× "

mikostatin nasıl kullanılır

" arama sonuçları

mikostatin 48 ml orall süspansiyon

» antifungal etken maddesi nistatin mıkostatın oral suspansiyon için toz 48 ml yerli, beşeri bir ilaçdır. formülü nystatin,100.000 ıu/ml endikasyonları duyarlı candida albicans ve diğer candidaların neden olduğu; gastrointestinal, oral, dermatolojik ve sistemik candidiasis profilaksi ve tedavisinde endikedir. uyarılar & önlemler etken maddeye aşırı duyarlı hastalarda kullanılmaz. yan etkiler bulantı, kusma, gastrointestinal şikayetler ve allerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir. etkileşmeler bildirilmemiştir. dozu & kullanım şekli süspansiyon: 4x1 ml/gün dozda kullanılır. süspansiyon süt çocukları ve çocuklarda kull...

hasta bakımı nasıl olmalıdır ?

hasta bakımı nasıl olmalıdır ?■ sağlık ve sağlığı etkileyen faktörleri,■ hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyeni prensiplerini,■ hijyenik değerlendirmede deri, saç, tırnaklar ve ayakların bakımını, hastayı rahatlandırmakamacı ile masaj yapmayı,■ deri bütünlüğünün bozulmasındaki risk faktörleri, yatak yaralarının önlenmesi vebakımını,■ yatağa bağımlı hastada tam yatak banyosunun amaçlarını, kullanılan araçlar ve uygulanışınıaçıklayabileceksiniz.■ giriş■ deri ve görevleri■ deri bakımı ve banyolar■ günlük hijyenik bakım■ diğer kişisel bakımlar■ özet■ değerlendirme soruları■ sözlük■ yararlanılan kaynaklar■ anatomi ve fizyoloji kitabının deri ile ilgili olan bölümünü, derinin infeksiyonunu önlemekiçin nasıl bir bariyer oluşturduğunu öğreniniz. mikrobiyoloji ders kitabını ve dahaönce ok...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !