suresi, 58) dümdüz bir zeminden oluşan, içinde ne dağ ne deniz olan çok farklı bir dünyada gözlerinizi açtığınızı düşünün. üzerine bastığınız toprak siyah ve kupkuru. içinde hiçbir bitki yetişmiyor, üzerinde hiçbir hayvan yaşamıyor. yalnızca insanların yiyebilmesi için acı bir ot çıkıyor. insanların beslenmesi için bu ottan başka hiçbir şey yok. toprağı kazsanız da, ekseniz de hiç ürün vermiyor. yaşadığınız yerde su da yok. su içmek için kilometrelerce ileride bulunan bir kaynağa gitmeniz ve oradan su taşımanız gerekiyor. işte siz böyle bir dünya...

dua

  imanın zayıflığı ve çözüm yolları!  imanın zayıflığının alametleri:> günah işlemek ve pişman olmamak> katı kalpli olmak ve kur'ân okumak istememek> iyi ameller için tembel hissetmek (geç namaz kılmak gibi..>  sünnetleri terketmek> çok farklı ruh hallerine sahip olmak (genelde huzursuz olmak, çabuk üzülmek gibi..) > kur'ân'dan âyetler duyunca pek bir şeyler hisstememek (veya meal okuyunca  azap ayetlerinde, müjde ayetlerinde hissiz kalmak gibi..)> allah'ı hatırlamakta ve tesbih etmekte zorlanmak> islamiyet aleyhinde bir şeyler yapıldığında rahatsız olmamak> makam, şöhret, para hırsında olmak> cimri ve pinti olmak, fakirlere yardımda bulunmamak,> başkalarına iyi şeyler yapmalarını söyleyip kendisi yapmam...

en'âm suresi tefsir

gayba göre bilimin konumu "gayb"a göre "bilim"in konumu nedir, buna bir göz atalım. insanın sınırlı bilgisi hakkında kesin hükmü bildiren, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan yüce allah'ın sözlerinin üzerinde düşündükten sonra, bizzat insanoğullarından kimi bilginlerin araştırmalarına ve söylediklerine bir bakalım: "size çok azı dışında bilgi verilmemiştir." (isra suresi: 85) "onlar zandan ve nefislerinin arzusundan başkasına uymazlar. oysa rabblerinden onlara hidayet gelmiştir." (necm suresi: 29) aşağıdaki ayet gaybın (görülmezliğin), bütünüyle allah'ın bilgisince kuşatıldığını göstermektedir: "gaybın anahtarları o'nun yanındadır. o'ndan başkası bilemez." (en'am suresi: 59) bu ayet de, gaybı bilenin aynı zamanda her şeyi de gördüğünü belirtmektedir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !