× "

malzeme nedir kısaca

" arama sonuçları

pvc nedir?

pvc nedir? pvc, yaygın deyimi ile ''vinil'' , (poli vinil clorür) kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve petrol (veya doğalgaz) ile tuz'dan petrokimya tesislerinde üretilen, formülü -(ch2-ch2) olan bir polimer türüdür. bu polimer, çeşitli katkı maddeleri ile harmanlandıktan sonra yüksek sıcaklıklarda  şekillendirilerek plastik haline getirilir ve kullanılır. pvc, polimer zincirinde klor otomu taşıyan ender termoplastiklerdendir. klor içermesi nedeni ile pvc'nin alev alma sıcaklığı yüksektir, alev tutuşduğunda kendiliğinden hemen söner. pvc çok yüksek sıcaklarda termal olarak kolaylıkla bozulur ve korrozif bir gaz olan hidroklorik asit çıkartır. pvc, diğer polimerlere kıyasla ...

endüstri mühendisliği nedir?

    1. endüstri mühendisliginin tanımı 19. yy sonlarında, daha önce açıklanan niteliklere uygun bir meslek olarak olusan endüstri mühendisliginin farklı kaynaklarda farklı sekillerde tanımları yapılmaktadır. ancak bu tanımlar içinde en fazla kabul göreni ve geçirdigi evrimsel süreç sonunda günümüzde geldigi noktayı en iyi belirleyen tanım amerika endüstri mühendisleri odası tarafından yapılan tanımdır. bu tanım göre; "endüstri mühendisligi insan, makina ve malzemeden olusan bütünlesik sistemlerin tasarımı, gelistirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirle...

teknoloji nedir ?

1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (teknoloji nedir - simon, 1983, s.173 ). 2. teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (teknoloji nedir - mcdermott, 1981, s.142 ). 3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “teknoloji (latince texere fiilinden türetilmiştir; örmek, oluşturmak (construct ) anlamına gelir ) birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir. teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. uygulamalı sanat terimi fransız sosyolog jackques ellul taraf...

üretim planlama nedir 8

  7. uygulama     7.1. brısa brıdgestone sabancı lastik sanayi ve tic. a.ş. (tüsiad ilk kalite ödülü sahibi kuruluş)   7.1.1. firmanın tarihçesi   1974 yılında tamamen yerli sermayeye dayalı olarak lassa (lastik san. ve tic. a.ş.) firması kurulmuştur. firma, kuruluş çalışmalarından sonra 1977’de amerikan b.f. goodrich teknolojisi ile ilk üretimine başlamıştır.   üretimin başlamasından sonraki ilk on yıl içerisinde hızla gelişen firma, üretiminin önemli kısmını ihraç eden, iç pazarın da % 30’una sahip konuma gelmiştir. gerek türkiye gerekse dünya lastik endüstrisi’ndeki değişmeler firma tarafından yakından ...

üretim planlama nedir

  üretim planlama nedir       1.1. üretim planlamasının tanımı     üretimin tarihi, insanoğlunun gelişme yolunda ilk adımları attığı tarihe kadar uzanır. üretim, insan gereksinimlerini karşılamak amacı ile mal veya hizmet meydana getirmektir .   işletmeler ise her çeşit mal veya hizmet üreterek kar amacına ulaşmaya çalışan kuruluşlardır. ikinci dünya savaşından sonra gelişen teknoloji ve işletmeler arası fiyat, kalite rekabeti, üretim miktar ve çeşitliliğinin artması nedeni ile üretilen mal ve hizmetlerin verimliliği, üretim araçlarının rasyonel kullanımı, en uygun mal ve hizmetlerin üretimi önem kazanmıştır. bu amaca ulaşmak i&cc...

malzeme ihtiyaç planlaması nedir 6

  malzeme ihtiyaç planlanmasının tanımı:   malzeme ihtiyaç planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. malzeme ihtiyaç planlaması ( mrp ), üretim planlama ve envanter kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren bilgisayar destekli bir sistemdir. mrp sistemi eksiksiz bir planlamayı, etkili bir malzeme kontrolünü ve meydana gelebilecek değişikliklerde planların yeniden düzenlenmesini sağlamaktır. enm.blogcu.com.envanter seviyesini asgari düzeyde tutarken, ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen yerde ve zamanda hazır bulunmasını da temin etmektedir. ...

mobilya nedir

mobilyanın tanımı ve tarihçesi mobilyanın tanımı anlam olarak mobilya veya mobilye (italyanca mobilia; fransızca mobilier), oturulan yerlerin süslenmesine ve türlü amaçlarla donatılmasına yarayan eşyadır. bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, mobilya, işlevsel değeri ile mekanın kullanışlığını etkileyen, estetik değeri ile de mekanın güzel ya da çirkin görünmesini, yaşadığımız veya çalıştığımız mekanların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini sağlayan, kısaca sanat ve tekniği birleştiren bir üründür. mobilya denilince ilk akla gelen ahşap mobilyadır. özellikle, masa, dolap, karyola, komedin, kitaplık gibi konut donatılarında, çeşitli büro donatılarında, okul sıra...

malzeme mühendisi

bu yazıda geleceğin mesleklerinden olan metalurji ve malzeme mühendisliği blogu tanıtılmaktadır. metalurji ve malzeme mühendisliğinin neden geleceğin mesleklerinden olduğuna dair kısa bir yazıyı geleceğin mesleklerinden metalurji ve malzeme mühendisliği yazısında bulabilirsiniz. demir çelik endüstrisinden başlayın, uçak ve uzay teknolojilerine, boya endüstrisinden plastik sanayiine ve seramik endüstrisine kadar tüm çalışma işkollarında iş bulabilen metalurji ve malzeme mühendisliği özellikle nanoteknoloji devrimi ile hız bularak önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak mesleklerdendir. burada metalurji ve malzeme mühendisliği konusunda yeni faaliyete başlayan bir blog ve içerisindeki çeşitli yazılar kısaca tanıtılacaktır. mesleğe yönelmeyi düşünenlere katkısı olacağını umuyoruz. metalurji v...

sunum nedir,sunum nasıl yapılır,nelere dikkat edilir

sunum nedir,sunum nasıl yapılır,nelere dikkat edilirsunumda yapılması gerekenlerinsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz. konuşurken,yazarken,bakarken,velhasılı her zaman bir iletişimle ,bir sunumla karşı karşıyayız.lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir. yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz.öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internet, bilgisayar gib...

konferans nedir? | iyi konferans nasıl olur? | forum nedir? | a

bilimsel toplantılar konferans hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara konferans denir. konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır. konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. sanki, söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır. arada sırada, yeri geldiğinde kâğıda bakmalıdır. konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. ayrıca, konuşmacı; temiz giyinmeli, ciddî olmalı, kibar davranmalı, güzel konuşmalıdır. ses tonunu yerine ...

sunum nedir - sunumda yapılması gerekenler - sunumda dikkat edim

sunumda yapılması gerekenlerinsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz.konuşurken,yazarken,bakarken,velhasılı her zaman bir iletişimle ,bir sunumla karşı karşıyayız.lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir. yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz.öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sun...

kalori ve beslenme nedir nasıl hesaplanır

kalori ve beslenme nedir nasıl hesaplanır beslenmecanlılarda büyüme, sağlık, üreme için gerekli besin maddelerinin alınması. besinler, bedende gerçekleşen kimyasal tepkimeler için gerekli kimyasal enerjinin yanı sıra, bedene destek olan, hücrelerin oluşması ve yenilenmesi için gereken maddeleri de sağlarlar. canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için çeşitli kimyasal bileşenler içeren besinler almaları gerekir. sporculara güç kazandırmak için ya da şişmanlık, şeker hastalığı ve kalıtımsal bozukluklar gibi sorunlara da karşı da, özel beslenme rejimleri uygulanabilir. dengeli bir rejimde kişinin aldığı kalori, bedenin gereksinmesine uygun olmalıdır. beslenme rejiminin önemli bileşen...

kalori ve beslenme nedir nasıl hesaplanır

kalori ve beslenme nedir nasıl hesaplanır beslenmecanlılarda büyüme, sağlık, üreme için gerekli besin maddelerinin alınması. besinler, bedende gerçekleşen kimyasal tepkimeler için gerekli kimyasal enerjinin yanı sıra, bedene destek olan, hücrelerin oluşması ve yenilenmesi için gereken maddeleri de sağlarlar. canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için çeşitli kimyasal bileşenler içeren besinler almaları gerekir. sporculara güç kazandırmak için ya da şişmanlık, şeker hastalığı ve kalıtımsal bozukluklar gibi sorunlara da karşı da, özel beslenme rejimleri uygulanabilir. dengeli bir rejimde kişinin aldığı kalori, bedenin gereksinmesine uygun olmalıdır. beslenme rejiminin önemli bileşen...

kalori ve beslenme nedir nasıl hesaplanır

kalori ve beslenme nedir nasıl hesaplanır beslenmecanlılarda büyüme, sağlık, üreme için gerekli besin maddelerinin alınması. besinler, bedende gerçekleşen kimyasal tepkimeler için gerekli kimyasal enerjinin yanı sıra, bedene destek olan, hücrelerin oluşması ve yenilenmesi için gereken maddeleri de sağlarlar. canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için çeşitli kimyasal bileşenler içeren besinler almaları gerekir. sporculara güç kazandırmak için ya da şişmanlık, şeker hastalığı ve kalıtımsal bozukluklar gibi sorunlara da karşı da, özel beslenme rejimleri uygulanabilir. dengeli bir rejimde kişinin aldığı kalori, bedenin gereksinmesine uygun olmalıdır. beslenme rejiminin önemli bileşenleri proteinler, yağlar, karbonhidratlar, su, vitaminler ve tuzlar ile bazı az bulunan elementlerdir. bunlar...

üretim planlama ve kontrol nedir ? 3

  4.6) bilgisayar destekli üretim cım - computer aided manufacturıng bilgisayarlar, hızlı gelişimi ve sağladığı kolaylıklar sayesinde hayatımızın her alanına girmiştir.üretim sistemleri de son yıllarda bilgisayar destekli hale gelmiş ve bununla birlikte hem bölümler arası iletişim  hem de veri kontrolü gibi daha birçok kolaylık sağlamıştır. 4.6.1) bilgisayar destekli üretimin tanımı ve amaçları bilgisayar destekli üretim, genel olarak işletmedeki süreçlerin otomasyonu olarak tanımlanabilir. bilgisayar destekli üretimin amaçları ·                     ürün ge...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !