× "

mekkeden medineye hicret

" arama sonuçları
hicret ve hicri yılbaşı

hicret ve hicri yılbaşı

                       hicret ve  hicri yılbaşı        malumunuz geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren  hicri 1434. yıl tamamlanmış ve 1435. yıla girmiş bulunuyoruz. bu vesile ile hicri yılınızı  tebrik eder, alem-i islam’ın kurtuluşuna vesile olmasını allah (c.c.)’dan niyaz ederim.              peygamberimizin  hz. muhammed(s.a.s) ,mekke-i mükerremeden medîne-i  münevvere ye hicret ettiği 622 mîlâdi yılı  hicretten 17 yıl sonra hz. ömer(r.a.)'ın halifeliği döneminde, hz. ali (r.a.)'ın teklifiyle bu yolculuk, hicrî takvim...

efendimiz ödevlerim ve il bilgilerim

  insan hakları nedir büyük bir aracı veya bisikleti durdurmak için neler yapmak gerekir peygamberimizin hicret ederken saklandığı mağara insan hakları nedir vikipedi insan hakları nedir özet insan hakları nedir kısa bilgi insan hakları nedir kısaca tanımı insan hakları nedir madde halinde insan hakları şiirleri insan hakları beyannamesi maddeleri insan hakları evrensel bildirgesi maddeleri insan hakları ile ilgili şiir insan hakları ile ilgili şiir kısa insan hakları ile ilgili kompozisyon insan hakları neden önemlidir insan hakları olmasa ne olurdu insan hakları olmasaydı ne olurdu insan hakları olmasaydı hayatımız nasıl olurdu insan haklarını korumanın ön...

efendimiz ödevlerim ve dini gün bilgilerim

  aşırı yağmur sonrası hangi olumsuzluklar meydana gelir doğa olayları maddeyi nasıl değiştirir doğa olayları maddeyi nasıl etkiler doğa olayları maddeyi nasıl etkiler hangi doğa olayları maddenin değişimini sağlar doğa olaylarının maddelere etkisi doğa olaylarının maddelere etkisine örnekler doğa olaylarının maddeler üzerindeki etkileri hicret esnasında peygamberimizin yol arkadaşı kimdir hicret esnasında hz.muhammedin yol arkadaşı kimdir hicret esnasında yaşanan olaylar hicret esnasında yaşanan mucizeler hicret esnasında sevr mağarasındaki olaylar hicret esnasında sevr mağarasında olan olaylar hicret esnasında neler yaşandı peygamberimiz mekkeden medineye hicret ederken yanında kim vardı peyg...

hicret ve hicri yılbaşı

hicret ve hicri yılbaşı

malumunuz, 15 kasım 2012 perşembe gününden itibaren hicri 1433. yıl tamamlanmış ve 01 muharrem 1434. yıla girmiş olacağız. bu vesile ile idrak edeceğimiz hicri yılbaşınızı tebrik ederim. hicretten 17 yıl sonra hz ömer (r.a.)’ınhalifeliği döneminde hz ali (r.a.)’ınteklifiyle; peygamberimizin hz. muhammed(s.a.s)’in ,mekke-i mükerremedenmedîne-imünevvereye hicret ettiği 622 mîlâdi yılı başlangıç sayılmış ve isim olarak “hicrî yıl” denilmiştir. mîlâdî takvimde güneşin hareketleri esas alınmış,hicri takvimde ise kamer (ay)’ın hareketi esâs tutulduğu için , “hicrî yıl, kamerî sene” veya “sene-i kameriyye” olarak isimlendir...

2012-2013 yılı 9.sınıf tarih dersi cevapları

  1_tarihin bilimsel tanımını yapınız? 2_olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz? 3_tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız? 4_tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz? 5_tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır? 1- tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.. 2- olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir. örnekler: atatürk 1881 yılında doğmuştur. türklerin ilk sözlüğü divan-ı lugat-it türk’tür. atatürk 19 mayıs 1919′da ...

hicri yılbaşı ve aşÛre günü

                                                               malumunuz geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren  hicri 1432. yıl tamamlanmış ve 1433. yıla girmiş bulunuyoruz. bu vesile ile hicri yılınızı ve 05 aralık 2011 pazartesi günü idrak edeceğimiz aşûre gününüzü tebrik ederim.              peygamberimizin  hz. muhammed(s.a.s) ,mekke-i mükerre...

9. sınıf tarih kitabı cevapları ( 2010 - 2012 )

2011-2012 9.sınıf tarih ders kitabı cevapları 1_tarihin bilimsel tanımını yapınız? 2_olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz? 3_tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız? 4_tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?   5_tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır? 1- tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.. 2- olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir. örnekler: atatürk 1881 yılında doğmuştur. türklerin ilk sözlüğü divan-ı lug...

hicret....veya göç..

hicret ,resullah efendimizin müslümanların hayatları tehlikeye girinçe mekkeden medineye güçlenip tekrar medineden mekkeye göç olayına denir. muhacır..mekkeden göç eden müslümanlara denir, ensar...medineli olup mekkeden gelen hicret ,resullah efendimizin müslümanların hayatları tehlikeye girinçe mekkeden medineye güçlenip tekrar medineden mekkeye göç olayına denir. muhacır..mekkeden göç eden müslümanlara denir, ensar...medineli olup mekkeden gelen muhacır*ları karşılayanlara denir. muhacırlar ve ensar lar birbirlerine saygı sevgi göstermişlerd...ir. göçmen demek bir ülkeden başka ülkeye geçen demek.ülkemize ...

9. sınıf tarih kitabı cevapları

                                                                                                  1_tarihin bilimsel tanımını yapınız? 2_olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz? 3_tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız? 4_tarihçi bir olayla ilg...

hicret

hz. peygamber (s.a.s) ve ashabının islâm devletini kurmak üzere mekkeden medineye göç etmeleri. rasûlullah mekkede tebliğ görevini sürdürürken kureyşliler de inkârlarında diretiyorlardı. peygamberimiz tebliğ görevini mekkenin dışına taşırmak istiyordu. bu nedenle taife gitti. tâifliler de kureyşliler gibi inkârcılıkta direnmişler ve peygamberimizi taşa tutmuşlardı. peygamberimiz onların bu cahilce hareketleri karşısında yılmamıştır. özellikle hacc mevsiminde mekke dışından gelen insanlarla görüşüyor onlara islâmı anlatıyordu. peygamberimiz bir gün akâbe mevkiinde medineli altı kişi ile karşılaştı. onlara kurân okudu ve islâma davet etti. medineliler peygamberimizle konuş...

mekke dönemi

mekke cahiliye ortamında hz. ibrahimin soyundan gelen ve onun hanif dinini takip eden bir aileden doğan hz. muhammedin, kırk yaşında putperest toplumu gerçek dine davet etmesi için peygamberlikle görevlendirilmesiyle birlikte ona inanan ve inanmayan insanların 13 yıl boyunca kendi dinlerinin savaşımını verdikleri ve nihayet azınlık-güçsüz müslümanların kendi yurtları olan mekkeden medineye hicret etmeleriyle kapanan bir dönemin adı; miladî 610-623 yılları arasında geçen islâmî tebliğin ilk dönemi. mekke döneminin sonu, aynı zamanda hicrî yılın başlangıcıdır. hz. muhammedin peygamberlikten önceki hayatı mekke dönemi içerisinde değerlendirilmez; mekke dönemi hz. peygamberin peyga...

medine’ye hicret temmuz 622

bu kısımda müslümanların mekkeden medineye hicret etmeleri konusuna değineceğiz.yazımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi din üzerine bir kaç güzel söz ile başlayalım: din bir kilavuzdur, kilavussuz kaybolursun allah için söylenmeyen bir sözde hayır yoktur. (hz. ebu bekir) ey evlat! dinini yemişle değişme. (abdulkadir geylani) köpeklerin dudaklari degdi diye deniz kirlenmez (mevlana) şimdi esas itibari ile bahsetmeye çalıştığımız mekke’den medine’ye hicret konusuna dönelim:“rabb’ım, beni şerefli bir girişle (medineye) koy, sâlim bir çıkışla da (mekke’den) çıkar”. (el-isrâ sûresi, 80) 1- müslümanların medine’ye hicretleri hicret...

mübadil mi muhacir mi?

mübadil mi muhacir mi?kahya yazdı21 ocak 2009, 08:59'damübadele, bilhassa müslüman türkler için sıradan bir göç olayı değildir. türk mübadiller, ata topraklarında bırakmaya mecbur kaldıkları ev, bark, bahçe, dükkan ve arazilerine karşılık türkiye’den kaçan rumlar’dan kalan arazilerin bir bölümünü almışlardır. dolayısıyla bilinçli hiçbir mübadil, “muhacir” sıfatını kabul etmez, her fırsatta bu sıfatı reddederek “mübadil” sıfatını taşıdığını muhataplarına ısrarla anlatır.*******************************rumeli yazdı22 ocak 2009, 06:27'damuhacir, arapça bir kelime olup müfa'il veznindedir.kelime anlamı: hicret edenler, ayrilanl...

hicret ve islam devleti

hicret ve islam devletimekkeliler bu görüşmeleri haber aldıkları zaman başlatılan yeni baskılar, müslümanlara hicret kapılarını açtı. hz. peygamber'in izni ile ashab-ı kiram gruplar halinde ve çoğunlukla gizlice şehri terkedip medine yolunu tuttular. artık şehirde hz. peygamber ve ailesi, hz. ali, hz. ebûbekir ve ailesi ile hicrete imkan bulamamış olanlarla yakınları veya akrabaları tarafından hicretleri engellenmiş kimseler kalmıştı. müslümanların medine'de toplanarak zinde bir güç oluşturmaları, mekkelileri ürküten ve korkutan bir husus olmuştu. bu günlerde sık sık olağanüstü toplantılar yapan müşrikler, gizli bir celsede, karşılaşılan bu zor problemi çözme yollarını aradılar. yegane k...

hicret(mekkeden medineye göç)

hıcret bir yerden baska bir yere göç etmek. hz. peygamber (s.a.s) ve ashabinin ıslâm devletini kurmak üzere mekke'den medine'ye göç etmeleri. rasûlullah mekke'de teblig görevini sürdürürken kureysliler de inkârlarinda diretiyorlardi. peygamberimiz teblig görevini mekke'nin disina tasirmak istiyordu. bu nedenle taif'e gitti. tâifliler de kureysliler gibi inkârcilikta direnmisler ve peygamberimizi tasa tutmuslardi. peygamberimiz onlarin bu cahilce hareketleri karsisinda yilmamistir. özellikle hacc mevsiminde mekke disindan gelen insanlarla görüs üyor onlara ıslâm'i anlatiyordu. peygamberimiz bir gün akâbe mevkiinde medineli alti ki si ile karsilasti. onlara ku r'ân okudu ve ıslâm'a davet etti. medineliler peygamberimizle konustuktan sonra durumu k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !