× "

maniheizm

" arama sonuçları

ilkel komünal bir hareket: mazdek isyanı

                                                                                   teolojik temelini maniheizm'in kurucusu mani'den alan, ancak mani'nin dualist teolojik öğretisini farklı bir içeriğe büründürerek sasaniler döneminde ortaya çıkan, tarihte ilk denilebilecek ilkel komünal nitelikli isyan mazdek isyanıdır.   zerdüşt bir rahip olan mazdek ya da kaynaklarda çeşitli şekillerde görüldüğü gibi mazdak; sasaniler dönemindeki zerdüşt din adamlarının toplum nazarı...

maniheizm (manişeizm) manicilik

manicilik (manihæism, manihaism) ııı. yüz yılın son yarısında mani (216 ?- 276 ?) tarafından kurulmuş bir dindir. o güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. manicilik aslında zerdüşt düalizmi, babilonya folkloru, buddhist ahlâk ilkeleri ve hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ile kötünün, çatışmasıdır. bu bakımdan din tarihi araştırmaları, maniciliği bir tür dinsel düalizm (ikicilik) olarak sınıflandırmışlardır. bu din hem doğu'ya, hem de batı'ya doğru olağanüstü bir hızla yayılmış; kuzey afrika, ispanya, fransa, kuzey italya ve balkanlar'da bin yıl süre ile dağınık ve süreksiz biçimde varlığını devam ettirmiştir. oysa, asıl gelişimini doğduğu topraklar olan mezopotamya, babilonya...

maniheizm (manişeizm) manicilik

manicilik (manihæism, manihaism) ııı. yüz yılın son yarısında mani (216 ?- 276 ?) tarafından kurulmuş bir dindir. o güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. manicilik aslında zerdüşt düalizmi, babilonya folkloru, buddhist ahlâk ilkeleri ve hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ile kötünün, çatışmasıdır. bu bakımdan din tarihi araştırmaları, maniciliği bir tür dinsel düalizm (ikicilik) olarak sınıflandırmışlardır. bu din hem doğu'ya, hem de batı'ya doğru olağanüstü bir hızla yayılmış; kuzey afrika, ispanya, fransa, kuzey italya ve balkanlar'da bin yıl süre ile dağınık ve süreksiz biçimde varlığını devam ettirmiştir. oysa, asıl gelişimini doğduğu topraklar olan mezopotamya, babilonya...

maniheizm (manişeizm) manicilik

manicilik (manihæism, manihaism) ııı. yüz yılın son yarısında mani (216 ?- 276 ?) tarafından kurulmuş bir dindir. o güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. manicilik aslında zerdüşt düalizmi, babilonya folkloru, buddhist ahlâk ilkeleri ve hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ile kötünün, çatışmasıdır. bu bakımdan din tarihi araştırmaları, maniciliği bir tür dinsel düalizm (ikicilik) olarak sınıflandırmışlardır. bu din hem doğu'ya, hem de batı'ya doğru olağanüstü bir hızla yayılmış; kuzey afrika, ispanya, fransa, kuzey italya ve balkanlar'da bin yıl süre ile dağınık ve süreksiz biçimde varlığını devam ettirmiştir. oysa, asıl gelişimini doğduğu topraklar olan mezopotamya, babilonya...

orta asya türk resmi

resim sanatında türkler üç din çerçevesi içerisinde çalışmışlardır. böylece meydana gelen eserlermaniheizm, budizm ve islam devri resim ve minyatürleridir. böylece türk resim sanatı eserleri vııı.yy’ dan xıx.yy’ a kadar bin seneden fazla bir zaman içerisinde yayılmaktadır. eski türk resminin asıl ustaları uygur türkleri vııı. yy’ dan beri doğu asya kaynaklarında görünür. bunların merkezleri orhun bölgesinde daha sonraki moğol başşehri karakurum yakınında bulunuyordu. 840 tarihinde batıdan gelen kırgızlar tarafından dağıtılıncaya kadar yüz sene süren bir devlet kurdular. bundan sonra çin türkistan’ında tarım bölgesine çekilip...

maniheizm - (dünya dinleri)

maniheizm (dünya dinleri) manicilik (manihæism, manihaism) ııı. yüz yılın son yarısında mani tarafından kurulmuş bir dindir. o güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. manicilik aslında zerdüşt düalizmi, babilonya folkloru, buddhist ahlâk ilkeleri ve hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ve kötünün, çatışmasıdır. bu bakımdan din tarihi araştırmaları, maniciliği bir tür dinsel düalizm (ikicilik) olarak sınıflandırmışlardır. bu din hem doğu’ya, hem de batı’ya doğru olağanüstü bir hızla yayılmış; kuzey afrika, ispanya, fransa, kuzey italya ve balkanlar’da bin yıl süre ile dağınık ve süreksiz biçimde varlığını devam ettirmiştir. oysa, asıl gelişimini doğd...

maniheizm - (dünya dinleri)

maniheizm (dünya dinleri) manicilik (manihæism, manihaism) ııı. yüz yılın son yarısında mani tarafından kurulmuş bir dindir. o güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. manicilik aslında zerdüşt düalizmi, babilonya folkloru, buddhist ahlâk ilkeleri ve hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ve kötünün, çatışmasıdır. bu bakımdan din tarihi araştırmaları, maniciliği bir tür dinsel düalizm (ikicilik) olarak sınıflandırmışlardır. bu din hem doğu’ya, hem de batı’ya doğru olağanüstü bir hızla yayılmış; kuzey afrika, ispanya, fransa, kuzey italya ve balkanlar’da bin yıl süre ile dağınık ve süreksiz biçimde varlığını devam ettirmiştir. oysa, asıl gelişimini doğd...

maniheizm

araştırmacı orhan hançerlioğlu, mani'nin ölümünden sonra maniheizm 'in tamamen hıristiyanlaştırıldığını ileri sürmektedir. (bk. o.h, dünya inançları sözlüğü, maniheizm dininin özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı. maniheizm 'in (manicilik) kutsal kitapları mani dininin kutsal kitapları altı tanedir. bu kitaplar mani tarafından yazılmış ve mani öğretilerinin toplandığı persler ve araplar –kafir ve yalancı idiler; maniheizm 'e sadece müsaade etmemeli , aynı zamanda maddeye karşı mücadele aracı olarak behemehal maniheist mani dini ya da maniheizm 3'ncü yy.'da pers imparatorluğu'nda mani tarafından kurulan ve kısa sürede hızla büyük bir coğrafyaya yayılan bir din. ...

mani dini nedir hakkında bilgi

mani dini nedir hakkında bilgi

mani dini mani dini ya da maniheizm 3'ncü yy.'da pers imparatorluğu'nda mani tarafından kurulan ve kısa sürede hızla büyük bir coğrafyaya yayılan bir din.kutsal kitapları arzhang'dır. mani dini en parlak dönemini 8. yüzyılda uygur devletinin milli dini olarak ilan edilmesi ile yaşamıştır. mani kelimesinin eski türkçe'deki kullanımı "mengü" dür ve çağatay türkçesi'nde "tanrı" demektir. konu başlıkları [gizle] 1 tarih 2 dünya görüşü 3 kaynakça 4 dış bağlantılar //   tarih [değiştir] mani pers im...

ihtiyaç türkiye geneli deneme sınavı -3 genel kültür

telif hakkı kapsamında, kaldırılmıştır... diğer denemeler için forum'a uğrayın... ...

aleviliğinin kısa tarihsel süreci ve çözüm önerileri *

                                alevilik bu gün için oldukça aktüel bir konu . konu türkiye’nin gündemine tam anlamıyla oturdu. peki ne yapılmalı. şimdiye kadar neler yapıldı, neler yapılmadı ? bundan sonra neler yapılabilir ? nereden başlanmalı.             bence en önemli eksiklik alevilik konusunda ki kamuoyunun bilgi eksikliği.anadolu’ya has olan alevilik hakkında yeterince çalışma yapılmamış olduğu için ,karanlıkta fili tarif edenler gibi herkes farklı bir yorum getirebiliyor.onun için konu net bir şeki...

uygur türkçesi

genel bilgiler   maniheizm   m.s. ıı. y.y.’da iran’da yaşayan din filozofu mani tarafından kurulmuş bir dindir. mani, insanın kötü prensip tarafından yaratılmış olup; ancak doğru bilgi ile tartılabileceiğini iddia etmiştir. maniehizm iki sınıfa ayrılır:   1. yeni kabul edenler 2. ermişler   bunların dışında on iki havari vardır ve on iki havariler on iki piskopos yardım eder. bu din, iran, hindistan ve çin’de; sonradan da afrika, güney italya ve japonya’da (m.s. 5. y.y.) ve nihayet avrupa’da (m.s. 11. y.y.) yayılmıştır. bu inanç sistemine göre yeryüzündeki iyi ve kötü birbirinin aynasıdır.   budizm   buda (buddha), sanskritçe’de “uyanık” manasına gelektedir. budizm’in kurucusuna veri...

uygur türkçesi

genel bilgiler   maniheizm   m.s. ıı. y.y.’da iran’da yaşayan din filozofu mani tarafından kurulmuş bir dindir. mani, insanın kötü prensip tarafından yaratılmış olup; ancak doğru bilgi ile tartılabileceiğini iddia etmiştir. maniehizm iki sınıfa ayrılır:   1. yeni kabul edenler 2. ermişler   bunların dışında on iki havari vardır ve on iki havariler on iki piskopos yardım eder. bu din, iran, hindistan ve çin’de; sonradan da afrika, güney italya ve japonya’da (m.s. 5. y.y.) ve nihayet avrupa’da (m.s. 11. y.y.) yayılmıştır. bu inanç sistemine göre yeryüzündeki iyi ve kötü birbirinin aynasıdır.   budizm   buda (buddha), sanskritçe’de “uyanık” manasına gelektedir. budizm’in kurucusuna verilen adı gôt...

ışık bahçeleri

  üçüncü yüzyılda mezopotamya'da yaşayan ve uzun süre bu bölgede yoğun halde kabul edilen manicilik denilen dinin kurucusu mani'nin hayatı, romanlaştırılarak anlatılmakta.   anlatımı hoş, kısa bir sürede bitirebilirsiniz.   ancak şu var ki; amin maalouf'un afrikalı leo, semerkant veya tanios kayası gibi romanlarına göre daha arka planda kalıyor.   ( yky yayınları, çeviren:  esin talu çelikkan)...

göç destanı

  bugün orkun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu kente ordu-balıg denildiği sanılmaktadır. göç destanı, bu kentteki saray yıkıntısının önünde bulunan anıtlardan birinde yazılıdır. bu yazıtlar, hüseyin namık orkun'a göre, mogol hanı ögedey döneminde çin'den getirilen uzmanlara okutturulup tercüme ettirilmiştir. göç destanı'nın çin ve iran kaynaklarındaki kayıtlara göre iki ayrı söyleniş biçimi vardır. bu iki ayrı söyleyiş biçimi birbirine ters düşer nitelikte değil birbirini bütünler niteliktedir. iran kaynaklarındaki söyleyiş biçimi, tarihsel bilgilere daha yakındır. ayrıca iran söyleyişi, uygurlar'ın maniheizm dinini benimseyişlerini anlatan bir menkıbe niteliğindedir. iran söyleyişi cüveynî'nin tarih-i ciha...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !