× "

memleket edebiyatı

" arama sonuçları

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı (1923-1940)

  * aruz ölçüsü bırakılmıştır. serbest ölçü ve hece ölçüsü kullanılmıştır. * dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve istanbul türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. * edebiyatımız istanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır. anadolu'dan aydın yetişmeye başlamıştır. * romanda ve hikâyede halk gerçekleri tamamen yerleşmiştir. * uluslar arası düzeyde sanatçı yetişmiştir. * tiyatro ve deneme alanında büyük gelişmeler gösterilmiştir. * bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar ortaya çıkmaya başlamıştır.   beş hececiler * hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkil...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı - dönemin özellikleri ve sanatç

 cumhuriyet dönemi türk edebiyatı iki başlık altında incelenebilir: 1923–1940 dönemi türk edebiyatı1940 sonrası türk edebiyatı (son dönem türk edebiyatı) 1923–1940 dönemi türk edebiyatış ş ş ş ş şiirde anadolu insanı, milli duygular ve mistik düşünceler işlenmiştir.ş ş ş ş ş ş ş ş ş  bu dönemde görülen edebi akımlar: memleketçileranadolu'yu yeniden keşfetmek için eserlerinde yoğun olarak anadolu'yu ve memleket meselelerini işlerler.memleket edebiyatı yapmışlardır.halk şiiri nazım biçimlerini referans olarak kabul etmişlerdir.hece ölçüsünü kullanmış, eserlerini yalın bir dille kaleme almışlardır.faruk nafiz, halit fahri, necmettin halil, halid...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı - dönemin özellikleri ve sanat

 cumhuriyet dönemi türk edebiyatı iki başlık altında incelenebilir: 1923–1940 dönemi türk edebiyatı1940 sonrası türk edebiyatı (son dönem türk edebiyatı) 1923–1940 dönemi türk edebiyatış ş ş ş ş şiirde anadolu insanı, milli duygular ve mistik düşünceler işlenmiştir.ş ş ş ş ş ş ş ş ş  bu dönemde görülen edebi akımlar: memleketçileranadolu'yu yeniden keşfetmek için eserlerinde yoğun olarak anadolu'yu ve memleket meselelerini işlerler.memleket edebiyatı yapmışlardır.halk şiiri nazım biçimlerini referans olarak kabul etmişlerdir.hece ölçüsünü kullanmış, eserlerini yalın bir dille kaleme almışlardır.faruk nafiz, halit fahri, necmettin halil, halid...

cumhuriyet dönemi edebiyatı ve sanatçıları - cumhuriyet dönemi t

cumhuriyet dönemi türk şiiri "cumhuriyet dönemi türk şiiri, osmanlı devleti'nin yıkılması ve türkiye cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra yazılan şiirlere verilen addır. burada siyasi bir durum söz konusudur. ancak, imparatorluktan milli devlete geçiş, bütün edebiyatımıza, kültür hayatımıza ve elbette ki şiirimize de derinden tesir etmiştir. "osmanlı devleti uzun yıllar yıkılışın sancılarını çekmiş, yıkılışı. geciktirecek birtakım geçici tedbirlere başvuffi1uş ve gelişen avrupa karşısında büyük bir aşağılık duygusuna kapılmıştır. bunun edebiyata yansıması ise kötümserlik şeklinde olmuştur. türkiye cumhuriyeti ise varolma mücadelesini vermiş ve bu mücadeleyi kazanmıştır. bunun edebiyattaki yansıması da kahramanlık ve iyimserlik şeklinde 0ımuştur." cumhuriyet dönemi şiirimiz tıpkı ...

yeni türk edebiyatı - milli edebiyat dönemi roman ve hikayesi

fecr-i ÂtÎ döneminde nesir   1. servet-i fünun’a benzeyen; fakat ondan daha ileri seviyede bir oluşum meydana getirmek isteyen fecr-i Âtî taraftarları, “sanat, şahsi ve muhteremdir” görüşünü ortaya koymuşlardır.   2. örnek olarak fransız edebiyatı alınmış, eserlerde genellikle aşk ve tabiat konusu işlenmiştir. gerçekten uzak tabiat tasvirleri görülür. bunda fransız sembolistlerinin etkisi de var denebilir.   3. mizah, fecr-i Âtî’de bir nebze gelişme göstermiştir. ayrıca edebi tenkit de çok hareketlidir. fecr-i Âtî taraftarları, edebiyat-ı cedide’nin artık bir etkisinin kalmadığını belirtmek ve kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap vermek amacıyla geniş bir söz dalaşı kampanyasına girişmişlerdir.   4. cemil süleyman alyanako...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı - edebiyat tarihi

cumhuriyet dönemi türk edebiyatıcumhuriyet döneminde türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. farklı görüşte olan edebi anlayışlar cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. bu nedenle cumhuriyet dönemi türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir. ancak biz yine de cumhuriyet dönemi türk edebiyatını iki ana devre ve bunl...

memleket edebiyatı, memleket edebiyatçıları, folklor şairleri, z

memleket edebiyatı bu şairlerin çoğu halk edebiyatı geleneğini takip ederek, yeni bir şiir oluşturmaya çalışırlar. ziya gökalp ve emin yurdakul'un yolunu izlerler. şiirlerinde konu memlekettir, hece veznini kullanırlar ve halk şiiri nazım şekillerini tercih ederler. sade bir dille yazıp mahalli söyleyişlere de yer verirler. daha ziyade didaktik bir tarzları vardır. gururlu, iradeli ve iyimser bir psikoloji ile hitabet tonunda şiirler yazarlar. folklor şairleri "halk evleri vasıtasıyla gücünü ve sayısını arttıran bu tarz şiirler çoğunlukla öğretmen yazarlara aittir. böylece halk edebiyatı ve halk kültürüne ilgi, öğretmen şairler vasıtasıyla büyük bir yaygınlık kazanmış, sonraki nesillere de geçirilmiştir. ahmet kutsi tecer'in ülkü dergisinin idaresini üstlenmesinden son...

memleket edebiyatı

memleket edebiyatı bu şairlerin çoğu halk edebiyatı geleneğini takip ederek, yeni bir şiir oluşturmaya çalışırlar. ziya gökalp ve emin yurdakul'un yolunu izlerler. şiirlerinde konu memlekettir, hece veznini kullanırlar ve halk şiiri nazım şekillerini tercih ederler. sade bir dille yazıp mahalli söyleyişlere de yer verirler. daha ziyade didaktik bir tarzları vardır. gururlu, iradeli ve iyimser bir psikoloji ile hitabet tonunda şiirler yazarlar. folklor şairleri "halk evleri vasıtasıyla gücünü ve sayısını arttıran bu tarz şiirler çoğunlukla öğretmen yazarlara aittir. böylece halk edebiyatı ve halk kültürüne ilgi, öğretmen şairler vasıtasıyla büyük bir yaygınlık kazanmış, sonraki nesillere de geçirilmiştir. ahmet kutsi tecer'in ülkü dergisinin idaresini üstlenmesinden so...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı, cumhuriyet dönemi, cumhuriyet

cumhuriyet dönemi türk edebiyatıcumhuriyet döneminde türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. farklı görüşte olan edebi anlayışlar cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. bu nedenle cumhuriyet dönemi türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir. ancak biz yine de cumhuriyet dönemi türk edebiyatını iki ana devre ve bunlar...

memleket edebiyatı

memleket edebiyatı bu şairlerin çoğu halk edebiyatı geleneğini takip ederek, yeni bir şiir oluşturmaya çalışırlar. ziya gökalp ve emin yurdakul'un yolunu izlerler. şiirlerinde konu memlekettir, hece veznini kullanırlar ve halk şiiri nazım şekillerini tercih ederler. sade bir dille yazıp mahalli söyleyişlere de yer verirler. daha ziyade didaktik bir tarzları vardır. gururlu, iradeli ve iyimser bir psikoloji ile hitabet tonunda şiirler yazarlar. folklor şairleri "halk evleri vasıtasıyla gücünü ve sayısını arttıran bu tarz şiirler çoğunlukla öğretmen yazarlara aittir. böylece halk edebiyatı ve halk kültürüne ilgi, öğretmen şairler vasıtasıyla büyük bir yaygınlık kazanmış, sonraki nesillere de geçirilmiştir. ahmet kutsi tecer'in ülkü dergisinin idaresini üstlenmesinden son...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı nedir?

cumhuriyet dönemi türk edebiyatıcumhuriyet döneminde türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. farklı görüşte olan edebi anlayışlar cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. bu nedenle cumhuriyet dönemi türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir. ancak biz yine de cumhuriyet dönemi türk edebiyatını iki ana devre ve bunların alt kolla...

memleket edebiyatı

memleket edebiyatı bu şairlerin çoğu halk edebiyatı geleneğini takip ederek, yeni bir şiir oluşturmaya çalışırlar. ziya gökalp ve emin yurdakul'un yolunu izlerler. şiirlerinde konu memlekettir, hece veznini kullanırlar ve halk şiiri nazım şekillerini tercih ederler. sade bir dille yazıp mahalli söyleyişlere de yer verirler. daha ziyade didaktik bir tarzları vardır. gururlu, iradeli ve iyimser bir psikoloji ile hitabet tonunda şiirler yazarlar. folklor şairleri "halk evleri vasıtasıyla gücünü ve sayısını arttıran bu tarz şiirler çoğunlukla öğretmen yazarlara aittir. böylece halk edebiyatı ve halk kültürüne ilgi, öğretmen şairler vasıtasıyla büyük bir yaygınlık kazanmış, sonraki nesillere de geçirilmiştir. ahmet kutsi tecer'in ülkü dergisinin idaresini üstlenmesinden son...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı

cumhuriyet dönemi türk edebiyatıcumhuriyet döneminde türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. farklı görüşte olan edebi anlayışlar cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. bu nedenle cumhuriyet dönemi türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir. ancak biz yine de cumhuriyet dönemi türk edebiyatını iki ana devre ve bunların alt kolla...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı

cumhuriyet dönemi türk edebiyatıcumhuriyet döneminde türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. farklı görüşte olan edebi anlayışlar cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. bu nedenle cumhuriyet dönemi türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir. ancak biz yine de cumhuriyet dönemi türk edebiyatını iki ana devre ve bunların alt kolla...

memleket roman ve hikayesi (1923- 1950)

memleket roman ve hikayesi(1923- 1950) atatürk ve inönü dönemlerini kapsayan bu ilk devrede roman ve hikâye yazarları, şiirdekine benzer şekilde ülkenin geçirdiği siyasî ve toplumsal değişmelerle yakından ilgilenirler. bir yandan yakın devrin tarihiyle bir hesaplaşma içine girerken bir yandan da devrimlerle şekillenen yeni türkiye cumhuriyeti’nin çeşitli sorunlarına eğilirler. bu yüzden çoğunun eserlerinde eski devrin tipleri, değişen tipler ve yeni devrin idealist tipleri yan yana bulunur. batılı ve doğulu değerleri temsil eden kuşaklar arasındaki çatışma ve yeni gençlik fikrî birçok romanın örgüsünü oluşturur. bu dönemde şöhretini önceki dönemlerde yapmış roman ve hikâye yazarları eser vermeye devam ederler. servet-i fünun’un usta romancısı halit ziya (1865-1945), romana g...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !