× "

matematikte bölünebilme kuralları

" arama sonuçları

matematikte bölünebilme kuralları nelerdir?

2 ile bölünebilme x = anan-1an-2 . . . a0 sayısının 2 ile tam bölünebilmesi için x º 0 (mod2) olmalı x = an.10n+an-1.10n-1+an-2.10n-2+ . . . +a1.101+a0 10 º 0(mod2) olduğuna göre "n∈niçin 10nº 0 (mod2) x º 0+0+0+ . . . +a0 º 0 (mod2) olmalı. demek ki a0 º 0(mod2) olmalı. o halde son basamaktaki sayı çift olmalıdır. 3 ile bölünebilme x = anan-1an-2 . . . a0 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için x º 0 (mod3) olmalı x = an.10n+an-1.10n-1+an-2.10n-2+ . . . +a1.101+a0  10 º1 (mod3) olduğuna göre "n∈niçin 10n &ord...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye ...

bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,17,19,25,36 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. bömlünebilme krallarında bazı sayılara bölme kuralları artık geleneksel hal almışken bazıları için ise daha yeni yöntemler ortaya çıkabilmektedir. bunun için gündem takip edilerek daha güncel bilgilerin olması olasıdır.özellikle asal sayıların bölünebilmesi hususunda yeni ve daha pratik yöntemler ortaya çıkabilmektedir.1'e bölünme kuralıher sayı bölünür.--------------------------------------------------------------------------------2'ye bölünme kuralıson rakamı çift sayı ise bölünür.bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.------------------------------------------------------...

kalansız bölünebilme kuralları

  bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı ...

kalansız bölünebilme kuralları

bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır. 1'e bölünme kuralı her rakam bölünür 2'ye bölünme kuralı son rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralı rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralı son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür. 7'ye bölünme kuralı sayıyı x=10a+b biçiminde yazdığımızda a-2b sayısı 7'nin katı ise bölünür. 8'e bölünme kuralı son üç rakamı sekize kalansız bölünüyorsa bölünür. 9'a bölünme kuralı rakamları to...

bölünebilme kuralları

bölünebilme kuralları   bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,17,19,25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır.1'e bölünme kuralıher sayı bölünür.--------------------------------------------------------------------------------2'ye bölünme kuralıson rakamı çift sayı ise bölünür.bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.--------------------------------------------------------------------------------3'e bölünme kuralırakamların sayı değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür.--------------------------------------------------------------------------------4'e bölünme kuralıbir sayının birler ve onlar basamağı 00 ya da 4'ün katı ise sayı 4 ile bölünür.-------...

matematikte bölünebilme kuralları nelerdir?

2 ile bölünebilmex = anan-1an-2 . . . a0 sayısının 2 ile tam bölünebilmesi içinx º 0 (mod2) olmalıx = an.10n+an-1.10n-1+an-2.10n-2+ . . . +a1.101+a010 º 0(mod2) olduğuna göre "n∈niçin 10nº 0 (mod2)x º 0+0+0+ . . . +a0 º 0 (mod2) olmalı.demek ki a0 º 0(mod2) olmalı.o halde son basamaktaki sayı çift olmalıdır.3 ile bölünebilmex = anan-1an-2 . . . a0 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi içinx º 0 (mod3) olmalıx = an.10n+an-1.10n-1+an-2.10n-2+ . . . +a1.101+a0 10 º1 (mod3) olduğuna göre "n∈niçin 10n º 1(mod3)x º an.1+an-1.1+ . . . +a.1+a0 º 0 (mod3) olmalıdemek ki an+an-1+an-2+ . . . +a1+a0 º 0 (mod3) olmalı o halde rakamlarının toplamı 3 ü...

bölünebilme kuralları

2 ile bölünebilme:bir sayının 2 ile tam olarak bölünebilmesi için, birler basamağının0, 2, 4, 6, 8sayılarından biri olması gerekir. yani, her çift sayı 2 ile tam olarak bölünür. bununla birlikte, tüm tek sayılar 2 ile bölündüğünde, kalan 1 olur.3 ile bölünebilme:bir sayının 3 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamları toplamının 3 veya 3 ün katları olması gerekir. bir sayının 3 e bölümünden kalan, rakamları toplamının 3 e bölümünden kalana eşittir.4 ile bölünebilme:bir sayının 4 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının son iki basamağının00 veya 4 ün katlarıolması gerekir. bir sayının 4 ile bölü...

bölünebilme kuralları

bölünebilme kuralları bölünme kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır.1'e bölünme kuralıher rakam bölünür 2'ye bölünme kuralıson rakamı çift sayı ise bölünür 3'e bölünme kuralırakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür 4'e bölünme kuralıson iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür 5'e bölünme kuralı son rakamı 0 veya 5 ise bölünür 6'ya bölünme kuralı sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür. 7'ye bölünme kuralı sayı abc şekinde ise sayının üstüne 312 yazılır sayı ile çarp sayı 7 nin katı ise tam bölünür 8'e bölünme kur...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !