× "

marifetname seğirmeler

" arama sonuçları

marifetnameden ihtilaçname seğirmeler rüya tabirleri

marifetnâmeden seğirmeler ihtilaçname     insan bedeninde damarlar içinde akan kanın sebebiyle deri üzerinde görünen uzuvların ihtilacını (seğrime ve titreme) gibi hareketleri hükümleriyle bildirir.   eğer bir yerin seğrise, bak, burada hükümleri hatırla ve şüphesiz itimat et. damar neden oynar? hak'dır onu depreten o an işaretlerini anla ve müjdelerini bekle.   başın üst kısmının seğirmesi : iyi bir makam ve mevkiden haber verir. başın ön tarafının seğirmesi : iyi bir devlet bulmaya işarettir. başın yan tarafının seğirmesi : sağı ve solu hayırlı eyler. alnın seğirmesi : sağda ise eğlence – solda ise habere işarettir. ...

ihtilacname(seğirmeler),marifetname

  insan bedeninde damarlar içinde akan kanın sebebiyle deri üzerinde görünen uzuvların ihtilacını (seğrime ve titreme gibi hareketleri hükümleriyle bildirir.   ey aziz, malûm olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: ihtilac-ı far-ı ser                      cahden verir habir ihtilac-ı piş-i ser                     oldu devlete eser ihtilac-ı cenb-i ser                  sağ ve solu hayr eder ihtilac-ı cebhe ter     &n...

seğirmeler vücuttaki seğirme titreme kaşınma karıncalanma

 marifetnameden erzurumlu ibrahim hakkı vücutta meydana gelen seğirmeler ile ilgili açıklamaları  başın tepesinin seğrimesi, makamdan haber verir. başın önünün seğrimesi, devlete yeser oldu. başın yan tarafının seğrimesi, gerek sağ ve gerek sol, hayırdır. alın seğrimesinde; sağ iyş, sol haberdir kaş seğrimesinde; sağ ve sol dostluktur. kaşların ortası seğrirse; sağı zevk, solu kederdir. dil   seğrirse; sağı hüzün, solu şenliktir. gözün dışının seğrimesinde; sağda kötüleme, soldazinettir. göz bebeği seğrimesinde; sağı ağrı, solu sürurdur. göz kuyruğu seğrimesinde; sağda sevinç, solda maldır. göz altı seğrimesinde; sağda sevinç, so...

marifetname seğirmeler

>> 20 mayıs 2009 çarşambaetiketler: ayak seğirmesi, bacak seğirmesi,  dudak seğirmesi,  göz seğirmesi, kaş seğirmesi,  kol seğirmesi, marifetname,  parmak seğirmesi,  seyirme,  seğirme, seğirmeler,  sırt seğirmesi #fullpost{display:inline;} erzurumlu ibrahim hakkı hazretleri anadolumuzda yetişmiş, önde gelen mutasavvıf ve mütefekkirlerinden biridir, meşhur eseri marifetname insan ve kainat hakkında önemli bilgiler vermektedir.marifetnâmedenbaşın üst kısmının seğirmesi : iyi bir makam ve mevkiden haber verir.başın ön tarafının seğirmesi : iyi bir devlet bulmaya işarettir.başın yan tarafının seğirmesi : sağı ve solu hayırlı eyler.başın yan tarafının seğirmesi : sağı ve solu hayırlı eyler.alnın seğirmesi ...

marifetname'den seğirmeler...

seğirmeler insan vücûdunda dolaşan kanın hareketlerine bağlı olarak uzuvlar, titreme tarzında seğirme dediğimiz bir takım hareketler yapar. işte bu seğirmelerin nelere delâlet ettiğinin açıklanması: baş: başın tepesinin seğirmesi makamdan haber verir. önünün seğirmesi devlet, yan tarafının seğirmesi gerek sağ ve gerek sol yan olsun hayırdır. alın: alnın sağının seğirmesi iyi yaşam, solunun seğirmesi haberdir. kaş: kaş seğirmesinde sağ ve sol dostluktur. kaşların ortasının seğirmesinde sağ zevk, sol kederdir. dil: dilin sağı seğrirse hüzün, solu şen’liktir. göz: gözün dışının seğirmesinde sağda kötüleme solda zînettir. gözbebeği seğirmesinde sağı ağrı, solu sevinçtir. göz kuyruğu seğirmesinde sağda sevinç, solda maldır. göz altı seğirmesinde sağda sevinç, solda hışım (kızgınlık)...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !