× "

mal satışı muhasebe kaydı

" arama sonuçları

açıköğretim genel muhasebe özet anlatım 9,10,11. üniteler

ünite-9 ticari alacaklar dönen varlıklar 1. hazır değerler 2. menkul kıymetler 3. ticari alacaklar 4. diğer alacaklar 5. stoklar 6. gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 7. diğer dönen varlıklar ticari alacaklar 120 alıcılar 121 alacak senetleri 122 alacak senetleri reskontu 126 verilen dopozito ve terminatlar 127 diğer ticari alacaklar 128 şüpheli ticari alacaklar 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) diğer alacaklar 131 ortaklardan alacaklar 132 iştiraklerden alacaklar 133 bağlı ortaklardan alacaklar 135 prsonelden aşacaklar 136 diğer çeşitli alacaklar 137 diğer alacaklar resk. (-) 138 şüpheli diğer alacaklar 139 şüpheli ...

özel inşaatlarda muhasebe

“özel inşaatlarda vergi ve muhasebe uygulamaları”     özel inşaatlarda vergi ve muhasebe uygulamaları   genel bilgiler   tanım: genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin tümünü içerir. imar kanununda “yapı tabirinin karada ve suda daimi veya geçici, resmi ve özel yer altı veya yerüstü inşaatı ile ilave ,değişiklik ve tamirlerinin sabit ve müteharrik tesislerine şamil olduğu” hükme bağlanmıştır.   inşaatın çeşitleri medeni kanunda:   menkul inşaat: belli hizmeti görmek üzere geçici ama&ccedi...

muhasebe kayıt örnekleri

mal alış kaydı ------------------/--/------------------------ 150 01 01 a malzemesi 150 01 02 b malzemesi 150 01 03 c malzemesi 191 01 alış kdv                               320 01 x  satıcısı ----------------/----/--------------------------   malların üretime gönderilmesi ------------------/--/------------------------ 710 direk ilk mammde ve malzeme                150 01 01 x malzemesi                150 01 02 y malzemesi  &...

mal alış ve satış kaydı işlemleri

merhaba; ilk  makalemde temel muhasebe kayıtlarının yanı sıra tek düzen hesap planında yer alan ana hesapların işleyişine de yer vereceğim. muhasebeye yeni adım atan biri için en önemlisi hesap işleyişlerinin mantığını kavramaktır diye düşünüyorum. bu yazımda muhasebenin vazgeçilmez iki işlemi mal alış ve satış kayıtları, iadeler ve iskontolardan bahsedeceğim. işlemlerde basitlik olması için kdv oranını %10 olarak alalım.                                                   &nbs...

aöf 2. sınıf muhasebe sınavı soruları - muhasebe yazılı soruları

2007 muhasebe uygulamaları ara sınav soruları1. aşağıdakilerden hangisi a.ş yönetim kurulunun çıkardığı yedeklerdendir?a. olağanüstü yedekler***b. statü yedekleric. özel fonlard. yasal yedeklere. kar yedekleri  yabancı paralar hs.kasa hesabı20.000 3,0002. a işletmesinin kasasında 10,000 dolar vardır.maliye bakanlığınca ilan edilen değerleme kuru 1 dolar için 1,50 ytl dir.yabancı para durumu aşağıdakilerden hangisidir?a) kasa hesabında 4,000 ytl kar vardırb) kasa hesabında 6,000 ytl kar vardırc) kasa hesabında 6,000 ytl zarar vardırd) kasa hesabında 8,000 ytl kar vardıre) kasa hesabında 2,000 ytl zarar vardır***3. aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez?a) maddi duran varlıklarb) maddi olmayan duran varlıklarc) ticari mallard) ...

muhasebede hata ve hileler

<!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} p.msobodytext, li.msobodytext, div.msobodytext {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} p.msobodytext2, li.msobodytext2, div.msobodytext2 {margin...

320 satıcılar ve 120 alıcılar hs. kaydı

320 satıcılar: mal aldığımız kişiler olmakla birlikte muhasebde kredili yada vadeli dediğimiz şekilde yapılan alışlarımızda kullanılır.yani peşin olmayan.dediğin gibi açık fatura. mal aldık açık fatura. peşin tahsil edilmedi yani. 153(b) 191(b) 320(a)(mal-hizmet aldığımız işletme) ödemesini yaptığımız zaman 320(b) 100/102(a) olur. 120 alıcılar : mal sattığımız taraf olmakla beraber peşin yapılmayan senetsiz satışlarda kullandğmz hesaptır. mal aldık bedeli peşin tahsil edilmedi 120(b)(satışı yaptığımız taraf) 600(a) 391(a) fatura bedelini tahsil ettiğimiz zaman 100/102(b) 120(a)...

genel muhasebe tüm üniteler

enel muhasebe tüm üniteler ünite-1 işletme ve muhasebe işletme insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten birimdir. işletmenin amaçları: 1. kar etmek 2. mal ve hizmet üretmek 3. kendi varlığını sürdürmek işletmenin işlevleri (faaliyetleri): 1. üretim 2. pazarlama 3. finansman 4. personel işlevi ve bu işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için yönetim işlevleri: a. planlama b. örgütleme yöneltme c. koordinasyon d. denetim işletme türleri: a) faaliyet konularına göre: • üretim işletmesi • ticaret • turizm • hizmet • tarım b) mülkiyet bakımından: • özel işletmeler • ...

eğitim-aöf-genel muhasebe sınav 1

genel muhasebe 1) mali nitelikteki çok sa­yı­da bilgi­leri anlaşılabilir kulla­nı­labilir, şe­kilde kı­sal­tıl­ma­sına ne ad veri­lir? a) kaydetme b) analiz etme c) sınıflama d) özetleme e) raporlama --------------------------------------------------------------------------------2) işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği geliri ve katlandığı giderleri, kâr veya zararını ve bu kâr zarara brüt satışlardan baş­la­yarak nasıl ulaşıldığını gös­te­ren tabloya, ne ad verilir? a) mizan b) gelir tablosu c) fon akım tablosu d) kâr dağıtım tablosu e) bilanço --------------------------------------------------------------------------------3) aşağıdakilerden hangisi ak­tif hesapların özellik­le­rin­den de­ğildir? a) artış...

aöf-genel muhasebe sınav 1

genel muhasebe 1) mali nitelikteki çok sa­yı­da bilgi­leri anlaşılabilir kulla­nı­labilir, şe­kilde kı­sal­tıl­ma­sına ne ad veri­lir? a) kaydetme b) analiz etme c) sınıflama d) özetleme e) raporlama --------------------------------------------------------------------------------2) işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği geliri ve katlandığı giderleri, kâr veya zararını ve bu kâr zarara brüt satışlardan baş­la­yarak nasıl ulaşıldığını gös­te­ren tabloya, ne ad verilir? a) mizan b) gelir tablosu c) fon akım tablosu d) kâr dağıtım tablosu e) bilanço --------------------------------------------------------------------------------3) aşağıdakilerden hangisi ak­tif hesapların özellik­le­rin­den de­ğildir? a) artış...

taşınır mal yönetmeliği

  taşınır mal yönetmeliği sağlık bakanlığına bağlı başta hastaneler olarak kurumları ilgilendiriyor. önemli bir yönetmelik. kapsam, sorumlular, belgeler, giriş, çıkış vb. birçok konusu aşağıda derli toplu. yararlanmak isteyenler için…     taşınır mal yönetmeliği   idareler yönünden yönetmeliğin kapsamı genel yönetim kapsamındaki kuruluşlar yani merkezi yönetim(genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler kapsamdadır. taşınırlar yönünden yönetmeliğin kapsamı 1) tüketim malzemeleri -belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, ...

finansal piyasalar ve türk ekonomisine katkıları 5

1.4.3.5.hisse senedi ile tahvil kıyaslaması 1.4.3.5.1.hukuki açıdan farklar tahviller ve hisse senetleri arasındaki farklar aşağıda tablo halinde verilmiştir:   tahviller hisse senetleri 1) tahvil bir borç senedidir. hisse senedi ise, bir mülkiyet senedidir. 2) tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran kuruluşun ortağıdır. 3) tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye yabancı sermayedir. hisse senedi sahibi, şirkete belli bir oranda sahiptir. kullandırdığı sermaye özsermayedir. 4) tahvil sahibi...

finansal piyasalar ve türk ekonomisine katkıları

  1.giriş kapitalist ekonomik sistemin uygulandığı bir ülkede bir muhasebe döneminde elde ettiği gelirin bir kısmını tasarruf eden özel ve tüzel bireyler yanında, gelirinden fazlasını tüketme eğiliminde olan bireyler vardır. "tu-ketim fazlası olan" bireyler tasarruflarını "tüketim açığı" olan bireylere onların kullanımı amacıyla devretme eğiliminde olabilirler. iste tüketim fazlası olan bireylerin tasarruflarını tüketim açığı olan bireylerin kullanımına sundukları piyasalar "finansal piyasalar" olarak tanımlanırlar. bu piyasalarda fonların el değiştirmesi fon talep eden bireyin fon arz eden bireye bir belge vermesi ile sonuçlanır. olaya obur taraftan bakıldığında finansal piyasalar "finansal varlık" olarak tanımlanan kıymetli evrak niteliğindeki bu belgelerin ...

çeşitli muhasebe kayıtları

çeşitli muhasebe kayıtları  mal alış kaydı  150 01 01 a malzemesi     150 01 02 b malzemesi     150 01 03 c malzemesi     191 01 alış kdv            320 01 a şahsı      malların üretime gönderilmesi 710 direk ilk mammde ve malzeme           150 01 01 a malzemesi           150 01 02 b malzemesi           150 01 03 c malzemesi     maliyetlerin üretime yüklenilmesi 151 yarı mamüller            711 d.i.m.m yansıtma        ...

üretim işletmesi muhasebe kayıtları-10

sayfa 10 ----------------/31.12,2005/--------------------- 620-sat. mam. maly. hesabı      499,780              152- mam. hesabı                                       499,780 500 adet x 999,56 = 499,780 satışı yapılan mamullerin maliyet kaydı ----------------/31.12.2005/--------------------- 600- yurt içi sat. hesabı              1.100.000 642- faiz gelirleri hesabı            &n...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !