× "

mecaz kelimeler

" arama sonuçları

mecaz anlam

bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.sözcükler tek başınayken sadece gerçek anlamlı olabilirler. hiçbir kelime tek başına mecaz anlam taşımaz. mecaz anlamı cümle içerisinde kazanır.onun karanlık bir kişiliği var. ( karanlık gerçek anlamının dışında bilinmeyen, kötü anlamında kullanılmıştır.)evine vardığımızda bize çok soğuk davrandı. bende politikaya soyunacağım.ortalıkta savaş kokusu var. öğretmen öğrencilerine patladı.tatlı hatıralarla avunup durdu. senin yüzünden azar işittik.bu iş ince hesaplarla yürüyor. bu suçu örtmemiz doğru değil.çocuğu kavgada iyice benzetmişler. bize boş gözlerle bakıyordu.yemeğini büyük bir iştahla yedi. (gerçek)kitapları büyük bir iştahla okuyor. (mecaz)not: bir çok kelimenin birden çok gerçek anlamı vardır. biz ...

anlam bakılmından kelimeler

anlam bakımından kelimelergerçek anlamyan anlammecaz anlamsomut anlamsoyut anlamdolaylamaterim anlam ...

mecaz anlamlı cümleler

mecaz anlam ; bir sözcüğün bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaştırılarak başka anlamlar yüklenmesidir. mecaz anlam çoğunlukla soyuttur. örnek verecek olursak ; boş boş bakarak bir şey öğrenemezsin beni çok kırdın seni hiç affetmeyeceğim ...

sesteş kelimeler, eş sesli sözcükler, özellikleri

sesteş kelimeler, eş sesli sözcükler, özellikleri (1) (türkçe dersi konu anlatım)   yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları tamamen farklı olan sözcüklere "sesteş" sözcükler denir.   örnek:   yüzünde kan lekesi vardı.   -  sen hala onun söylediklerine kan.    ay'a bu ay yeni bir uzay aracı gönderilecekmiş.   -  yüzünü asma, öbür sınavda yüz alırsın.   gül sen, gülün olayım.  -  köyün ortasından geçen çay, çay bahçelerini suluyor.     sesteş sözcüklerle ilgili uyarı...

eş anlamlı kelimeler, anlamdaş sözcükler, özellikleri

eş anlamlı kelimeler, anlamdaş sözcükler, özellikleri (1) (türkçe dersi konu anlatım)   aynı varlığı, nesneyi ya da kavramı gösteren sözcüklerdir.   aslında hiçbir dilde birbirinin tıpatıp aynısı olan eş anlamlı sözcük yoktur. bu tür sözcüklerin ilk bakışta anlamlarının aynı olduğu sanılır. fakat çok ince bir anlam ayrılığı vardır.   bugün dilimizdeki "çevirmek, döndürmek", "yollamak, göndermek", "bıkmak, usanmak" sözcükleri görünüşte eş anlamlı sayılabilir. fakat aslında bu sözler ayrı köklerden  türemiş ve anlamca birbirine çok yaklaşmış olan sözcü...

sesteş kelimeler, eş sesli sözcükler, özellikleri

nereden geldik yol haritası türkçe dersi konuları>> kelimede anlam >>bu sayfa     sesteş kelimeler, eş sesli sözcükler, özellikleri (1)   yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları tamamen farklı olan sözcüklere "sesteş" sözcükler denir.   örnek:   yüzünde kan lekesi vardı.   -  sen hala onun söylediklerine kan.    ay'a bu ay yeni bir uzay aracı gönderilecekmiş.   -  yüzünü asma, öbür sınavda yüz alırsın.   gül sen, gülün olayım.  -  köyün ortasından geçen çay, &ccedi...

eş anlamlı kelimeler konu anlatımı, anlamdaş sözcükler konu anla

nereden geldik yol haritası türkçe dersi konuları>> kelimede anlam >>bu sayfa eş anlamlı kelimeler konu anlatımı, anlamdaş sözcükler konu anlatımı aynı varlığı, nesneyi ya da kavramı gösteren sözcüklerdir.   aslında hiçbir dilde birbirinin tıpatıp aynısı olan eş anlamlı sözcük yoktur. bu tür sözcüklerin ilk bakışta anlamlarının aynı olduğu sanılır. fakat çok ince bir anlam ayrılığı vardır.   bugün dilimizdeki "çevirmek, döndürmek", "yollamak, göndermek", "bıkmak, usanmak" sözcükleri görünüşte eş anlamlı sayılabilir. fakat aslında bu sözler ayrı köklerdentürem...

çok anlamlılık,mecaz anlam,yan anlam

çok anlamlılık birden çok durum ya da kavramı ifade eden, birden çok anlamda kullanılan sözcüklere “çok anlamlı söz­cükler” denir. bazı sözcükler kullanıldıkları cümleye göre değişik an­lamlara gelip farklı kavram ve varlıkları karşılar. örne­ğin, “gün” sözcüğü, farklı anlamlarda kullanıldığından çok anlamlı bir sözcüktür. çok anlamlı bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığı ise cümlede ortaya çıkar.mecaz anlambir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.bu...

çok anlamlılık,mecaz anlam,yan anlam

çok anlamlılık birden çok durum ya da kavramı ifade eden, birden çok anlamda kullanılan sözcüklere “çok anlamlı söz­cükler” denir. bazı sözcükler kullanıldıkları cümleye göre değişik an­lamlara gelip farklı kavram ve varlıkları karşılar. örne­ğin, “gün” sözcüğü, farklı anlamlarda kullanıldığından çok anlamlı bir sözcüktür. çok anlamlı bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığı ise cümlede ortaya çıkar.mecaz anlambir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.bu konuy...

kelimeler

kelime türkçe kelimeleri anlamlarına, yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz. bu sınıflandırma aşağıdaki şekli meydana getirir. 1)anlamları bakımından zıt anlamlı kelimeler eş anlamlı kelimeler eş sesli kelimeler zıt anlamlı kelimeler mecaz anlamlı kelimeler 2)yapıları bakımından basit kelimeler türemiş kelimeler [çekim ve yapım ekleri] birleşik kelimeler 3)görevleri bakımından isim olan kelimeler sıfat olan kelimeler zamir olan kelimeler zarf olan kelimeler edat olan kelimeler bağlaç olan kelimeler ünlem olan kelimeler fiil olan kelimeler fiilimsiler anlamlarına göre kelimeler 1. zıt anlamlı kelimeler: anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. çok - az...

hakikat ve mecaz

hakikat ve mecaz (ibni teymiyye,7.cilt) yüce allah'ın ve rasûlünün sözünde olduğu gibi, herkesin sözünde de kelimenin işaretinin mutlak ve mukayyed gibi türleri hakkında verilen açıklamalar açık ve anlaşılırdır. bunun reddedilmesine imkân yoktur. fakat: iman lafzının amellere delaleti bir mecazdır. hz. peygamberin: "iman seksen, yahut yetmiş küsur şubedir. bunun en üstünü la ilahe illallah, en aşağısı ise yolda gidip gelenleri rahatsız edici şeyleri kaldırmaktır" (buhârî, iman, 3; müslim, iman, 57, 58; ebû dâvûd, sünne, 14; tirmizî, iman. 16) sözü bir mecaz, "iman allah'a, meleklerine, kit...

soyut anlamlı sözcükler, soyut kelime, soyut ve somut kelimeler

üzüntü, sevgi, özlem, hasret, rüya gibi sözcükleri herhangi bir duyumuzla algılayamayız; bunların sadece kavram olarak var olduğunu kabul ederiz. işte bu tür sözcüklere de soyut anlamlı sözcükler denir.  soyut sözcüklerin nesnelliği yoktur, kişinin duygu ve düşüncesine göre özellik kazanır. bir sözcük her zaman somut olamayacağı gibi her zaman soyut da değildir. bir cümlede somut olan sözcük başka bir cümlede soyut anlam taşıyabilir. örneğin; “bu iki çizgi arasındaki açı kırk beş derece vardır.” cümlesindeki “açı” sözcüğü ölçülebilen bir değer taşıdığından somut anlamlıdı...

kelime, kelime sözcük, zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimel

kelime, kelime sözcük, zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler, eş sesli kelimeler, eş sesli, eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeler, kelimeler, mecaz anlamlı kelimeler, kelime örnekleri, türemiş kelimeler, anlamlarına göre kelimeler, eş anlamlı ...

kelime, kelime sözcük, zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimel

kelime türkçe kelimeleri anlamlarına, yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz. bu sınıflandırma aşağıdaki şekli meydana getirir. 1)anlamları bakımından zıt anlamlı kelimeler eş anlamlı kelimeler eş sesli kelimeler zıt anlamlı kelimeler mecaz anlamlı kelimeler 2)yapıları bakımından basit kelimeler türemiş kelimeler [çekim ve yapım ekleri] birleşik kelimeler 3)görevleri bakımından isim olan kelimeler sıfat olan kelimeler zamir olan kelimeler zarf olan kelimeler edat olan kelimeler bağlaç olan kelimeler ünlem olan kelimeler fiil olan kelimeler fiilimsiler anlamlarına göre kelimeler 1. zıt anlamlı kelimeler: anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. çok - az, ak...

anlamlarına göre kelimeler

anlamlarına göre kelimeler § zıt anlamlı kelimeler § eş anlamlı kelimeler § eş sesli kelimeler § zıt anlamlı kelimeler § mecaz anlamlı kelimeler 1. zıt anlamlı kelimeler: anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. çok - az, akıllı - akılsız, zor - kolay, arka - ön, sağ - sol... 2. eş sesli kelimeler: yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. gül, çok sevdiğim bir çiçektir.gül, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.anlatılan fıkraya herkes güldü. 3. eş anlamlı kelimeler: yazılış ve okunuşları ayrı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir. nemli - rutubetli, sor - güç, okul - mektep, öğretmen - muallim 4. terim olan kelimeler: bilim, sana...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !