× "

matematiğin eski ismi

" arama sonuçları

matematiğin eski ismi - osmanlıda matematik - riyaziye

matematik... ...kaynak : matematikbilgi.blogcu.com...

eski imparatorluklarda yazı araçları

sümerler m.ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. bu yazı akadlar, elamlılar, babilliler, asurlular, hititler ve urartuların elinden geçerek değişikliğe uğratıldı ve fenikelilerde fonetik dil oldu. fenikeliler kendi alfabelerini çivi yazısından yararlanarak geliştirdiler. babillerde bulunan en eski yazıtlar, taş tabletlere kazınarak işlenmiş ve her biri bir sözcük ya da düşünceyi temsil eden işaretlerdir (ideograms). daha sonra en yaygın yazıt aracı olarak tablet şeklinde yapılan kil oldu. ardından ideogramlar çivi yazısının hecesel işaretlerine dönüştü. fakat simgesel işaretlerin bir kısmı varlıklarını sürdürdü ve bunlardan alfabetik sesleri simgeleyen başka işar...

matematik, matematiğin tarihi, doğada ve mimarlıkta dönüşümler,

matematik insanlık tarihine bakıldığında ilk insanların matematik kavramını sayılarla ortaya çıkardıkları görülür. matematiğin konusunu, yalnızca sayılar ya da sayısal ilişkilerden oluşmaz. çünkü topoloji, projektif (izdüşümü), geometri, kümeler teorisi gibi sayıları içermeyen matematiksel çalışmalar da vardır. yerölçümü anlamına gelen geometri ilkin, nil ırmağı’nın taşmalarından sonra ekin alanlarının yeniden belirlenmesi gereksiniminden doğdu. aynı biçimde babil’de de, ırmak taşmalarını önleme, sulama, bataklık kurutma ve özellikle görkemli yapı ve tapınakları gerçekleştirmede geometriye, ticaret etkinliklerini büyütmede ise aritmetik işlemlere...

matematiğin tarihçesi

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için öneml...

matematik, matematiğin tarihi, doğada ve mimarlıkta dönüşümler,

, yalnızca sayılar ya da sayısal ilişkilerden oluşmaz. çünkü topoloji, projektif (izdüşümü), geometri, kümeler teorisi gibi sayıları içermeyen matematiksel çalışmalar da vardır. yerölçümü anlamına gelen geometri ilkin, nil ırmağı’nın taşmalarından sonra ekin alanlarının yeniden belirlenmesi gereksiniminden doğdu. aynı biçimde babil’de de, ırmak taşmalarını önleme, sulama, bataklık kurutma ve özellikle görkemli yapı ve tapınakları gerçekleştirmede geometriye, ticaret etkinliklerini büyütmede ise aritmetik işlemlere başvurmak gerekli oldu. tarımsal etkinlikler kullanışlı bir takvimin geliştirilmesine; mal değiş-tokuşu belli ölçülerin birim olarak kullan...

matematiğin tarihi

matematiğin kısa bir tarihi bu konuşmada sizlere, matematiğin nasıl başladığı ve hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatmaya çalışacağım. bir matematik tarihcisi olmadığımı, anlatacaklarımın okuduklarımın bir sentezi olduğunu, orjinal çalışmaları inceliyerek hazırlanmamış bir konuşma olduğunu belirtmek isterim. matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vu...

matematiğin eski ismi - osmanlıda matematik - riyaziye

matematik (osmanlıca: riyaziye), ardışık soyutlama ve genellemeler süreci olarak geliştirilen fikirler (yapılar) ve bağıntılardan oluşan bir sistemdir.[1] bu yapıların ve bağıntıların oluşturulması sezgi gerektirir.sezgi,hayal gücü ve tümevarımcı düşünme süreçlerini kapsar. bağıntılar yapılar arasındaki ilişkilerdir;yapıları birbirine bağlar.[2] matematiğin yapısında elemanlar ve önermeler vardır. elemanlara nokta,doğru,düzlem,üçgen gösterilebilir. önermelere ise "üçgenin iç açıları toplamı 180° 'dir" örneği verilebilir. ancak matematik doğru hüküm veren önermelerle uğraşır.matematik insan tarafından zihinsel olarak yaratılan bir sistemdir. bu durum matematiği soyut h...

matematik, matematiğin tarihi, doğada ve mimarlıkta dönüşümler,

matematik insanlık tarihine bakıldığında ilk insanların matematik kavramını sayılarla ortaya çıkardıkları görülür. matematiğin konusunu, yalnızca sayılar ya da sayısal ilişkilerden oluşmaz. çünkü topoloji, projektif (izdüşümü), geometri, kümeler teorisi gibi sayıları içermeyen matematiksel çalışmalar da vardır. yerölçümü anlamına gelen geometri ilkin, nil ırmağı’nın taşmalarından sonra ekin alanlarının yeniden belirlenmesi gereksiniminden doğdu. aynı biçimde babil’de de, ırmak taşmalarını önleme, sulama, bataklık kurutma ve özellikle görkemli yapı ve tapınakları gerçekleştirmede geometriye, ticaret etkinliklerini büyütmede ise aritmetik işlemlere...

osmanlıda matematik - matematiğin eski ismi - riyaziye

matematik (osmanlıca: riyaziye), ardışık soyutlama ve genellemeler süreci olarak geliştirilen fikirler (yapılar) ve bağıntılardan oluşan bir sistemdir.[1] bu yapıların ve bağıntıların oluşturulması sezgi gerektirir.sezgi,hayal gücü ve tümevarımcı düşünme süreçlerini kapsar. bağıntılar yapılar arasındaki ilişkilerdir;yapıları birbirine bağlar.[2] matematiğin yapısında elemanlar ve önermeler vardır. elemanlara nokta,doğru,düzlem,üçgen gösterilebilir. önermelere ise "üçgenin iç açıları toplamı 180° 'dir" örneği verilebilir. ancak matematik doğru hüküm veren önermelerle uğraşır.matematik insan tarafından zihinsel olarak yaratılan bir sistemdir. bu durum matematiği soyut h...

osmanlıda matematik - matematiğin eski ismi - riyaziye

matematik (osmanlıca: riyaziye), ardışık soyutlama ve genellemeler süreci olarak geliştirilen fikirler (yapılar) ve bağıntılardan oluşan bir sistemdir.[1] bu yapıların ve bağıntıların oluşturulması sezgi gerektirir.sezgi,hayal gücü ve tümevarımcı düşünme süreçlerini kapsar. bağıntılar yapılar arasındaki ilişkilerdir;yapıları birbirine bağlar.[2] matematiğin yapısında elemanlar ve önermeler vardır. elemanlara nokta,doğru,düzlem,üçgen gösterilebilir. önermelere ise "üçgenin iç açıları toplamı 180° 'dir" örneği verilebilir. ancak matematik doğru hüküm veren önermelerle uğraşır.matematik insan tarafından zihinsel olarak yaratılan bir sistemdir. bu durum matematiği soyut h...

eski imparatorluklarda yazı araçları

eski  imparatorluklarda  yazı araçları sümerler m.ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. bu yazı akadlar, elamlılar, babilliler, asurlular, hititler ve urartuların elinden geçerek değişikliğe uğratıldı ve fenikelilerde fonetik dil oldu. fenikeliler kendi alfabelerini çivi yazısından yararlanarak geliştirdiler. babillerde bulunan en eski yazıtlar, taş tabletlere kazınarak işlenmiş ve her biri bir sözcük ya da düşünceyi temsil eden işaretlerdir (ideograms). daha sonra en yaygın yazıt aracı olarak tablet şeklinde yapılan kil oldu. ardından ideogramlar çivi yazısının hecesel işaretlerine dönüştü. fakat simgesel işaretlerin bir kısmı varlıklarını sürdürd&uum...

gılgamış destanı ve eski imparatorluklarda yazı araçları

gılgamış  destanı gılgamış destanı, mezopotamya'da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür  destana konu olan kral gılgamış gerçekten yaşamış ve m.ö. 28.yüzyılda mezopotamya’daki uruk kentinde hüküm sürmüştür. ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı yücelterek anlatan gılgamış destanı, gılgamış'ın ölümünden bin yıl kadar sonra yazılmıştır ve günümüze kadar gelebilmiştir. gılgamış destanı, akat ve sümer mitolojilerinde geçer ve akat dilinde yazılmış tabletlerden oluşur. bunlardan günümüzde 12 tablet bulunabilmiştir. ama bu tabletler eksik olduğu için destan metninin bütünü elde edilememiştir. aslında bir tablet daha bulunmuştur ancak olayların sırasına uymamaktadır ve bu yüzden ayrı bir versiyon olduğu ...

eski imparatorluklarda yazı araçları

 eski imparatorluklarda yazı araçları sümerler m.ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. bu yazı akadlar, elamlılar, babilliler, asurlular, hititler ve urartuların elinden geçerek değişikliğe uğratıldı ve fenikelilerde fonetik dil oldu. fenikeliler kendi alfabelerini çivi yazısından yararlanarak geliştirdiler.babillerde bulunan en eski yazıtlar, taş tabletlere kazınarak işlenmiş ve her biri bir sözcük ya da düşünceyi temsil eden işaretlerdir (ideograms). daha sonra en yaygın yazıt aracı olarak tablet şeklinde yapılan kil oldu. ardından ideogramlar çivi yazısının hecesel işaretlerine dönüştü. fakat simgesel işaretlerin bir kısmı varlıklarını sürdürdü ve bunlardan alfabetik sesleri simgeleyen başka işaretler ortaya çıktı.mısırlılar m.ö. 3100 y...

matematiğin tarihi

sıfır (0) ın tarihi sıfır 'ın çok eskiden beri bilindiği sanılmaktadır.kuzey hindistan da 7-inci asırda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. orta amerika da maya medeniyetinden günümüze kadar gelen kalıntılarda rastlanmıştır.sıfır, arapça ya "aş-şifr" yada "şsifr" olarak hindistan dan geçmiştir.eski latin matematikçileri bu kelimeyi "zephyrum" olarak tercüme etmişlerdir. daha sonra,diğer avrupa dillerine "cifra","zeuero","cifre" ve "chiffre" kelimeleri halinde geçmiştir.cebir ' in tarihi cebir ile ilgili en eski bilgiler m.ö. 1700-1600 den kalan eski mısır papirüsleri üzerinde yazılmış olarak bulunmuştur. kullanımı bazı basit denklemlerin çözümlerinden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. sonradan eski yunan matematikçileri cebir ile geometriyi ortak kullanmışlardır.euclid (m.ö. 300) ...

eski imparatorluklarda yazı araçları

sümerler m.ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. bu yazı akadlar, elamlılar, babilliler, asurlular, hititler ve urartuların elinden geçerek değişikliğe uğratıldı ve fenikelilerde fonetik dil oldu. fenikeliler kendi alfabelerini çivi yazısından yararlanarak geliştirdiler.babillerde bulunan en eski yazıtlar, taş tabletlere kazınarak işlenmiş ve her biri bir sözcük ya da düşünceyi temsil eden işaretlerdir (ideograms). daha sonra en yaygın yazıt aracı olarak tablet şeklinde yapılan kil oldu. ardından ideogramlar çivi yazısının hecesel işaretlerine dönüştü. fakat simgesel işaretlerin bir kısmı varlıklarını sürdürdü ve bunlardan alfabetik sesleri simgeleyen başka işaretler ortaya çıktı.mısırlılar m.ö. 3100 yıllarında hiyeroglifleri geliştirdiler ve alfab...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !