× "

matematiğe kazandırdıkları

" arama sonuçları

seer neldi

ramazanda lokanta açmak günah mıdır ramazanda jinekolojik muayene orucu bozar mı ramazanda hangi dualar okunur ramazanda hangi tesbihler çekilir ramazanda davulcuların söylediği maniler coğrafyanın ınsan üzerindeki etkileri nelerdir sehir yaşamının ınsan üzerindeki etkileri nelerdir radyasyon nedir ınsan üzerindeki etkileri nelerdir savaşın ınsan üzerindeki etkileri nelerdir kitap okumanın ınsan üzerindeki etkileri nelerdir 1948 ınsan hakları evrensel beyannamesi nedir kanuni esasi hakkında kısa bilgi kanuni esasi nedir kısaca hammurabi yasaları hakkında kısa bilgi hammurabi yasaları hangi uygarlığa aittir magna carta libertatum hangi ülkede...

2012-2013 öğretim yılı 1.dönem matematik zümre toplantısı

  2012–2013 eğitim öğretim yılı ……….. ortaokulu matematik dersi ı.dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır. toplantı tarihi               : …………………. toplantı yeri                   : öğretmenler odası toplantıya katılanlar: ……………………. toplantı no                     : 1   gündem maddeleri: açılış v...

2012-2013 öğretim yılı 1.dönem matematik zümre toplantı tutanağı

    2012–2013 eğitim öğretim yılı ……….. ortaokulu matematik dersi ı.dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır. toplantı tarihi               : …………………. toplantı yeri                   : öğretmenler odası toplantıya katılanlar: ……………………. toplantı no                     : 1   gündem maddeleri: açılış ve yoklam...

matematiğin tarihi

  bilim tarihinde matematik                   matematikle ilgili eserler incelendiğinde; birinci grup olarak, eski yunan matematikçilerin-den thales (m.ö. 624-547), pisagor(m.ö. 569-500), zeno (m.ö. 495-435), eudexus(m.ö. 408-355), öklid (m.ö. 330?-275?), arşimed (m.ö. 287-212), apollonius (m.ö. 260?-200?), hipparc-hos (m.ö. 160-125), menaleas (doğumu, m.ö. 80) iskenderiyeli heron (? -m.s.80) , batlamyos (85- 165) ve diophantos (325-400) ile bunların çağdaşlarının adları görülür. daha sonra, ikinci grup olarak da batı dünyası matematikçilerinden; johann müler (1436-1476), cardano (1501-1596), desc...

7.sınıf matematik proje ödevi konuları

7.sınıf matematik dersi proje ödevi ödev alan öğrenci(ler)in adı-soyadı: proje ödevi konusu:ünlü matematikçileri/ünlü matematikçilerinin   yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlanması.                    ödevin veriliş tarihi:                                                            &...

8.sınıf matematik projegörevleri

proje görevi   içerik sınıf düzeyi beklenen beceriler hazırlama süresi değerlendirmede kullanılacak araçlar trigonometrik oranlar 8.sınıf problem çözme akıl yürütme iletişim ilişkilendirme araştırma 2 ay dereceli puanlama anahtarı   sevgili öğrenciler, bu görevde sizden: trigonometrik oranların tarihinin araştırılması, bu oranların bulunuşunun izah edilmesi, trigonometri...

matematik tarihi

m atematik, bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de tabiatı anlamaya yönelik yöntemler manzumesidir. matematiğin yazılı belgelere dayalı 4500 yıllık bir tarihi vardır. bu zaman dilimi içinde, matematiğin gelişimi 5 döneme ayrılır. birinci dönem, başlangıçtan m.ö. 6. yüzyıla kadar, mısır ve mezopotamya'da yapılan matematiği kapsar. mısır'da bilinen matematik, tam ve kesirli sayıların 4 işlemi, bazı geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplarıdır. bugün okullarımızda öğretilen matematiğin ortaokul 2. sınıfa kadarki kısmı olarak değerlendirebiliriz. aynı dönemde mezopotamya'da matematik biraz daha ileridir; onların bildikleri matemati...

2008-2009 8.sınıf matematik dersi proje ödev konuları

1- proje adı:tarih şeridi/matematik tarih şeridinin hazırlanması. 2- proje adı:eski sayılar/ eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması. 3- proje adı: matematikteki bilim insanları:mustafa kemal atatürk, blaise pascal, leonardo fibonacci, pisagor. bu bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları ve insan hayatına etkilerinin araştırılması. 4- proje adı:matematik gazetesi/ matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir. 5- proje adı: atatürk ve matematik/ atatürk’ün matematik alnında yaptığı çalışmaların ar...

2008-2009 matemetik dersi performans ve proje ödevleri

6 sınıflar konular proje adı açıklama sayılar yurt dışına 3 aylık gezi gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma bir akvaryum yapalım nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon,içindeki balıklar,toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb)belirleyerek maketinin yapılması hadi pasta yapalım malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir pastanın malzemeleri ile yapımı araç yolu sayı doğrusu şeklinde yapılan bir araç yolu ile ilgili sunum hazırlanması eski sayılar eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması süt kampanyası okul kantinindeki süt satışlarının belirlenip ileriki satışlar için tahmin oluştu...

matematik proje görevleri

 6.sınıflar proje ödevi konusu:     sınıf istatistikleriokulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım, en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi. yönerge: aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 1) çalışma taslağı oluşturunuz.2) her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.her sınıftaki öğrencilerin tuttuğu; takım,en sevdiği  ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele(not) tutarak kaydediniz.3) önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz.  4) 6-a dan başlamak üzere her sınıf ...

yazı

22atahan çalışkangünlük hayatta matematik; sizden aile bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte,evde, ve nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını rapor halinde sunmanız istenmektedir.55orhan aktaşlıünlü matematikçilerimizden ali kuşçu‘nun hayatı ve matematiğe kazandırdıkları hakkında sunum56kaan tepgeçrasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemi; sizden rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemini açıklamanız örnekler çözmeniz ve özelliklerini yazmanız isteniyor.57hakan şatırtam  sayılarla çarpma ve bölme işlemi; sizden tam sayılarla çarpma ve bölme işlemini açıklamanız örnekler &c...

gazipaşa ilköğretim 7-a sınıfı performans görevleri

                              gazipaşa 7-a performans görev listesi128şamil kürşat sazgünlük hayatta matematik; sizden aile bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte,evde, ve nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını rapor halinde sunmanız istenmektedir.235şafak deveciünlü matematikçilerimizden ali kuşçu‘nun hayatı ve matematiğe kazandırdıkları hakkında sunum364gamze fidanrasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemi; sizden rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemini açıklamanız örnekler çö...

dosteller ilköğretim 7-a sınıfı performans görevleri

                              dosteller ilköğretim 7-a sınıfı performans görevleri1207lutin apuhangünlük hayatta matematik; sizden aile bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte,evde, ve nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını rapor halinde sunmanız istenmektedir.2334özlem yazıcıünlü matematikçilerimizden ali kuşçu‘nun hayatı ve matematiğe kazandırdıkları hakkında sunum3338esen ezgi erzencirasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemi; sizden rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemini açıklamanız &o...

matematik tarihi

ilk matematikçi belki de,sürüsündeki hayvanları saymaya çalışan bir çobandı.büyük bir olasılıkla da ilk bulunan sayı "çok" dur.sonra 2,daha sonrada 1 bulunmuş olabilir.ama en zor bulunan 0 (sıfır) dır. 0 sayısı m.s. 7-inci yüzyılda hindistan da kullanılmaya başlanmıştır  bu belki de,insanlığın en büyük buluşudur. sayma sisteminin ne kadar uzun sürede geliştiği,ilkel toplumlarda nasıl doğduğu,yakın zamanlarda ortaya çıkarılan birtakım ilkel kavimlerde gözlenebilmiştir: avustralya da bir kavim 1,2,3,çok diye dört sayı biliyor fakat,bütün çocuklarını sayabiliyormuş;ilk doğan erkek çocuğun her ailede adı aynıymış,2-inci , 3-üncü   için de böyle ve kız çocukları için de aynı şeyi yapıyorlarmış.böylece,bir çocuğun kaçıncı erkek yada kaçıncı kız çocuğu olduğunu bilebiliyorlarmış.am...

matematiğin önemi ve diğer bilimlerdeki uygulamaları

matematiğin önemi ve diğer bilimlerdeki uygulamaları/ ımportance of mathematics and applications giriş. matematiğin diğer bilimlerindeki uygulamalarına geçmeden önce insan hayatında da ne kadar önemli bir yeri olduğuna değinmek yerinde olur. matematik konusunda eğitimi olmayan insanlar matematik deyince sadece cebirsel işlemleri anlarlar. halbuki insanların hayatlarını kolaylaştıran pek çok şeyde matematiğin çok önemli bir yeri ve önemi vardır. modern bilimin insanların hizmetine sunduğu ve günlük hayatta kullanılan dijital saatler, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, otomobiller, ısıtma sistemleri, her tür medya cihazı v.b. insanların hayatını kolaylaştıran şeylere örnek olarak verilebilir. matematik, fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde hatta sağlık bili...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !