× "

medeniyeti oluşturan unsurlar

" arama sonuçları

aof islam kurumları ve medeniyeti - 1. ünite

islam kurumları ve medeniyeti dersi konu özetleri 1.ünite kültür ve medeniyet toplum:insan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken sosyal örgüttür. sosyal ilişkiler: 2 tür ilişki vardır. 1)fiziki ilişki: varlıkların birbiriyle haberleşmeden varlık bilincine ermeden kurdukları ilişkidir. bilgisayarla masa arasındadünya ve güneş arasında ateşle duman arasındaki ilişki buna örnektir. 2)sosyal ilişki: eşyaların karşılıklı haberleşme ilişkisine dayanır. seçmenin adayla annenin çocuklaişçinin işverenle ilişkisi bu ilişki tipine örnektir. sosyal ilişkinin fiziki ilişkiden farkı; haberli oluşu ...

vatandaşlık ödevlerim

  milli menfaat nedir uygarlık nedir uygarlık nedir vikipedi uygarlık nedir sözlük anlamı uygarlık nedir kısaca medeniyet nedir medeniyet nedir sözlük anlamı medeniyet nedir vikipedi medeniyet nedir kısaca ilk medeniyetler nerelerde kurulmuştur uygarlıkların ortaya çıkışındaki etkenler uygarlıkların ortaya çıkmasında etkili olan etmenler nelerdir ombudsman ne demektir ombudsman nasıl olunur ombudsman nedir demokrasilerde birden çok siyasi partinin bulunması niçin önemlidir  geri dönüşümün tarihçesi uyap vatandaş sorgulama  uyap vatandaş dosya sorgulama uyap vatandaş portal giriş geri dö...

yeni din dersi ödevlerim

  tevekkül ile ilgili hutbe herman melville kitapları herman melville resimleri herman melville sözleri herman melville kimdir din dersi ateistlere allahın varlığını nasıl kanıtlarız tevekkülün dinimizdeki yeri nedir tevekkül nedir, doğru tevekkül nasıl olur tevekkül nedir sözlük anlamı tevekkül nedir kısaca doğru tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır doğru tevekkül nasıl olmalı doğru tevekkül nasıl yapılır kadere iman ile allah'a iman arasındaki ilişki nedir tevhit kavramı anlamı tevhit kavramı ve özellikleri tevhit kavramı nedir tevhit kavramının anlamı nedir ilahi kitaplar hangileridir ilahi ...

eski türklerin yaşam biçimleri şölen ve törenleri

eski türklerin yaşam biçimleri şölen ve törenleri

  türk kültürü bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî unsurların bütünü, o milletin kendine has "değerleri"dir. gündelik hayattan devlet hayatına kadar bütün bir yaşayışı içine alan bu değerler manzumesi "kültür"ün konusunu teşkil eder. dolayısıyla, dil, edebiyat, sanat, içtimaî ve iktisâdî hayat vs. hep bir kültürün ortaya çıkardığı ve şekillendirdiği veyahut bir kültürü şekillendiren ve yaşatan unsurlardır.  ilk bakışta girift görülebilen bu izah aslında gayet basittir. nitekim bazı sosyologlara göre kültür; "her şey unutulduktan sonra akılda kala...

türklerin devlet kurmasında ve yüceltmesindeki anlayış

    cihangirlik : bir milletin devlet kurma ve bu devleti yaşatma yeteneği hiç şüphesiz, o milletin kendisine has değerlere sahip olmasıyla ilgilidir. bu açıdan değerlendirildiğinde türkler'in tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerin çokluğu, türklerin teşkilâtçı bir millet olduklarını gösterir. türklerin devlet kurma ve yaşatmasındaki anlayışı izah edebilmek için türk kültürünü, vatan ve millet anlayışını, hâkimiyet telâkkisini ve idarî ve askerî yapılanmasını anlamak gereklidir.   türk kültürü bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî unsurların bütünü...

dini tasavvufi halk edebiyatı ,nefes

dini tasavvufi halk edebiyatıtasavvuf, türklerin islamiyet'i kabulunden sonra anadolu'da kendini göstermiştir. tasavvuf düşünürlerine "mutasavvıf" denir. mutasavvıflara göre, allah'a bilmeden o'na ulaşılamaz. dini tasavvufi halk edebiyatı, allah aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, ahlak, toplum gibi konuları işler.manzum eserlerşiirsel özelliğe sahip, dini tasavvufi halk edebiyatı ürünleridir.ilahitürk halk edebiyatı'nda din ve tasavvuf konularında, ezgiyle söylenen şiir türüdür. ilahinin özel bir biçimi yoktur. koşma, semai biçimlerde olur. 7-8 heceli olanları genellikle dörtlüklerden, 11 ve daha çok heceli olanları ise beyitlerden oluşur.nefesalevi ve bektaşi şairlerin, ayinlerde, meclislerde ezgiyle okunan, koşma biçimindeki şiirleridir.nutuktarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecel...

dini tasavvufi halk edebiyatı

dini tasavvufi halk edebiyatı tasavvuf, türklerin islamiyet'i kabulunden sonra anadolu'da kendini göstermiştir. tasavvuf düşünürlerine "mutasavvıf" denir. mutasavvıflara göre, allah'a bilmeden o'na ulaşılamaz. dini tasavvufi halk edebiyatı, allah aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, ahlak, toplum gibi konuları işler. manzum eserler şiirsel özelliğe sahip, dini tasavvufi halk edebiyatı ürünleridir. ilahi türk halk edebiyatı'nda din ve tasavvuf konularında, ezgiyle söylenen şiir türüdür. ilahinin özel bir biçimi yoktur. koşma, semai biçimlerde olur. 7-8 heceli olanları genellikle dörtlüklerden, 11 ve daha çok heceli olanları ise beyitlerden oluşur. nefes alevi ve bektaşi şairlerin, ayinl...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın...

kültür nedir?

kültür nedir?kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir.c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir.a.yong, kültürün, “insanın tabia...

orta asya türk kültürü ve yaşayışı

türklerin devlet kurmasında ve yüceltmesindeki anlayışcihangirlik :bir milletin devlet kurma ve bu devleti yaşatma yeteneği hiç şüphesiz, o milletin kendisine has değerlere sahip olmasıyla ilgilidir. bu açıdan değerlendirildiğinde türkler'in tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerin çokluğu, türklerin teşkilâtçı bir millet olduklarını gösterir. türklerin devlet kurma ve yaşatmasındaki anlayışı izah edebilmek için türk kültürünü, vatan ve millet anlayışını, hâkimiyet telâkkisini ve idarî ve askerî yapılanmasını anlamak gereklidir.   türk kültürübir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî unsurların bütünü, o milletin kendine has "değerleri"dir. gündelik hayattan devlet hayatına kadar bütün bir yaşayışı içine alan bu değerler manzumesi "kültür"ün konusunu teşki...

büyük türk tarihi 8

türklerin imparatorluk kurma ve yüceltmesindeki anlayış (cihangirlik) bir milletin devlet kurma ve bu devleti yaşatma yeteneği hiç şüphesiz, o milletin kendisine hasdeğerlere sahip olmasıyla ilgilidir. bu açıdan değerlendirildiğinde türkler'in tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerin çokluğu, türklerin teşkilâtçı bir millet olduklarını gösterir. türklerin devletkurma ve yaşatmasındaki anlayışı izah edebilmek için türk kültürünü, vatan ve millet anlayışını,hâkimiyet telâkkisini ve idarî ve askerî yapılanmasını anlamak gereklidir. türk kültürübir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî unsurların bütünü, o milletin kendine has "değerleri"dir. gündelik hayattan devlet hayatına kadar bütün bir yaşayışı içine alan bu değerler manzumesi "kültür"ün konusunu teşkil eder. ...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın tabiatı ve kendisini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eser” olduğunu be...

yazı

türkçe'nin üstünlüğü - 1türkçe'nin şifresi oğuz düzgün yeryüzünde yaşayan bütün milletler, öznel bir şekilde kendi kültürlerini, örflerini ve dillerini diğer milletlerinkinden üstün görmektedirler.insanlar genellikle duygularıyla yaşarlar.akıllarıyla yaşadıklarını öne süren bilim adamları bile, pek çok savlarında duygularının esiridir aslında.şu anda dünyada büyük bir yayılma alanı bulmuş olan hint avrupa dil ailesine mensup ingiliz dilini konuşan bilim adamları, böyle bir öznel yaklaşımla kendi dillerini “en üstün dil” konumuna koymaya cüret etmişlerdir.onlara göre, bütün dünya ingilizce’yi konuşursa medenileşecektir.bir dilin üstünlüğü neye göre olacaktır?onlar: “en çok yayılan ve bükümlüleşen dil en üstündür” demektedirler.bu görüşe göre, gün...

türkçe'nin üstünlüğü - 1

türkçe'nin şifresi oğuz düzgün   bizim bu kadar cesaretli konuşmamızı sağlayan türkçe’nin muhteşem düzenidir.nasıl ki, her şey zıddıyla bilinir, bunun gibi, türkçe’nin düzeni ortaya konulduktan sonra, artık diğer dillerin düzensizlikleri gün gibi aşikar olacaktır.   yeryüzünde yaşayan bütün milletler, öznel bir şekilde kendi kültürlerini, örflerini ve dillerini diğer milletlerinkinden üstün görmektedirler.insanlar genellikle duygularıyla yaşarlar.akıllarıyla yaşadıklarını öne süren bilim adamları bile, pek çok savlarında duygularının esiridir aslında.şu anda dünyada büyük bir yayılma alanı bulmuş olan hint avrupa dil ailesine mensup ingiliz dilini konuşan bilim adamları, böyle bir öznel yaklaşımla kendi dillerini “en üstün dil” konumuna koym...

türklerin devlet kurmasında ve yüceltmesindeki anlayış

cihangirlik : bir milletin devlet kurma ve bu devleti yaşatma yeteneği hiç şüphesiz, o milletin kendisine has değerlere sahip olmasıyla ilgilidir. bu açıdan değerlendirildiğinde türkler'in tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerin çokluğu, türklerin teşkilâtçı bir millet olduklarını gösterir. türklerin devlet kurma ve yaşatmasındaki anlayışı izah edebilmek için türk kültürünü, vatan ve millet anlayışını, hâkimiyet telâkkisini ve idarî ve askerî yapılanmasını anlamak gereklidir. türk kültürü bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî unsurların bütünü, o milletin kendine has "değerleri"dir. gündelik hayattan devlet hayatına kadar bütün bir yaşayışı içine alan bu değerler manzumesi "kültür"ün konusunu teşkil eder. dolayısıyla, dil, edebiyat, sanat, içtim...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !