× "

matematik öğrenme bozukluğu

" arama sonuçları

dahilerin hastalığı: öğrenme bozukluğu disleksi

  disleksi; okuma, yazma, akıl yürütme, dinleme, konuşma ve matematiksel becerilerin kazanılmasında kendini gösteren bir öğrenme bozukluğu olarak tanımlanıyor ve bu rahatsızlıktan muzdariplere  ‘dislektik’ deniyor. yunanca kökenli bir sözcük olan disleksi (dyslexia), ‘kelime kullanımında yaşanan güçlük’ anlamına geliyor. dislektik olan, yani öğrenme güçlüğü çeken kişiler harfleri birbiriyle karıştırır, okuyamaz, yazamazlar. okuduklarını kısa süre sonra unutabilir, harflerin seslerini telafuz etmede güçlük yaşarlar. nörolojik kökenli bu rahatsızlık, doğuştan geliyor ve beynin sol yarım küresindeki dil kullanımıyla ilgili b&...

öğrenme bozukluğu ve dikkat eksikliği

     öğrenme bozukluğu ve dikkat eksikliği                                               kimi kaynaklarda ilk kez 1937 yılında nörolog orton tarafından, kimi kaynaklarda ise 1963 yılında özel eğitimci kırk tarafından ortaya atıldığı belirtilen öğrenme bozukluğu genel anlamı ile özel bir akademik alanda belirgin bir bozukluğu ifade etmektedir. bilişsel yetilerin düzgün olmayan dağılımı söz konusudur. sözel öğrenme bozukluğu ve sözel olmayan öğrenme bozukluğu olarak iki alt...

özel öğrenme bozukluğu

özel öğrenme bozukluğunda, zekası normal ya da normalin üstünde olan çocukların standart testlerde okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyleri beklenenin oldukça altında kalır. nedeni tam olarak kesinleşmemekle birlikte genetik bulgular öne çıkmaktadır. örneğin okuma bozukluğu olan anne veya babaya sahip çocukta da özel öğrenme bozukluğu görülmesi sık rastlanan bir durumdur. erkeklerde daha sık rastlandığı bilinmektedir.   özel öğrenme bozukluğunun alt tipleri bulunmaktadır. ...

özel öğrenme bozukluğu

özel öğrenme bozukluğu özel öğrenme bozukluklarında çocukların belli alanlarda yetersizlik gösterdikleri tespit edilmiştir. bunlar okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve aritmetik bozukluktur. okuma bozukluğu(disleksi): okurken atlama, anlamı bozma, harf - ses uyumu bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, heceleme ya da anlamama gibi bir takım bozukluklar görülür. yazılı anlatım bozukluğu(disgrafi): yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı , bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi b...

öğrenme bozukluğu (disleksi)

konu bilkent üniversitesinin web sitesinden alınmıştır. kaynak: bilkent.edu.tr/...   disleksi (öğrenme bozukluğu) disleksi nedir ?      disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.    ilkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek   zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun  olduğunu göstermez.         hatta zeka düzeyi...

matematik öğrenme bozukluğu

matematik bütün kültürlerde aynı olduğu için evrensel bir dil olarak kabul edilmiştir. sembolik bir dil olan matematikle uğraşırken pek çok yeteneğimizi kullanmamız gerekir. bu yeteneklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: kavrama, bilgi kaydetme, kaydedilen bilgiler içinden doğru olanı seçme, mantık ilişkisi kurabilme, sıralama (önce-sonra), soyut sembolleme, gruplama, miktar ilişkileri, görsel-işitsel dikkat, hafıza vb. bu yeteneklerden birinde, birkaçında veya tümünde güçlükleri olan çocuklar (dereceleri birbirinden farklı olmak üzere) matematik alanında zorlanırlar. yukarıda sözü edilen matematiksel yeteneklerin pek çoğunun yeterli düzeyde olup olmadığı b...

matematik öğrenme bozukluğu "dyscalculia"

söz konusu hastalığın adı dyscalculia; matematik öğrenme bozukluğu. dyscalculia"nın belirtileri *sayılarla çalışmada zorluk *matematiksel sembollerin kafa karıştırması *basit bilgileri uygulamada zorluk (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) *mantık açısından matematikte zorlanma *zamanı anlatmada zorluk *yönlerle ilgili zorlanma *matematikteki genel kavramları anlayamama ve hatırlayamama *stratejik planlamada beceri eksikliği (örn: satranç oynarken) *sayıların geçtiği öğrenmelerde hafıza zayıflığı dyscalculia nasıl teşhis edilir? öğretmen veya anne-baba çocukta yukarıdaki semptomları fark ettiyse çocuğun bu bozukluğa sahip olup olmadığını kolayca aydınlatabilir. ilk adım olarak aile doktorunuza danışabil...

disleksi özel öğrenme bozukluğu

disleksi haftanın günlerini öğrenebilecek mi?", "mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor, ama 2 ile 2’yi neden toplayamıyor?", "niye okulda iyi değil?", "dede"yi neden "bebe" diye okuyor?", " b ve d harfleri arasındaki farkı göremiyor mu?", "anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor?" "neden aklı kadar başaramıyor?", "dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor?", "çok iyi bir çocuk, çok çalışıyor ama neden yapamıyor?", "her yıl aynı noktada, sanki yalnızca yaşı büyüyor". anne babalarda bu soruları uyandıran çocuk kimdir? onlar okulda başarısız, ama zeki çocuklardır. bu çocuklar "çini"yi "için" diye okurlar. 41’i 14 yazarlar, p’yi d...

çocuklarda öğrenme bozukluğu (disleksi)

"haftanın günlerini öğrenebilecek mi?", "mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor, ama 2 ile 2’yi neden toplayamıyor?", "niye okulda iyi değil?", "dede"yi neden "bebe" diye okuyor?", " b ve d harfleri arasındaki farkı göremiyor mu?", "anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor?" "neden aklı kadar başaramıyor?", "dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor?", "çok iyi bir çocuk, çok çalışıyor ama neden yapamıyor?", "her yıl aynı noktada, sanki yalnızca yaşı büyüyor". anne babalarda bu soruları uyandıran çocuk kimdir? onlar okulda başarısız, ama zeki çocuklardır. bu çocuklar "çini"yi "için" diye okurlar. 41’i 14 yazarlar, p’yi d, d’yi ...

öğrenme bozukluğu - disleksi

"haftanın günlerini öğrenebilecek mi?", "mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor, ama 2 ile 2’yi neden toplayamıyor?", "niye okulda iyi değil?", "dede"yi neden "bebe" diye okuyor?", " b ve d harfleri arasındaki farkı göremiyor mu?", "anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor?""neden aklı kadar başaramıyor?", "dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor?", "çok iyi bir çocuk, çok çalışıyor ama neden yapamıyor?", "her yıl aynı noktada, sanki yalnızca yaşı büyüyor."anne babalarda bu soruları uyandıran çocuk kimdir? onlar okulda başarısız, ama zeki çocuklardır. bu çocuklar "çini"yi "için" diye okurlar. 41’i 14 yazarlar, p’yi d, d’yi b ...

disleksi,öğrenme bozukluğu nedir,çocuklarda öğrenme bozuklukları

dısleksı (ozel ogrenme bozuklugu) çocuklardaki öğrenme bozuklukları ,çoğu zaman öğretmenler ve veliler tarafından zeka geriliğiyle karıştırılıyor. çocuğunuz okumayı yazmayı öğrenemiyorsa,sağıyla solunu ayırt edemiyorsa , hemen geri zekalı diye damgayı basmayın.belkide bu durum "disleksi" ,ya da öbür tanımıyla özel öğrenme bozukluğundan kaynaklanıyordur.türkiye de yanlızca ilkokul çağında sayıları 1 milyon civarında olduğu tahmin edilen dislektik çocukların büyük çoğunluğu normal veya normalin üzerindeki düzeyde zekaya sahip. disleksinin nedeni henüz tam olarak bilinemiyor, ancak beyne ait duygusal veya davranışsal bozukluktan kaynaklanan akademik becerilerde gerilik olarak tanımlanıyor. erkek çocuklarda kızlara nazaran 4 kat daha fazla görülüyor.türkiye de ise bu tür çocuklar gen...

disleksi - öğrenme bozukluğu nedir - çocuklarda öğrenme bozukluk

dısleksı (ozel ogrenme bozuklugu) çocuklardaki öğrenme bozuklukları ,çoğu zaman öğretmenler ve veliler tarafından zeka geriliğiyle karıştırılıyor. çocuğunuz okumayı yazmayı öğrenemiyorsa,sağıyla solunu ayırt edemiyorsa , hemen geri zekalı diye damgayı basmayın.belkide bu durum "disleksi" ,ya da öbür tanımıyla özel öğrenme bozukluğundan kaynaklanıyordur.türkiye de yanlızca ilkokul çağında sayıları 1 milyon civarında olduğu tahmin edilen dislektik çocukların büyük çoğunluğu normal veya normalin üzerindeki düzeyde zekaya sahip. disleksinin nedeni henüz tam olarak bilinemiyor, ancak beyne ait duygusal veya davranışsal bozukluktan kaynaklanan akademik becerilerde gerilik olarak tanımlanıyor. erkek çocuklarda kızlara nazaran 4 kat daha fazla görülüyor.türkiye de ise bu tür çocuklar ...

sözel olmayan öğrenme bozukluğu

tanısal paradoksklinisyenlerin görevi; öyküde ileri sürülen olası tanılar arasında ayırımı yapmak , davranışsal gözlemler ve bilgilerin analiz edilmesini sağlamaktı. sözel olmayan öğrenme bozukluğu özellikle yaygın gelişimsel bozukluk, asperger sendromu veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi tanılarla benzerlik göstermektedir. r’ nin görsel ve işitsel dikkatindeki farklılıklar onun zorluklarını ileri sürülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısıyla ilişkili olamayacağını gösteriyordu. r ‘nin öyküsü ve değerlendirmesi sözel olmayan öğrenme bozukluğunun özellikleriyle tutarlıydı.sözel olmayan öğrenme bozukluğunun tanımısözel olmayan öğrenme bozukluğu aşağıda belirtilen bozuklukları içinde barındıran çocuklarda öğrenme bozukluğunun bir alt kategorisidir...

özel öğrenme bozukluğu disleksi nedir

metin 5 yaşında konuşmaya başlayabilmiş , okul çağının gelmesiyle de bazı sorunlarının olduğu ortaya çıkmış.bütün arkadaşları okumaya başladığı halde o hala okumayı çözemiyordu.harfleri ters yazıyor,ders dinlemiyor ve de “arkadaşlarıyla iyi geçinemiyordu.çevresindeki herkez, annesi de dahil olmak üzere,onun geri zekalı olduğunu düşünüyordu.metin bütün çabalara rağmen yanlış yazmaya ,sağını solunu karıştırmaya devam etti.sınıf öğretmenin tavsiyesi üzerine özel öğretmen tutuldu.ancak özel öğretmen de birkaç ders sonra artık gelemeyeceğini ,aksi taktirde cinnet geçireceğini söyleyerek ailesini daha da telaşlandırdı.bunun üzerine annesi metin i zeka testi uygulatmak üzere cerrahpaşa çocuk psikiyatrisi bölümüne götürmüş. sonuçta metin in zeka seviyesinin normalin çok üstünde olduğu ortaya...

özel öğrenme bozukluğu disleksi nedir

metin 5 yaşında konuşmaya başlayabilmiş , okul çağının gelmesiyle de bazı sorunlarının olduğu ortaya çıkmış.bütün arkadaşları okumaya başladığı halde o hala okumayı çözemiyordu.harfleri ters yazıyor,ders dinlemiyor ve de “arkadaşlarıyla iyi geçinemiyordu.çevresindeki herkez, annesi de dahil olmak üzere,onun geri zekalı olduğunu düşünüyordu.metin bütün çabalara rağmen yanlış yazmaya ,sağını solunu karıştırmaya devam etti.sınıf öğretmenin tavsiyesi üzerine özel öğretmen tutuldu.ancak özel öğretmen de birkaç ders sonra artık gelemeyeceğini ,aksi taktirde cinnet geçireceğini söyleyerek ailesini daha da telaşlandırdı.bunun üzerine annesi metin i zeka testi uygulatmak üzere cerrahpaşa çocuk psikiyatrisi bölümüne götürmüş. sonuçta metin in zeka seviyesinin normalin çok üstünde olduğu ortaya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !