× "

mengüceklerden kalma eserler

" arama sonuçları

anadolu selcuklu devletının kultur ve uygarlıkları

anadolu selçuklu devleti'nin kültür ve uygarlığı1.devlet yönetimianadolu selçuklu devleti'nin başında, sultan adı verilen bir hükümdar bulunurdu. devlet ve ülke, hükümdar soyunun ortak malı sayılırdı.sultan ölünce, onun ailesinden biri devletin başına geçerdi.sultanın önemli görevleri ve sorumlulukları vardı. sultan , devleti en iyi şekilde yönetir,halkın mutluluğu için çalışırdı.sultandan sonra en yetkili devlet adamı vezirdi.devlet işleri, divan adı verilen bir kurulda görüşülüp, karara bağlanırdı. divana, sultan veya vezir başkanlık ederdi.ülke, yönetim bakımından bölümlere ayrılmıştı.eyalet(il) adı verilen bu bölümleri,hükümdar ailesinden olan melikler ve valiler yönetirdi.meliklerin yanında birde atabey bulunurdu. atabey,meliklerin deneyim kazanmaları için çaba harcayan bilgil...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !