× "

meslek isimleri ve görevleri

" arama sonuçları
yapım ekleri ve görevleri

yapım ekleri ve görevleri

  yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir. nesneleri karşılayan isimlerle hareketleri karşılayan fillerin kökleri farklıdır: gel-(-mek,-dim, -miş...) baba(-m, -lar, -dan)  birbirine yakın olan nesne ve hareketlere ait kelimeler aynı kökten türeyen kelimelerdir. bu bakımdan türemiş kelimelerin kökleriyle mutlaka bir anlam ilişkileri olmalıdır: baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ı sev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gi göz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük, göz-lük-çü-lük...  yapım ekleri isim ve fiil köklerine gelerek yeni isimler ve filler tü...

dik'in  kik'in ve de teknik elemanların sorunları

dik'in kik'in ve de teknik elemanların sorunları

devlet ihale kanunu(dik) ile kamu ihale kurumunun(kik) ve  çalışan teknik elemanların yakın zaman öyküleri başlıkla anlatılmak istenen; dik ile kik’in ve de çalışan teknik elemanların ‘son 10 yılda’ dik duramayışlarının öyküsüdür.   dik ile kik’i öykülendirmeme ‘17 şubat 2012 tarihli şu haber neden oldu:  “kamu bünyesinde yapılan ihalelerde usulsüzlük itirazlarını değerlendirip, araştırmakla görevli kamu ihale kurumu’nda (kik) 1 milyar liralık yolsuzluk yapıldığı, 100 ihalenin de usulsüz bir şekilde alındığı belirlendi.”  kik baskınında memurlar tutuklandı. fakat yolsuzluğa bulaşmış 4 işadamını ‘bırakın yakalanmalarını&rsquo...

orman ve su işleri bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında k

     orman ve su işleri bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname   karar numarası: khk/644   karar tarihi: 29/06/2011   resmi gazete tarihi: 04/07/2011   resmi gazete sayısı: 27984 1.mükerrer   orman ve su işleri bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, bakanlar kurulu'nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.      birinci bölüm: amaç, kapsam ve görevler      amaç ve kapsam   madde 1 -(1) bu kanun hükmünde karar...

tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım i

tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı başvuruları ne zaman,tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı nasıl başvurabilirim,tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı için yazılı sınavda ne soruluyor mülakat soruları,tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı ne zaman yapılacak,tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı için kimler başvuru yapabilir,tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı hangi bankaya ne kadar para yatırılacak,tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı uzman alım ilanı başvuru şartları 5818 sayılı kanunla değişik 5648 sayılı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu kuruluş ...

5174 sayılı türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve bor

türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunu             kanun numarası           : 5174           kabul tarihi                  : 18/5/2004           yayımlandığı r.gazete  : tarih : 1/6/2004 sayı :25479         yayımlandığı düstur      : tertip : 5  cilt : 43  sayfa:   birinci kısım amaç, kapsam ve tanımlar         &nbs...

`sınır muhafaza genel müdürlüğü ve görevleri hakkında kanun tasa

sınır muhafaza yasa tasarısı hazır, fakat bu yasada bizim yerimiz neresi hükümetin hazırladığı ve görüş için genelkurmay başkanlığı`na gönderdiği, `sınır muhafaza genel müdürlüğü ve görevleri hakkında kanun tasarısı` kapsamında sahil güvenlik komutanlığı tamamen kaldırılıyor. komutanlığa ait personel, araç, gereç ve binalar da içişleri bakanlığı`na bağlı olarak kurulan sınır muhafaza genel müdürlüğü`ne aktarılıyor. sahil güvenlik komutanlığı`ndaki subaylar sınır muhafaza müdürü, astsubaylar komiser ve uzman erbaşlar da memur olarak yeni müdürlüğe katılacak. sonraki personelinin polis akademilerinde yetiştirilmesi planlanan sınır muhafaza gen...

4857 sayılı iş kanunu ve gerekçesi

4857 sayılı iş kanunu ve gerekçesi kanun no: 4857 kabul tarihi : 22.5.2003 resmi gazete : 10.06.2003 -25134 birinci bölüm - genel hükümler amaç ve kapsam madde 1. - bu kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hüküml...

bakanlılar ve görevleri

bakanlıklar ve görevleri enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı’nın görevleri enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının görevleri şunlardır: a) ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, b) enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, c) bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma hakların...

meslekler meslek resimleri meslek isimleri

googletagged: mslek adlari meslekler resimler inglizce meslek adlari meslek adlari ingilizce meslek isimleri resimleri mesleki ingilizce mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı resim -iş öğretmenliği bölümleri ve eğitim meslekleri türkiye´de şöhreti yakalayan isimler içinde asıl mesleği ; ilginç meslek konusu, meslekler forumunda tartışılıyor. ilginç meslek resimleri , ilginç meslekler resimli, meslek adları, meslek isimleri çabuk çık, 23 ağu 2009 ingilizce meslekler , ingilizce jobs, ingilizce meslek isimleri , tanıtımı, ingilizce meslekler ve görevleri, resimleri , occupations meslekler - meslek resimleri - meslek isimleri , 6. sınıf ingilizce resimler ve türkçesi benden sözlükten bulup ingilizce karşılıklarını yazmak si...

t.c. tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu personel alım

t.c. tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu şartlı destek personeli seçme sınavı ilanı ı – destek personeli alımlarına ilişkin pozisyonlar 5818 sayılı kanunla değişik, 5648 sayılı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayımlanan tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu personel yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre açıktan atama şeklinde; a) kurumun merkez teşkilatında (ankara) görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mezunları arasından; başvuru kodu bölümler kontenjan ünvan md1 bilgisayar teknolojisi, bilgisayar programcılığı ve/veya bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümü mezunlarından, 1 destek personeli md2 bür...

ilköğretimde sınav uygulamaları ve dikkat edilecek noktalar-2009

milli eğitim bakanlığı merkezî sistem sınav uygulama yönergesi   yayın : tebliğler dergisi yayım tarihi ve sayısı : 03/11/2000 - 2519 numarası :      birinci kısım genel hükümleramaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaçmadde 1- bu yönerge, millî eğitim bakanlığınca merkezî sistemle yapılan sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenler. kapsammadde 2- bu yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan resmî ve özel okulların, bakanlığımıza bağlı açıköğretim lisesi ve açık ilköğretim okulu ile diğer bakanlıkların bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinin ve protokol çerçevesinde yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri kaps...

tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu 470 personel alacak

t.c. tarım ve köyişleri bakanlığı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu seçme sınavı ilanı (denetçi ve uzman personeli için) ı – açıktan atamalara ilişkin pozisyonlar 5648 sayılı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayımlanan tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu personel yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre açıktan atama şeklinde; a- kurumun merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;bölüm kontenjan unvan su ü...

tc tarım ve köy işleri bakanlığı tarım ve kırsa kalkınmayı deste

t.c. tarım ve köyişleri bakanlığıtarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumuseçme sınavı ilanı (denetçi, uzman ve destek personeli için) 5648 sayılı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayımlanan tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu personel yönetmeliği hükümlerine göre,a-lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;a-bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu 1, hukuk fakültesi mezunu 1, maliye bölümü mezunu 1, veteriner fakültesi mezunu 1, ziraat fakültesi mezun...

ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında

—   ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik 15 şubat 2008 cuma resmî gazete sayı : 26788 yönetmelik              sağlık bakanlığından: ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik birinci bölüm yönetmelik amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar              amaç              madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı; kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın ülke düzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının yapılandırılmaları, ruhsatlandırma işlemleri, faaliyetleri ve  faaliyetlerine son veri...

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ve özellikleri

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ilgili gazetelerin adlarını öğrenmek için tıkla anadolu imparatorluklarında iletişim anadolu m.ö. 6000'den, milattan sonraki yıllara kadar muhtelif imparatorlukların hakimiyetine tanık olmuştur. anadolu'nun iletişim tarihi, anadolu'nun geri ve çeşitli kavimlerden oluşması nedeniyle, işgaller, katliamlar, egemenlikler, sıcak ve soğuk savaşlarla dolu bir tarihtir. anadolu'daki ilk iletişim biçimleri ise yazının gelişmişliğine paralel olarak daha çok tabletler ve yazıtlarla gerçekleştirilmiştir. eskiye ait yazılı metinler egemenin hayatını anlatır. egemenlik altındakinin yaşam öyküsü tabletlerde egemenin görüşü açısından yorumlanır. "bu yazıtlar ülkedeki siyasal durumun yıllıkları, krallıkla ilgili eski olayları, yönetim sınıfı içinde...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !