× "

matematiksel ispat teknikleri

" arama sonuçları

matematik okur yazarlığı

matematık okur yazarlıgı-ıı:hedefler, gelıstırılecek yetıler ve becerıler basligi : matematık okur yazarlıgı-ıı:hedefler, gelıstırılecek yetıler ve becerıler konu : matematik olmadan bilim, bilim olmadan teknoloji olamiyacagi gibi temel matematik bilgi ve becerileri edinmemis birey yasantisini sürdürmede, özgürlesmekte ve yasam boyu ögrenme sürecinde çesitli sorunlari olacaktir. çocuklarin ve gençlerin matematigi ögr yazar : yasar ersoy tarih : 30.04.2003 e-mail : matematık okur yazarlıgı-ıı:hedefler, gelıstırılecek yetıler ve becerıler özet: matematik olmadan bilim, bilim olmadan teknoloji olamiyacagi gibi temel matematik bilgi ve becerileri edinmemis birey yasantisini sürdürmede, özgürlesmekte ve yasam boyu ögrenme sürecinde çesitli sorunlari olacaktir. çocuklarin ve...

ispat yöntemleri

  matematiksel ispat teknikleri özellikle öğrencilerin, gereksiz gördüğü ya da zor bulduğu için es geçtiği ispatlar aslında matematiğin en gerekli, çoğu zaman zevkli ve matematikçileri en çok uğraştıran kısmıdır. ne de olsa ispatlar, matematiksel ifadelerin geçerliliğinin teminatıdır. bugün cevabı bulunmamış pek çok matematik sorusu ispatlanması istenen ifadelerden ibarettir. ispat yapmanın çok çeşitli yolları vardır. bu nedenle sık sorulan bir soru, bir teoremi ispatlamak için hangi tekniği seçmek gerektiğini nasıl bileceğimizdir? işte bu, ancak pek çok ispatı incelemek ve çalışmakla kendinden gelişecek bir özelliktir. kimi zamansa şanstır. ama unut...

trigonometrinin bulunuşu

trigonometri, üçgenlerin açılan ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalıdir mezopotamyalılar'da trigonometri inceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar'da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos'un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar'a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar'dan, hipparchos'un bu yönden etkilenmiş...

trigonometri

trigonometri mezopotamyalılar''da trigonometri ınceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar''da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos''un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar''a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar''dan, hipparchos''un bu yönden etkilenmiş olduklarını ileri sürebiliriz" der. eski yunanlılar...

ilköğretim matematik öğretmenliği

ilköğretim matematik öğretmenliği ilköğretim matematik öğretmenliği programı'nın esas hedefi, eğitim alanında çalışacak, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip, geleceğin matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı'nda eğitim alabilmek için türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak veya yurtdışında bu eğitime denk bir eğitim almış olmak, ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. anabilim dalını başarı ile bitiren öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda ilköğretim kurumlarında matematik öğretmenliği yapma yetkisine sahip olurlar. ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı'nın amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş matematik eğitimi anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmekt...

matematiksel ispat (tanıt)

matematiksel ispat (tanıt)matematikte tanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir.matematiksel tanıtta mantık kullanılır ancak genellikle bir ölçüde doğal dilden de yararlanılır ve dolayısıyla bir parça belirsizlik içerir. gerçektende matematikte yazılan tanıtların büyük çoğunluğu informel mantığın uygulaması olarak kabul edilebilir. tamamıyla formel tanıtların ele alındığı tanıtlama teorisi bağlamında, bu tip tamamıyle formel olmayan tanıtlamalara "sosyal tanıtlama" denir. bu ayrım, günümüz ve geçmiş matematiksel uygulamaların, matematikte yarı görgücülüğün ve matematik folklorünün yoğun ol...

matematik bölümü dersleri

m 109 analiz  ı (4 2 0) 5doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit  ve üst limit , cauchy dizileri. fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. kartezyen ve kutupsal ...

yazı

m 109 analiz  ı (4 2 0) 5doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit  ve üst limit , cauchy dizileri. fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. kartezyen ve kutupsal ...

matematiksel ispat yöntemleri nelerdir?

matematiksel ispat teknikleriözellikle öğrencilerin, gereksiz gördüğü ya da zor bulduğu için es geçtiği ispatlar aslında matematiğin en gerekli, çoğu zaman zevkli ve matematikçileri en çok uğraştıran kısmıdır. ne de olsa ispatlar, matematiksel ifadelerin geçerliliğinin teminatıdır. bugün cevabı bulunmamış pek çok matematik sorusu ispatlanması istenen ifadelerden ibarettir. ispat yapmanın çok çeşitli yolları vardır. bu nedenle sık sorulan bir soru, bir teoremi ispatlamak için hangi tekniği seçmek gerektiğini nasıl bileceğimizdir? işte bu, ancak pek çok ispatı incelemek ve çalışmakla kendinden gelişecek bir özelliktir. kimi zamansa şanstır. ama unutmayın şans ancak ha...

ispat yöntemleri

matematiksel ispat teknikleri özellikle öğrencilerin, gereksiz gördüğü ya da zor bulduğu için es geçtiği ispatlar aslında matematiğin en gerekli, çoğu zaman zevkli ve matematikçileri en çok uğraştıran kısmıdır. ne de olsa ispatlar, matematiksel ifadelerin geçerliliğinin teminatıdır. bugün cevabı bulunmamış pek çok matematik sorusu ispatlanması istenen ifadelerden ibarettir. ispat yapmanın çok çeşitli yolları vardır. bu nedenle sık sorulan bir soru, bir teoremi ispatlamak için hangi tekniği seçmek gerektiğini nasıl bileceğimizdir? işte bu, ancak pek çok ispatı incelemek ve çalışmakla kendinden gelişecek bir özelliktir. kimi zamansa şanstır. ama unutmayın şans ancak hazırlıklı kafalara güler! hazırlıklı olmak için de, tekniklerden haberdar olmak gereklidir. her tekniği ve örneğini görmek ...

izafiyet teorisi

belkide bilimdeki en meşhur denklem olan e=mc2 üzerinde kusursuz bir test yapan ulusal standart ve ticaret enstitüsü ile massachusetts teknoloji enstitüsündeki bilim adamlarına göre,albert enistein tahmininde haklıydı. 22 aralık 2005 te yapılan deneyler sonucu bu denklem 0,0000004 hatayla yani milyonun onda dördü kadar hatayla doğrulanmıştır. özel rölativite, modern fiziğin merkezinde bir teori ve bir çok bilimsel deney için temel yapıda olduğundan bu tür testler çok önemlidir. bazı bilim adamları özel rölativite için daha karmaşık testler uygulayara k e ile mc2 arasında nıst ve mıt ye göre daha yakın eşitlikler olması gerektiğini söylemişlerdir.the nature gazetesi,biri nıst tarafından fizikçi richard deslattes ‘in başkanlığında diğeri mıt tarafından david pritchard’ın başkanlı...

zahiri ilmin temel taşları neler yapılabilir?

geçmişte yaşananlar bizlere numune olmalıdır. önümüzde asr-iı saadet gibi bir model vardır. bunu örnek alan müslümanlar hazret-i allah’ın emir ve nehiylerine bağlı kaldıkça yükselmişler, şeref ve itibara kavuşmuşlardır. ilim ancak allah adına okunmalıdır. Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:“yaratan rabbinin adıyla oku!” (alâk: 1)zamanımızda ise öğreten de, öğrenen de para derdinde. halbuki büyük imam ahmed bin hanbel hazretleri bakın ne diyor: “öğrettiği ilme karşılık dünyalık alandan ilim öğrenmeyiniz.” eğitim sistemimiz gençlere ezbercilikten ve doldur boşalttan öte bir şey sağlamıyor. herkes geçim kaygısıyla üniversiteye kapak atmak derdinde. bir gence ne olmak istiyorsun diye sorsanız, ya işletmeci, ya doktor, ya da mühendis diyecektir. halbuki...

matematiksel ispat

matematikte kanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir.matematiksel kanıtta mantık kullanılır ancak genellikle bir ölçüde doğal dilden de yararlanılır ve dolayısıyla bir parça belirsizlik içerir. gerçektende matematikte yazılan kanıtların büyük çoğunluğu informel mantığın uygulaması olarak kabul edilebilir. tamamıyla formel kanıtların ele alındığı kanıtlama teorisi bağlamında, bu tip tamamıyle formel olmayan kanıtlamalara "sosyal kanıtlama" denir. bu ayrım, günümüz ve geçmiş matematiksel uygulamaların, matematikte yarı görgücülüğün ve matematik folklorünün yoğun olarak incelenmesine yol açmıştır. matematik felsefesi ise dilin ve mantığın kanıtlardaki rölü ve "dil olarak matematik" ile ilgilidir.kişinin formalizme o...

matematikte ispat yöntemi

matematiksel ispat teknikleri özellikle öğrencilerin, gereksiz gördüğü ya da zor bulduğu için es geçtiği ispatlar aslında matematiğin en gerekli, çoğu zaman zevkli ve matematikçileri en çok uğraştıran kısmıdır. ne de olsa ispatlar, matematiksel ifadelerin geçerliliğinin teminatıdır. bugün cevabı bulunmamış pek çok matematik sorusu ispatlanması istenen ifadelerden ibarettir. ispat yapmanın çok çeşitli yolları vardır. bu nedenle sık sorulan bir soru, bir teoremi ispatlamak için hangi tekniği seçmek gerektiğini nasıl bileceğimizdir? işte bu, ancak pek çok ispatı incelemek ve çalışmakla kendinden gelişecek bir özelliktir. kimi zamansa şanstır. ama unutmayın şans ancak hazırlıklı kafalara güler! hazırlıklı olmak için de, tekniklerden haberdar olmak gereklidir. her tekniği ve örneğini görmek ...

tarihte trigonometri

mezopotamyalılar'da trigonometriinceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar'da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos'un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar'a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar'dan, hipparchos'un bu yönden etkilenmiş olduklarını ileri sürebiliriz" der.eski yunanlılar'da trigonometritrigonometride: "herhangi bir üçgende, dik kenarların kareleri toplamı, hipotenüsün karesine eşittir" şeklinde temel bir t...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !