× "

mali müşavir

" arama sonuçları
müfettişi <b>mali müşavir</b> oldu, şöförü başbakan

müfettişi mali müşavir oldu, şöförü başbakan

deniz gezmiş; ankara doğumlu; annesi ve babası erzurum'lu ve babası ilköğretim müfettişi, annesi ilkokul öğretmeni. abd, sömürgecilik(emperyalizim, emperyalizm) karşıtı olup, 'jandarmayı öldürmeye kıyamadım' diyen ve hiçkimseyi öldürmemiş ancak türk ceza kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, döneminde idam edilmiş, 24-25 yaşında bir mühendislik öğrencisi.    hamdi gezmiş; deniz gezmiş'in kardeşi. ağabeyi 24 yaşında idam edildiğinde 19 yaşındaymış ve üniversitede okuyormuş. birinci sınıfta iken polise direnmekten hapise girmiş. biliyorsunuz başbakan da üniversite yıllarında hapise girmişdi(girmişti), sonraki yıllarda bir şiir okumaktan yine hapise girmişdi. ağabeyi ile...

ey girişimci "iyi mali müşavir az vergi ödetendir" diyorsan bir

uzun süredir yaptığım mali müşavirlik mesleğimde yüzlerce firma kurdum; yüzlerce girişimciye danışmanlık verdim. ve bu konuda gördüğüm girişimcilerin muhasebe konusunu önemsemedikleri sadece işlerine odaklandıkları bu yüzden de sonradan ciddi sorunlar yaşadıklarıdır. bir girişimcinin temel hatları ile muhasebe ve vergi ile alakalı konulara hakim olması gerektiğine inanıyorum. çünkü girişimcinin işinin gereklerinden biride oluşabilecek riskleri minimize etmek ve işletmesine hakim olmaktır. girişimci ancak bu riskleri bilir ise bunları kontrol edip; planlayabilir. muhasebe geniş bir çalışma alanı ama girişimcinin muhasebe hakkında her şeyi bilmesine de gerek yok. sadece genel mantığını,  işlerin yapılış sü...

şirket kuruluşu ve <b>mali müşavir</b> tercihi

şirket kuruluşu ve mali müşavir tercihi

6102 sayılı yeni ttk sonrası ikincil mevzuatın yayınlanmaması ve yeni yasanın uygulanması konusundaki eksiklikler iyiyi kötüden, uzmanı acemiden ayırt etme hususunda önem arz etti. nasıl yani diye soruyorsunuz, duyuyorum!   şirket kurma süreci: şöyle ki; yeni türk ticaret kanunu'nu okumayan, gümrük ve ticaret bakanlığı'nın ikincil mevzuat yayınlanıncaya kadar eski ttk'nın 6102 sayılı yasaya aykırı olmayan tebliğ ve yönetmeliklerinin dikkate alınması yönündeki direktiflerinden haberdar olmayan  birçok mali müşavir meslek mensubu şirketlerin işlemlerini, hisse devirlerini, kuruluş ve benzeri işlemlerini yapmadı. oysa ticari hayat devam ettiği için, ticaret sicil memurlukları...

serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bür

özelgeserbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bürosu olmayan meslek mensubunun, ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu limited şirketin muhasebe kayıtlarını tutması ve beyannamelerini imzalaması mümkün değildir.tarih 02/10/2001 sayı b.07.0.gel.0.32/3223-2495/52103 kapsam ilgi yazı ekinde 3568 sayılı yasaya göre serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bürosu olmayan bir meslek mensubunun ortağı ve kanuni temsilcisi (şirket müdürü) bulunduğu sigorta şirketinin ticari defterlerini tutup tutamayacağı ve katma değer ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tarafından imzalanıp imzalanamayacağı hususunda görüş istenilmektedir.bilindiği üzere, 3568 sayılı kanunun 50.maddesine istinaden çıkarılan ve 3/1/1990 gün ve 20391 sayılı resmi gazete'de yayımlanan ...

serbest muhasebeci mali müşavir

gelişen muhasebecilik ve denetim alanında bizde bu değişime ayak uydurmak  değişmek ve yenilenmek zorundayız. sürekli değişen vergi ve sgk mevzuatlarını sürekli takip etmek ve gelişmeleri iyi bir şekilde yorumlamak bizlerin en önemli görevlerin başında gelmektedir. denetim işlevi türkiyede yeni yeni oluşmaya başlamış ve sektördeki öncü ve kurumsal firmalar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. bizde bu gelişime ayak uydurarak firmalara denetim ve iç kontrol sistemlerinin kurulması,gerekli personellerin temini ve danışmanlık hizmetlerini büyük bir tititzlik ve tecrübeyle müşterilerimize sunmaktayız. mali müşavir lik mesleği gün geçtikçe kendini geliştirmekte ve sektörün...

yeşil gür serbest muhasebe <b>mali müşavir</b>

yeşil gür serbest muhasebe mali müşavir

yeşil gür serbest muhasebe mali müşavir tel;0216 317 58 24gsm;0532 362 87 98 ...

yeşil gür serbest muhasebe <b>mali müşavir</b>

yeşil gür serbest muhasebe mali müşavir

yeşil gür serbest muhasebe mali müşavir  sigortalı, çalışmaya başladığını işe başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde iki nüsha olarak düzenleyeceği sigortalı bildirim belgesi ile kuruma bildirir. işverene yasal süresinde vermediği her bir işe giriş bildirgesi için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların (yabancı uyrukluların) çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. kamuya yönelik hizmet veren resmi nitelikteki kuruluşlarca yasal süresinde adi posta yoluyla gönderildiği haldi kuruma geç intikal eden işe giriş bildirgeleri için postaya yasal süresinde verildiğinin resmi kayıtl...

nasıl mali müşavir olunur?

dört yıllık hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında fakülte (üniversite) ‘de öğrenim görmüş kişiler ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarının dışında diğer fakülte (üniversite) ‘de öğrenim görmüş kişilerin belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlarının, staj başlatma sınavını kazanmış olanların ve 3 yıl staj yapmaları şartı (eski şekli :2 yıl staj yapmaları şartı) ve staj bitirme sınavını (yeterlilik sınavını) kazanmış olma şartı ile “serbest muhasebeci mali müşavir” unvanı alırlar.   ...

mali müşavir adaylarına

serbest muhasebeci-mali müşavir adaylarına bilgiler serbest muhasebeci-mali müşavirlik mesleği işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir. görevler - serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder, - kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, - kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini ...

mali müşavir olmanın şartları

genelge 2008/6 y.m.m.  ve s.m.m.m odası başkanlıkları’na    bilindiği gibi, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununda değişiklik yapılması hakkında 5786 sayılı kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. anılan kanun ile 3568 sayılı kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. bu kanunun uygulanmasında odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.     ı- meslek mensubu olabilmenin genel koşulları:   ·        3568 sayılı yasanın 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel şartları;   a)&...

serbest muhasebeci nasıl olunur, serbest muhasebeci mali müşavir

serbest muhasebeci nasıl olunurserbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için iktisat, işletme, muhasebe, maliye, hukuk, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte, belirtilen dallardan lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.serbest muhasebeci mali müşavir olmak için ilk olarak staj yapmak gerekmektedir. staja başvurabilcek kişiler de yukarıda belirttiğimiz gibi belirtilen eğitim kurumlarını tamamlamaları gerekmektedir. (3568 sayılı kanun...

mali müşavir olmanın şartları değiştimali müşavir olmanın şartla

hatırlatmalar : turmob genelgesi 2008/6 mali müşavir olmanın şartları değişti   bilindiği gibi, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununda değişiklik yapılması hakkında 5786 sayılı kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. anılan kanun ile 3568 sayılı kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. bu kanunun uygulanmasında odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür. ı- meslek mensubu olabilmenin g...

serbest muhasebeci - mali müşavir çalışma olanakları - ücret düz

tanım işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir. görevler - serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder, - kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, - kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların sosyal sigortalar kurumu ile ilişkilerini düzenler, - gerçek ve tüzel kişilere ait işl...

mali müşavir yeterlilik sınavlarına hazırlık

muhasebe bölümü öğretim görevlisi, mali müşavir den, -muhasebe ile ilgili tüm dersler ( genel muhasebe - maliyet muhasebesi ) -vergi ile ilgili tüm dersler -sosyal güvenlik dersleri-mali hukuk dersleri -smmm -staj başlatma -açıköğretim sınavlarına hazırlık -üniversite için ek ve tamamlayıcı dersler y.lisans, lisans ve önlisans seviyelerinde özel ders verilir. özel ders verdiğim bütün öğrencilerim girdikleri sınavlarda ve çalışma hayatında başarılı oldular.birçok üstdüzey yönetici de dahil olmak üzere, açıköğretim öğrencilerimize, üniversitede takviye almak isteyen öğrencilerimize ve muhasebe departmanında ilerlemek isteyen bir&cc...

mali müşavir sıyırırsa ne olur?

 mali müşavir sıyırırsa ne olur? ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !