× "

matematik kesirler

" arama sonuçları

6.sınıf matematik kesirler videolu konu anlatımı

6.sınıf matematik kesirler videolu konu anlatımı ...

6. sınıf sbs matematik konuları

6. sınıf (altıncı sınıf) matematik konuları listesi (meb)   1.ünite: güzel bir yolculuğa çıkalım   1.1 doğrunun yolculuğu nokta ve doğru   doğru parçası ve ışın düzlemdeki doğrular 1.2 toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri dağılma özelliği toplama ve çarpma işlemlerinde 1 ve 0’ın etkisi problem çözelim ve kuralım   1.3 kümeler gruplar oluşturalım boş küme ve evrensel küme kümelerle işlemler iki kümenin farkı ve tümleme işlemi alt küme   1.4 araştırmalar için ilk adım veri toplama grafikler aritmetik ortalama ve açıklık   2.&uu...

kesirler

  1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? 2,6 29,6 36 30,4 bilmiyorum 2. aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?   1/2 3/5 4/4 7/8 bilmiyorum 3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?   1/20 4/5 4 tam 1/4 4/20 bilmiyorum 4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?   40 20 30 35 bilmiyorum 5. bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor.geriye kaç kg patates kalmıştır?   36kg 90kg 21kg 84kg bilmiyorum 6. ''0,...

5. sınıf matematik kesirler

kesirler (test 1) 1) hangi sayının 5/9 nun 3/4 ü 75 tir?           a) 160 b) 180 c) 200 d) 240         2) aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi bileşik kesirdir?           a) 1/8 ile 7/3  b) 12/5 ile 5/3 c) 87/57 ile 46/66  d) 11/103 ile 3/2         3) bir sınıfta bulunan öğrencilerin 20'si kız,16'sı erkektir.erkekler sınıfın kaçta kaçıdır?           a) 4/9 b) 4/5 c) 5/9 d) 16/2         4) bir bahçenin üçte birinin üçte biri bütününün kaçta kaçıdır?           a) 1/18 b) 1/81 c) 1/27 d) 1/9       &...

matematik kesirler

kesirler ve rasyonel sayılar ne demektir?ortada kesir çizgisi üstte pay altta payda şeklinde yazılabilen sayılara kesir veya rasyonel sayı denir. kesirlerde alttaki sayı bütünü yani bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü, üstteki sayı parçalardan kaçının alındığını yada tarandığını gösterir. kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalar eşitlenir, payda ortak payda olarak yazılır paylar ise toplamaysa toplanır çıkarmaysa çıkarılır.kesirlerde çarpma işlemi yaparken payla pay çarpılıp paya yazılır, paydayla payda çarpılıp paydaya yazılır. kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yazılır ikinci kesrin payla paydas...

matematik ondalık kesirler

ondalık kesir nasıl yazılır? virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden sonra sağda kaç tane sayı varsa, kesrimizin paydasına  1 sayısının yanına  o kadar sıfır ilave  edilir yani payda 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülür.ondalıklı kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken virgüller alt alta getirilir  daha sonra bildiğimiz toplama ve çıkarma işlemi yapılır. ondalıklı kesirlerde çarpma işlemi aynen yapılır virgüllerin sağında kaç tane sayı varsa sonu&ccedi...

matematik korkusu, cebirsel ifadeler

matematik korkusunda öğretmen rolü matematik öğretmenlerinin bu dersi sevdirmeye olumlu katkısı aşağıdaki öykülerde açıkça görülmektedir.bazı öğrenciler matematikle ilgili bir sorun yaşamadıklarını bu nedenle olumlu yada olumsuz öğretmen davranışlarını hatırlamadıklarını belirtmişlerdir.insan hafızasında en olumlu ve en olumsuzların uzun süre silinmediği gerçeği burada da görülmektedir. i.kıran; ilkokul 3.sınıfa kadar matematiği sevmiyordum, bunu gözlemleyen öğretmenim benimle özel olarak ilgilendi.derslerden sonra konuları bana tekrar anlattı,derslerde problemleri çoğunlukla bana çözdürdü, matematiği sevmemi sağladı.m.a.özbek; matematik benim en &ccedi...

matematik planlari

2008-2009 eğitim öğretim yılı kemerdamları ilköğretim okulu 6.sınıf matematik ünitelendirilmiş yıllık planı     1.ünite: kümeler ve olasılık tarih: 08.09.2008-10.10.2008 konular:                                                                   süre: kümeleri tanıyalım                        &nb...

6. sınıf matematik konulari

6. sınıf matematik konuları1.ünite: kümeler ve olasılık1.bölüm: kümelerkümeleri tanıyalımevrensel, alt ve boş kümekümelerle işlemlerdoğal sayılar2.bölüm: olasılıkolası durumları belirlemeolasılığın temel kavramlarıolasılığı hesaplamaolay çeşitleri2.ünite: verilerden sayılara1.bölüm: istatistik ve matematikaraştırmalarda istatistiktablo ve grafiklermerkezi eğilim ve yayılma ölçüleri2.bölüm: tam sayılarörüntüler ve ilşkilertam sayılarmutlak değertam sayıları karşılaştırma ve sıralamatam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri3.ünite: kesirler ve çarpanlar1.bölüm: çarpanlar ve katlarzamanı ölçmeçarpanlar ve katlar...

kesirler, matematik kesirler

kesirler ve rasyonel sayılar ne demektir?ortada kesir çizgisi üstte pay altta payda şeklinde yazılabilen sayılara kesir veya rasyonel sayı denir. kesirlerde alttaki sayı bütünü yani bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü, üstteki sayı parçalardan kaçının alındığını yada tarandığını gösterir. kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalar eşitlenir, payda ortak payda olarak yazılır paylar ise toplamaysa toplanır çıkarmaysa çıkarılır.kesirlerde çarpma işlemi yaparken payla pay çarpılıp paya yazılır, paydayla payda çarpılıp paydaya yazılır. kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yazılır ikinci kesrin payla paydas...

matematik kesirler

kesirler ve rasyonel sayılar ne demektir?ortada kesir çizgisi üstte pay altta payda şeklinde yazılabilen sayılara kesir veya rasyonel sayı denir. kesirlerde alttaki sayı bütünü yani bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü, üstteki sayı parçalardan kaçının alındığını yada tarandığını gösterir. kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalar eşitlenir, payda ortak payda olarak yazılır paylar ise toplamaysa toplanır çıkarmaysa çıkarılır.kesirlerde çarpma işlemi yaparken payla pay çarpılıp paya yazılır, paydayla payda çarpılıp paydaya yazılır. kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yazılır ikinci kesrin payla paydas...

matematik kesirler programı

matematik kesirler programı bırakın cevabı o versin :)http://rapidshare.com/files/12664961/kesir_program_.zip.html...

matematik 6-kesirler

kesirler   payda : bir kesir sayısında, bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteren sayıya payda denir.   pay : bir kesir sayısında, bütünün eşit parçalarından kaç tanesinin alındığını gösteren sayıya pay denir.   birim kesir : payı 1 olan kesirlere birim kesir denir.   basit kesir : payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.   bileşik kesir : payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.   tam sayılı kesir : bir sayma sayısı ile birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir.   tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme : tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek için, tam sayı kesrin paydası ile çarpılır. çarpım pay ile toplanır, pay olarak yazılır. payda aynen alınır.   bileşik kes...

4.sınıf matematik kesirler test

4.sınıf matematik kesirler            bu test 38 sorudan oluşmaktadır. zamanınız 50 dakikadır başarılar.   1.   500 tl’nın 2/5’ini harcadım. kaç tl kalır? a)400 b)300 c)200 d)100  2.  bir bidonun 2/5 i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 doluyor. bidon kaç litreliktir? a)100 b)50 c)40 d)60  3.  bir sınıfın 3/4' ü kızdır. kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir? a)10 b)20 c)35 d)40 4.  bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır? a)9/8...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !