× "

mektupta imza nereye atılır

" arama sonuçları
11.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri - (evrensel iletişim-mektup

11.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri - (evrensel iletişim-mektup

   insanların geçmişten bugüne kadar kullandıkları iletişim araçları hakkında bir araştırma yapınız. günümüze kadar kullanılan iletişim araçlarının neler olduğunu yaptığınız araştırmalardan da yararlanarak söyleyiniz. bu iletişim araçlarından hangilerinin hâlen kullanıldığını belirtiniz  geçmişte insanlar, duman, ateş, güvercin gibi çeşitli yollarla iletişim kurmaya çalışmışlardır. ilk çağ'da insanlar, mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle iletişim kurmuşlardır. yazının icadıyla insanlar yazıyla daha kolay bir şekilde iletişimi sağlamışlardır. günümüzde teknolojinin gelişmesiyle iletişim çok daha kolay hale gelmiştir. (telefon, televi...

atatürk; gizli celseler-2/b

yurdumuza, dıştan komünizm akımı girmeye başlamıştır.             diğer yandan, yurt içerisinde komünizmin ne olduğunu bilmeyen, komünizmin bizim için kurtarıcı olabileceğini kabul eden bir kısım insanlar vardı. yine dışarıdan gelen komünizm akımı ile ilişki kurmaksızın kendiliğinden komünizm oluşumunu gerçekleştirmek için bir araya gelenler vardı. bir zamanlar ankara’da, eskişehir’de ülkenin birçok yerinde, birçok insan birbirlerinden bağımsız olarak komünizmi yaymak için çalışmalar yaptı. ülkede dolaşıp propaganda yapmaya başladılar. bakanlar kurulumuz en yararlı sonucu düşünmek zorunluluğunu duydu. ulusumuz bu ülkede komünizmin uyg...

atatürk:gizli celseler-6

ancak az da olsa kuşkusu olanlar, kazım paşa nın bir buçuk yıldan bu yana doğunun durumu ile ilgili her gün verdikleri raporların tümünü okumalıdır. daha sonra bir karara varması ve ona göre söz söylemesi gerekir. bir defa mustafa suphi yi herkesten önce meydana çıkaran kazım paşadır. bu insanın yurda girmesinin zararlı olacağını anlayan yine odur. sınır dışına gönderilmesini söyleyip, planını yapan da kazım paşadır.   yoksa onları engelleyen erzurum da yaptığınız valilik değildir. kazım paşa yok komünistliğe eğilimliymiş, islamiyet ile komünizmin eşit olduğunu söylemiş, mustafa suphi nin bilmem neyi imiş. bu konuda her insandan önce güçlü önlem alan kazım paşa dır. bu...

mektup türü yazılar

mektup türü yazılar   mektup      1.özel mektuplar    2. iş mektupları     3. resmi mektuplar     4. edebi mektuplar      5. açık mektuplar   dilekçe   davetiye   özgeçmiş   ilan ve reklam manzum yazılar  şiir mektup birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. mektuplar konularına ve yazılış üslûplarına göre; 1. özel mektuplar, 2. iş mektupları, 3. resmî mektuplar, 4. edebî mektuplar, 5. açık mektup gibi çeşitlere ayrılırlar. (manzum olarak yazılan mektuplar da vardır.)   özel mektuplar birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkada...

mektup türü yazılar

mektup türü yazılar   mektup      1.özel mektuplar    2. iş mektupları     3. resmi mektuplar     4. edebi mektuplar      5. açık mektuplar   dilekçe   davetiye   özgeçmiş   ilan ve reklam manzum yazılar  şiir mektup birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. mektuplar konularına ve yazılış üslûplarına göre; 1. özel mektuplar, 2. iş mektupları, 3. resmî mektuplar, 4. edebî mektuplar, 5. açık mektup gibi çeşitlere ayrılırlar. (manzum olarak yazılan mektuplar da vardır.)   özel mektuplar birbirinden uzakta bulunan yakın akraba veya arkadaşların...

yazılı kompozisyon türleri

olay yazıları hikaye (öykü) roman tiyatro senaryo masal fabl hatıra günlük gezi yazısı haber röportajhikaye (öykü)yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara hikâye (öykü) denir.hikâyelerde esas itibariyle bir asıl olay bulunur. bazen bu asıl olayı tamamlayan yardımcı olaylara da rastlanır. hikâyelerde belli bir zaman diliminde ve sınırlı bir mekânda yaşanan olay (veya olaylar) anlatıldığı için çevrenin ve kahramanların tanıtımına pek yer verilmez.manzum tarzda yazılan hikâyeler de vardır. mehmet Âkif ve tevfik fikret bu tarzın başarılı edipleri arasındadırlar.romaninsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün olan olayların yer ve zaman belirtilerek etraflıca anlatıldığı, uzun edebî yazılara roman denir.hikâyede tek olay b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !