× "

masraf formu örneği

" arama sonuçları

2012 denizbank tüketici kredisi faiz oranları

eğitim, sağlık, evlilik, tatil, bilgisayar, ev eşyası gibi her türlü kişisel ihtiyacınız için denizbank tüketici kredisi uygun faiz oranları ile yanınızda! denizbank tüketici kredileri size uygun oran ve vadeler sabit faizli, eşit veya esnek taksitli ödeme planı başvurunuza 1 iş günü içerisinde cevap alabilme, geri ödeme günlerinizi kredi kullanımından sonraki 45 güne kadar tercihinize göre belirleyebilme imkanı sağlar. denizbank tüketici kredisi talebiniz için borçlu ve kefil için gerekli olan belgeler bireysel kredi başvuru formu nüfus cüzdanı gelir belgesi: ücretli iseniz; maaş bordrosu ya da şirketin imza sirküleri...

2011 yılı tpdk belgesi süre uzatım işlemleri

kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin �bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan ve geçerliliği bulunan satış belgelerinin geçerlilik süreleri ile 2011 yılı süre uzatım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kurul kararı ile belirlenir.� hükmünü haiz bulunan geçici 2�nci maddesi çerçevesinde tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu tarafından alınan 26.01.2011 tarihli, 6122 sayılı karar aşağıda yer almaktadır. _________...

2011 yılı tpdk belgesi süre uzatım işlemleri

kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin �bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan ve geçerliliği bulunan satış belgelerinin geçerlilik süreleri ile 2011 yılı süre uzatım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kurul kararı ile belirlenir.� hükmünü haiz bulunan geçici 2�nci maddesi çerçevesinde tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu tarafından alınan 26.01.2011 tarihli, 6122 sayılı karar aşağıda yer almaktadır. __________...

denizbank kefilsiz masrafsız tüketici ihtiyaç kredisi

denizbank kefilsiz masrafsız  tüketici ihtiyaç kredisi uygun faiz oranları ile yanınızda! tüketici ihtiyaç kredisi kampanya bilgileri: kredi tutarı:15.000 tl'ye kadar vade süresi: 36 aya varan vade faiz: % 0,99 dan başlayan faizler tüketici ihtiyaç kredisi 15.000 tl için örnek ödeme tablosu: 12 ay vade - faiz oranı: % 0,99 - toplam masraf: 230,61 tl - aylık maliyet oranı: %1,39 24 ay vade - faiz oranı: % 1,29 - toplam masraf: 194,13 tl - aylık maliyet oranı: %1,60 12 ay vade - faiz oranı: % 1,39 - toplam masraf: 239,33 tl - aylık maliyet oranı: %1,70 tüketici ihtiyaç kredisi için gerekli olan belgeler: bireysel kredi başvuru formu nüfus cüzdanı ...

denizbank kefilsiz düşük faizli tüketici kredisi

denizbank kefilsiz masrafsız  tüketici ihtiyaç kredisi uygun faiz oranları ile yanınızda! tüketici ihtiyaç kredisi kampanya bilgileri: kredi tutarı:15.000 tl'ye kadar vade süresi: 36 aya varan vade faiz: % 0,99 dan başlayan faizler tüketici ihtiyaç kredisi 15.000 tl için örnek ödeme tablosu: 12 ay vade - faiz oranı: % 0,99 - toplam masraf: 230,61 tl - aylık maliyet oranı: %1,39 24 ay vade - faiz oranı: % 1,29 - toplam masraf: 194,13 tl - aylık maliyet oranı: %1,60 12 ay vade - faiz oranı: % 1,39 - toplam masraf: 239,33 tl - aylık maliyet oranı: %1,70 tüketici ihtiyaç kredisi için gerekli olan belgeler: bireysel kredi başvuru formu nüfus cüzdanı ...

emlak sözleşmeleri

mecburi standart tebliği uyarınca emlakçılık sözleşmeleri sanayi ve ticaret bakanlığı ölçüler ve standartlar genel müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25162 sayı ve 8 temmuz 2003 tarihli resmi gazetede yayımlanan ts 11816 emlak komisyonculuğu hizmetleri - genel kurallar adlı mecburi standart tebliği, 8 temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakta olup, tebliğin 1.1.1 maddesi ile emlakçılık yapmak isteyenlerin, üyesi olduğu meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermesi öngörülmüştür. ayrıca, tebliğin 1.2.5 maddesi gereğince ilgili odaca kullanıma sunulan; - matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi...

türk lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları

mevduat,bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu hazır bir satın alma gücünün kullanılmayarak vadeli veya vadesiz olarak bankaya bırakılmasıdır. türkiye’de sadece ticaret bankaları mevduat toplamaya yetkilidir. bankalar kanunu’na göre, yazılı ya da sözlü olarak veya bir ivaz karşılığında istenildiğinde ya da belirli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü mevduat sayılır. karşılığında mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin verilmesi alınan paraların mevduat sayılmasına engel değildir.mevduat türleri,1. tasarruf mevduatı (gerçek kişiler tarafından bu nam altında açılan ve ticari işlemlere konu olmayan mevduattır. ancak, vadesiz tasarruf mevduatı hesapları &uu...

banka kartları ve kredi kartları kanunu

 kanun no. 5464 kabul tarihi : 23.2.2006  amaçmadde 1 - bu kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır.kapsammadde 2 - kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tâbidir.kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bi...

banka kartları ve kredi kartları

banka kartları ve kredi kartları kanunu kanun no. 5464 kabul tarihi : 23.2.2006      amaç madde 1 - bu kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. kapsam madde 2 - kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tâbidir. kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir ...

türkiyede barolar

türkiye barolar birliği adli yardım yönetmeliğibirinci bölüm amaç kapsam ve dayanak amaç bu yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı avukatlık kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.madde 2 — bu yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı avukatlık kanununun 180 inci maddesi uyarınca türkiye barolar birliği hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, görevlendiril...

saglık uygulama tebligi (sut)

25 mayıs 2007 cuma - mükerrer resmî gazete sayı : 26532 tebliğ sosyal güvenlik kurumu başkanlığından: sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği 1. amaç, kapsam ve dayanak. 5 1.1. amaç. 5 1.2. kapsam.. 5 1.2.1 sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen sosyal sigortalar kurumunca (ssk) yürütülen kişiler; 5 1.2.2. sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumunca (bağ-kur) yürütülen kişiler; 5 1.2.3. sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen t.c. emekli sandığı kurumunca yürütülen kişiler, 5 1.3. dayanak. 5 2. sağlık kurum ve kuruluşları 6 2.1. sağlık kuruluşları 6 2.2. sağlık kurumları 6 3. sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ve işlemler. 7 3.1. müracaat belgeleri ...

banka kartları ve kredi kartları

23.2.2006      amaç madde 1 - bu kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. kapsam madde 2 - kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tâbidir. kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu kanun ...

mehmet eymür'ün atin.org daki yazısı

    bir akademisyen..!: dr. necip hablemitoğlu"herkesin casusu ayrı olursa" yazısında bahsettiğimiz, "etki ajanları - nüfuz casusları ve fethullah’çılar raporu" isimli bir yazısında hakkımızda çirkin isnatlarda bulunan dr. necip hablemitoğlu ha bire bize "sayın eymür" başlıklı elektronik mektuplarla, hakaret dolu yazılarını yolluyor. hem de "selam ve saygılarımla" biten ifadelerle.adam belli ki hasta, hem hakaret ediyor, hem de "saygılarını" sunuyor.yazıları çok uzun olduğu için belli kısımlarını vereceğim. isteyen adresinden uzun yazılarını okuyabilir.önce, "herkesin casusu ayrı olursa" yazısı üzerine, 16 kasım 2000 tarihinde bana bir e-mektup yollamış. ona bakalım."sayın eymür, ... yeni vatanınızdaki sitenizde, gerçek fabrikatör nasıl olunur, herkese gösteriyorsunuz. şa...

kemik iliği hakkında bilgi

      17/6/2006 - kemik iliği hakkında bilgi lösemili hastalarını yaşatmak elimizde mynet özel'in bu haftaki konuğu istanbul tıp fakültesi kemik iliği bankası başkanı prof. dr. mahmut çarin. çarin'le türkiye'deki kemik iliği bankası'nın çalışmalarını, sorunları ve ihtiyaçlarını konuştuk. öncelikle kemik iliği bankası hakkında sizden bilgi alabilir miyim? prof. dr. mahmut çarin: istanbul üniversitesi, istanbul tıp fakültesi'ne bağlı olarak 1998'de yaklaşık 400 verici ile hizmet vermeye başlayan kemik iliği bankası'nın 2004 yılı itibariyle verici sayısı 26 bin civarındadır. i.ü. kemik iliği bankası, 1999'dan beri bmdw (bone marrow donor worldwide-dünya kemik iliği bankası) üyesidir. dünya kemik iliği bankası 39 ülkeden 53 ayrı...

kemik iliği hakkında bilgi

lösemili hastalarını yaşatmak elimizde mynet özel'in bu haftaki konuğu istanbul tıp fakültesi kemik iliği bankası başkanı prof. dr. mahmut çarin. çarin'le türkiye'deki kemik iliği bankası'nın çalışmalarını, sorunları ve ihtiyaçlarını konuştuk. öncelikle kemik iliği bankası hakkında sizden bilgi alabilir miyim? prof. dr. mahmut çarin: istanbul üniversitesi, istanbul tıp fakültesi'ne bağlı olarak 1998'de yaklaşık 400 verici ile hizmet vermeye başlayan kemik iliği bankası'nın 2004 yılı itibariyle verici sayısı 26 bin civarındadır. i.ü. kemik iliği bankası, 1999'dan beri bmdw (bone marrow donor worldwide-dünya kemik iliği bankası) üyesidir. dünya kemik iliği bankası 39 ülkeden 53 ayrı kemik iliği bankası ve 36 kordon kanı bankası'na kayıtlı 9 milyon 122 ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !