× "

mayana nedir

" arama sonuçları
felç için bitkisel çözümler

felç için bitkisel çözümler

tanımı: vücut yapısındaki sinir sisteminin hareket sinirlerinde lezyonlar sonucu bir ya da bir grup iskelet kasında sistemli hareket kaybının meydana gelmesidir. sinir sisteminin görevini yapamaması. belirtisi:   vücudun belli bölümünün kasılı halde kalması, kol ve bacaklarda tutulmalar, hissetmeme ve kontrol edememe, kas gücünün kayıp olması, kaslarda ağrı ve sancılar görülür.   tedavisi:   hastalığın gerçek sebebini öğrenmek ve tedavisi için sağlık kuruluşlarına ve doktora gidilmelidir. hastanın en faydalı ilacı ona verilebilecek moraldir. hastanın bizzat kendisi buna inandırılıp güven sağlanmalı ve bu hastalıktan kurtulacağın...

millet… ulus… yurttaş… vatandaş…

millet… ulus… yurttaş… vatandaş…

davutoğlu’nun “ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi” beyanı üzerine, basında tartışması başlatılan yukarıdaki kavramlar aslında herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. dilde birleşmeyince tartışma sürüp gidiyor. benim fikrimi soranlar oldu, şimdi yazıyorum. millet arapça ve ulus moğolca mıdır? böyle tartışıyorlar. oysa mi-let içerisinde ulus var. lat uma; las ma/malas, ulu-os ile las/lat/let sesdeştir. ulus, moğolca’dan alınmıştır diyenler var. bütün dillerin anasıdır türkçe, bunu bilmeyen öyle çuvallar işte. ulus, ankara’da semt adı olmakla neyi anlatıyor acaba? antik dönemdeki adı da ulus değil mi? ulu ışığın altında kaynaşmış halk… milet: milas’da bal...

urfa halk kültürü.

  şanlıurfa'da mani ve hoyrat geleneği uygarlığın doğduğu şehir: şanlıurfa halk kültürü televizyonda basında ve diğer yayınlarda şanlıurfa üzerine yapılan araştırmalarda şanlıurfa halk oyunları, halk müziği zenginliği üzerinde durulmuş ve nedense urfalı’nın hazır cevaplığı, keskin zekâsı, ince espri gücü, kısacası söz ustalığı üzerinde durulmamıştır.   halbuki bilmecelerinde, dua ve beddualarında yer alan söz dokularının zenginliği, doğmaca özelliklerinin orijinalliği urfa’nın bu alanda ne kadar usta olduğunu gösterir. mesela, muhatabının ölmesini dileyen birinin ettiği şu bedduanın inceliğine bakın: “sıcca...

yumurtalı rezene

        rezene bitkisinin adını çok sık duymama, kendisini bolca görmeme rağmen hiç pişirip yememiştim. iki hafta önce bir yerde bol miktarda rezeneye rastlayınca hadi bir deneyelim diyerek topladım. pişirdim. o gün kardeşimde tesadüfen bize geldi. benim oğlanlar dâhil eve kim girdiyse rakımı var diyerek içeri geldiler. rakı yok ama yemeği var diyerek sofraya koyduk. kardeşim;       “abla ben rakıyı yemesini değil içmesini severim” dedi el sürmedi. oğlanlar arkadaşlarıyla buluşup bir yere gideceklermiş, onlarda rakı kokarız diyerek almadılar. koca yemek ben ve eşime kaldı. rezene az yiyince sakinlik veren bir bitki ancak biz ne kadar yediysek bir de baktık ki ikimizde g...

hazret-ı sÂh-ı naksbend

hazret-ı sâh-ı naksbend kuddise sirruh tarikatin imami, semedânî gavs, rabbânî âlim, siddîkiyet sirlarinin madeni, hak ve hakikatin bahasi, sâh-i naksbend muhammed el üveysî el-buhârî kuddise sirruh hazretlerinin bazi menkibeleri hakkindadir. “resehât” da naklolunduguna göre hicri 718 yilinin muharrem ayinda dünyaya geldiler. hâce ali râmitenî hazretlerinin zamaniydi. dogusu ve vefati kasr-i ârifan’da vuku buldu. kasr-i ârifan, buhârâ’ya bir fersah mesafede bir köydür. velâyetinin nisanlari ve keramet nurlari çocukluk çaglarindan itibaren simasinda belirdi. muhtereme valideleri anlatir:...

sünnetin delil oluşu - abdülgani a. 11. bölüm - 4. delil: sünnet

  degerli eserden paylasimimiz devam ediyor...   sünnetin delil oluşu - abdülgani abdülhalık 11. bölüm - 4. delil: sünnet-i şerîf   dördüncü delil: sünnet-i şerîf sünnetin delil olduğunu gösteren pek çok hadîs-i şerîf rivayet edilmiştir. bu bölümün başında, bunu ifade eden ve savunan rivayetler geçti. bu konuda çok çeşitli haberler vârid olmuştur. bun­ları dört grup altında toplamamız mümkündür.   birinci grup hadisler: burada vereceğimiz hadisler, ana baş­lıklarıyla şu konuları ortaya koymaktadır: 1- hz. peygamber (s.a.v), kendisine, kur'ân ve onun dışında ...

sad suresi safvetü't tefasir son sayfa

43. allah, onun ölen çocuklarını diriltti ve ona bir o kadar daha verdi. râzî şöyle der: "en yakın mânâ şudur: yüce allah ona sağlığını ve malını verdi ve onu güçlendirdi. nesli çoğaldı, aile efradı öncekinin iki misli, hattâ kat kat fazla oldu. hasan basrî'den gelen bir riva­yete göre, onlar yok olduktan sonra yüce allah onları yeniden diriltti.[72] ebû hayyân da şöyle der: âlimlerin çoğunluğuna göre yüce allah onun aile efradından ölenleri diriltti. hastalara şifa verdi. dağılmış olanları da onun yanına topladı.[73] sabrı ve samimiyeti dolayısıyle bunu ona bizden bir rahmet olarak verdik. ve bu, akıl sahipleri için de bir ibrettir...

hazreti şahı nakşbend kuddise sirruh

hazreti şahı nakşbend kuddise sirruh 1 tarikatın imamı, samedânî gavs, rabbânî âlim, sıddîkıyet sırlarının madeni, hak ve hakikatin bahası, şâh-ı nakşbend muhammed el-üveysî el-buhârî kuddise sirruh hazretlerinin bazı menkıbeleri hakkındadır. reşehât'da naklolunduğuna göre hicrî 718 yılının muharrem ayında dünyaya geldiler. hâce ali râmitenî hazretlerinin zamanıydı. doğuşu ve vefatı kasr-ı ârifan'da vuku buldu. kasr-ı ârifan, buhârâ'ya bir fersah mesafede bir köydür. velayetinin nişanları ve keramet nurları çocukluk çağlarından itibaren sîmasında belirdi. bahâeddin, hâce muhammed baba semmâ...

arapça'da kelime nedir

birinci ders kelime ve çeşitleri bütün nahiv kitapları öncelikle kelimenin tarifinden başlayarak konuya giriş yapmışlardır. zira nahiv ilminin temel konusu kelimedir. kelimenin cümle içindeki konumu ve bu konuma göre kelimenin sonunda görülen harf ve hareke değişikliği ya da kelimenin sonunda bir değişikliğin olmaması nahiv ilminin konusudur. kelime: müfred bir kavildir.                          الكلمة قول مفرد kelimenin iki özelliğinin müfred ve kavl olması bu iki özelliğin bilinmesi gerekli kılmaktadır. kavl: bir manaya delalet eden lafızdır.      ...

bağırsak tembelliğinin bitkisel tedavisi

bağırsak tembelliği önemli bir sorundur. özelliklede kadınlarda kasıkça karşılaşılan bir durumdur. bağırsak tembelliğinin nedeni, günümüzün yoğun ve stresli yaşamından tutun da, genetik, psikolojik, fiziki ve beslenme hatalarına kadar, geniş bir yelpazeye açılıyor. eğer sizin sorununuz beslenme hataları ile oluşuyorsa siz dengesiz ve lif açısından fakir bir beslenme, az su içmek, hızlı yemek yemek, hareketsizlik gibi hatalar zincirini oluşturdunuz demektir. bağırsak tembelliği için şifalı bitkiler; 1. tarif bir tutam sinemaki otu kaynatılıp , dövülüp toz haline getirildikten sonra , tok karnına çay kaşığı veya tatlı kaşığı dolusu yutulur. 2. tarif zeytinyağı içilir. 3. tarif erik,...

camiusagir müellifi imamı suyutiye göre iman ve şartları 3

soru: allah'ın varlığını mantıkla nasıl isbat ederiz?                                                                                       cevap: mantıkçılar, allah’ın varlığını isbat için şöyle bir muha­keme yürütürler:“kâinat sonradan meydana gelmedir. çünkü daima değişikliğe uğ­ruyor. değ...

“gönül kalesi”

gönül doktorları“gönül kalesi gülle ile değil, gülle zaptedilir.” diye güzel bir söz var. gönül hoşluğu çok önemli olduğu gibi, gönül boşluğu ise çok tehlikelidir. zira; hiçbir boşluk gö-nül boşluğu kadar derin değildir. kalbinden/ gönlünden çok karnını doyuran bir milletin geleceği karanlıktır. vaktiyle bir padişah yanındaki dostlarından birisine, “usandım bu devlet idaresinden, usandım sokaktaki ka-dının, köşedeki erkeğin, filan yerdeki bakkalın, otelcinin, fı-rıncının derdinden, davasından, dedikodusundan bezdim ar-tık. gönlümün takatı kalmadı, acaba var mı bir tanıdığın git-sem de onunla biraz sohbet etsem, ...

hazreti şahı nakş-i bend kuddise sirruh

hazreti şahı nakş-i bend kuddise sirruh   tarikatın imamı, samedânî gavs, rabbânî âlim, sıddîkıyet sırlarının madeni, hak ve hakikatin bahası, şâh-ı nakşbend muhammed el-üveysî el-buhârî kuddise sirruh hazretlerinin bazı menkıbeleri hakkındadır.   reşehât'da naklolunduğuna göre hicrî 718 yılının muharrem ayında dünyaya geldiler. hâce ali râmitenî hazretlerinin zamanıydı. doğuşu ve vefatı kasr-ı ârifan'da vuku buldu. kasr-ı ârifan, buhârâ'ya bir fersah mesafede bir köydür.   velayetinin nişanları ve keramet nurları çocukluk çağlarından itibaren sîmasında belirdi.bahâeddin, hâce ...

nakşibendiyye tarikatı

  nakşibendiyye tarikatı   behâeddin nakşbend (k.s.): adı muhammed b. muhammed el buharî’dir. 718/1218 tarihinde buhara’ya 9 km. uzaklıkta kasr-ı hindüvan (kasr-ı Ârifan)’da dünyaya geldi. nakşibend dünyaya geldiği zaman hacegân tarîkatı şeyhlerinden muhammed baba semmasî (ölm. 740)1339) müritleriyle birlikte o köye gelmiş ve henüz çok küçük yaşlarda bulunan nakşbend’i manevi evlatlığa kabul etmiştir. baba semmasî’nin müridi bulunan emir külâl’e: “bu erin terbiyesi sana aittir.” dediği rivayet edilir. nakşbend her ne kadar emir külâl’e intisab etmişse de, kaynaklar onun gerçek şeyhinin, kendisinden çok sene önce vefat eden abdülhalık gücdevanî olduğundan bahsetmektedirler. tasavvufta bu tip terbiye usûlüne “üvey...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !