× "

matematik ödevleri

" arama sonuçları

basit eşitsizlikler, basit eşitsizlik soruları, matematik ödevle

basit eşitsizlikler   reel sayıları “<” ya da “>” sembolleriyle yapılan karşılaştırmaya reel sayıların eşitsizlikleri denir. > : büyüktür. < : küçüktür. ³ : büyük veya eşittir. £ : küçük veya eşittir.   a. reel (gerçek) sayı aralıkları 1. kapalı aralık   a < b olsun. a ve b sayıları ile bu sayıların arasındaki tüm reel (gerçek) sayıları kapsayan aralık a £ x £ b, x &ıcirc; r biçiminde gösterilir ve “a, b kapalı aralığı” diye okunur. ve sayı doğrusu üzerinde yukarıdaki gibi gösterilir.     2. açık aralık ve yarı açık aralık   a < x < b, x &ıcirc; r ifadesine a&cce...

matematik soruları ve ödevleri

6.sınıf, 7.sınıf, 8.sınıf matematik soruları ve ödevlerinin çözümleri ile cevapları 6.sınıf matematik kitabı: özgün matbaacılık 7.sınıf matematik kitabı: evrensel iletişim yayınları 8.sınıf matematik kitabı: aydın yayınları 6.sınıf matematik kitabındaki alıştırmalar ve cevapları 7.sınıf çemberde açılar soru ve çözümleri 7.sınıf matematik kitabındaki alıştırmalar ve cevapları 8.sınıf üçgende benzerlik soru ve çözümleri 8.sınıf dik prizmaların hacimleri ve yüzey alanları 8.sınıf matematik kitabındaki sıra sizde ve cevapları ...

ilköğretim ve lise matematik ödevleri

ilköğretim - lise - üniversite için matematik dersi konu anlatımları, çözümlü test soruları ve soru bankası aşağıdaki matematik dersi konu anlatımları alfabetik sıraya göre dizilmiştir ve ilköğretim - lise - üniversite - kpss konuları diye ayrılmamıştır. hangi konuya çalışmak  istiyorsanız tıklamanız yeterli... >>>iyi çalışmalar dileriz<<< uyarı 1: bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. bunun için konulara (1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz uyarı 2: test soruları ve matematik soru bankaları açılacak olan konu anlatımlarının>>>iç...

matematik korkusu, cebirsel ifadeler

matematik korkusunda öğretmen rolü matematik öğretmenlerinin bu dersi sevdirmeye olumlu katkısı aşağıdaki öykülerde açıkça görülmektedir.bazı öğrenciler matematikle ilgili bir sorun yaşamadıklarını bu nedenle olumlu yada olumsuz öğretmen davranışlarını hatırlamadıklarını belirtmişlerdir.insan hafızasında en olumlu ve en olumsuzların uzun süre silinmediği gerçeği burada da görülmektedir. i.kıran; ilkokul 3.sınıfa kadar matematiği sevmiyordum, bunu gözlemleyen öğretmenim benimle özel olarak ilgilendi.derslerden sonra konuları bana tekrar anlattı,derslerde problemleri çoğunlukla bana çözdürdü, matematiği sevmemi sağladı.m.a.özbek; matematik benim en &ccedi...

matematik performans ve proje ödevleri

2008-2009 eğitim öğretim yılı ilköğretim okulları matematik performans ve proje ödev konuları  6.sınıf matematik dersi performans ödevi-1   ödev konusu: sınıf istatistikleri ; okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi   ödevin veriliş tarihi: 30.10.2008 ödevin teslim tarihi: 27.12.2008   yönerge : performans ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.   1)        çalışma taslağı  oluşturunuz. 2)      ...

3 sınıf matematik kitap inceleme raporu

ödevin özetih) değerlendirmeetkili öğretimde amaç belirlenen hedeflere ulaşmaktır. bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının göstergesi doğru ve eksiksiz biçimde yapılan değerlendirmedir.değerlendirme ile öğrencilerin programda belirtilen amaçlara ne derece ulaştığı saptanabilir. kontrol edilmeyen, değerlendirilmeyen öğretim çalışmalarının hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini bilemeyiz. çalışmalar değerlendirilmediği zaman öğrenci yaptığının önemsiz olduğunu düşünür ve öğretimden uzaklaşır.değerlendirme, öğrencilerin öğrenilen konuyu ne oranda öğrendiğini, öğretimin kuvvetli ve zayıf taraflarının belirlenmesini sağlar. öğrencilerin çalışmalarını ...

2007-2008 matematik yıllık plan

ödevin özetisüre 1.üniteay hafta saat alt öğrenme alanı kazanımlar etkinliklerders içi , diğer derslerle veara disiplinlerle ilişkilendirme ölçme ve değerlendirme açıklamalar1. hafta 3geometrik cisimler ve şekiller 1.geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.h paket, kutu, kamp çadırı, küp şeker, varil, pet şişe, huni, külâh, top, portakal, karpuz, makara vb. modeller yardımıyla küp, prizma, silindir, koni ve kürenin biçim özellikleri algılatılır.h meyve, oyuncak vb. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyenler seçtirilerek öğrencilerin bunları sınıfl...

2. sınıf matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı

ödevin özeti2. sınıf matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı süre 1.ünite:okulumuz açıldı / okulda ve evde dayanışma ay hafta ders saati hedef ve davranışlar konular öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılan eğitim teknolojileri araç ve gereçleri değerlendirme (hedef ve davranışlara ulaşma düzeyi) eylül 3. hafta 4 saat hedef 1 : varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılık ilişkilerini kavrayabilme. davranışlar: 1. üçü birbirine benzer dört varlıktan, farklı olanı gösterip işaretleme. 2. üçü birbirine benzer dört varlıktan, birbirine benzeyenleri gösterip işaretleme. 3. dört varlıktan benzer olanları ikişer gruplayarak gösterip işaretleme. 4...

staj dosyası matematik öğretmenliği

ödevin özetietkinlik:bir öğrencinin incelenmesiöğretmen adayınınadı-soyadı :ayşe ersarıfakülte no :2000205018bölümü: ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümüanabilim dalı:matematik anabilim dalıöğretim yılı ve dönemi:2003-2004/bahar yarıyılıuygulama okulunun adı:emlakbank süleyman demirel lisesiuygulama öğretmeninin adı-soyadı: selahattin tetikuygulama öğretim elemanının adı-soyadı:doç.dr.sevgi moralıöğretim görevlisi:güneş yavuz9-f sınıfı öğrencisi gizem güngör e aşağıdaki soruları sordum ve yanlarında bulunan cevapları aldım:öğrencinin ad ve soyadı:gizem güngörsınıfı:9-fbölümü:-hangi mesleği seçmek istiyorsun:matematik ...

6 sınıf matematik ders planı

ödevin özetimatematik ders planı bölüm ı: dersin adı matematik sınıf 6/ ünitenin adı/no asal sayılar ve çarpanlara ayırma konu asal sayıları kavrayabilme , doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabilme önerilen süre 4 ders saati bölüm ıı: öğrenci kazanımları/ hedef ve davranışlar hedef 2 : asal sayıları kavrayabilme davranışlar 1. asal sayıları tanımlayarak, özeliklerini söyleyip yazma 2. verilenler arasından asal sayıları işaretleme hedef 3 : doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabilme davranışlar 1. bir doğal sayının bölenlerinin kümesini yazma 2. bir doğal sayının çarpanlarının kümesini yazma 3. bir sayının çarpanları ile bölenleri arasındaki ilişkiyi örneklerle gös...

1. sınıf matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı

ödevin özeti1. sınıf matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planı süre ünite 1 : okulumuz açıldı / okulda ve evde dayanışma ay hafta ders saati hedef ve davranışlar konular öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılan eğitim teknolojileri araç ve gereçleri değerlendirme eylül 3. hafta 4 hedef 1 : varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme davranışlar 1. bir varlığın benzerini, diğer iki varlık arasından gösterip işaretleme 2. ikisi birbirine benzer üç varlıktan birbirine benzeyenleri gösterip işaretleme 3. ikisi birbirine benzer üç varlıktan farklı olanı gösterip işaretleme hedef 2 : varlıkların büyüklük ve küçüklük bakım...

matematik

1966-2005 ösys matematik sorulari matematikçiler matematikçiler matematikçiler birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler fonksiyonlar oran , orantı ve yüzdeler denklem kurma problemleri permütasyon , kombinasyon ve binom açılım diziler ve seriler birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kültür dersanesi lise 3 matematik matematik arşivi (1,1 gb ) 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemler üçgende benzerlik parabol fonksiyon grafikleri(perşembe teslim rasyonel sayılar matematik full konular nerdeyse limit-süreklilik-türev konu anlatımı bol örnek çözümü denklem kurma problemleri h. faiz problemleri dogrunun analitik incelenmesi permütasyon, kombinasyon ve binom açılımı permütasyon : gerçekten integral öğrenmek istiyormusunuz? çözümlü int...

matematik ödevleri

harfli ifadeler ve denklemler açıklama:bu dökümanda yer alan harfli ifadeler ve denklemler konusunda istediğiniz her türlü bilgiyi en ayrıntılı içeriğine kadar bulma şansına sahipsiniz.   köklü ifadeler açıklama: bu dökümanda yer alan köklü ifadeler konusunda istediğiniz her türlü bilgiyi en ince ayrıntısına kadar bulam şansına sahipsiniz. tıklayın indirin ve kullanın....

matematik ödevleri

ödevleri çocukları zorlamadan , sıkıştırmadan yardımcı olarak yaptıın.sayıların kuralına uygun yazılmasına dikkat edelim.   2+4=               5+1=               6+4=       4+2=               1+5=               3+1= 3+7=               2+6=               7+2= 7+3=           ...

bilim tarihinde matematik

matematikle ilgili eserler incelendiğinde, birinci grup olarak eski yunan matematikçilerinden thales (m.ö. 624-547), pisagor (m.ö. 569-500), zeno (m.ö. 495-435), eudexus(m.ö. 408-355), öklid (m.ö. 365-300), arşimed (m.ö. 287-212), apollonius (m.ö. 260?-200?), hipparchos (m.ö. 160-125), menaleus (doğumu, m.ö. 80) iskenderiyeli heron (? -m.s.80) , batlamyos (85- 165) ve diophantos (325-400) ile bunların çağdaşlarının adları görülür.daha sonra, ikinci grup olarak da batı dünyası matematikçilerinden; johann müler (1436-1476), cardano (1501-1596), descartes (1596. 1650), fermat (1601-1665), pascal (1623-1662), newton (1642-1727), leibniz (1646-1716), mac loren (1698-1748), bernoulli'ler (bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. bunlar; jean bernoulli (1667-1748, jacques bernoulli 1654-1705...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !