× "

meyvesi olmayan ağaç isimleri

" arama sonuçları

kız çocuk isimleri

                                    kız çocuk isimleri a açelya fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. adalet hak ve hukuka uygunluk adile adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap güneş / çok güzel afşar atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar) ahsen en güzel, çok güzel ahu ceylan / maral ajda üzeri çentik çentik, diş diş olan şey. akgül beyaz gül, gül gibi akgün aydınlık gün alara al + ara. al=kırmızı,...

marifetullah (allah'ı(c.c) tanımak).

marifetullah (allah'ı(c.c) tanımak) kur'an  marifetullah (allah'ı tanıma) bilgisini allah'ın isim ve sıfatları yoluyla vermektedir. kur'ân'da yüz civarında isim ve sıfat bulunmaktadır. yani allah, kendisini bize yine kendisi tanıtmaktadır. bu açıdan, "nasıl bir allah? sorusu, kur'ân'da zikredilen "esmâ-i hüsnâ ve sıfatların bildirdiği ve tanıttığı allah" şeklinde cevaplandırılabilir. allah'ın (c.c ) sıfatlarıallahu teâla'nm isimlerinin dışında bir de sıfatlan vardır ki, bu sıfatlar, o'nıın isimlerinin kaynağıdır. mesela cenâb-ı hakk'ın "mükevvin", "mukaddir", "musavvir" gibi isimleri, "tekvin" sıfatından; "hayy" ve "muhyî" ismi de "hayat" sıfatından nebaân etmektedircenab-ı hakk'ın sıfatları, genellikle 'zatî ...

en güzel bebek isimleri ve anlamları

b baba: (tür.) er. 1. kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. birinci dereceden erkek akraba. 3. koruyucu, velinimet. 4. saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. ecdad, ata. 6. tekke büyüğü. 7. zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - baba oruç. oruç reis. türk denizcisi barbaros hayrettin paşa'nın lakabı.babür: (tür.) er. 1. böbürlenme. 2. hükümdar. - babürşah. zahirettin muhammed (1483-1530). hindistan'daki türk-hint imparatorluğu'nu kuran kişi.bade: (fars.) ka. - şarap, içki. isim olarak kullanılmaz.badem: (fars.) ka. 1. gülgillerden ülkemizin her bölgesinde  yetişen ağaç. 2. bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi.badi: (fars.) er. 1....

isimler sözlüğü - bayan isimleri ve anlamları (b)

 bade: (far) şarap, içki. badem: (far) gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç. bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi. badiye: (ar) çöl, kır. bağdagül: (tr) değeri ölçülemeyen gül. bağda yetişen gül.bağdat: (ar) irak'ın başkenti. bağış: (tr) bağışlanan şey, ihsan. sıçrayış, atlama.bağlam: (tr) cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü.bahar: (far) kışla yaz arasındaki mevsim. 22 mart'la haziran arası, ilky...

isimler sözlüğü - b-

 baba: (tür.) er. 1. kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. birinci dereceden erkek akraba. 3. koruyucu, velinimet. 4. saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. ecdad, ata. 6. tekke büyüğü. 7. zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - baba oruç. oruç reis. türk denizcisi barbaros hayrettin paşa'nın lakabı. babür: (tür.) er. 1. böbürlenme. 2. hükümdar. - babürşah. zahirettin muhammed (1483-1530). hindistan'daki türk-hint imparatorluğu'nu kuran kişi. bade: (fars.) ka. - şarap, içki. isim olarak kullanılmaz. badem: (fars.) ka. 1. gülgillerden ülkemizin her bölgesinde  yetişen ağaç. 2. bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi. badi: (fars.) er....

bayan isimleri ve anlamları

bayan isimleri a açelya fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. adalet hak ve hukuka uygunluk adile adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap güneş / çok güzel afşar atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar) ahsen en güzel, çok güzel ahu ceylan / maral ajda üzeri çentik çentik, diş diş olan şey. akgül beyaz gül, gül gibi akgün aydınlık gün alev ateşin çıkardığı yalım alçin kırmızı renkli küçük bir kuş türü aliye yüce, yüksek altın (altun) değerli bir metal (paslanmayan, en iyi iletken) altan kı...

kız çocuk isimleri

a   açangül :çiçek açan gül, açılan gül çiçeği açelya :fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. açılay :çiçek gibi açıl, ay gibi güzel ol. açkıngül :açılmış gül. adalet :hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek. adın :"ad" sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali adile :adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet :insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife :namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap :güneş / çok güzel ağca :rengi ak gibi olan, oldukça ak tenli; beyaza çalan, akça ağça :ağca, akça ağgünlü :günü aydınlık olan, ak günlü ağış :göğe doğru yükseliş, yükselme ağıt :edebiyatta bir şiir türü ahenk :uyum ahsen :en güzel, çok güzel ahu :ceylan / maral ajda :üzeri çentik çentik, diş diş olan şey. ajlan :hızlı, çabuk, telaşlı akaltan :hem ak hemde ...

bayan isimleri ve anlamları

aysima: ay yüzlü,yemiz kalpli,alçakgönüllü,mütevazı,çalışkan,zeki anlamındaaçelya     fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.adalet     hak ve hukuka uygunlukadile     adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.afet     insanlığın önleyemediği büyük doğal felaketafife     namuslu, iffetli, temiz ve dürüstafitap     güneş / çok güzelafşar     atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar)ahsen     en güzel, çok güzelahu     ceylan / maralajda     üzeri çentik çentik, diş diş olan şey.akda     allah'ın koruması altında bulunanakgül     beyaz gül, gül gibiakgün     aydınlık günal...

bayan isimleri

a açelya fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. adalet hak ve hukuka uygunluk adile adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap güneş / çok güzel afşar atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar) ahsen en güzel, çok güzel ahu ceylan / maral ajda üzeri çentik çentik, diş diş olan şey. akda allah'ın koruması altında bulunan akgül beyaz gül, gül gibi akgün aydınlık gün alev ateşin çıkardığı yalım alçin kırmızı renkli küçük bir kuş türü aliye yüce, yüksek altın (altun) değerli bir metal (paslanmayan, en iyi iletken) altan kızıl şafak arzu istek, özlem eğilim asiye acılı...

b

ıpucu:ctrl + f tuşuna basarak isim arayabilirsiniz.baba: (tür.) er. 1. kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. birinci dereceden erkek akraba. 3. koruyucu, velinimet. 4. saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. ecdad, ata. 6. tekke büyüğü. 7. zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - baba oruç. oruç reis. türk denizcisi barbaros hayrettin paşa'nın lakabı. babür: (tür.) er. 1. böbürlenme. 2. hükümdar. - babürşah. zahirettin muhammed (1483-1530). hindistan'daki türk-hint imparatorluğu'nu kuran kişi. bade: (fars.) ka. - şarap, içki. isim olarak kullanılmaz. badem: (fars.) ka. 1. gülgillerden ülkemizin her bölgesinde  yetişen ağaç. 2. bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi. badi: (fars.) er. 1. rüzgara veya havaya ait. 2. geçici. badi ahmed (1839-1908)...

bay-bayan isimleri ve anlamları

a açelya fundagiller familyasindan, kokusuz ama güzel renkli çiçek. adalet hak ve hukuka uygunluk adile adaletli olan, dogruluktan ayrilmayan. afet ınsanligin önleyemedigi büyük dogal felaket afife namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap günes/ çok güzel afsar atak, uyumlu, oguz boylarindan birinin adg (avsar) ahsen en güzel, çok güzel ahu ceylan / maral ajda üzeri çentik çentik, dis dis olan sey. akgül beyaz gül, gül gibi akgün aydinl...

kız isimleri

açelya: fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli bir çiçek. adalet: hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek adile: adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet: insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife: namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap: güneş / çok güzel afşar: atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar) ahsen: en güzel, çok güzel ahu: ceylan / maral ajda: üzeri çentik çentik, diş diş olan şey akgül: beyaz gül, gül gibi akgün: aydınlık gün alev: ateşin çıkardığı alçin: kırmızı renkli küçük bir kuş türü aliye: yüce, yüksek altın (altun) : değerli bir °°°°l (paslanmayan, en iyi iletken) altan: kızıl şafak arzu: istek, özlem eğilim asiye: acılı kadın / direk aslı: kerem ile aslı hikâyesindeki sevgili aslıhan:...

kız isimleri

açelya: fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli bir çiçek. adalet: hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek adile: adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet: insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife: namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap: güneş / çok güzel afşar: atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar) ahsen: en güzel, çok güzel ahu: ceylan / maral ajda: üzeri çentik çentik, diş diş olan şey akgül: beyaz gül, gül gibi akgün: aydınlık gün alev: ateşin çıkardığı alçin: kırmızı renkli küçük bir kuş türü aliye: yüce, yüksek altın (altun) : değerli bir °°°°l (paslanmayan, en iyi iletken) altan: kızıl şafak arzu: istek, özlem eğilim asiye: acılı kadın / direk aslı: kerem ile aslı hikâyesindeki sevgili aslıhan:...

bayan isimleri ve anlamları

aaysima: ay yüzlü,yemiz kalpli,alçakgönüllü,mütevazı,çalışkan,zeki anlamındaaçelya     fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.adalet     hak ve hukuka uygunlukadile     adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.afet     insanlığın önleyemediği büyük doğal felaketafife     namuslu, iffetli, temiz ve dürüstafitap     güneş / çok güzelafşar     atak, uyumlu, oğuz boylarından birinin adı (avşar)ahsen     en güzel, çok güzelahu     ceylan / maralajda     üzeri çentik çentik, diş diş olan şey.akda     allah'ın koruması altında bulunanakgül     beyaz gül, gül gibiakgün     aydınlık gü...

isimler sözlüğü ( kız isimleri )

açelya - fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek. adalet - hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek. adile - adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. afet - insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket afife - namuslu, iffetli, temiz ve dürüst afitap - güneş / çok güzel ahsen - en güzel, çok güzel ajda - üzeri çentik çentik, diş diş olan şey akgül - beyaz gül, gül gibi akgün - aydınlık gün alçin - kırmızı renkli küçük bir kuş türü altın(altun) - değerli bir metal (paslanmayan, en iyi iletken) arzu - istek, özlem eğilim altan - kızıl şafak aslı - kerem ile aslı hikayesindeki sevgili aslıhan - kökeni soylu han soyundan asude - sessiz, sakin dinlendirici asuman - gök, gökkubbe, sema asya - yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı aşkın - aşmış, ileri, üstün/ senin aşkın ayca...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !