× "

mengücekliler

" arama sonuçları

anadoluda kurulan ilk türk beylikleri

anadoluda kurulan ilk türk beylikleri (http://www.kpsskonu.com/genel-kultur/tarih/ilk-turk-beylikleri/) (http://www.selcuklular.com/?act=show&code=page&id=25&id_page=3318&resume=0&frompage=) ilktürk beyliklerinin anadolu’nun türkleşmesine katkıları 1.türklerin anadolu’daki fetihleri hızlandırıldı. 2.bizans, gürcü ve ermenilerin gücü kırıldı. 3.haçlılara karşı mücadele edildi. 4.ele geçirilen toprakların isimleri türkçeleştirildi. 5. küçük yerleşim yerleri büyük türk şehirleri haline getirildi. 6.türkmen göçü ile anadolu’daki türk nüfusu arttı. 7.anadolu’da kalıcı kültür ...

mengücekliler kimdir - siyasi ve sosyal özellikleri

  (1080-1228)   -alp arslan’ın komutanlarından emir mengücek, erzincan ve kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır.   -beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu  ishak zamanında başlar (1118-1142).   -danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan ishak’ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142).   -oğullarından davud erzincan ve kemah’a; süleyman ise divriği’ye hakim oldu.   a- erzincan-kemah kolu; şebinkarahisar’ı da içine alan bu kol, alaaddin keykubad tarafından  ortadan kaldırıldı (1228).   b- divriği kolu: bu kol  hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte, 1250 yılına  kadar se...

türk tarıhıne yolculuk

türk tarıhıne yolculuk ılk anadolu türk beylıklerı selçuklu devleti komutanları tuğrul ve çağrı beylerin anadolu fetihlerine başlamaları ve selçuklu komutanı sultan alparslan'ın 1071 malazgirt savaşı'nda başarılı olmasından sonra anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan beyliklere ilk anadolu türk beylikleri ismi verilir. bunlar; 1- saltuklular: erzurum ve çevresinde kurulmuştur. 2- mengücekliler: erzincan ve çevresinde kurulmuştur. 3- danişmentliler: sivas - malatya çevresinde kurulmuştur. 4- artuklular: diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur. 5- çaka beyliği: ızmir ve çevresinde kurulmuştur. saltuklular - mengücekliler - danişmentliler - artuklular - çaka beyliği selçuklu tarıhı büyük selçuklu devletı dandanakan savaşı (1040) dandanakan savaşı (1040), selçuklu devleti'...

mengücekliler

mengücekliler (1080–1228) mengücekli beyliği, selçuklu sultanı alp arslan'ın komutanlarından mengücek (ahmet) gazi tarafından 1080 yılında kuruldu. beylik, kuruluş yıllarında erzincan, kemah, divriği ve şebinkarahisar dolaylarına hâkimdi. mengücek gazi, anadolu'daki rumlara ve gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı. bu mücadeleler sırasında şehit oldu.  ...

anadolu'da kurulan, ilk türk, beylikleri (devletleri)

  1. saltuklular (1072–1202)   saltuklu beyliği’nin kuruluşu doğu anadolu'da kurulmuş olan ilk türk beyliklerinden biridir. bu beyliğin kurucusu olan ebulkasım saltuk, malazgirt savaşı sırasında sultan alp arslan'ın ordusunda savaştı. savaştan sonra kendisine erzurum ve çevresi ikta olarak verildi. merkezi erzurum olan beylik, 1072 yılında büyük selçuklu devleti'ne bağlı olarak kuruldu. ebu’l-kasım 1.ebulkasım kısa zamanda bayburt, tercan ve oltu gibi merkezleri de alarak beyliğin sınırlarını genişletti. 2.danişmentliler ile ittifak kurarak haçlılara karşı mücadele etti ve gürcülere karşı da başarılı savaşlar yaptı. 3.1102'de ölünce beyliğin ba...

anadolu'da kurulan ilk türk devletleri

malazgirt savaşı'ndan sonra alp arslan bizans imparatoruyla antlaşma yaptı. bu antlaşma yeni bizans imparatoru tarafından kabul edilmeyince, alp arslan da komutanlarına anadolu'nun fethinin tamamlanması emrini verdi. bu fetihlere katılan beyler anadolu'da aldıkları topraklara yerleşerek birer beylik kurdular. bu beylikler, anadolu'da kurulan ilk türk devletleri (beylikleri) olarak bilinir.danişmentlilerdanişment gazi, iç anadolu bölgesinde tokat, yozgat ve çorum'u egemenliği altına aldıktan sonra malatya'yı da alarak devletinin sınırlarını doğu anadolu'yakadar genişletti. danişment gazi, anadolu selçuklu sultanı ı. kılıç arslan ile birlikte haçlılar ve bizanslılara karşı yapılan savaşlarda önemli başarılar elde etti. danişment gazinin 1104 ...

türk beylikleri - danişmentliler - mengücekliler - artuklular

danişmentlilerdanişmentliler 1080 yılında sivas merkez olmak üzere kuruldu.kurucusu melikşah’ın komutanlarından danişmentoğlu ahmet gazi’dir. bizanslılar’a ve haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. danişmenliler’in varlığına 1178 tarihinde anadolu selçuklu hükümdarı ıı. kılıç arslan son vermiştir.----mengücekliler---mengücekler (1072-1228) .- alpaslan'ın komutanlarından mengücek gazi tarafından erzincan, kemah ve divriği civarında kuruldu. iki kcia ayrıioılar.1-anadolu’daki ilk türk beylikleri,aşağıdakisavaşlardan hangisinden sonra kurulmaya başlamıştır?a)pasinler savaşı b)malazgirt savaşıc)dandanakan savaşı d)talas savaşı2-aşağıdaki türk beyliklerden hangisi,ma-lazgirt meydan muharebesi’nd...

300 yıl sonra ilk namaz

300 yıl sonra ilk namazanadolu'nun ilk cuma mescitlerinden biri olan ve harabe halde olduğu için yüzyıllardır ibadete kapatılan sivas'ın divriği ilçesindeki kale camii, vakıflar genel müdürlüğünce o­narılarak, ziyarete açıldı. 300 yıl sonra ilk namazdivriği ilçesinde, tarihî kaynaklara göre mengücekliler tarafından 1180-1181 yıllarında yapılan ve türk yapılaşma sürecinde günümüze erişen en eski yapılardan biri olarak kabul edilen tarihî kale camii, vakıflar genel müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu geçen yıl o­narıma alındı. projesi çukurova üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmalar kapsamında, caminin yıkılan güney...

türkiye tarihi ve anadolu selçukluları

türkiye tarihimalazgirt savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, türklerin kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu türkiye tarihi'nin ilk bölümünü ilk türkmen beylikleri oluşturur.anadolu'da ilk türk beylikleridanişmentlilerdanişmentliler 1080 yılında sivas merkez olmak üzere kuruldu.kurucusu melikşah'ın komutanlarından danişmentoğlu ahmet gazi'dir. bizanslılar'a ve haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde anadolu selçuklu hükümdarı ıı. kılıç arslan son vermiştir. saltuklularsaltuklular, 1072'de erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. kurucusu alp arslan'ın komutanlarından ebulkasım saltuk'tur. haçlılar ve ...

islamiyet öncesi ve sonrası türk tarihi-2

islam kültür ve uygarlığıdevlet yönetimidevletin başında bulunan kişi, hem dini, hem de siyasi açıdan tüm yetkilere sahipti.islamiyetin kurulduğu ilk yıllarda, devlet başkanı hz. muhammed idi.hz. muhammed'den sonra devlet başkanlığı görevi için halifeler seçildi.halifeler, hz. muhammed'in peygamberlik görevi dışındaki dünyevi bütün görevlerini yerine getirdiler.hz. ömer döneminde sınırların genişlemesi ile devlet yapısında yenilikler yapılarak vali ve kadılar atanmaya başlandı.devlet hazinesi olarak bilinen beytül mal oluşturuldu.emeviler dönemi'nde halifelik babadan oğula geçmeye başladı.uyarı : hz. muhammed'in ölümünden sonra ilk dört halife (ebubekir, ömer, osman ve ali) seçimle belirlenmiştir.emeviler dönemi'nde sınırların genişlemesi ile yeni devlet görevlileri o...

sosyalbilgiler-türkiye tarihi

türkiye tarihi   malazgirt savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, türklerin kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu türkiye tarihi'nin ilk bölümünü ilk türkmen beylikleri oluşturur.     anadolu'da ilk türk beylikleri     danişmentliler   danişmentliler 1080 yılında sivas merkez olmak üzere kuruldu. kurucusu melikşah'ın komutanlarından danişmentoğlu ahmet gazi'dir. bizanslılar'a ve haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde anadolu selçuklu hükümdarı ıı. kılıç arslan son vermiştir.     saltuklular   saltuklular, 1072'de erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. kurucusu alp arslan'ın komutanlarından ebulkasım saltuk'tur. haçlıla...

türkiye tarihi

türkiye tarihi nedir? malazgirt meydan muharebesinden başlayarak gü­nümüze kadar gelen dönemdir. bu dönem içinde ana­dolu selçuklu, beylikler, osmanlı tarihi ve t.c. tarihi yer almaktadır.    anadolu'da ilk türk beylikleri  malazgirt savaşından sonra büyük selçukluya bağlı komutanlar, anadolunun fethine girişmişlerdir. bu sü­reçte aşağıdaki beylikler kurulmuştur.    1.    mengücekler: erzincan, divriği ve kemah dolay­larında egemenlik kurmuştur. ı. alaaddin keykubat bu beyliğe son vermiştir.  2.    saltuklular: kars, erzurum ve oltu bölgele­rine egemen oldular. selçuk sultanı ıı. süleyman, beyliğe son vermiştir.  3.    danişmentliler: sivas, merkez olmak üzere, tokat, niksar, kastamonu, kayseri ...

türkiye tarihi

türkiye tarihi malazgirt savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, türklerin kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu türkiye tarihi’nin ilk bölümünü ilk türkmen beylikleri oluşturur. anadolu’da ilk türk beylikleri danişmentliler  danişmentliler 1080 yılında sivas merkez olmak üzere kuruldu. kurucusu melikşah’ın komutanlarından danişmentoğlu ahmet gazi’dir. bizanslılar’a ve haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. danişmenliler’in varlığına 1178 tarihinde anadolu selçuklu hükümdarı ıı. kılıç arslan son vermiştir. saltuklular saltuklular, 1072′de erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. kurucusu alp arslan’ın komutanlarından ebulkasım saltuk’tur. haçlılar ve gürcülerle mücadele etmişlerdir. saltuk...

sosyal bilgiler test

  sosyal bilgiler test 1-aşağıdakilerden  hangisi dünyamızın  genel özellikleri arasında yer almaz?     a)dünyamızın kendine has şekline geoid denir     b)nebula adlı bir kütleden  koparak oluşmuştur    c)güneş sistemindeki gezegenlerden biridir    d)ekvator bölgesi basık, kutuplar şişkindir2- dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?   a)antartika     b)avrupa     c)afrika    d)okyanusya3-ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık  farkının temel nedeni nedir?   a)dünya ekseninin, yörünge düzlemine eğik olması   b)dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi   c)dünyanın güneş etrafında dönmesi d)yerin küresel olması4-a...

türkiye tarihi

türkiye tarihi   malazgirt savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, türklerin kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu türkiye tarihi'nin ilk bölümünü ilk türkmen beylikleri oluşturur.     anadolu'da ilk türk beylikleri     danişmentliler   danişmentliler 1080 yılında sivas merkez olmak üzere kuruldu. kurucusu melikşah'ın komutanlarından danişmentoğlu ahmet gazi'dir. bizanslılar'a ve haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde anadolu selçuklu hükümdarı ıı. kılıç arslan son vermiştir.     saltuklular   saltuklular, 1072'de erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. kurucusu alp arslan'ın komutanlarından ebulkasım saltuk'tur. haçlıla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !