× "

mazbata örneği

" arama sonuçları

bulgar eksarhlığı ile istanbul bulgar ortodoks kilisesi tarihi

“patrikhane ile mücadelem  bulgar eksarhlığı vakfı’nda 15 yıl”  adlı kitabın, giriş bölümü [1] bulgar ortodoks kilisesi’nin kısa tarihi  bulgar ortodoks cemaati’nin ve kilisesi’nin kimliğini bulması, hatta bulgaristan devleti’nin temelleri dahi üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada, istanbul’da ortaya çıkmıştır. bulgar kilise tarihinin, ilk papaz evi, ilk matbaası, ilk kilisesi, eksarhlığın kurulması için ilk mücadele, kilisenin örgütlenmesi istanbul’da başlar. bulgar ortodoks cemaati’nin ve hatta bulgaristan devleti’nin tarihsel başlangıcı da buradadır. osmanlı devleti’nin benimsediği millet sistemi ile ilk başlarda “rum milleti” içinde sayılan bulgar ortodoksların tarihi incelendiğinde, rum-bulgar çatışmasının daima ön planda olduğu gö...

bulgar eksarhlığı ile istanbul bulgar ortodoks kilisesi tarihi

“patrikhane ile mücadelem  bulgar eksarhlığı vakfı’nda 15 yıl”  adlı kitabın, giriş bölümü [1] bulgar ortodoks kilisesi’nin kısa tarihi  bulgar ortodoks cemaati’nin ve kilisesi’nin kimliğini bulması, hatta bulgaristan devleti’nin temelleri dahi üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada, istanbul’da ortaya çıkmıştır. bulgar kilise tarihinin, ilk papaz evi, ilk matbaası, ilk kilisesi, eksarhlığın kurulması için ilk mücadele, kilisenin örgütlenmesi istanbul’da başlar. bulgar ortodoks cemaati’nin ve hatta bulgaristan devleti’nin tarihsel başlangıcı da buradadır. osmanlı devleti’nin benimsediği millet sistemi ile ilk baş...

bulgar eksarhlığı ile istanbul bulgar ortodoks kilisesi tarihi

“patrikhane ile mücadelem  bulgar eksarhlığı vakfı’nda 15 yıl”  adlı kitabın, giriş bölümü [1] bulgar ortodoks kilisesi’nin kısa tarihi  bulgar ortodoks cemaati’nin ve kilisesi’nin kimliğini bulması, hatta bulgaristan devleti’nin temelleri dahi üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada, istanbul’da ortaya çıkmıştır. bulgar kilise tarihinin, ilk papaz evi, ilk matbaası, ilk kilisesi, eksarhlığın kurulması için ilk mücadele, kilisenin örgütlenmesi istanbul’da başlar. bulgar ortodoks cemaati’nin ve hatta bulgaristan devleti’nin tarihsel başlangıcı da buradadır. osmanlı devleti’nin benimsediği millet sistemi ile ilk başlarda “rum milleti” içinde sayılan bulgar ortodoksların tarihi incelendiğinde, rum-bulgar çatışmasının daima ön planda olduğu gö...

bulgar eksarhlığı ile istanbul bulgar ortodoks kilisesi

“patrikhane ile mücadelem  bulgar eksarhlığı vakfı’nda 15 yıl”  adlı kitabın, giriş bölümü [1] bulgar ortodoks kilisesi’nin kısa tarihi bulgar ortodoks cemaati’nin ve kilisesi’nin kimliğini bulması, hatta bulgaristan devleti’nin temelleri dahi üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada, istanbul’da ortaya çıkmıştır. bulgar kilise tarihinin, ilk papaz evi, ilk matbaası, ilk kilisesi, eksarhlığın kurulması için ilk mücadele, kilisenin örgütlenmesi istanbul’da başlar. bulgar ortodoks cemaati’nin ve hatta bulgaristan devleti’nin tarihsel başlangıcı da buradadır. osmanlı devleti’nin benimsediği millet s...

tercümanı ahval gazetesinin özellikleri içeriği yayınları

  tercüman-ı ahval, istanbul'da 1860–1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir. bu gazete hem gazetecilik hem de edebiyat yönünden tam bir dönüm noktası olmuştur. sosyal ve siyasal olayların yoğunluk arz ettiği halk tarafından merak ve heyecanla izlenen olaylar bu gazetede yayınlanmıştır. bir övgü gazetesi değil, düşünceye tartışma gazetesi olmuş, fertlerin düşünce ve kanatlarını açığa vurulmasına katkı sağlamış, imtiyazlı başyazı geleneği ilk bu gazetede başlamış, tefrika ve tartışmalar, haberi ön plana çıkaran araştırmalar, eğitim sisteminin aksaklıkları ve siyasi eleştiri örnekleri yine ilk bu gazetede yer almıştır 22 ekim 1860'ta agâh efendi...

muhtar nasıl seçilir?

muhtarlık - muhtar - muhtar nasıl seçilir - muhtar seçimleri   muhtar seçimleri - muhtar nasıl seçilir - muhtarlık hakkında bilgi - nasıl muhtar olunur genel tanım : muhtar köy veya mahalle yönetiminin başında bulunan kişiye verilen isimdir. muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. muhtar seçiminde de siyasi partiler aday gösteremezler. muhtarların görev süresi beş yıldır. muhtar köy tüzelkişiliğini temsil eder. ihtiyar heyeti ile birlikte köy işlerini yürütür. aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzenliği sağlar. genel y&...

milli şehit urfa mutasarrıfı mehmet nusret bey

   milli şehit urfa mutasarrıfı mehmet nusret bey 1875 preveze- 5 ağustos 1920 (beyazıt meydanı) istanbul 1875 yılında preveze'de doğdu. 1899'da mülkiye'den mezun oldu. maiyet memurluğu stajından sonra 20 eylül 1901 - 4 ekim 1902 tarihleri arasında konya rum ve ermeni okullarında türkçe öğretmenliği yaptı. bu görevi keskin, tepedelen, aydonat, filat, meçova, devline, sur, safed, cisri ergene (uzunköprü) ıskeçe kaymakamlıkları izledi.    balkan harbinde iskece'nin işgali üzerine 14 kasım 1912'de buradan ayrılarak istanbul'a gelmiş ve 30 mart 1914'e kadar açık maaş almıştır. 27 nisan 1914'te bayburt kaymakamlığına atanmıştır. onun bayburt kaymakamı olarak göre...

plevne savaşları

plevne savaşları doksan üç savaşı olarak bilinen 1877-1878 osmanlı-rus savaşı'nda, tuna boyundaki plevne'de gazi osman paşa komutasındaki osmanlı ordusunun, üstün düşman kuvvetleri (rusya ve romanya) karşısında gösterdiği kahramanlık örneği olan savaşlara verilen addır.1877-1878 osmanlı-rus savaşı başlarken, rusların savaş tasarılarına göre, sağ kanadı teşkil eden krodner komutasındaki birlikler, niğbolu'dan plevne'ye kadar vid suyu hattını işgal ederek vidin'de bulunan osman paşa'ya karşı bir cephe meydana getireceklerdi. bunun için de önce niğbolu'nun ele geçirilmesi gerekiyordu. 3 temmuzda başlayan niğbolu saldırısında ruslar başarı kazandılar. osma ırmağının sol sahilinde mevzilenen üç tabur osmanlı piyadesi rus s...

araştırma ve inceleme yazıları

araştırma ve inceleme yazıları inceleme  hayat hikayesimonografi portre rapor bildiri tutanak fezleke inceleme bir eserin, bir yazının, bir sorunun veya bir olayın özelliklerinin, ayrıntılarının araştırılarak sözlü veya yazılı olarak ifadesine inceleme (tahlil) denir. inceleme, sözlü de yapılabileceği için hem konuşma hem yazma kuralları iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır. inceleme hemen her konuda yapılabilir. ancak edebiyat alanında ve edipler hakkında yapılan incelemelere daha çok rastlanmaktadır. “eserin türü, incelemelerin biçimini de değiştir. bu bakımdan edebî eserlerin incelenmesi, eserin türüne göre ayarlanmalıdır. gerçek edebiyat, edebî metnin bizzat kendisi olduğu için öğrencinin doğrudan doğruya metinle karşılaşması, metinden doğru ve s...

araştırma ve inceleme yazıları

araştırma ve inceleme yazıları inceleme  hayat hikayesimonografi portre rapor bildiri tutanak fezleke inceleme bir eserin, bir yazının, bir sorunun veya bir olayın özelliklerinin, ayrıntılarının araştırılarak sözlü veya yazılı olarak ifadesine inceleme (tahlil) denir. inceleme, sözlü de yapılabileceği için hem konuşma hem yazma kuralları iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır. inceleme hemen her konuda yapılabilir. ancak edebiyat alanında ve edipler hakkında yapılan incelemelere daha çok rastlanmaktadır. “eserin türü, incelemelerin biçimini de değiştir. bu bakımdan edebî eserlerin incelenmesi, eserin türüne göre ayarlanmalıdır. gerçek edebiyat, edebî metnin bizzat kendisi olduğu için öğrencinin doğrudan doğruya metinle karşılaşması, metinden doğru ve s...

( boğazlıyan kaymakamı kemal bey’in annesi nafia hanım

atatürk’e duyulan güven ve saygının güzel bir örneği ( boğazlıyan kaymakamı kemal bey’in annesi nafia  hanım’ın atatürk’e yazdığı dilekçe)   doç. dr. erdal açıkses   özet: birinci dünya savaşı’ndan sonra imzalanan mondros mütarekesi ile başlayan işgal hadisesine tepkisiz kalarak adeta işgalcilerin her direktifine  boyun eğen istanbul hükümeti, ermeni ve rum komitecilerinin de baskısıyla bir çok insanını kurmuş oldukları divan-ı harp mahkemelerinde idam dahil,  ağır  cezalara çarptırarak  mağdur etmiştir.  istanbul hükümeti’nin aksine kuvay-ı milliyeciler  ve onun lideri mustafa kemal halkıyla beraber hareket  ederek  türkiye büyük millet maclisi’ni kurmuş ve istiklal savaşı’nı ba...

çabakçur beyleri

bermekılerın cabakcur beylıgı donemı kiğı tarihinden rivayete göre süveydi"ler hazreti muhammet"in kölesi esved in ahvadındandı. diger bir rivayete görede arabistan da medineyi münevverenin civarında bulunan süveyd kariyesinden geldikleri söylenmektedir. bir rivayete göre de süveyd emirleri"nin nasabları orta asya dan gelen bermekiler"e bağlanmaktadır. bu konu "şerefname de" şöyle izah edilmektedir. " halk arasında dolaşan bir hikayeye göre abasiler zamanında albermek ten üç kardeş bağdat tan doğu anadoluya gelmiş ve bunlar bingöl ün genç kalesi muza fatından olan hancuk ta ikamet etmişlerdir.bunların büyükleri ibadetle meşgul olarak ,yüksek mertebeyi bulmuştu . bir gün küçük kardeşi bir iş için evden çıkmış tı. halk her zaman olduğu gibi yine bu kardeşlerin yemeklerini getirmişti...

lek köyü ve soyunun tarıhı(3)

bermekılerın cabakcur beylıgı donemısıwêdi beyleri (serefname)şerefname’nin sözünü ettiği bir rivayete göre, sıwedi (minorsky’de suwaidi) aşiretinin orijini muhammed’in sahabelerinden “esved” adında birine dayanmaktadır. genç ve çebakçur’a medine-şam arasındaki süveyd köyünden gelmişlerdir. şerefname’yi farsça’dan arapça’ya çeviren m.a.a, bu rivayeti yanlış bulur. sıwedi aşiretinin genç-çebakçur yöresine haçlı istilaları sırasında haçlılar’la ittifak halindeki ermeniler ve rumlar tarafından işgal edilen siverek kalesi’nden geldiğini, asıl adının da surek (siverek) olduğunu not eder. şerefname bu aşiretin...

emre kongar-atatürk-9

aslında bu görünümün ardında yatan --seçim-- süreci de bugünlerdeki demokratik sistem içinde alıştığımız seçimden oldukça farklıydı. bakın bu seçim, mustafa kemal paşa'nın kendi sunduğu --tamim--ine göre nasıl yapıldı:   --vilayetlere ve müstakil livalara ve kolordu kumandanlarına, merkezi devletin dahi, düveli itilafiye tarafından resmen işgali, kuvvei teşriiye ve adliye ve icraiyeden ibaret olan kuvayi milliye devleti muhtel etmiş ve bu vaziyet karşısında ifayı vazifeye imkan göremediğini hükümete resmen tebliğ ederek, meclis-i mebusan dağılmıştır. şu halde, makarrı devletin masuniyetini, milletin istiklalini ve devletin tahlisini temin edecek tedbiri teemmül ...

yazılı kompozisyon türleri

olay yazıları hikaye (öykü) roman tiyatro senaryo masal fabl hatıra günlük gezi yazısı haber röportajhikaye (öykü)yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara hikâye (öykü) denir.hikâyelerde esas itibariyle bir asıl olay bulunur. bazen bu asıl olayı tamamlayan yardımcı olaylara da rastlanır. hikâyelerde belli bir zaman diliminde ve sınırlı bir mekânda yaşanan olay (veya olaylar) anlatıldığı için çevrenin ve kahramanların tanıtımına pek yer verilmez.manzum tarzda yazılan hikâyeler de vardır. mehmet Âkif ve tevfik fikret bu tarzın başarılı edipleri arasındadırlar.romaninsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün olan olayların yer ve zaman belirtilerek etraflıca anlatıldığı, uzun edebî yazılara roman denir.hikâyede tek olay b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !