× "

medeni kanun

" arama sonuçları

medeni kanun ve kadınların kazandıkları haklar

resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir.böylece evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır. * tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek türk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur. * mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlanmıştır. * boşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınlara da bu konuda haklar tanınmıştır. * kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanınmıştır.böylece kadın ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlik sağlanmıştır. * toplumsal hayatın çağdaş kurallara göre düzenlenmesinin sağlanması türkiye’de yaşayan gayrimüslim halkı da etkilemiştir.müslüman olmayan halk lozan antlaşmasının kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek türk medeni kanununa ...

boşanmalarda kadın hakları-boşanma medeni kanun

evlilik evlilik yaşı (tmk madde 124): erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. diğer hukuki işlemler için asgari yaş sınırı 18’dir. ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. olanak buldukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. yargıç kararını verirken, kişilerin evlilik için gerekli ruhsal ve bedensel olgunluğa sahip olup olmadıklarına dikkat eder. evlenme koşulları (tmk madde 124, 125, 126, 127): ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. kişi ...

medeni kanun intifa hakkı

dosya biçimi: pdf/adobe acrobat - hızlı görünüm türk medeni kanunu / intifa hakkı ve diğer ırtifak hakları ikinci ayırım intifa hakkı ve diğer irtifak hakları a. intifa hakkı ı. konusu madde 794.- inti.türk medenî kanununun intifa hakkını sona erdiren nedenlerin düzenlendiği 796' ncı maddedeki sayılanlardan hiç biri söz konusu olmadığına göre intifa hakkı kanuni intifa haklarından en çok rastlananı mirasta sağ kalan eşin intifa hakkı idi. ancak 23 kasım 1990 tarih 3678 sayılı kanunla medeni kanunda yapılan 24 eki 2001 türk medeni kanunu (2001) kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. ...

medeni kanun saklı pay

mirasın bir bölümünün üçüncü şahıslara devrini yasaklayan ve medeni kanun `da ` saklı pay ` olarak tanımlanan düzenleme değiştiriliyor. ayrıca medeni kanunda 2007 yılında yapılan değişiklikle kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır. dolayısıyla teyzeniz noterde hazırlatacağı 20 eki 2001 türk medeni kanunu (2001) saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan 6 ara 2009 yapılan bu değişiklik isviçre medenî kanununun 471 inci yürürlükteki kanunun 453 üncü maddesinin ikinci fıkrası indirilmiş saklı pay madde 2 – türk medenî kanununun 506 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi madde saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir: ...

medeni kanun nedir

kişiler türk medeni kanunu hakkında bilgi ve daha fazlasi türkçe bilgi'de. dipnot nedir (12) · ergenlik döneminde yaşanabilecek pr.. 5 ağu 2008 cep-x sözlük kategorisinde medeni kanun ( medeni kanun nedir ? - medeni kanun anlamı) konusu , yurttaşlar yasası. türk medeni kanunun özellikleri nelerdir ? yanardağ nedir ?nasıl olusur?atatürkün eğitim ile ilgili söylediği sözler nelerdir ?2 tane medeni kanun hakkında bilgiler medeni kanun nedir medeni kanun ile ilgili tanımlamalar. medeni kanun benzeri: medeni kanun , medeni kanun madde 2, yok kanun etiket: medeni kanun izle, medeni kanun indir, medeni kanun nedir . cumhuriyetin kurulmasından sonra yürütülen devrimler yasal alanda köklü ...

medeni kanun

erkeklerin evlilik kurumu içindeki üstünlüklerine son veren 4721 sayılı yeni medeni kanun türkiye büyük millet meclisi tarafından 22 kasım 2001’de kabul edildi. böylelikle, 1951 yılından beri süregelen medeni kanun’u değiştirme çabaları nihayet meyva vermiş, 1926 tarihli 743 sayılı medeni kanun, 75 yıl sonra değiştirilmiş oldu. 2000-2001 yıllarında kadın hareketi bu kanun değişikliği konusunda çok yoğun çalışmalar yaptı. 126 kadın grubunun toplantılar, basın, faks kampanyaları, açıklamalar, bildiriler, meclis ziyaretleri, birebir temaslar yoluyla türkiye’nin bütün bölgelerinde yürüttüğü etkinlikler kadınların aile içindeki yasal statüsünde (b...

medeni kanun kimler için yazıldı

cumhriyet döneminde işviçreden alınan medeni kanun acaba son yıllarda değişime uğruyor.bunun sebebini bilen varmı.ithal kanunları alıp kendi ükemize uygulamaya çalıştığımız halde bu kurallara uymayıp bazı kesimlerin eline veriyoruz.kendilerinin çıkarları için kullanıyorlar.türkiye de her kadın artık en yüksek mevkiler de rol oynuyor.kadınlar her yerde söz sahibi yapılmaya çalışılıyor.atamızın bizie hediye ettiği kanunlardan oılan türk medeni kanunu erkeklerin hükmünü bozarak erkekleri aç açıkta bırakıyor.kimse buna dur demiyor.yazılan değil oynanan medeni kanunile yuvalar bozuluyor.kadınlar bakire olmadıkları halde bir nikah yapıp kocaları ile yatmadan sırf nafaka altın için ayrılıyor....

medeni kanun kimler için yazıldı

cumhriyet döneminde işviçreden alınan medeni kanun acaba son yıllarda değişime uğruyor.bunun sebebini bilen varmı.ithal kanunları alıp kendi ükemize uygulamaya çalıştığımız halde bu kurallara uymayıp bazı kesimlerin eline veriyoruz.kendilerinin çıkarları için kullanıyorlar.türkiye de her kadın artık en yüksek mevkiler de rol oynuyor.kadınlar her yerde söz sahibi yapılmaya çalışılıyor.atamızın bizie hediye ettiği kanunlardan oılan türk medeni kanunu erkeklerin hükmünü bozarak erkekleri aç açıkta bırakıyor.kimse buna dur demiyor.yazılan değil oynanan medeni kanunile yuvalar bozuluyor.kadınlar bakire olmadıkları halde bir nikah yapıp kocaları ile yatmadan sırf nafaka altın için ayrılıyor....

medeni kanun

medeni kanun da son yapılan değişiklikler zaten var olan ve  sürekli artan ailenin düzenini bozan eylemleri artırdı.kanunların karışık ve halkın anlayabileceği dilde yapılmayıp avukatlara muhatça edilen halk evlenirken hesap etmediği boşanma ile karşılaşınca şaşırıp kalıyor.en düşük avukat ücreti 3000 bin ytlden başlıyor.kadına  haklı yada haksız  olmasına bakılmaksızın verilen gayrimeşru haklar boşanma oranlarını %100 ün üstünde artırdı.artık nikahlı evlilik ve boşanma modası başladı.evlenecek bayanlar düğün olmadan gerdeğe girmeden nikah yapıp ertesi gün boşanma davası açıyor.mahkemelerin iş yükünü artıran bu olaylar sonucunda ykılmaya başlayan aile düzeni yok oldu.hayatta her yön...

medeni kanun ve evlenme yaşı

                          gazetelerde şöyle bir haber vardı: 8 yaşında boşandı.bu olay yemen de  gerçekleşiyor.sekiz yaşındaki bir çocuk  yirmisekiz yaşındaki bir adamla evlendiriliyor.sonunda dayak canına tak edincede  kaçıp , boşanma davası açarak kazanmasınıda pasta keserek kutluyor. bu haberi okuyanların ne düşündüğünü merak ediyorum , nerdeyse bir korku filmi senaryosu gibi aslında.yaratıklarca kaçırılan bir çocuk  hikayesi .                        ...

medeni kanun

medeni kanun   erkeklerin evlilik kurumu içindeki üstünlüklerine son veren 4721 sayılı yeni medeni kanun türkiye büyük millet meclisi tarafından 22 kasım 2001’de kabul edildi. böylelikle, 1951 yılından beri süregelen medeni kanun’u değiştirme çabaları nihayet meyva vermiş, 1926 tarihli 743 sayılı medeni kanun, 75 yıl sonra değiştirilmiş oldu. 2000-2001 yıllarında kadın hareketi bu kanun değişikliği konusunda çok yoğun çalışmalar yaptı. 126 kadın grubunun toplantılar, basın, faks kampanyaları, açıklamalar, bildiriler, meclis ziyaretleri, birebir temaslar yoluyla türkiye’nin bütün bölgelerinde yürüttüğü etkinlikler kadınların aile içindeki yasal statüsünde (bazı eksiklikleri saklı kalmak kaydıyla) köklü değişiklikler yapan yeni medeni kanun ile sonucuna ulaşmıştır. ...

medeni kanun

kabul edilmesi17 şubat 1926'da isviçre medeni kanunu örnek alınarak tbmm'de kabul edilen türk medeni kanunu, 4 ekim 1926'da yürürlülüğe konmuştur.türk medeni kanunu ile ;•   ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.•   evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. •   tek eşle evlilik esası getirildi. •   kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı •   mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi •   patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı siyasal alanda kadınlara tanınan haklar ;•   1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı •   ...

medeni kanun

türk medeni kanunu...tarihçe1923'den günümüze "türk medeni kanunu"... medeni kanun:türk hukuk devriminin simgesi...türk medeni kanunu, atatürk devrimlerinin temeli, dinsel hukuk düzeninden laik hukuk düzenine geçişin belgesi, bir hukuk ve uygarlık anıtı olarak kabul edilmektedir.türk medeni kanunu, kısaca medeni kanun'un geçmişi 1923 yılına dayanmaktadır.atatürk, 1923 yılında bursa'da halka yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu:"yeni türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca uymayan mecellenin hükümlerine bağlı kalamaz. en uygar uluslar derecesinde hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz. yüz sene, beşyüz sene, bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir."cumhuriyet'in kuruluşu ile yeni bir devlet yapısı oluşt...

medeni kanun

medeni kanunerkeklerin evlilik kurumu içindeki üstünlüklerine son veren 4721 sayılı yeni medeni kanun türkiye büyük millet meclisi tarafından 22 kasım 2001’de kabul edildi. böylelikle, 1951 yılından beri süregelen medeni kanun’u değiştirme çabaları nihayet meyva vermiş, 1926 tarihli 743 sayılı medeni kanun, 75 yıl sonra değiştirilmiş oldu. 2000-2001 yıllarında kadın hareketi bu kanun değişikliği konusunda çok yoğun çalışmalar yaptı. 126 kadın grubunun toplantılar, basın, faks kampanyaları, açıklamalar, bildiriler, meclis ziyaretleri, birebir temaslar yoluyla türkiye’nin bütün bölgelerinde yürüttüğü etkinlikler kadınların aile içindeki yasal statüsünde (bazı eksiklikleri saklı kalmak kaydıyla) köklü değişiklikler yapan yeni medeni kanun ile sonucuna ula...

medeni kanun

cumhuriyetin kurulmasından sonra yürütülen devrimler yasal alanda köklü değişiklikler getirmiştir. bunlardan biri bilhassa kadınlar açısından önemli haklar getiren "türk medeni kanunudur". 17 şubat 1926 tarihinde isviçre medeni kanunundan örnek alınarak bir medeni kanun çıkarılmıştır. bu kanun, kadın erkek eşitliği hususunda radikal değişiklikler getirmiş ve kadınların önünü açarak modern standartlara yaklaşmalarına hizmet etmiştir. ancak, zaman içinde yeni gelişmeler doğrultusunda ciddi bir reformasyon görmeyen medeni kanun bugün bazı hususlarda yetersiz kalmış ve l935 lerden beri süren reform çalışmaları l.ocak 2002 de yürürlüğe giren yeni türk medeni kanununu şekillendirmiştir. yeni medeni yasa ile; * eski kanunda aile reisliği kurumu vardı ve aile reisi kocadır. yeni medeni yasada ail...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !