× "

mantığın bilim ve teknolojideki uygulamaları

" arama sonuçları

bilim hakkında bilğiler 3

yakınçagda bılıma. on sekizinci yüzyıl’da bilim(aydınlanma dönemi)aydınlanma, insanin kendi akli ve deneyimleri ile geleneksel görüşler ve ön yargılardan kurtulmak ve akla dayanarak, dünyayı kavramak düzenlemeye çalışmaktır. bu anlamda aydınlanma çağı insan aklinin bağımsız olması gerektiği düşüncesine dayanır. öyleyse benimsenmesi gereken tavır inanmak değil, bilmek olmalıdır. bu genel belirlemeden anlaşıldığı üzere, burada sorgulanmak istenen insan varlığının anlamı ve bu dünya'daki yeridir. nitekim aydınlanma’nın gelenekselleşmiş bir tanımını veren kant'a göre aydınlanma, insanin kendi kusurları sonucu düşmüş olduğu olumsuz durumdan, yine kendi aklini kullanmak suretiyle çıkma çabasıdır. gerçekte insan içinde bulunduğu olumsuz duruma aklin kendisi yüzünden değil, ama...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !