× "

malignite negatif ne demek

" arama sonuçları

çocukluk çağının major tümörleri 4

tümör evrelemesilaparoskopi , intraabdominal tümörlerin evrelenmesinde ve nedeni bilinmeyen asitlerin incelenmesinde bilgisayarlı tomografiden daha üstündür. nöroblastomgerm hücreli tümörnon – hodgkin lenfoma gibi tümörlerin kemoterapiye verdikleri yanıt laparoskopiyledeğerlendirilebilir. ayrıca ;karaciğerlenf bezirezidüel tümör biyopsileri alınabilir.laparoskopi ayrıca splenektomi amacıyla kullanılabilir.hodgkin hastalığında , özellikle çocuklarda , gereksiz radyasyondan veya kemoterapiden sakınmak amacıyla tedaviyi yönlendirmek için evreleme laparotomisi halen nadiren de olsa yapılmaktadır.prepubertal çocuklarda radyoterapi belirgin bir gelişme geriliğine yol açmaktadır. kombine kemoterapi rejimleri ise yaklaşık olarak erkek çocukların % 100 ünde , kız çocukların % 25 inde steriliteye yo...

çölyak hastalığındaki ilerlemeler

(richard b. jones, gerry g. robins ve peter d. howdle )...kısaltmalar (oih- otoimmün hepatit, ema- endomisyal antikor , gfd- glutensiz diyet ,ıg- immünoglobülin , shp- sekonder hiperparatiroidizm,ttg- doku transglutaminaz ..çölyak hastalığı daha hafif ve asemptomatik bireylerin de teshis edilmesiyle birlikte, artan düzeyde tanınan bir hastalık haline gelmektedir. özellikle moleküler ve genetik düzeyde olmak üzere bu çok çalısılan ve oldukça karmasık olan hastalıktaki ilerlemeler devam etmektedir ki bunlar bir gün bu durumun daha iyi anlasılmasına ve spesifik bir hedeflenmis tedavinin ortaya çıkmasına yol açabilir. prevalansçölyak hastalığının prevalansının, hastaların çoğunluğunun asemptomatik olması ile birlikte toplum taramalarına dayanarak %1 kadar yüksek olduğu tahmin edilmektedir.kitl...

reaktif morfoloji, kitle içinde kalfikasyonlar

, fibroglandüler, mammografi benign karakter ve lenf nodları, fibroglandüler dansite, fibroglandüler doku, intramamarian lenf modu, malign morfolojide kitle, mamografinin yetersiz olması, mamografi, komşumun memeleri, bilateral mammografi incelemesi, benign form lenf notlari, fibroadenom tanısı nasıl ayırt edilir, mamografi projeksiyonları temel ileri ve normal bulgular, fizyolojik boyut ve morfolojide lenf modu, mamografi resmi, mamografik tarama ile sağlanan erken tanının mortaliteyi %20-70 oranında azalttığı bildirilmiştir. bütün bu nedenlerden ötürü tüm hekimlerin mamografinin meme kanserinin erken tanısındaki yeri konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  mamografi (meme ultrasonu) meme has...

prof. dr. mustafa cömert, kadınlarda meme kanseri

ö z e t premenopozal ve postmenopozal kadinlarda meme kitlelerinin histopatolojik tanılarının d e ğ e r l e n d i r i l m e s i a m a ç : premenopozal ve postmenopozal kadınlarda palpe edilebilen ve palpe edilemeyen meme kitlelerinin histopatolojik tantanılarının değerlendirilmesi. materyal ve metot: rutin meme taraması amaciyla başvuran tüm postmenopozal kadınlar ve memesinde palpe edilen kitle lezyonu olan premenopozal kadınlar çalışmaya katıldı. eksizyonel biyopsi öncesi değerlendirme fizik muayene, ultrasonografi ve 40 yaşın üzerindeki hastalar için mamografi ile yapıldı. tarama testlerinde malignite şüphesi olup palpe edilen veya edilemeyen meme kitlesine sahip tüm premenopozal ve postmenopozal hastalara histopato...

kolorektal tümörler

kolorektal tümörler prof.dr.m.enver dolar uludağ üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dalı -bursa kolorektal kanserler günümüzde organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayıkolorektal tümörler bazı batı ülkelerinde ikinci sırayı alan malign bir tümörüdür. kolorektal kanserlerde tanı yaşı ortalama 62′dir. ancakkolorektal tümörler kolorektal kanserler için risk 50-75 yaş arasında değişir. yaş ilerledikçe risk oranı yükselir. çocukluk yaşlarında seyrek görülür. bunların çoğu predispozan faktörler ve polipozis sendromu gibi pozitif aile anemnezi gösterirler....

malign melanom nedir

derinin de vücudun diğer organları gibi iyi ve kötü huylu olmak üzere tümörleri vardır ve maalesef bu tümörlerin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. deri kanserlerini melanomlar ve epiteliomalar olmak üzere kabaca iki sınıfta toplayabiliriz. bu tümörlerden,insan yaşamını etkilemesi açısından, önemle üzerinde durulması gereken malign melanomlardır (m.m.). dünyada her yıl 25 000-30 000 arasında yeni m.m. olgusuna rastlandığı tahmin edilmekte ve bu sayı giderek artmaktadır. bu kansere bağlı ölüm oranı erken tanı ve tedavi ile oldukça azalmaktadır. ancak ihmal veya klinik olarak geç tanı konulması bu oranları düşürebilmektedir. ne zaman kuşkulan...

larenks tümörleri

glottisi etkileyen neoplaziler ses kısıklığı şeklinde erken semptom verirler. larenksin diğer bölümlerindeki tümörler önce yabancı cisim hissi, globus hissi, irritasyona bağlı öksürük ve ağrıya neden olurlar. solunum sıkıntısı ancak büyük tümör yayılımından sonra ortaya çıkar. vokal kord polibi genellikle bir akut ses travmasını (bağırma gibi) takiben vokal kord epiteli altına olan kanamayı takiben gelişen bir benign larenks lezyonudur. hemen daima tek taraflıdır. daha çok orta yaşlı erkeklerde görülür. semptomlar: -ses kısıklığı tedavi: -cerrahi eksizyon vokal kord nodülü yanlış fonasyon tekniğine bağlı kronik ses travması sonucunda gelişen benig...

tübüler adenom

kolorektal tümörler prof.dr.m.enver dolar uludağ üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dalı -bursa kolorektal kanserler günümüzde organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayı, bazı batı ülkelerinde ikinci sırayı alan malign bir tümörüdür. kolorektal kanserlerde tanı yaşı ortalama 62'dir. ancak, kolorektal kanserler için risk 50-75 yaş arasında değişir. yaş ilerledikçe risk oranı yükselir. çocukluk yaşlarında seyrek görülür. bunların çoğu predispozan faktörler ve polipozis sendromu gibi pozitif aile anemnezi gösterirler. kolon kanserlerinde genelde cins ve ırk farkı dikkati çekmezken, rektum kanserinde beyaz ırkın baskın olduğu gözlenir. etyopatogenez mültifaktöryel nedenlerle gelişen kolorektal kanserlerin oluşumunda, mukoza kriptalarında ...

yetişkin malignancies 5 yıl hayatta kalma cytotoxic kemoterapi v

özet: hedefler: finansmanı ve cytotoxic ilaçların yer durumu ile ilgili tartışmalar da katkılarıyla ilgili soruları yanıtlayan iyileştirici veya adjuvant yetişkin kanserli hastalarda hayatta kalma cytotoxic kemoterapi.materials and methods: we randomize klinik bir 5 yıl hayatta kalma parası atfolunabilir raporlama için bir literatür arama üstlendik sadece yetişkin malignancies yılında cytotoxic kemoterapi için. 22 büyük yetişkin için yeni tanı kanser hastalarının toplam sayısı malignancies avustralya kanser kayıt verileri ve gözetleme epidemiyoloji ve de sonu sonuçlar verilerinden belirlenen oldu abd 1998. her malignite için, parası için mutlak numarasını kişilerin (a) tam sayısının &uum...

ıyi huylu (selim) over tümörleri

  ıyi huylu (selim) over tümörleri her kadinda hayatinin bir döneminde yumurtaliklarinda kist saptanabilir. çogu zaman herhangi bir tedavi dahi gerektirmeyen bu lezyonlar büyük olasilikla hiçbir belirti de vermezler. yumurtalik kistlerine üreme (dogurganlik) çagindaki kadinlarda sik rastlanir ve bu kistlerin çogu selim tabiatli (iyi huylu), herhangi bir tedavi gerektirmeden kendiliginden kaybolan olusumlardir.- overdeki büyümelerin çogunlugu normal folliküler aparatin kistik proliferasyonu sonucu olusur. bunlar gerçek neoplasm degildirler. genellikle overin gerçek neoplasmlari overdeki yapilardan veya konjental artiklardan veya heterotopik implantlardan gelisirler. overdeki yapilardan ...

iyi huylu (selim) over tümörleri

iyi huylu (selim) over tümörleri  her kadinda hayatinin bir döneminde yumurtaliklarinda kist saptanabilir. çogu zaman herhangi bir tedavi dahi gerektirmeyen bu lezyonlar büyük olasilikla hiçbir belirti de vermezler. yumurtalik kistlerine üreme(dogurganlik) çagindaki  kadinlarda  sik rastlanir ve  bu kistlerin çogu selim  tabiatli  ( iyi huylu ) ,  herhangi  bir  tedavi         gerektirmeden  kendiliginden  kaybolan    olusumlardir.overdeki   büyümelerin   çogunlugu   normal   folliküler aparatin kistik proliferasyonu sonucu olusur. bunlar gerçek neoplasm de...

benign - iyi huylu (selim) over tümörleri

  iyi huylu (selim) over tümörleri                                                                                                                               &nbs...

ıyi huylu (selim) over tümörleri

ıyi huylu (selim) over tümörleri her kadinda hayatinin bir döneminde yumurtaliklarinda kist saptanabilir. çogu zaman herhangi bir tedavi dahi gerektirmeyen bu lezyonlar büyük olasilikla hiçbir belirti de vermezler. yumurtalik kistlerine üreme (dogurganlik) çagindaki kadinlarda sik rastlanir ve bu kistlerin çogu selim tabiatli (iyi huylu), herhangi bir tedavi gerektirmeden kendiliginden kaybolan olusumlardir.- overdeki büyümelerin çogunlugu normal folliküler aparatin kistik proliferasyonu sonucu olusur. bunlar gerçek neoplasm degildirler. genellikle overin gerçek neoplasmlari overdeki yapilardan veya konjental artiklardan veya heterotopik implantlardan gelisirler. overdeki yapilardan gelisen tümörler : · yüzey (germinal) epitelden - kistik tümörlerin büyük çogunlugu · over korteksinin ...

tübüler adenom - kolorektal tümör - sağlık bilgisi

kolorektal tümörler prof.dr.m.enver dolar uludağ üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dalı -bursa kolorektal kanserler günümüzde organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayı, bazı batı ülkelerinde ikinci sırayı alan malign bir tümörüdür. kolorektal kanserlerde tanı yaşı ortalama 62'dir. ancak, kolorektal kanserler için risk 50-75 yaş arasında değişir. yaş ilerledikçe risk oranı yükselir. çocukluk yaşlarında seyrek görülür. bunların çoğu predispozan faktörler ve polipozis sendromu gibi pozitif aile anemnezi gösterirler. kolon kanserlerinde genelde cins ve ırk farkı dikkati çekmezken, rektum kanserinde beyaz ırkın baskın olduğu gözlenir. etyopatogenez mültifaktöryel nedenlerle gelişen kolorektal kanserlerin oluşumunda, mukoza krip...

esansiyel yağlar nedir?

esansiyel yağlar yağlar : yağlar, yaşam için ihtiyacımız olan en önemli besin kaynaklarından biri. yağlar olmadığı takdirde vücudumuz sağlık için çok gerekli olan a, d, e ve k vitaminlerini özümseyemiyor. yağlar, önemli enerji kaynağı. 1 gram yağ, protein ve karbonhidratların iki katı kadar enerji sağlıyor ve vücudun enerji kıtlığında depolanabiliyor. ayrıca sinir sistemi, beyin ve cinsiyet gibi hayati vücut işleri ve vücut ısısını dengeliyor. yağların bir diğer artısı da kalp, böbrek ve sinirler gibi yaşamsal organların etrafını sararak zedelenmelerini önlüyor. yağlar doymuş doymamış tekli çoklu ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !