× "

mengücekler hakkında bilgi

" arama sonuçları

ülngi ürünişir

ülkemizde hangi ürünler yetişir ülkemizde portakal ağacı hangi ilimizde yetişir ülkemizde pirinç çok hangi bölgemizde yetiştirilir ülkemizde pamuk çok hangi ilimizde üretilir ülkemizde hangi halk oyunları oynanır ülkemizde çok hangi bölgelerde ormanlar vardır ülkemizde hangi oyunlar oynanır ülkemizde hangi otomobiller üretilmektedir ülkemizde hangi orman ürünleri elde edilmek tedir güneş ışığından ülkemizde hangi alanlarda faydalanılmaktadır ülkemizde ısınmak için hangi yakıtlar kullanılır ülkemizde hangi yıllarda anayasa yapılmıştır ülkemizde hangi yardım kuruluşları v...

atatürk ödevlerim ve tarihi bilgilerim

  yılbaşında uludağ 2013 bebek patik modelleri insanı değerli kılan özellikler nelerdir sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, eşitlik, özgürlük, dayanışma vb. değerlerin toplumun birlik ve beraberliğine katkıları neler olabilir kış mevsiminde deniz suyu sıcaklığı karaya göre nasıldır şehir merkezleri kırsal kesimlerden daha sıcaktır neden şehir merkezleri neden kırsal kesimlerden daha sıcaktır yılbaşında nereye gidilir yılbaşında ne yapılır yılbaşında neden kırmızı giyilir sevgiliyle yılbaşında ne yapılır tales pisagor herodot hangi uygarlıkta yetişen bilim insanlarıdır meridyen paralel nedir milli birlik ve beraberliğin güçlenmesinde dilin rolü özet milli bir...

selçuklu dönemi selçuklu dönemi

mengücek beyligi ve selçuklu dönemi   300 yıl boyunca devam eden  müslüman arap akınları ve fetihleri  ile yöre sürekli savaşlara sahne oluyor bizans devleti'nin îran'a karşı kazandığı zaferlerin başladığı yıl araplar'm hicret yılıdır. herakleios'un îran'ı yere serdiği zaman içinde, hz.muhammet îslamiyet'in temellerini atmaktaydı. daha peygamber'in vefatı üzerinden birkaç yıl geçmeden büyük arap muhacereti başladı. bu muhaceret tabii unsurlara özgür bir kudretle arapları verimsiz yurtlarından dışarı yöneltti. îran daha ilk hamlede çöktü. bizans ise doğu eyaletlerini hz.muhammed'in ölüm&u...

kırşehir hakkında genel bilgi

kırşehir genel bilgi iç anadolu bölgesi’nde, orta kızılırmak bölümü’nde yer alan kırşehir, doğu ve güneydoğuda nevşehir, güneyde aksaray, batı ve kuzeybatıda kırıkkale, kuzeydoğu ve doğuda yozgat, batıda ankara ile çevrilidir. il topraklarının güney ve güneybatısında kızılırmak, batı ve kuzeybatısında kılıçözü deresi, kuzey ve kuzeydoğusunu da delice ırmağı, doğuda seyfe gölü çöküntü alanı doğal olarak sınırlamaktadır. kırşehir’in bulunduğu alan, kırşehir masifi olarak isimlendirilen volkanik kayalarla örtülmesiyle oluşan bir platodur. bu platoyu birkaç dağ kütlesi engebelendirmiş, akarsularla da bölünmüştür. il topra...

tunceli hakkında genel bilgi

tunceli genel bilgi doğu anadolu bölgesi’nin yukarı fırat havzası’nda yer alan tunceli, doğusunda bingöl, güneyinde elazığ, kuzeyinde erzincan, kuzeydoğusunda da erzurum illeri ile çevrilidir. il toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. il kuzeyden munzur dağları ve karasu çayı, doğudan bingöl dağları ve peri çayı, güneyden keban baraj gölü ve batıdan fırat nehri ile çevrili olup, il topraklarının büyük bir bölümünü yüksek dağlar ve derin vadiler kaplamaktadır. tunceli’nin kuzey-batı, kuzey ve kuzeydoğu kesimini karasu-aras dağlarının batı bölümünü oluşturan munzur dağları engebelendirir. ilin en yüksek noktası bağı...

anadoluda kurulan ilk türk beylikleri

malazgirt zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, sultan alp arslan komutanlarına anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. alp arslan’ın yerine geçen melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. kutalmışoğlu süleymanşah ve kardeşi mansur gibi hanedan üyeleri ile artuk bey, tutak, danişment gazi, mengücek, ebulkasım gibi komutanlar emrindeki türkmenlerle anadolu içlerine akınlar düzenlediler. anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular.bu devletler, anadolu’da kurulan ilk türk devletleridir. melikşah’ın ölümünden sonra (1092) bu türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî bakımdan ırak selçuklularına bağlıydılar. anadolu’nun türkleşmesinde önem...

6. sınıf sosyal bilgiler performans ödevleri

6. sınıf sosyal bilgiler performans ödevleri1.insanlar arası iletişimde ‘‘ben dili’’ ve ‘‘sen dili’’nin anlamı ve önemini örnekler eşliğinde araştırınız. 2.insanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü araştırınız. 3. ‘‘özel hayatın gizliliği’’ ve ‘‘konut dokunulmazlığı’’ ile ‘’haber alma özgürlüğü’nü açıklayarak bu özgürlüklerin sınırlarının nasıl olması gerektiğini örnekler eşliğinde açıklayınız. 4.anadolu ajansının kuruluşu amaçları ve çalışmaları, kurtuluş savaşı’ndaki önemi hakkında araştırma yapınız. 5.radyo televizyon...

tunceli ilimizi tanıyalım

tunceli hakkında bilgi türkiye'nin doğu anadolu bölgesi’nin yukarı fırat bölümünde yer alan tunceli ili, kuzeyde ve batıda munzur dağları ile karasu ırmağı, doğuda bingöl dağları ve peri suyu, güneyde keban baraj gölü ile çevrilidir. belirgin doğal sınırlarla kuşatılmış olan il toprakları, doğuda bingöl ve elazığ, güneyde elazığ, batı ve kuzeyde erzincan illeriyle komşudur. tuncelinin 1938den önceki ismi dersimdir. 2000 yılı sayımı sonuçlarına göre nüfusu 93548 olan tunceli, aynı zamanda türkiye’nin en az nüfusa sahip ilidir. tunceli, 7774 km2'lik yüzölçümü ile türkiye topraklarının %1’ini kaplamaktadır. tunceli yöresinde ilk çağlardan ...

anadolu'da kurulan ilk tük devletleri

anadolu'da kurulan ilk türk devletleri danişmentliler saltuklular mengücekler artuklular sökmenliler inaloğulları çubukoğulları çaka bey tanrıvermişoğullar inançoğulları malazgirt zaferi'nden sonra yapılan anlaşmaya bizans'ın yeni yönetimi uymayınca, sultan alp arslan komutanlarına anadolu'nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. alp arslan'ın yerine geçen melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. kutalmışoğlu süleymanşah ve kardeşi mansur gibi hanedan üyeleri ile artuk bey, tutak, danişment gazi, mengücek, ebulkasım gibi komutanlar emrindeki türkmenlerle anadolu içlerine akınlar düzenlediler. anadolu'nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları b&ou...

9. sınııflar tarih dersi sınav soru ve cevapları

avrupalılar teknik alanda müslümanlardan neler öğrenmişlerdir? yazınız. kâğıt yapımı, barut, matbaa, pusula ve dokuma sanayi ile ilgili şeyleri almışlardır.   talas savaşının tarihini ve türk tarihi açısından önemini yazınız? 751.önemi: türklerin islamlaşma süreci başlamıştır.(türk-islam tarihi başladı)   islam’ı ilk kabul eden türk boylarını yazınız? karluk, yağma, çiğil, itil bulgarları ve oğuzlar ilk islam ı kabul eden türk boylarıdır.   talas savaşının sonuçlarını yazınız? araplarla türkler arasındaki siyasi ilişkiler düzeldi araplarla türkler arasındaki ticari iliş...

anadolu’da kurulan ilk türk devletleri (anadolu selçuklu d

malazgirt zaferi'nden sonra yapılan anlaşmaya bizans'ın yeni yönetimi uymayınca, sultan alp arslan komutanlarına anadolu'nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. alp arslan'ın yerine geçen melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. kutalmışoğlu süleymanşah ve kardeşi mansur gibi hanedan üyeleri ile artuk bey, tutak, danişment gazi, mengücek, ebulkasım gibi komutanlar emrindeki türkmenlerle anadolu içlerine akınlar düzenlediler. anadolu'nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. bu devletler, anadolu'da kurulan ilk türk devletleridir. melikşah'ın ölümünden sonra (1092) bu türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de &cce...

anadolunun türkleşmesi nedir?

anadolu'nun fethi sonuçları itibariyle, türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. bu fetih ile, batı türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde anadolu selçukluları, osmanlı devleti ve türkiye cumhuriyeti kurulmuştur. türkler anadolu'ya 4.ncü yüzyıldan başlayarak fasılalarla 11.nci yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı. ancak, 1071 malazgirt savaşı'na kadar aralıklarla devam edecek olan bu akınlar neticeleri itibariyle, fetih amacı ön plânda tutulmayan akın ve keşif hareketleri olarak nitelenebilir. büyük selçuklu dönemindeki oğuz-türkmen akınlarıyla birlikte anadolu'nun türkleşmesiyle neticelenecek fetihler başlamıştır. anadolu'ya ilk türk akını batı (avrupa) hunları döneminde gerçekleşmiştir. roma imparator...

türkiye'de kurulan ilk türk devletleri

türkiye'de kurulan ilk türk devletleri malazgirt zaferi'nden sonra yapılan anlaşmaya bizans'ın yeni yönetimi uymayınca, sultan alp arslan komutanlarına anadolu'nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. alp arslan'ın yerine geçen melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. kutalmışoğlu süleymanşah ve kardeşi mansur gibi hanedan üyeleri ile artuk bey, tutak, danişment gazi, mengücek, ebulkasım gibi komutanlar emrindeki türkmenlerle anadolu içlerine akınlar düzenlediler. anadolu'nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. bu devletler, anadolu'da kurulan ilk türk devletleridir. melikşah'ın ölümünden sonra (1092) bu türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de ço...

türkiyede kurulan ilk türk devletleri

türkiye'de kurulan ilk türk devletlerimalazgirt zaferi'nden sonra yapılan anlaşmaya bizans'ın yeni yönetimi uymayınca, sultan alp arslan komutanlarına anadolu'nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. alp arslan'ın yerine geçen melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. kutalmışoğlu süleymanşah ve kardeşi mansur gibi hanedan üyeleri ile artuk bey, tutak, danişment gazi, mengücek, ebulkasım gibi komutanlar emrindeki türkmenlerle anadolu içlerine akınlar düzenlediler. anadolu'nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. bu devletler, anadolu'da kurulan ilk türk devletleridir. melikşah'ın ölümünden sonra (1092) bu türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî ba...

fotogaleri

bingöl'ün gölleri ve yüzen adaları göller ve efsaneler ülkesi bingöl'ün tarihine bir göz atalım... sonra turnalar gölüne gidelim ve gölün üstünde yüzen adaların üzerinde seyahatin güzelliğini gözler önüne serelim....   #haberımage { float: right; margin: 0 0 4px 8px; } #haberımage img { border: solid 1px #900; width: 272px; height: 204px; } #nealsak { border: solid 1px #990; width: 272px; height: 204px; background: url(http://image.haber7.com/ads/nealsak/market-bg.jpg) no-repeat; cursor: pointer; } yaşar iliksiz'in bingöl macerası -bölüm 2- demiştim ki diyarbakır'dan ayrılıp ağaçlık araziyi gördüğümüz an bingöl'e girmiş bulunuyorduk. karadeniz bölgesinden sonra en çok orman alanının bulunduğu vilayetimizin b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !