× "

mesnevi örnekleri

" arama sonuçları

15--16-17-18-19. yüzyılda başlıca mesnevi örnekleri

  v     şeyyad hamza-yusuf u zeleyha,destan-ı sultan mehmed v     yunus emre-risaletü’n nushiye v     gülşehri-mantıku’t-tayr v     aşık paşa-garipname v     hoca mesud-seheyl ü nevbahar v     erzurumlu mustafa darir-kıssa-i yusuf v     şeyhoğlu mustafa-hurşidname v     ahmedi-iskendername,cemşid u hurşid,tervihü’l-ervah,esrarname,mirkatü’l-edeb v     eflaki-menakıbü’l-arifin     v     ahmed-i dahi-çengname  v     süleyman &ccedi...

mesnevi nazım şekli nedir özellikleri nelerdir?

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantı...

mesnevi nazım şekli nedir özellikleri nelerdir?

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantı...

mesnevi nazım şeklinin özellikleri

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunm...

mesnevi nazım şeklinin özellikleri

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunm...

mesnevi nazım şeklinin özellikleri

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunm...

mesnevi nazım şeklinin özellikleri

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunm...

mesnevi nazım şeklinin özellikleri türk edebiyatı

arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10.yy'da iran edebiyatında ortaya çıkmıştır.türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacibin kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazı...

güver kanyonuna benzyen dünyadaki tipik kanyon örnekleri

sehzade mustafanın öldürülmesi 4 muratin bagdat seferi mağara oluşumu bağdat seferi güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri şehzade mustafa 4 murat’in bagdat seferi edebiyat tarih ilişkisi iletişim hakkında bilgi şehzade mustafa neden öldü şehzade mustafanın ölümü göstergeleri inceleyen bilim dalı mağaraların oluşumu ile ilgili resim 4muratin bagdat seferi hak özgürlük eşitlik ve demokrasi kavramlarının dünyada yayılmasına yol açan olaylar mağaralar ve oluşumları şehzade mustafa nın öldürülmesi demokrasilerde devlet ile hükümet arasındaki ilişkiler nelerdir edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi kimyasal tepkimelerin önemi benim kücük dostlarım güver kanyonu...

mesnevi örneği, mesneviler, mesnevi örnekleri, mevlana mesnevisi

mesnevi türü ve mesnevi türünün özellikleri *  özellikle arap, fars ve osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan şiir biçimidir. arapçada "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10’uncu yüzyılda iran edebiyatında ortaya çıkmıştır. türk edebiyatına girişi 11’inci yüzyılda yusuf has hacib’in kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. her beytinin ayrı uyaklı olması yazma kolaylığı sağlar. bu nedenle uzun aşk öykülerinde, destanlarda mesnevi kullanılmıştır. mesnevi bir eser başlıca tevhid, münacat, na’t, miraciye bölümlerinden oluşur. mesneviler aşk mesnevileri, dinsel-tasavvufi mesn...

mesnevi ve özellikleri...

  mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuş...

mesnevi nazım şekli ve özellikleri, mesnevi ve özellikleri, mesn

mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuşt...

mesnevi nedir?

mesnevi mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.(savaş,aşk,tarihi olaylar,din ve tasavvuf) mesneviler divan edebiyatında bir bakıma günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyordu. beyit sayısı sınırsızdır. her beyit kendi arasında kafiyelidir.(aa,bb,cc,dd...) aruzun kısa kalıpları ile yazılır. beş mesnevinin bir araya gelmesiyle hamse oluşur mesneviarapça "s n y" üçlü kökünden türemiş mesnevi sözü, bu dilde kendi arasında kafiyeli mısralardan oluşmuş nazım sekli anlamında kullanılmamıştır. mesnevi edebiyat terimi olarak ilk defa iran edebiyatında kullanılmış olmakla birlikte, bu nazım şeklinin ilk örnekleri arap edebiyatında görülmektedir. mesnevi terimi ve nazmı şekli türk edebiyatına iran edebiyatından geçmiş, xı-xıx. yüzyıllar arasında bu türde sayısız eserle...

mesnevi ve özellikleri nedir?

mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuştur....

mesnevi ve özellikleri

mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuştur. y...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !