× "

mgso4 nedir

" arama sonuçları

mol kavramı

  mol kavramı  atom kütlesi  maddeyi oluşturan tanecikler (atomlar, moleküller, iyonlar) en hassas terazilerle bile tartılamayacak kadar hafiftir. bu nedenle madde miktarını karşılaştırmada bunların gerçek kütleleri kullanılamaz. ancak karşılaştırma yoluyla bir atomun diğer bir atomdan kaç kat ağır ya da hafif olduğu belirlenebilir. bilim adamları karbonun doğada en çok bulunan atomunu (c-12 izotopu) karşılaştırma atomu olarak seçmişler ve diğer atomların kütlelerinin karşılaştırma atomunun kütlesinin kaç katı olduğunu gösteren bir kütle birim sistemi geliştirmişlerdir. bu sistemde c-12 izotopunun kütlesi 12,0000 kabul edilmiş ve bunun 1/12 sine 1 atomik kütle bi...

asitler konu anlatımı, asitlerin çeşitleri

  arrhenius                     :suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidrojen iyonu (h+) verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.   lowry – bronsted       :suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) proton verebilen bileşiklere (maddelere)asit denir.   lewis                            :kimyasal bağ yaparken (kovalent bağ oluştururken) elektron alabilen bileşiklere (maddelere) asit deni...

pamuk(tekstil ana hammaddesi olan pamuk türk tarımı ve ekonomisi

  .by mustafa tosun, pamuk, sentetik lif üretiminin sürekli artmasına karşın dünya tekstil sanayinde kullanılan hammaddeler arasındaki yeri ve önemini korumaktadır. halen kullanılan dokuma hammaddesinin % 60′ı pamuktan sağlanmaktadır. bir endüstri bitkisi olan pamuk, lifi ile tekstil, çiğidi ile yağ sanayiine hammadde olması, küspesi ile hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunması nedeniyle ülke ekonomisindeki yeri büyüktür. ülkemiz de pamuk üç önemli bölgede üretilmektedir. bunlar ege, çukurova ve güneydoğu anadolu bölgeleridir. ege bölgesi türkiye’de en fazla pamuk üretilen bölge olup, tekstil sanayinin kullandığı en kaliteli p...

asit nedir, asitler konu anlatımı, asitlerin özellikleri nelerdi

eğitim öğretim >>> fen ve teknoloji konu anlatımı >>> bulunduğunuz sayfa ! arrhenius                     :suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidrojen iyonu (h+) verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.   lowry – bronsted       :suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) proton verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.   lewis                            :kimyasal bağ yaparken (kovalent ...

asit nedir, asitler konu anlatımı, asitlerin özellikleri nelerdi

arrhenius                     :suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidrojen iyonu (h+) verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.   lowry – bronsted       :suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) proton verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.   lewis                            :kimyasal bağ yaparken (kovalent bağ oluştururken) elektron alabilen bileşiklere (maddelere) asit denir.   a)  &nb...

mol alıştırmalar 2

mol ile ilgili alıştırmalar 2 örnek1 : ch4 bileşiğinin yapısındaki c ve h atomlarının kütlece yüzdeleri nedir? çözüm : ch4’ün mol kütlesini bulalım c’nin atom ağırlığı 12 ve h’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur. buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım 16 gr. ch4 de 12 gr. c varsa 100 gr’ da x gr. c vardır. x = %75 bileşiğin kütlece %75’ı karbondur. %25’ı de hidrojen olur. örnek2 : 3 mol naoh bileşiği kaç gramdır ? (na:23 , o:16 , h:1) çözüm: önce naoh’nin mol kütlesini bulalım. naoh= 23 + 16 + 1=40 gram orantı kurularak 3 mol naoh’nin kaç gram...

suların sertliği ve sert sular

*sert sular ve sertlik *suya sertlik yapan cisimler *serlik çeşitleri *su sertliğini belirtme metodu *bouton-boudet metodu *ayarlı sabun eriyiği ile belirtmesi *potasyum palmitat metodu *su arıtma (yumuşatma) metodları sert sular ve sertlik kolaylıkla sabun ile köpürmeye, lezzeti hoş olmayan, mg ve ca tuzlarını ihtiva eden sulara sert su adı verilir. sert sularda, pratik olarak ekseriye mg ve ca bikarbonatları, kloürler ve sülfatları nazarı itibare alınır. bu gibi sulsr,buharlaştırıldıklarında fazla miktarda artık bırakırlar. suya sertlik yapan cisimler mg ve ca tuzlarında başka fe ve al’un suda eriyen tuzları suyu sertleştirirler. bu tuzların başlıca co3 =,cl-, no3- ve so4= dır. bu metal tuzları eriyikleri, alkalı sabun eriyikleri ile muamele edilince, ...

elif, bilimin 171 yıllık yanlışını düzeltti

hollanda delft teknik üniversitesi’nde doktorasını yapan elif genceli güner, araştırmaları sırasında 1837’den beri buzul kristalinin yapısının yanlış bilindiğini kanıtladı. türk bilim insanlarının adını, literatürlere geçen buluş ve araştırmalarla son yıllarda daha sık duymaya başladık. kasım ayının ilk haftasında haber ajansları yine bir türk bilim insanının başarısını duyurdu bizlere. itü kimya mühendisliği bölümünden mezun olan genç bir mühendisin antarktika buzullarında yeni bir mineral bulduğunu öğrendik. halen hollanda’daki delft teknik üniversitesi’nde araştırmalarını sürdüren bu genç mühendisin adı elif genceli güner. insanlık ve bilim dünyası adına...

sorular

1.      mol kavramına ilişkin;          ı:    6,02.1023 taneciğe 1 mol denir.        ıı.   6,02.1023 tane moleküle 1 mol-molekül             denir.            ııı.    1 mol�atom = 1 atom�gram         yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?      &nb...

asitler ve bazlar

-- asitler -- suda çözündüğünde h+ iyonları veren hidrojenli kimyasal türe asit denir. asitler , en eski çağlardan bu yana tanınan maddelerdir. sözgelimi , alkol mayalanmasının yanı sıra , asetik mayalanma , yani mikroorganizmaların etkisiyle alkolün sirkeye dönüşmesi daha o dönemlerde biliniyordu. sirke , bir başka deyişle asetik asit , xııı. yy’a kadar bilinen tek asitti. günümüzde kimya sanayisinin büyük bir bölümü , az sayıda asidin ( sözgelimi sülfürik, nitrik, asetik ve hidroklorik asitler ) üretimine ya da kullanımına dayanır. antoine laurent lavoisier ( 1743-1794 ) bazı maddelerdeki asit niteliğinin , oksijen ( asit doğrudan anlamına gelir ) kapsamalarından kaynaklandığını düşünüyordu. ama sir humphrey davy ( 1778-1829 ) hidroklorik asitte oksijen bulunmadığını ka...

balıklar hakkında bütün bilgiler bu başlık altında... :)

balıklarımız: sualtı dünyasının bu mükemmel canlılarının bize yaşattığı zevkler kadar onların daha iyi yaşayabilmeleri için bazı gereksinimleri olduğunu da unutmamalıyız.her balığın nasıl ayrı bir çekiciliği varsa, sağlıklı olabilmeleri için de yapılarına uygun ayrı ortamlara ihtiyaçları vardır.öncelikle beslediğimiz balığın ortam gereksinimlerini bilmeli ve akvaryumumuzun biyolojik dengesini(ph-gh..)onların istediği düzeyde ayarlamalıyız. işte akvaryumunuzda sıkça rastlayacağınız hastalıklardan bazıları; beyaz benek: çok sık rastlanan ve önlem alınmazsa kısa sürede yaygınlaşan bir hastalıktır. bu hastalıkta balığın vücudu küçük beyaz lekelerle kaplanır. tedavi için ilk olarak ısıyı sabit tutmalı ve piyasada rahatlıkla bulabileceğimiz ilaçları kullanmamız gereklidir. (..sera costapur...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !