× "

memede kistik lezyon

" arama sonuçları
meme büyütme

meme büyütme

  meme büyütme ameliyatı hangi durumlarda yapılır ?   1 memeleri küçük olan kadınlarda vücut hatlarını düzeltmek için 2 hamilelik sonrası meme hacmindeki kaybı düzeltmek için (bazen beraberinde meme   kaldırılması ameliyatı da yapılması gerekebilir.) 3 memelerde simetrinin sağlanması için 4 memeyi yeniden oluşturmak için (ör. meme kanseri ameliyatı sonrası, doğuştan meme olmaması …)  5 tıbbi ya da kozmetik nedenlerle yerleştirilen meme protezlerinin değiştirilmesi için (meme protezlerinin belli bir süreden sonra değiştirilmesi gerekir)   meme protezlerinin tipleri nelerdir ?   meme protezleri, şekil, içerik ve y&uu...

reaktif morfoloji, kitle içinde kalfikasyonlar

, fibroglandüler, mammografi benign karakter ve lenf nodları, fibroglandüler dansite, fibroglandüler doku, intramamarian lenf modu, malign morfolojide kitle, mamografinin yetersiz olması, mamografi, komşumun memeleri, bilateral mammografi incelemesi, benign form lenf notlari, fibroadenom tanısı nasıl ayırt edilir, mamografi projeksiyonları temel ileri ve normal bulgular, fizyolojik boyut ve morfolojide lenf modu, mamografi resmi, mamografik tarama ile sağlanan erken tanının mortaliteyi %20-70 oranında azalttığı bildirilmiştir. bütün bu nedenlerden ötürü tüm hekimlerin mamografinin meme kanserinin erken tanısındaki yeri konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  mamografi (meme ultrasonu) meme has...

tanıda yeni teknikler

teknolojideki gelişmeler sayesinde memede karşılaşılan bir çok kitlede ve görüntülenen yöntemlerinde saptanan normal dışı bulgularda, cerrahi girişim yapmadan bunun tehlikeli olup olmadığını hücresel düzeyde anlamamızı sağlayan biopsi teknik ve yöntemleri gelişmiştir.   meme yapısını görüntüleme sistemlerindeki gelişme, özellikle 50 yaş altı kadınlar için büyük faydalar sağlamıştır. 50 yaşına kadar, yoğun meme dokusu içeren memede, küçük kitlelerin anlaşılması zordur. mamografi çok değerli bir yöntem olmasına rağmen mükemmel değildir. özellikle genç kadınlarda %10-25 arasında yanlışlıklara neden olabilmektedir. ayrıca yanlış pozitif sonuçlarda...

tanıda yeni teknikler - meme hastalıkları tanıda yeni teknikler

 tanıda yeni teknikler - meme hastalıkları tanıda yeni teknikler - meme hastalıklarıteknolojideki gelişmeler sayesinde memede karşılaşılan bir çok kitlede ve görüntülenen yöntemlerinde saptanan normal dışı bulgularda, cerrahi girişim yapmadan bunun tehlikeli olup olmadığını hücresel düzeyde anlamamızı sağlayan biopsi teknik ve yöntemleri gelişmiştir. meme yapısını görüntüleme sistemlerindeki gelişme, özellikle 50 yaş altı kadınlar için büyük faydalar sağlamıştır. 50 yaşına kadar, yoğun meme dokusu içeren memede, küçük kitlelerin anlaşılması zordur. mamografi çok değerli bir yöntem olmasına rağmen mükemmel değildir. özellikle genç kadınlarda %10-25 arasınd...

meme başı akıntısı

meme hastalıklarını iyi huylu(selim) ve kötü huylu (malign)meme hastalıkları olarak iki gruba ayırabiliriz.kötü huylu hastalıkları meme kanserleridir.  iyi huylu meme hastalıklarından en sıklıkla karşılaştıklarımız ise fibrokistik meme hastalığı,fibroadenom ve diğer iyi huylu meme hastalıklarıdır. fibrokistik hastalık:   esasen fibrokistik hastalık teriminden çok “fibrokistik değişiklikler” terimini kullanmak daha doğru olacaktır.memeler yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudumuzdaki cinsiyet hormonlarının sürekli etkisi altında bir takım değişikliklere uğrarlar.bu değişiklikler meme dokusunda bulunan doku elemanlarının değişiklikleridir.bu değişiklikler sonucunda memede çok küçük boyutlu ancak mikroskop altın...

tanıda yeni teknikler

tanıda yeni teknikler teknolojideki gelişmeler sayesinde memede karşılaşılan bir çok kitlede ve görüntülenen yöntemlerinde saptanan normal dışı bulgularda, cerrahi girişim yapmadan bunun tehlikeli olup olmadığını hücresel düzeyde anlamamızı sağlayan biopsi teknik ve yöntemleri gelişmiştir. meme yapısını görüntüleme sistemlerindeki gelişme, özellikle 50 yaş altı kadınlar için büyük faydalar sağlamıştır. 50 yaşına kadar, yoğun meme dokusu içeren memede, küçük kitlelerin anlaşılması zordur. mamografi çok değerli bir yöntem olmasına rağmen mükemmel değildir. özellikle genç kadınlarda %10-25 arasında yanlışlıklara neden olabilmektedir. ayrıca yanlış pozitif sonuçlarda, yine ciddi sorunlar yaratmaktadır. ancak son yıllarda gelişen digital mamografi bu zorlukların kısmen üstesinden g...

meme hastalıkları (memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırsa ; meme derisinde; epidermal ve sebase kistler, nörofibromatozis, mondor hastalığı, steatositoma multipleks, inflamatuar karsinoma, deri nekrozu, piyoderma gangrenozum, candidal intertrigo, herpes zoster enfeksiyonu (zona), sifiliz ve melanom görülen hastalıklardır. meme başı-areola kompleksinde görülen hastalıklar; dermatit, meme başı adenomu, hidradenitis süpürativa, leomyom, paget hastalığı. majör subareoler duktuslarda; duktal ektazi, soliter papillomlar, papiller karsinom. terminal duktuslarda; duktal hiperplaziler, multiple periferal papillomlar, radiyal skar ve kompleks sklerozan lezyonlar, duktal adenom, duktal insitu karsinom, invaziv duktal karsinom, tubüler karsinom, müsinöz kar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !