× "

madensel tuzun anlamı

" arama sonuçları
kocakari ılaclari ve eski bilgilerin ölümü

kocakari ılaclari ve eski bilgilerin ölümü

  kocakarı ilacı deyince ne anlıyoruz? kocakarı ilacı, kelime anlamı itibariyle yaşlı kadınlar tarafından bilimsel olmayan yöntemlerle hazırlanan, çağdaş tıbbın kabul etmediği tedavi şekilleridir. diğer bir ifadeyle, cahil kadınların hurafelere dayalı tedavi tarzlarıdır. daha genel bir anlamda, çağdışı, mantık ve bilim kalıplarına sığmayan yetkisiz tıp uygulamalarının tümüne kocakarı ilacı denir. bu sadece türkçede değil diğer dillerde de aynı anlamda karşılığı olan bir deyimdir. mesela, ingilizce'de "old wives' tales", yani "kocakarı masalları" diye ifade edilir. bu ifade sıklıkla, halk tababetiyle veya geleneksel tababetle karıştırılır ve bitkilerle yapılan her tedavi kocakarı ilacı telakki edilir. bu ge...

boşaltım sistemi

                                             boşaltım sistemi alperen gürbüzer          insanoğlu vücudunda muazzam bir şekilde işleyen boşaltım sistemine dikkat kesilmiş olsa gerek ki, bu sistemden esinlenip kirli artık maddeleri tahliye etme mekanizmaları geliştirmişler. belli ki boşaltım sistemi ilahi kudret tarafından en ayrıntılı bir matematik programla tasarlanıp vücudumuza kodlanmış. bunlara gerek fabrikalarda işlenen ham maddelerden arta kalan kirli artıkları ve gerekse milyonlarca insanların yedikleri içtikleri gıdaların vücuda faydalı olanlarından arta kalan maddeleri de ilave ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !