× "

malikane sistemi nedir

" arama sonuçları
top kumaştan bayramlık yazı – nihat genç

top kumaştan bayramlık yazı – nihat genç

uzun bayram günlerinde okumanız dileğiyle. 28 şubat süreci hem mahkeme hem mecliste hala bitmeyen bir mağdurlar diliyle tartışılıyor. 28 şubat bin yıl sürmedi ama‘mağduriyet’ dili bin yıl sürecek gibi iddialı. sorun şu, bunca ifade, itiraf ve yazıya rağmen hala samimi konuşabilen tek insan yok. yüzbinlerce düşman askeriyle dört taraftan işgal edilip istiklal savaşı verenler dahi hem savaş halinde hem kurtuluş sonrası bu denli yaygara kopartan bir ‘mağduriyet’ dili kurmamıştı. savaş bitince ‘haydi şimdi hasat zamanı’ deyip bir yandan tarlaların bir yandan piyanonun başına oturdular, haklı ve dürüst insanlardı, bu yüzden ülkeye şimşek gibi bir neşe yayıldı. şimdi, iktidar...

tanzimat dönemi edebiyatı sanatçıları özellikleri -2-

tanzimat dönemi 3 kasım 1839’da topkapı sarayı’nın gülhane bahçesi’nde okunarak halka ilan edilen tanzimat fermanı ile istanbul’da yeni bir dönem açıldı. batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde istanbul’da mimariden yaşama tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşandı. bu dönemde şehir yeni alanlara doğru genişlemeye başladı. suriçi bakırköy yönünde, galata ise teşvikiye yönünde yayılırken; boğaziçi’nde sarıyer’e iskan hızlandı. anadolu yakası ise bir taraftan bostancı, diğer taraftan beykoz’a doğru büyüdü. kentin genişlemesine paralel, hızlı bir imar faliyeti de s&...

toplumsal tabakalaşma nedir, ne demektir?

toplumsal tabakalaşma nedir, ne demektir?neden toplumdaki kimi grupların ötekilerden daha fazla güçleri vardır? toplumlardaki eşitsizlik düzeyleri hangi boyuttadır? düşük toplumsal statüye ve basamağa sahip insanların yükselebilme ihtimali var mıdır, varsa ne kadardır?bu ve bu gibi soruların temel konuları, toplumsal eşitsizliklerin incelenmesi bakımından sosyolojinin en önemli ilgi alanlarından birisidir; çünkü insanların erişebildiği maddi kaynaklar, onların yaşamlarını büyük ölçüde belirlemektedir.toplumsal tabakalaşma sistemleriinsanlar arasındaki eşitsizliklere bütün toplumlarda rastlanabilmektedir. bu tip eşitsizlikleri betimlemek için sosyologlar, "toplumsal tabakalaşma" kavramını kullanırlar. tabakalaşma; "farklı insan gruplaşmaları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler" olarak tanım...

sosyal bilgiler performans ödevi-ııı.selim ve yapmaya çalıştığı

 nizam-ı cedit nedirosmanlı güçlü ve disiplinli olduğu sürece iyi işleyen ve bir devleti imparatorluğa taşıyabilecek güçlü bir toprak sistemine dayanıyordu. kısa vadeli dönemde devlete kazanç sağlamak amacıyla yapılan toprak yapısındaki değişiklikler ve tımar sisteminden iltizam sistemine geçiş bozulmanın temelini oluşturmuştur. iltizamla birlikte köylü yoksullaşmış, tefecilerin eline düşmeye başlamış, artık toprak ağalarının türediğini görüyoruz. artık osmanlı’da 16. yy da bozulmalar kendilerini hissettirmeye başlamıştır. ileriki dönemlerde osmanlı da politikasında değişiklikler meydana gelecek avrupa karşısında “üstün devlet” olma anlayışı yerini batının üstünlüğünü kabul edip “denge politikası”nın güdülmesine bırakacaktır.[19] 1606 da artık hasburg monarkını kendisine “denk” olduğu...

sosyal bilgiler performans ödevi-ııı.selim ve yapmaya çalıştığı

 nizam-ı cedit nedir osmanlı güçlü ve disiplinli olduğu sürece iyi işleyen ve bir devleti imparatorluğa taşıyabilecek güçlü bir toprak sistemine dayanıyordu. kısa vadeli dönemde devlete kazanç sağlamak amacıyla yapılan toprak yapısındaki değişiklikler ve tımar sisteminden iltizam sistemine geçiş bozulmanın temelini oluşturmuştur. iltizamla birlikte köylü yoksullaşmış, tefecilerin eline düşmeye başlamış, artık toprak ağalarının türediğini görüyoruz. artık osmanlı’da 16. yy da bozulmalar kendilerini hissettirmeye başlamıştır. ileriki dönemlerde osmanlı da politikasında değişiklikler meydana gelecek avrupa karşısında “üstün devlet” olma anlayışı yerini batının ü...

köleliğin tarihi - serf nedir

latince "köle" anlamını taşıyan "servus"tan gelme bir kelime olan serf, feodal toplumda bir toprağa ve bir lorda bağlı kişiye denirdi.serfler efendileri olan lordların birer malı gibiydiler ve özgürlükleri,iyi yaşama hakları yoktu.yaşamak için üretirlerdi. köleden tek farkları üzerinde yaşadıkları,işleyip ürün elde ettikleri toprakla satılmalarıydı.serfliğin birkaç derecesi olmuştur.sürekli olarak efendinin evine bağlı kalan ve haftanın iki üç günü değil, herzaman onun tarlalarında çalışan "demesne" serfleri vardı.köyün kıyısında iki üç dönümlük toprakları olan,"bordar"denilen çok yoksul köylüler ya da toprağı olmayıp sadece bir kulübesi ol...

köleliğin tarihi - serf nedir

 latince "köle" anlamını taşıyan "servus"tan gelme bir kelime olan serf, feodal toplumda bir toprağa ve bir lorda bağlı kişiye denirdi.serfler efendileri olan lordların birer malı gibiydiler ve özgürlükleri,iyi yaşama hakları yoktu.yaşamak için üretirlerdi. köleden tek farkları üzerinde yaşadıkları,işleyip ürün elde ettikleri toprakla satılmalarıydı.serfliğin birkaç derecesi olmuştur.sürekli olarak efendinin evine bağlı kalan ve haftanın iki üç günü değil, herzaman onun tarlalarında çalışan "demesne" serfleri vardı.köyün kıyısında iki üç dönümlük toprakları olan,"bordar"denilen çok yoksul köylüler ya da toprağı olmayıp sadece bir kulüb...

köleliğin tarihi - serf nedir

latince "köle" anlamını taşıyan "servus"tan gelme bir kelime olan serf, feodal toplumda bir toprağa ve bir lorda bağlı kişiye denirdi.serfler efendileri olan lordların birer malı gibiydiler ve özgürlükleri,iyi yaşama hakları yoktu.yaşamak için üretirlerdi. köleden tek farkları üzerinde yaşadıkları,işleyip ürün elde ettikleri toprakla satılmalarıydı.serfliğin birkaç derecesi olmuştur.sürekli olarak efendinin evine bağlı kalan ve haftanın iki üç günü değil, herzaman onun tarlalarında çalışan "demesne" serfleri vardı.köyün kıyısında iki üç dönümlük toprakları olan,"bordar"denilen çok yoksul köylüler ya da toprağı olmayıp sadece bir kulübesi ol...

köleliğin tarihi - serf nedir

latince "köle" anlamını taşıyan "servus"tan gelme bir kelime olan serf, feodal toplumda bir toprağa ve bir lorda bağlı kişiye denirdi.serfler efendileri olan lordların birer malı gibiydiler ve özgürlükleri,iyi yaşama hakları yoktu.yaşamak için üretirlerdi. köleden tek farkları üzerinde yaşadıkları,işleyip ürün elde ettikleri toprakla satılmalarıydı.serfliğin birkaç derecesi olmuştur.sürekli olarak efendinin evine bağlı kalan ve haftanın iki üç günü değil, herzaman onun tarlalarında çalışan "demesne" serfleri vardı.köyün kıyısında iki üç dönümlük toprakları olan,"bordar"denilen çok yoksul köylüler ya da toprağı olmayıp sadece bir kulübesi ol...

köleliğin tarihi - serf nedir

latince "köle" anlamını taşıyan "servus"tan gelme bir kelime olan serf, feodal toplumda bir toprağa ve bir lorda bağlı kişiye denirdi.serfler efendileri olan lordların birer malı gibiydiler ve özgürlükleri,iyi yaşama hakları yoktu.yaşamak için üretirlerdi. köleden tek farkları üzerinde yaşadıkları,işleyip ürün elde ettikleri toprakla satılmalarıydı.serfliğin birkaç derecesi olmuştur.sürekli olarak efendinin evine bağlı kalan ve haftanın iki üç günü değil, herzaman onun tarlalarında çalışan "demesne" serfleri vardı.köyün kıyısında iki üç dönümlük toprakları olan,"bordar"denilen çok yoksul köylüler ya da toprağı olmay...

osmanlılarda harem hayatı

  harem sözcüğü arapça hrm (yasaklama) kökünden türetilmiştir ve sözcük anlamı olarak kutsal bir alanı tanımlasa da kullanım olarak; giriş ve çıkışın denetimli olarak yapıldığı, belirli kişilerin veya belli tür davranışların bulunmasının yasak olduğu bir yeri anlatır. osmanlı imparatorluğu'nda, haremin kutsallığı, saygıdeğerliği, dinsel saflığı temsil eden bir yer olması, sadece burada kadınların (anne, eş(ler), cariyeler vs.) bulunmasından değil, hane reisinin de haremde yaşamasından kaynaklanır.fakat batı'daki doğu bilimcilerin haremden anladığı ile müslüman ülkelerdeki harem anlayışı ve yaşayışı arasında ciddi farklılıklar vardır. doğu'da harem, hanede ailenin yaşadığı, yabancıların alınmadığı kısımken, batı...

tanzimat dönemi edebiyatı -2-

tanzimat dönemi3 kasım 1839’da topkapı sarayı’nın gülhane bahçesi’nde okunarak halka ilan edilen tanzimat fermanı ile istanbul’da yeni bir dönem açıldı. batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde istanbul’da mimariden yaşama tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşandı.bu dönemde şehir yeni alanlara doğru genişlemeye başladı. suriçi bakırköy yönünde, galata ise teşvikiye yönünde yayılırken; boğaziçi’nde sarıyer’e iskan hızlandı. anadolu yakası ise bir taraftan bostancı, diğer taraftan beykoz’a doğru büyüdü.kentin genişlemesine paralel, hızlı bir imar faliyeti de söz konusuydu. bir taraftan padişahlar, diğer taraftan da devlet erkanı, gayrımüslim zenginler ve yabancı elçilikler adeta saray, köşk ...

tanzimat dönemi edebiyatı -2-

tanzimat dönemi3 kasım 1839’da topkapı sarayı’nın gülhane bahçesi’nde okunarak halka ilan edilen tanzimat fermanı ile istanbul’da yeni bir dönem açıldı. batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde istanbul’da mimariden yaşama tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşandı.bu dönemde şehir yeni alanlara doğru genişlemeye başladı. suriçi bakırköy yönünde, galata ise teşvikiye yönünde yayılırken; boğaziçi’nde sarıyer’e iskan hızlandı. anadolu yakası ise bir taraftan bostancı, diğer taraftan beykoz’a doğru büyüdü.kentin genişlemesine paralel, hızlı bir imar faliyeti de söz konusuydu. bir taraftan padişahlar, diğer taraftan da devlet erkanı, gayrımüslim zenginler ve yabancı elçilikler adeta saray, köşk ...

yazı

the secret   son günlerin en çok konuşulan kitabı the secret “yaşamın sır’ını” açıkladığını iddia ediyor. da vinci şifresi ve haryy potter dizisinden sonra bütün kitapçıların “en çok satanlar” rafında.  son bir yıldır kuantum fiziğiyle ilgilenenlerin ilgi odağı bu tip kitap ve dvd lerden “ne biliyoruz ki?” nin  belgesel niteliğinde olmayan türünden. neden en çok satan olduğunu anlamamak mümkün değil, size vaat ettiği sırrı elde ettiğiniz zaman zengin olma ve tüm istediklerinize şekilsiz şartsız sahip olma yetisine kavuşuyorsunuz (eğer inanırsanız tabii)   yaşamının çok kötü bir döneminde, kızının verdiği yüz yıllık bir kitap sayesinde binlerce yıldır bütün dâhi ve zenginlerin bildiği sırlara ulaşan rhonda byrne, s...

yerel yönetimler üzerine düşünmek

yerel yönetimler ile demokrasi arasında bilindiği ölçüde birbirini besleyen bir ilişki olmayıp yerel yönetimler demokrasinin yaşatıldığı ve geliştirildiği okullar ya da eğitim alanları sayılamazlar. yerel yönetimlerin kökeni ve demokrasinin tarihi ortaya konulursa, bu iki kavramın çok da dost kavramlar olmadığı kolayca anlaşılacaktır.     "demokrasi" nedir?   demokrasi kavramı, antik yunan'daki demokratia kavramından gelmekte olup demos ve kratein (kratia) ya da cratos kavramlarından türetilmiştir. demos, eski yunancada deme (mahalle) sözcüğünden türetilmiş olup "mahallede yaşayan halk" anlamına gelmekte. eski yunancada kratia, kratein ya da cratos sözcüğü ise ingilizcede government sözcüğü ile eş anlamlı olup "yönetim" anlamına gelmektedir. bu çerçevede demokras...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !