× "

mançurya nerede

" arama sonuçları

beyin kontrol fenomeni

geçmişte birçok zihin kontrolü ve psikolojik savaş tekniği çeşitli amaçlar için kullanılmış ve günümüzde hâlâ kullanılmakta. zaten son 30 yıldır pek çok istihbarat örgütünün ana hedefi insan beyninin kontrol altına alınması olmuştur. bu amaç için milyonlarca dolar gizli laboratuvar çalışmalarına ayrılmıştır. kitaplar tarihte zihin kontrolü ve beyin yıkama operasyonlarına maruz kalmış ve bu konuda ünlü olmuş çeşitli isimler ve olaylarla doludur. basında son zamanlarda iddia edildiği üzere türkiye'deki bazı teröristlerin yaratılmasında acaba zihin kontrolü teknikleri mi yatmaktadır? "zihin kontrolü" psikol...

buşido

samuray eski japonya'da soylu asker sınıfı için kullanılan bir terimdi. samuray, eski japoncada 'hizmet etmek' manasına gelen saburau kelimesinden türemiştir.   savaş, japon kültüründe önemli bir yer teşkil eder. ülkenin önemli klanları birbirleriyle pek çok kez karşı karşıya gelmiştir. japon topraklarının sadece %20’sinin tarıma elverişli oluşu, toprak kavgasını doğurmuştur. toprak savaşları da hem tinsel, hem de fiziksel gelişim ve mücadele yöntemlerini gerektirdiğinden, samurayların gelişimi de bu olguya dayalıdır. m.ö. 660'da ölümsüz savaşçı adıyla bilinen jimmu tenno, bir kabilenin başına geçti. tenno ve kabilesi yamato bölgesine yerleştiler. yama...

“türk ve islâm alemindeki dertlerin çözüm merkezi türkiye&

 doğu türkistan vakfı başkan vekili prof. dr. mahmut kaşgarlı: “türk ve islâm alemindeki dertlerin çözüm merkezi türkiye’dir!”röportaj: fazıl duygunbaran dergisi, 131. sayı, 16 temmuz 2009         www.barandergisi.com****************** ***************** *************** *******mahmut bey, doğu türkistan yardımlaşma vakfı başkan vekili’siniz... profesör ve öğretim görevlisisiniz aynı zamanda. türkiye’de yaşıyorsunuz di mi?evet...bugünlerde iki asırdır sistematik bir işgal ve katliama kurban giden atayurdumuz doğu türkistan’daki son durumu bize değerlendirir misiniz? neler yaşanıyor doğu türkistan’da?.. doğu türkistan&rs...

neden mi davosta tayyibe kızdık?müthiş bir yazı...eminim ki çok

mümin aynı konuda iki defa aldanmaz"40 defa aldananlara selam olsun… hayır tayyip bey; iki şekerli, davos kahramanlık "uyu yavrum ninni" müzikli sütünden ben almayayım. bir defa aldanmıştım. siz şiir okuyup içeri girdiniz zannıyla, hukuk ve demokrasi adına çok üzülmüştüm. sonra refah içinden siz ılımlı islamcıların nasıl çıkarılıp bizlere "küresel güçlerce -onlar yahudi aileler-" servis edildiğinizi türk insanının "mağdur olanların yanında yer alma karakter yapısının" nasıl kullanıldığını yaşayarak öğrendik. bir şiir ve akın akın insanların ziyaret ettiği bir hapishanede başbakanlığa hazırlanan rte… belediye başkanı olmadan gecekonduda oturan, şiirden tutuklu, şimdi ise dünyanı...

göktürkler

bu haber çok yeniasya "büyük hun" imparatorluğundan sonra, her bakımdan temsil ettiği türk kültürü itibariyle 2. "süper" türk imparatorluğu niteliğinde olan gök-türk hakanlığı, "türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak benimsemekle bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış, doğu sibirya'daki yakut türkleri ile batıda ogur (bulgar) türklerinin bir kısmı dışındaki türk asıllı bütün kütleleri kendi idaresinde birleştirmiştir. hakanlığın yıkılmasından sonra bir yelpaze gibi açılarak dört tarafa yayılan çeşitli türk zümreleri gittikleri yerlerde 'türk" adını ve gök-tü...

neden kızıl elma?

neden kızılelma?“bu sitede yer alan “genel türk tarihi”mahiyetindeki büyük çalışmaya "türk turan tarihi"isimini vermemiz deki maksat şudur:türk tarihi ve milletinin bir bütün olduğunu,beşbin yıl önceki oğuz hanın bir çerisi ile bu günkühalktan birinin mahiyet farkının olmadığını,onu farklı kılanınyüreğindeki kızılelmayı yitirmiş olması yada büyük turan düşüncesinibeyninden atmış olması olabileceğini vurgulamaktı.yüreğimizdeki kızılelma ülküsü ve beynimizdekibüyük turan düşüncesi ile kuzey sibiryadan mançuryaya,yada amarikanın öteki ucunda bulunan turan soylu bir kızılderili şefinden,yemen illerinde kalmış türkçe konuşmakt...

ı. göktürk devleti

 ı. göktürk devleti 552 yılında bumin kağan tarafından orta asya'daki avar hakimiyetine son verilerek kuruldu. başkenti ötügen'dir. bumin kağan kardeşi istemi yabgu'yu ülkenin batı topraklarına gönderdi.istemi yabgu'nun batı siyaseti:istemi yabgu ipek yolunu kontrol etmek amacıyla akhunlara karşı iran'daki sasani devletiyle işbirliği yaptı. bu işbirliği sonucu akhun devletinin toprakları sasaniler ve göktürkler tarafından paylaşıldı.istemi yabgu; bu defa sasanilere karşı bizans ile işbirliği yaparak, sasani devletinin zayıflamasını sağladı.   not: göktürk- bizans işbirliğinin sasanileri zayıflatması, hz. ömer devrinde islam ordularının sasanileri yenmesini kolaylaştırmıştır.   göktürk devleti'nin ikiy...

kök türkler

 ı. göktürk devleti 552 yılında bumin kağan tarafından orta asya'daki avar hakimiyetine son verilerek kuruldu. başkenti ötügen'dir. bumin kağan kardeşi istemi yabgu'yu ülkenin batı topraklarına gönderdi. istemi yabgu'nun batı siyaseti: istemi yabgu ipek yolunu kontrol etmek amacıyla akhunlara karşı iran'daki sasani devletiyle işbirliği yaptı. bu işbirliği sonucu akhun devletinin toprakları sasaniler ve göktürkler tarafından paylaşıldı. istemi yabgu; bu defa sasanilere karşı bizans ile işbirliği yaparak, sasani devletinin zayıflamasını sağladı.   not: göktürk- bizans işbirliğinin sasanileri zayıflatması, hz. ömer devrinde islam ordularının sasanileri yenmesini kolaylaştırmıştır.   g...

kur'an kıssaları: mucize mi masal mı?

malum, kur’an’da geçmiş çağlardan bahseden “kıssalar” var. bunlar kur’an’ın neredeyse 3/2’sini oluşturuyor. mesela enbiya, kasas, yusuf vb. sureler tümüyle, diğerleri de kısmen bunlardan oluşuyor. peki, bu kıssalarda ne anlatılıyor? *** şu ana kadar bu konuda iki yol izlendi. 1- bunların her biri birer mucizedir. bir defalığına ve o peygambere mahsus olmak üzere olmuş bitmiştir. tabiatın işleyişine bir anlık bir ilahî müdahele ve işleyişi tersine çevirmedir. 3- bunların her biri birer masaldır. yani arap halk hikayeleridir. kur’an bunları mesaj vermek için kullanmış, gerçekte öyle olup olmadıklarıyla ilgilenmemiştir. kanaatimce, her iki halde de kur’an’ın evrensel söylemi, belirli bir zamana ve mekana gömülm...

zihin kontrolü:mançurya kobayları

mançurya kobayları vural savaş  eski yargıtay başsavcısı zamanın cıa direktörü allen dulles, princeton üniversitesi'nde 1953'te şöyle bir konuşma yapmıştır: "hedef 'insan zihnindeki savaşı' da kazanmaktır. bu savaşın ilk cephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır. ikinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır; hedef beyin yıkama, zihin kontrolü, ideolojiyi değiştirme ve gerektiğinde birçok mançurya kobayı (manchurian candidate) yaratabilmektir!" mançurya kobayı (manchurian candidate) kendi iradesi dışında, bir takım beyin yıkama seanslarının, ilaçların veya hipnozun etkisiyle başkalarının istediği bazı eylemleri yapanlara verilen isimdir.  kelime mançurya'dan ve kore savaşından gelmektedir. kore savaşı sır...

büyük türk devletleri - göktürkler hakkında

göktürkler asya büyük hun imparatorluğu'ndan sonra, her bakımdan temsil ettiği türk kültürü itibariyle ikinci "süper" türk imparatorluğu niteliğinde olan gök-türk hakanlığı, "türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak benimsemekle, bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış, doğu sibirya'daki yakut türkleri ile batıda ogur (bulgar) türklerinin bir kısmı dışındaki türk asıllı bütün kütleleri kendi idaresinde birleştirmiştir. hakanlığın yıkılmasından sonra bir yelpaze gibi açılarak dört tarafa yayılan çeşitli türk zümreleri gittikleri yerlerde 'türk" adını ve gök-türk idarî, siyasî ve iktisadî geleneklerini yaşatmışlardır. yine bütün bu türklerin tarihinde gök-türk teşkilatının, edebiyatının, töre ve hayat telakkisinin izleri görülmüştür. gök-türklerden sonraki çağlarda, r...

pearl harbor saldırısı

  vikipedi, özgür ansiklopedi den alınmıştır   pearl harbor saldırısı parçası olduğu pasifik cephesi (ikinci dünya savaşı) uss arizona japon bombası isabetinden sonra iki gün boyunca yandı. enkaz kaldırıldı ama batık pearl harbor'da savaş anıtı olarak değerlendirildi. arizona, limana hergün bir miktar yağ sızdırmaya hala devam ediyor.[1] tarih: 7 aralık 1941 yer: pearl harbor hawaii sonuç: kesin japon zaferi,birleşik devletler, müttefiklerin yanında ıı. dünya savaşına katıldı,nazi almanyası, birleşik devletler'e savaş ilan etti savaş nedeni: amerika'nın petrol ve ticaret ambargosu taraflar birleşik devletler japon imparatorluğu kumandanlar husband kimmel ,walter short chuichi nagumo güçler 8 savaş gemisi...

mançurya kobayları

mançurya kobaylarızamanın cıa direktörü allen dulles, princeton üniversitesi'nde1953'te şöyle bir konuşma yapmıştır:"hedef 'insan zihnindeki savaşı' da kazanmaktır. bu savaşın ilkcephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyisağlamaktır. ikinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır;hedefbeyin yıkama, zihin kontrolü, ideolojiyi değiştirme vegerektiğindebirçok mançurya kobayı (manchurian candidate) yaratabilmektir!"mançurya kobayı (manchurian candidate) kendi iradesi dışında, birtakım beyin yıkama seanslarının, ilaçların vaye hipnozunetkisiylebaşkalarının istediği bazı eylemleri yapanlara verilen isimdir.kelime mançurya'dan ve kore savaşından gelmektedir. kore savaşısırasında amerikalı askerlere çinliler tarafından bir dizi beyinyıkama deneyi ve ...

neden kızıl elma

türk tarihi ve milletinin bir bütün olduğunu, beş bin yıl önceki oğuz hanın bir çerisi ile bu günkü halktan birinin mahiyet farkının olmadığını,onu farklı kılanın yüreğindeki kızıl elmayı yitirmiş olması yada büyük turan düşüncesini beyninden atmış olması olabileceğini vurgulamaktı. yüreğimizdeki kızılelma ülküsü ve beynimizdeki büyük turan düşüncesi ile kuzey sibirya’dan mançurya’ya, yada amarika’nın öteki ucunda bulunan turan soylu bir kızılderili şefinden, yemen illerinde kalmış türkçe konuşmakta inad eden anadolu türkü şeyh efendiye kadar biz büyük ama çok büyük bir milletiz. büyük turan devleti denince de zaten bu büyük milletin (her nerede yaşıyorsa) bulunduğu mekan ve yüreğindeki kızılelma anlaşılmalı”. tarihin başlangıcından itibaren ismi konmuş, coğrafyası ...

abdürreşid ibrahim-2. uzak doğu seyahati

ikinci büyük seyahat(1907-1910)türkistanböylece abdürreşid ibrahim efendi üç sene sürecek büyük yolculuğuna başlıyordu. ama bu bir alelade seyahat değildi. bu, islam aleminin sorunlarını, ümmetin durumunu vicdanı devamlı o ümmet için atan bir müminin yerinde gözlemlemesi, tarihe şahitliği idi. bu bereketli seyahat çok şükür kendisi tarafından kaleme alınarak bize ulaşmış bulunuyor. okumayanların ilk elde hemen okumalarını salık vereceğimiz bu nefis hatırat “alem-i islam” adıyla neşredilmiş ve kadı abdürreşid’in en baş eseri olarak tanınmıştır.mehmed akif, sırat-ı müstakim’de yayınlanan “gayet mühim bir eser” başlıklı bir yazısında bu kıymetli eser hakkında şunları yazıyor: “ben çoktan beri bu kadar samimî, bu kadar müfîd (faydalı) lâkin bu kadar mü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !