× "

mezopotamya uygarlığı

" arama sonuçları
<b>mezopotamya uygarlığı</b>

mezopotamya uygarlığı

mezopotomya uygarlıkları sümerler babilliler asurlular ...

mezopotamya ile ilgili genel bilgi

  mezopotamya mezopotamya, ilkçağda anadolu’nun güneyinde toros dağları’nda başlayıp basra körfezi’ne kadar uzanan bölgenin adıdır. bu bölgeyi fırat ve dicle ırmakları sular. mezopotamya, iki ırmak arası anlamına gelir. ilk çağda mezopotamya’da beş devlet kurulmuştur. bunlar; sümerler, elamlar, akadlar, asurlar ve babilliler’dir. a. sümerler (daha geniş bilgi için tıklayın...) m.ö.4000′lerde aşağı mezopotamya’ya yerleştiler ve diğer mezopotamya uygarlıklarına öncülük ettiler. sümerler m.ö 3000 yıllarında ilk yazıyı kullandılar. - birbirlerinden bağımsız birçok şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. en &ou...

*** mezopotamya uygarlığı***

anadolu,akdeniz,arabistan,iran,hindistan ve türkistan'da kurulan uygarlıkların kesişme noktası mezopotamya "iki nehir arasındaki ülke" olarak tanımlanır.oldukça verimli bir tarım havzası olan mezopotamya'da sümer,elam,akad,babil ve asur gibi devletler kurulmuştur. a.sümerler(mö 4000-mö 2350) mezopotamya'da ilk şehir devletlerini sümerler, kurmuşlardır.en önemlileri ur,uruk,kiş,lagaş olan bu şehir devletlerine "site" adı verilmiştir.sitelerin başında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi.patesi çevresindeki sitelere hakim olursa "lugal" sümer ülkesine hakim olursa "lugal kalma" unvanını alırdı.sümer devleti'nde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluştururken halk,hürler ve köleler olmak üzere sosyal sınıflara ayrılmıştı.süme...

mezopotamya uygarlığı : asurlar

   m.ö. 2. binyıl'ın başından itibaren özellikle anadolu'da koloniler kurmuş, anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. asur ülkesi, önceleri babil'e, m.ö. 2. binyılın büyük bölümü boyunca mitannilere bağımlı kalsalar da mö 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış ve fırat'a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. daha sonra mezopotamya'da, anadolu'nun güneydoğusunda, zaman zaman da suriye'nin kuzeyinde büyük güç kazanmışlardır. yıkılış [değiştir] ı. tukulti-ninurta'nın ölümünden (m.ö. 1208) sonra gerileme dönemine girdi. m.ö. 11. yüzyılda ı. tiglat-pileser zamanında kısa süre yeniden eski gü...

ilk uygarlıklar (mezopotamya uygarlıkları)

  uygarlıkların ortaya çıkışı medeniyetlerin doğuşu toplumlar arası ortak değerler düzeyine yükselmiş olan anlayış, davranış ve yaşama araçlarının tamamına medeniyet adı verilir. yeryüzünde coğrafi şartlara bağlı olarak ırk, din, dil, yaşam tarzı, bakımından birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir.   medeniyetlerin ortaya çıkmasında; ·         buzul devirlerin sona ermesi ·         iklim koşullarının düzelmesi ·         ateşin bulunması ·         verimli tarım alanları · ...

mezopotamya uygarlığı

anadolu,akdeniz,arabistan,iran,hindistan ve türkistan'da kurulan uygarlıkların kesişme noktası mezopotamya "iki nehir arasındaki ülke" olarak tanımlanır.oldukça verimli bir tarım havzası olan mezopotamya'da sümer,elam,akad,babil ve asur gibi devletler kurulmuştur.   a.sümerler(mö 4000-mö 2350)   mezopotamya'da ilk şehir devletlerini sümerler, kurmuşlardır.en önemlileri ur,uruk,kiş,lagaş olan bu şehir devletlerine "site" adı verilmiştir.sitelerin başında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi.patesi çevresindeki sitelere hakim olursa "lugal" sümer ülkesine hakim olursa "lugal kalma" unvanını alırdı.sümer devleti'nde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluştururken halk,hürler ve köleler olmak üzere sosyal sınıflara ayr...

mezopotamya medeniyeti ile ilgili bilgi tarih dersi konu anlatım

mezopotamya medeniyetigünümüzden binlerce yıl önce atıldı insanlık tarihindeki ilk uygarlığın temelleri. dünyanın ilk ve en eski uygarlığı, dicle ve fırat nehirlerinin aşağı kıvrımları boyunca basra körfezi’ne kadar uzanan alüvyal ovalar üzerinde uzanan sümer ülkesinde doğdu . ama bunun aksine kısa bir zaman öncesine kadar özellikle batı dünyası tarafından dünyanın en eski uygarlığının “yunan uygarlığı” olduğu kabul ediliyordu. yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen materyaller “sümer uygarlığı”nın dünyanın en eski medeniyeti olduğunu göstermiştir bize.insanların tarımsal üretime geçerek tahıl üretimi yapması ve hayvanları evcilleştirmeye başlaması ile ilk uygarlığın temelinin atıldığı teorisi günümüzde kabul gören bir görüştür. gerçekten de yapılan araştırmalar sümerlerin, mezopot...

liseler için tarih dersi konu anlatımı, mezopotamya uygarlığı, s

mezopotamya uygarlığı-sümerler: mö 4000-2350à  akad ve elamlılar son vermişlerdir.-akadlar:  mö 2350-2150à gutti’ler son vermiştir.-asurlular: mö 2000-609 à medler ve babiller son vermiştir.-babiller: mö 1900-539 àhititler ve persler son verdi.-elamlılar-kaldeliler             mezopotamya-fırat ile dicle nehirleri arasındaki toprakların ilk çağlardaki adıdır.-mezopotamya’nın kuzeyinde anadolu, doğusunda iran yaylaları, batısında suriye çölleri, güneyinde basra körfezi ile arabistan çölleri yer alır.-mezopotamya, yukarı (toroslardan bağdat’a kadar) ve aşağı (bağdat’tan basra körfezine kadar) olmak &uu...

mezopotamya medeniyeti ile ilgili bilgi tarih dersi konu anlatım

mezopotamya medeniyetigünümüzden binlerce yıl önce atıldı insanlık tarihindeki ilk uygarlığın temelleri. dünyanın ilk ve en eski uygarlığı, dicle ve fırat nehirlerinin aşağı kıvrımları boyunca basra körfezi’ne kadar uzanan alüvyal ovalar üzerinde uzanan sümer ülkesinde doğdu . ama bunun aksine kısa bir zaman öncesine kadar özellikle batı dünyası tarafından dünyanın en eski uygarlığının “yunan uygarlığı” olduğu kabul ediliyordu. yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen materyaller “sümer uygarlığı”nın dünyanın en eski medeniyeti olduğunu göstermiştir bize.insanların tarımsal üretime geçerek tahıl üretimi yapması ve hayvanları evcilleştirmeye başlam...

mezopotamya medeniyeti ile ilgili bilgi tarih dersi konu anlatım

mezopotamya medeniyetigünümüzden binlerce yıl önce atıldı insanlık tarihindeki ilk uygarlığın temelleri. dünyanın ilk ve en eski uygarlığı, dicle ve fırat nehirlerinin aşağı kıvrımları boyunca basra körfezi’ne kadar uzanan alüvyal ovalar üzerinde uzanan sümer ülkesinde doğdu . ama bunun aksine kısa bir zaman öncesine kadar özellikle batı dünyası tarafından dünyanın en eski uygarlığının “yunan uygarlığı” olduğu kabul ediliyordu. yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen materyaller “sümer uygarlığı”nın dünyanın en eski medeniyeti olduğunu göstermiştir bize.insanların tarımsal üretime geçerek tahıl üretimi yapması ve hayvanları evcilleştirmeye başlam...

mezopotamya medeniyeti ile ilgili bilgi tarih dersi konu anlatım

mezopotamya medeniyetigünümüzden binlerce yıl önce atıldı insanlık tarihindeki ilk uygarlığın temelleri. dünyanın ilk ve en eski uygarlığı, dicle ve fırat nehirlerinin aşağı kıvrımları boyunca basra körfezi’ne kadar uzanan alüvyal ovalar üzerinde uzanan sümer ülkesinde doğdu . ama bunun aksine kısa bir zaman öncesine kadar özellikle batı dünyası tarafından dünyanın en eski uygarlığının “yunan uygarlığı” olduğu kabul ediliyordu. yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen materyaller “sümer uygarlığı”nın dünyanın en eski medeniyeti olduğunu göstermiştir bize.insanların tarımsal üretime geçerek tahıl üretimi yapması ve hayvanları evcilleştirmeye başlam...

liseler için tarih dersi konu anlatımı, mezopotamya uygarlığı, s

 mezopotamya uygarlığı-sümerler: mö 4000-2350à  akad ve elamlılar son vermişlerdir.-akadlar:  mö 2350-2150à gutti’ler son vermiştir.-asurlular: mö 2000-609 à medler ve babiller son vermiştir.-babiller: mö 1900-539 àhititler ve persler son verdi.-elamlılar-kaldeliler             mezopotamya-fırat ile dicle nehirleri arasındaki toprakların ilk çağlardaki adıdır.-mezopotamya’nın kuzeyinde anadolu, doğusunda iran yaylaları, batısında suriye çölleri, güneyinde basra körfezi ile arabistan çölleri yer alır.-mezopotamya, yukarı (toroslardan bağdat’a kadar) ve aşağı (bağdat’tan basra körfezine kadar) olm...

mezopotamya uygarlığı

mezopotamya uygarlığı mezopotamya güneydoğu anadolu’dan basra körfezine kadar uzanan ve fırat ile dicle ırmakları arasında kalan bölge.   sümerler       topraklar imece yoluyla işlenirdi. kent sistemlerini kurmuşlardır. (ur , kiş , uruk , lagaş). hukuk fikrini ilk geliştirenlerdir. ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. çivi yazısını bulmuşlardır (m.ö 3000). çivi yazısıyla bir çok eser yazmışlardır. (gılgamış destanı , tufan menkıbesi , yaradılış destanı). gök cisimlerini ve yıldızları incelemişlerdir. çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir. evler kerpiç ve tuğladan yapılmıştır....

mezopotamya uygarlığı

mezopotamya uygarlığı mezopotamya güneydoğu anadolu’dan basra körfezine kadar uzanan ve fırat ile dicle ırmakları arasında kalan bölge.   sümerler       topraklar imece yoluyla işlenirdi. kent sistemlerini kurmuşlardır. (ur , kiş , uruk , lagaş). hukuk fikrini ilk geliştirenlerdir. ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. çivi yazısını bulmuşlardır (m.ö 3000). çivi yazısıyla bir çok eser yazmışlardır. (gılgamış destanı , tufan menkıbesi , yaradılış destanı). gök cisimlerini ve yıldızları incelemişlerdir. çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir. evler kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. ...

mezopotamya'nın iktisadi tarihi-1

mezopotamya'nın iktisadi tarihinin bir kuşbakışı görünümü prof.dr.yahya sezai tezel       **** aşağıda , sayın prof.dr.yahya sezai tezel’in  “mezopotamya'nın iktisadi tarihinin bir kuşbakışı görünümü” baslikli  çalismasinin sadece 3.bolumunu yayinliyorum. bu çalisma,eski toplumun ilgilendigimiz parçasinin,’mitoloji’den gerçekler dunyasina indirilmesi  bakimindan son derece degerlidir. sayın tezel,çalismasinda,”sumer” adi verilen  bu toplulugun dini,siyasi ve ekonomik  dunyasini buyuk bir basari ile ortaya koyuyor. soylemeye gerek yok ki,sumer adi verilen bu toplulugun tarihdeki orgutlenisine  iliskin ,dinsel kaynaklar,tufan,yerlesim nufus rakamlari  gibi bir çok noktada sayın t...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !