× "

mektebi harbiye

" arama sonuçları
atatürkün okulu ''harbiye mektebi''

atatürkün okulu ''harbiye mektebi''

...kaynak : kemalist-1.blogcu.com...

fotoğraflarla harbiye mektebi

fotoğraflarla bahriye mektebi tarihi...

harbiye mektebi'nde hürriyet mücadelesi

harbiye mektebi'nde hürriyet mücadelesi ahmed bedevi kuran t. iş bankası kültür yayınları; osmanlı tarihi > (1839-1876) tanzimat, osmanlı tarihi > (1876-1908) meşrutiyet ıı. meşrutiyet'in yaklaştığı dönemde harbiye mektebi'nde özgürlükçü fikirleri savunan genç bir subayın okul yıllarındaki çabaları, kendi kaleminden... 'hürriyet ilanının en büyük etkeni olan subayları yetiştiren harbiye mektebi hakkında birkaç söz söylemeyi, mektebin inkılaba temas eden ufak bir tarihçesini yapmayı vazife edindim. ... bahsin daha kapsamlı olmasını temin için, diğer yüksek mekteplerin meşrutiyet'ten evvel benimsedikleri hür fikirler de bu satırlarda işaret edilecektir. bu suretle, ...

aşiret mektebi

aşiret mektebiikinci abdülhamid han tarafından 1892’de aşiret çocuklarının eğitimi için istanbul’da açılan mektep.on sekizinci ve 19. yüzyıllarda, batılı büyük devletler, imparatorluk dışındaki islam cemiyetlerini siyasi ve ekonomik hakimiyetleri altına almışlardı. osmanlı devlet adamları, emperyalist batı tehlikesinin imparatorluğa yaklaştığının farkındaydılar. bilhassa milliyetçilik propagandası etkisinde kalabilecek, imparatorluğun merkezinden uzak ve ingiliz menfaatlerinin büyük olduğu, araplarla meskûn bölgeler için tehlike mevcuttu. işte, sultan ikinci abdülhamid han, bu tehlikeleri önlemek ve aşiretlerin yoğun ve hakim olduğu bölgeleri muhafaza etmek için, bunların reislerinin ve ağalarının çocuklarını, osmanlı kültürüyle yetiştirerek devlete ve saltanata bağlamak maks...

fotoğraflarla harbiye mektebi

fotoğraflarla bahriye mektebi tarihimektep-i fünun-u bahriyye'nin 14 yıl kadar eğitim yapılan ve şimdiki kasımpaşa deniz hastahanesi olan binası.(1838-1852)hünkar köşkü (heybeliada bahriye mektebi'nin ilk binası, sultan ıı.mahmut devri).(1834)bahriye mektebi tedris heyeti.(1884)mekteb-i bahriye-i şahane öğrencileri okul giriş kapısı önünde.(1852 yılı sonrası) heybeliada bahriye mektebi öğrenci ve idarecileri ders nazırı mr.holand ile birlikte.(1914)teneffüshaneden bir görünüm.(1914)öğrenci yatakhanesinden bir görünüm.(1914)heybeliada bahriye mektebi öğrencileri rasat eğitiminde.(1914)heybeliada bahriye mektebi'nin önden görünüşü.(1914) __________________heybeliada bahriye mektebi öğrencileri gemi eğitiminde.(1916-1925)mekteb-i bahriye'den bir görünüm.(1922)general sait...

aşiret mektebi

aşiret mektebi, sultan ikinci abdülhamid han tarafından, 21 eylül 1892 tarihinde açılan okul.aşiretlerin yoğun ve hakim olduğu bölgeleri muhafaza etmek için, bunların reislerinin ve ağalarının çocuklarını, osmanlı kültürüyle yetiştirerek devlete ve saltanata bağlamak amacıyla, açılmıştır.mektebe ilk olarak halep, bağdat, suriye, musul, basra, diyarbekir, trablusgarp vilayetlerinden ve kudüs, bingazi ile zur sancaklarından, kabiliyetli ve muteber ailelerin 12 ile 16 yaş arasındanki çocukları alınmıştır. bunlar, özenle yetiştirildiler ve daha sonraki senelerde sayıları arttırıldı. iki yıllık öğretim programı, beş yıla çıkarılan okulda kuran-ı kerim, fıkıh, ilmihal gibi din bilgileri yanında, zamanın fen bilgileri, fransızca, türkçe, coğrafya, tarih, edebiyat ve askerî dersler okutuldu.başla...

aşiret mektebi

ikinci abdülhamid han tarafından 1892’de aşiret çocuklarının eğitimi için istanbul’da açılan mektep. on sekizinci ve 19. yüzyıllarda, batılı büyük devletler, imparatorluk dışındaki islam cemiyetlerini siyasi ve ekonomik hakimiyetleri altına almışlardı. osmanlı devlet adamları, emperyalist batı tehlikesinin imparatorluğa yaklaştığının farkındaydılar. bilhassa milliyetçilik propagandası etkisinde kalabilecek, imparatorluğun merkezinden uzak ve ingiliz menfaatlerinin büyük olduğu, araplarla meskûn bölgeler için tehlike mevcuttu. işte, sultan ikinci abdülhamid han, bu tehlikeleri önlemek ve aşiretlerin yoğun ve hakim olduğu bölgeleri muhafaza etmek için, bunların reislerinin ve ağalarının çocuklarını, osmanlı kültürüyle yetiştirerek devlete ve saltanata bağlamak...

fatih harbiye

fatih harbiye peyami safa. kitabın özetineriman ve şinasi, istanbul'da darülelhan'da iki gençtir. neriman fatih semtinde oturan, geleneklerine bağlı bir ailenin kızıdır. muhafazakar bir genç olan şinasi ile, yine muhafazakar bir ailenin kızı neriman birbirlerini severler. geleneklerine son derece bağlı olan neriman'ın babası faiz bey her bakımdan beğendiği ve kendine yakın gördüğü şinasi ile neriman'ın evlenmelerini istemektedir. ancak neriman fatih'deki yaşam tarzından hiç de memnun değildir, o harbiye'deki hareketli, danslı, alafranga hayata özenmektedir. bu iki gencin hayat felsefeleri birbirinden oldukça uzak olduğu için sevgileri uzun sürmez. neriman kendisini tertemiz duygularla seven şinasi'den gittikçe uzaklaşır ve beyoğlu'nda tanıştığı ve kendisi ...

harbiye nezaretine -1919-atatürk'ten ermeni meselesi

.:.  harbiye nezareti’ne  .:.   havza, 6 haziran 1919   merzifon kazasındaki rumlarla ingiliz subayları hakkındaki istihbarata ek olarak bu defa amasya sancağından aldığım bilgide ancak tehcir sırasında merzifon’da esasen çokça kalan ermenilerin bu kez başka yerlerden de gelenler ve göçten dönenler yüzünden miktarlarının daima artmakta olduğu ve bunların dışardan da satın almaya teşebbüs etmeleri ve iki ay önce patrikhaneden gönderilen bedros lerzon adında eğitim görmüş iki genç ermeni’nin siyasi meselelerle uğraştıklarının duyulduğunu, merzifon amerikan mektebi’ne getirilen eşya sandıklarının üzerinde otoman amerikan markaları görüldüğünden bunların herhalde silah olduğunda şüphe bırakmıştır.   ...     9. or...

ünlü ozan ruhi su, 3 temmuz'da harbiye açıkhava tiyatrosu

cumhuriyet 01.07.2006 1912'de van'da doğdu. 1. dünya savaşı'nın öksüz bıraktığı çocuklardan biri olan su, adana'da çocuksuz bir ailenin yanına yerleştirildi, ardından da öksüzler yurdu'na. burada ilk ve ortaöğrenimini tamamlayan su, öğretmen okulu'nun son sınıfındayken ankara'daki musiki muallim mektebi sınavlarına girdi. okulu 1935-36 yılında bitirdikten sonra, yine o sırada kurulmuş olan konservatuvar opera bölümü'nün ilk öğrencilerinden biri oldu. 1942'de mezun olan su, 1951 yılına kadar operada çalıştı. tkp tevkifatında tutuklanan su, 1957 yılına kadar tutuklu kaldı. 1975'te dostlar korosu'nu kurdu. 20 eylül 1985'te yurtdışına çıkış izni verilmediği için tedavi olamayarak yaşamını yitirdi. cumhuriyet 01.07.2006 a...

mektebi osmani ve paris'te öğrenim gören sanatçılar

mektebi osmani ve paris’te öğrenim gören sanatçılar   mektebi osmani , paris’e gönderilen askeri okul öğrencilerinin bir çatı altında öğrenim görmeleri ve disiplinli bir şekilde eğitilmeleri için kuruldu. pertev boyar’ın aracılıyla öğreniyoruz ki zamanın paris elçisi cemil bey’in sultan aziz’e önerisi sonucu 1860’da paris’in karanel semtinde viyola sokağında kuruldu ve kapısına osmanlı tuğrası asıldı. öğretmenlerinin çoğu fransız olan orta dereceli bir okuldu.1874’te kapatılış nedeni , öğrencilerin , sıkı disiplin adına fransız toplumundan soyutlanması ve bu nedenle yabancı dil öğrenmelerinin zorlaşmasından şikayet etmiş olmaları sonucu yurda geri çağrılarak cezalandırılmalarıdır.( 1) sultan abdülaziz’in sanatçı askerlerden y...

imalat-ı harbiye'den bugüne

ankaragücü kulübünün kuruluşu ‘istanbul’da gerçekleşmiştir. ankaragücü imalat-ı harbiye’ye dayanır. imalat-ı harbiye, osmanlı devleti’nde 19.yy ortalarına doğru, ordu ihtiyaçlarına yönelik sanayi politikalarının geliştirilmesiyle zamanın koşullarında, tersanelerle birlikte imparatorlukta işçi yoğunluğu ve istihdamı açısından en başta gelen kurumlarından birisidir (bkz. türkiye sendikacılık ansiklopedisi. syf. 417). “kim ki kale kurup top endah ederek tepük oynaya, boynu vurula…” fermanını, takmayarak aralarında alenen ve kıran kırana top endah eden imalat-ı harbiye tamir atölyesi mensupları, yasağın gevşemesiyle kendi aralarında kulüpleşir ve 1904’te yasağın kalkmasıyla sahaları doldurmaya başlarlar (arığ, 1996: 27). 1904–1910 yılları a...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !