× "

mali analist ne iş yapar

" arama sonuçları

büyük tutku

daha doğrusu fethullah gülenin büyük tutkusu… son zamanda adını çok duyduğumuz fakat ne olduğunu pek de bilemediğimiz fethullah gülen cemaati ve hizmet dedikleri eylemleri hakkında eminim ki, sizler de birçok şey duymuşsunuzdur… efsane gibi kulaktan kulağa yayılan, yüzden fazla ülkeye yaydığı okulları, ışıkevleri denen öğrenci evleri, misafirhaneler ve elbette bu olağanüstü zor ve pahalı yatırımların nasıl karşılandığı meselesi… neredeyse tek kaynağının “bağışlar” olduğu ifade edilse de en azından türkiye’deki siyasi güçlerini hissediyoruz. doğrusu gelişen olaylar bende, bu “bağışların!” gerektiğinde, “zoraki iş birlikleri” sonucunda yapıldığı kanaat...

genel müdür ne iş yapar ? umut çakırhan

genel müdür ne iş yapar ? umut çakırhan

    genel müdür ne iş yapar ? genel müdür hiç bir iş yapmaz, daha doğrusu bizim bildiğimiz klasik işlerden hiç birini yapmaz, ama bir çok rol üstlenir. o, bu rolleri başarılı oynarak sonuç alır. nasıl mı ? aşağıda örnek olarak verdiğimiz roleri üstlenerek : · ekonomist’tir ; piyasadaki ekonomik trendleri izler, verileri analiz eder; firmanın mali/finansal durumunu analiz eder ve yorumlar. · stratejist’tir ; uzun vadeli hedeflere ulaşacak yolları ve alternatiflerini kurgular. · siyaset’çidir; firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, müşteri ve kamu oyu beklentileri arasında denge kurar. · kapitalis...

peter drucker’ın hayatındaki 7 önemli ders

            liseyi bitirip memleketim viyana’dan pamuk ihracatçısı bir şirkete stajyer olarak gittiğimde henüz 18 bile değildim. babam bu yaptığımdan hiç memnun olmadı. ailemiz uzun süredir bürokratlar, profesörler, avukatlar, doktorlar çıkaran bir aileydi. dolayısıyla babam benim bir üniversite öğrencisi olmamı istemişti, bense latince öğrendiğim sıkı bir lise evresinden sonra yorulmuştum ve çalışmak istiyordum. ancak babamı mutlu etmek için hamburg üniversitesi’nin hukuk fakültesine de kaydoldum. o yıllarda avusturya’da ya da almanya’da bir öğrencinin düzenli okula gitmesi gerekmiyordu. yapılması gereken tek şey, hocala...

7 önemli ders

liseyi bitirip memleketim viyana’dan pamuk ihracatçısı bir şirkete stajyer olarak gittiğimde henüz 18 bile değildim. babam bu yaptığımdan hiç memnun olmadı. ailemiz uzun süredir bürokratlar, profesörler, avukatlar, doktorlar çıkaran bir aileydi. dolayısıyla babam benim bir üniversite öğrencisi olmamı istemişti, bense latince öğrendiğim sıkı bir lise evresinden sonra yorulmuştum ve çalışmak istiyordum. ancak babamı mutlu etmek için hamburg üniversitesi’nin hukuk fakültesine de kaydoldum. o yıllarda avusturya’da ya da almanya’da bir öğrencinin düzenli okula gitmesi gerekmiyordu. yapılması gereken tek şey, hocaların imzalarını kayıt defterine geçirilmesiydi. bunun...

kimdir genel müdür?

kimdir genel müdür? ya bu genel müdürler ne iş yapar allah aşkına? ne adamlardır değimli şu genel müdürler?    genel müdür hiç bir iş yapmaz, daha doğrusu sizin bildiğiniz klasik işlerden hiç birini yapmaz, ama bir çok rol üstlenir. bu rolleri başarılı oynayarak sonuç alır. nasıl mı? aşağıda örnek olarak verdiğim roleri üstlenirler: bu cengaver adamlar ekonomist’tir; piyasadaki ekonomik trendleri izler, verileri analiz eder; firmanın mali/finansal durumunu analiz eder ve yorumlar. stratejist’tir; uzun vadeli hedeflere ulaşacak yolları ve alternatiflerini kurgular. siyaset’çidir; firmanın pay sahipleri, çalışanl...

aöf muhasebe dersleri - finansal tablolar - muhasebe denetimi

* finansal tabloların denetimi:-amacı: finansal tabloların denetiminin amacı denetlenen işletmeye ait finansal tabloların, bu işletmenin finansal durumunu dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır.-denetim ölçütleri: finansal tabloların denetiminin ölçütü genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir.-bu denetim genelde dış bilgi kullanıcıları için, dış denetçiler tarafından yapılır.*uygunluk denetimi:-amacı: uygunluk denetimiin amacı işletmede personel tarafından yapılan işlemlerin kural ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını araştırmaktır.-denetim ölçütleri: uygunluk denetiminin ölçütleri şirket ana sözleşmesinin hükümleri, kanun tüzük ve y&ou...

4.sınıf geçmiş çıkmış soruları bütün dersler 2

muhasebe denetimi ve mali analiz 2007 vize 1) ı. denetçinin seneye de aynı işletmeye denetim yapabilmek için uygun fiyat vermesi ıı. sürekli uygulamalarla ilgili olarak üst yönetimden bilgi alması ııı. gördüğü bir hata sonucunda şartlı görüş bildirmesi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, denetçinin bağımsız davranmadığını gösteren bir eylemdir? yalnız ı 2) aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir? bağımsızlık 3) denetçi, kendi deneyimine dayanarak yapılan denetimlerin dışında sonuç hesaplarına hangi testleri uygular? analitik prosedürler 4) aşağıdakilerden hangisi müşteri riskini tanımlar? asıl risk ile kontrol riskinin bileşiminden oluşan risktir 5) örneklemden ...

4.sınıf muhasebe denetimi mali analiz arasınav soruları

4.sınıf muhasebe denetimi mali analiz arasınav soruları 1-aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından raporlama standardı içerisinde yer almaz? a) uygunluk b) tutarlılık c) bağımsızlık d) yeterli açıklama e) görüş bildirme 2-birden fazla denetçinin görüşüne aynı yönde etkide bulunan kanıtlara ne ad verilir? a) nesnel kanıtlar b) öznel kanıtlar c) sübjektif kanıtlar d) örnek kanıtlar e) uygun kanıtlar 3-aşağıdakilerden hangisi destekleyici bilgiler arasında yer almaz? a) çekler b) elektronik fon transferi kayıtları c) faturalar d) büyük defter e) sözleşmeler 4-bir denetim sürecinde b...

peter drucker'ın hayatındaki 7 önemli ders

peter drucker'ın hayatındaki 7 önemli ders melih arat liseyi bitirip memleketim viyana'dan pamuk ihracatçısı bir şirkete stajyer olarak gittiğimde henüz 18 bile değildim. babam bu yaptığımdan hiç memnun olmadı. ailemiz uzun süredir bürokratlar, profesörler, avukatlar, doktorlar çıkaran bir aileydi. dolayısıyla babam benim bir üniversite öğrencisi olmamı istemişti, bense latince öğrendiğim sıkı bir lise evresinden sonra yorulmuştum ve çalışmak istiyordum. ancak babamı mutlu etmek için hamburg üniversitesi'nin hukuk fakültesine de kaydoldum. o yıllarda avusturya'da ya da almanya'da bir öğrencinin düzenli okula gitmesi gerekmiyordu. yapılması gereken tek şey, hocaların imzalarını kayıt defterine geçirilmesiydi. bunun için öğretim üyelerinin sekreterlerine usulüne uygun ş...

hangi meslek hangi özellikleri taşır ?

işletmeci tanım  otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir. görevler -    işletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,-   işletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,-   işletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,-   işlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,-   üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirere...

peter drucker'dan 7 ders-melih arat

peter drucker'ın hayatındaki 7 önemli ders melih arat liseyi bitirip memleketim viyana'dan pamuk ihracatçısı bir şirkete stajyer olarak gittiğimde henüz 18 bile değildim. babam bu yaptığımdan hiç memnun olmadı. ailemiz uzun süredir bürokratlar, profesörler, avukatlar, doktorlar çıkaran bir aileydi. dolayısıyla babam benim bir üniversite öğrencisi olmamı istemişti, bense latince öğrendiğim sıkı bir lise evresinden sonra yorulmuştum ve çalışmak istiyordum. ancak babamı mutlu etmek için hamburg üniversitesi'nin hukuk fakültesine de kaydoldum. o yıllarda avusturya'da ya da almanya'da bir öğrencinin düzenli okula gitmesi gerekmiyordu. yapılması gereken tek şey, hocaların imzalarını kayıt defterine geçirilmesiydi. bunun için öğretim üyelerinin sekreterlerine usulüne uygun ş...

yönetim tarzı

otelcilik ; otellerin öncelikle hizmet üreten noktalarının profesyonel çalışma metodlarını düzenleyerek , arkasında gelen hizmet alanlarının satınalma vs.gibi hizmet kuşağının gereken kalitede olmasını sağlayarak , müşteri memnuniyetini hedeflerim.   otelin her m2 sinin verimli hale getirilmesi temel yönetim ilkelerimdendir. atıl alanları bularak , uygun yapılanma-ihale yada işletme yöntemi ile aktif hale getiririm.   otelin yurt içi ve dışı satış kanallarının oluşturulması ve acenta-operatör ile başlayarak officer noktasına gelene kadar sıcak iletişim ile aktif pazarlama yöntemi izlerim.   yurt dışı fuar ve tanıtım kanallarını bilerek yada bularak son tüketicinin tesis bilgisine kolay yol...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !