× "

mektup türünün özellikleri

" arama sonuçları

gezi yazısı türünün özellikleri - türk edebiyatındaki temsilcile

bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. html clipboardgezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir. tıpkı anı ve günlükte olduğu gibi gerçek hayatı konu aldığından, diğer edebiyat türlerinden farklı bir yere sahiptir. anı ve günlükte zaman kavramı vurgulanırken, gezi yazılarında gözlem ve yorumlama ön plana çıkar. gez...

gezi yazısı türünün özellikleri - türk edebiyatındaki temsilcile

bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. html clipboardgezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir. tıpkı anı ve günlükte olduğu gibi gerçek hayatı konu aldığından, diğer edebiyat türlerinden farklı bir yere sahiptir. anı ve günlükte zaman kavramı vurgulanırken, gezi yazılarında gözlem ve yorumlama ön plana çıkar. gez...

gezi yazısı türünün özellikleri - türk edebiyatındaki temsilcile

bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. html clipboardgezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir. tıpkı anı ve günlükte olduğu gibi gerçek hayatı konu aldığından, diğer edebiyat türlerinden farklı bir yere sahiptir. anı ve günlükte zaman kavramı vurgulanırken, gezi yazılarında gözlem ve yorumlama ön plana çıkar. gez...

gezi yazısı türünün özellikleri - türk edebiyatındaki temsilcile

bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. html clipboardgezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir. tıpkı anı ve günlükte olduğu gibi gerçek hayatı konu aldığından, diğer edebiyat türlerinden farklı bir yere sahiptir. anı ve günlükte zaman kavramı vurgulanırken, gezi yazılarında gözlem ve yorumlama ön plana çıkar. gez...

gezi yazısı türünün özellikleri - türk edebiyatındaki temsilcile

bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. html clipboardgezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir. tıpkı anı ve günlükte olduğu gibi gerçek hayatı konu aldığından, diğer edebiyat türlerinden farklı bir yere sahiptir. anı ve günlükte zaman kavramı vurgulanırken, gezi yazılarında gözlem ve yorumlama ön plana çıkar. gez...

gezi yazısı türünün özellikleri - türk edebiyatındaki temsilcile

bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. html clipboardgezi yazıları, bir yazarın gezdiği, gördüğü yerlerden edindiği izlenim ve bilgileri ele alan yazı türüdür. bu yazı türünde gezilip görülerek yaşanan yerlerin doğal, ekonomik, tarihsel ve turistik özellikleri; yaşam biçimleri, inanç, gelenek ve görenekleri anlatılır. gezi yazıları anlatılan yerleri görme özlemini bir ölçüde karşıladığından çok sevilen edebiyat türlerinden biridir. tıpkı anı ve günlükte olduğu gibi gerçek hayatı konu aldığından, diğer edebiyat türlerinden farklı bir yere sahiptir. anı ve günlükte zaman kavramı vurgulanırken, gezi yazılarında gözlem ve yorumlama ön plana çıkar. gez...

mektup türünün özellikleri & mektup zarfının özellikleri

mektup: birbirinden farklı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel ya da resmi iletişimi sağlayan yazı türüdür. özel mektup birbirini çok yakından tanıyan kişilerin, birbirlerine yazdığı mektuplardır. özel mektuplarda gönderici ile alıcının bir­birine karşı özel durumu yanında, ele alınan konu da metnin üslubunu belirler. özel mektuplar ikiye ayrılır: edebi nitelik taşıyan özel mektup belli bir konuya bağlı kalmadan bütün hayatı içine alabilen bir anlatım aracıdır. gönderenin iç dünyasından veya çevresinden seçilen haberler, çeşitli gözlemler, bir toplumun ve çevrenin özellikleri mektubun konusu olabilir. mek­tubu yaza...

mektup türü ve mektup türünün özellikleri

 mektup türü ve mektup türünün özellikleri amaç: bir haberi, isteği, duyguyu yanımızda olamayan birine iletmekinsanın duygularını, düşüncelerini, sorunlarını, çevresinde olup bitenleri yakınlarına bildirme gereksiniminden doğmuştur.içten,özentisiz yazılmalı. mektup türleri:                  a: özel mektuplar:birbiriyle ilişkisi olan insanlar arasındasınırsız konuen önemli özelliği içtenlikyayınlanma korkusu olmadığı için rahatlık                b: edebi mektuplar:bir düşüncenin açıklanması, savunulması i&cce...

gezi yazısı türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri

gezi yazısı türünün özellikleri(tarihi gelişimi ve temsilcileri)   bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. gezi yazılarının tarihi çok eskidir. insanlar hep uzak ülkeleri, uzak ülkelerin doğasını, insanlarını, bu insanların yaşayış biçimlerini ve yarattıkları kültür eserlerini merak etmişlerdir. bir nedenle başka ülkelere giden kişilerle karşılaştığımızda, onları soru yağmuruna tutmamız bundandır. günümüzde televizyon görüntüleri dünyanın birçok kültürünü ya...

söyleşi türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri)

söyleşi türünün özellikleri(tarihi gelişimi ve temsilcileri)   bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına sohbet (söyleşi) denir.   sohbet, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır.   makaleye benzer bir yazı türüdür. konusu daha çok genel ya da günlük sanat olaylarıdır. fakat konu, tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı k...

ropörtaj türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri)

ropörtaj türünün özellikleritarihi gelişimi ve önemli temsilcileri ropörtaj türünün özellikleri,temsilcileri,önemi,tarihsel gelişimi,türk edebiyatında ropörtaj,özellikleri röportaj, gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. öğretici yazı türüdür. bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır.   röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatist...

"gezi yazısı" türünün özellikleri

"gezi yazısı" türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri) bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. gezi yazılarının tarihi çok eskidir. insanlar hep uzak ülkeleri, uzak ülkelerin doğasını, insanlarını, bu insanların yaşayış biçimlerini ve yarattıkları kültür eserlerini merak etmişlerdir. bir nedenle başka ülkelere giden kişilerle karşılaştığımızda, onları soru yağmuruna tutmamız bundandır. günümüzde televizyon görüntüleri dünyanın birçok kültürünü yanıbaşımıza getirdiği halde, hâlâ gezi anılarını dinlemenin ya da okumanın tadı başkadır. gezi yazılarının çok yönlü anlatım olanakları vardır. uzunluğu çoğu zaman kitap olacak kadardır....

ropörtaj türünün özellikleri - türk edebiyatı'nda röportaj t

ropörtaj türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri) röportaj, gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. öğretici yazı türüdür. bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır. röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatistik bilgiler... gibi bilgilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. en çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır. çok yönlü anlatım olanakları vardır. bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. uzunluğu çoğu zaman makaleden çoktur....

söyleşi türünün özellikleri - türk edebiyatı'nda söyleşi tü

söyleşi türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri) bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına sohbet (söyleşi) denir. sohbet, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır. makaleye benzer bir yazı türüdür. konusu daha çok genel ya da günlük sanat olaylarıdır. fakat konu, tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille yazılır. insanlar karşılıklı konuşmayı sevdiklerinden, söyleşi türündeki yazıları okumayı severler. iyi bildiği ve herkesin i...

ropörtaj türünün özellikleri

ropörtaj türünün özellikleri(tarihi gelişimi ve temsilcileri) röportaj, gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. öğretici yazı türüdür. bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır.   röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatistik bilgiler… gibi bilgilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. en çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır. çok yönlü anlatım olanakları vardır. bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. uzunluğu çoğu zaman makaleden çoktur. bazen bi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !