× "

mikroskobun

" arama sonuçları
besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme

besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme

besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme canlılık faaliyetlerinin devamı için hücrelerin enerjiye ihtiyacı vardır. canlılar ihtiyaçları olan enerjiyi yedikleri besin maddelerinden sağlarlar. vücudumuzdaki hücreler; büyüme, gelişme ve aşınan yerlerin onarılması faaliyetlerini sürdürür. tüm bu olaylar için vücudumuz dışarıdan bazı maddeler almalıdır.    vücudumuzun canlılık faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve dışarıdan aldığı maddelere besin, besinleri alıp yemeye de beslenme denir.  besinler sindirim organlarında hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılır ve kan yoluyla hücrelere taşınır. h&...

iskeletimizin görevleri ve kısımları-4.sınıf

iskeletimizin görevleri ve kısımları-4.sınıf

iskeletin görevleri 1. vücudumuza genel şeklini verir. 2. hareket etmemizi sağlar. 3. vücudumuza desteklik sağlar. 4. iç organlarımızı korur. 5. vücudumuzun dik durmasını sağlar. iskeletin kısımları 1. kafatası 2. göğüs kafesi 3. omurga 4. kollar ve bacaklar kafatası : yassı kemiktir. beynimizi korur. göğüs kafesi : kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. akciğerleri ve kalbi korur. nefes alıp vermemize yardımcı olur. omurga : omurga, omur denilen 33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle oluşmuştur. vücudumuzun üst kısmının ağırlığını taşır. kollar ve bacaklar: çoğunlukla uzun kemiklerden oluşmuştur. ...

mikroskobun bölümleri

mikroskpun bölümleri; oküler: mikroskopa gözünüzü yaklaştırıp baktığınız yerdir. gövde kolu: oküler ve objektifleri tutan parçadır. hareketli revolver: objektifleri hareket ettirip ygn objektifi kullanmamıza olanak sağlar. objektifler: oküler gibi mercek ihtiva eden bir parça. büyütme bunlar sayesinde olur. nesne tablası: incelenecek cisim bu tabla üstüne konulur. iris diyafram: aydınlatmanın geçtiği yerdir. aydınlatma: gerekli ışığı sağlayan kaynaktır. kaba ayar düğmesi: görüntüyü ayarlamakta kullanılır. ince ayar düğmesi: daha hassas ayarlar için kullanılır. alt kaide: mikroskopu ayakta tutan parça...

mikroskobun icadı

mikroskop: lensler ve büyüteçler, antik yunan uygarlığında bile biliniyormuş. ancak onlar bu lensleri yapmayı değil, sadece ortası kenarlarından daha geniş kristallerin etkilerini biliyormuş. 1590′da iki gözlük imalatçısı zaccharis janssen ve oğlu hans, bir tüpün içine dizdikleri lenslerin yakındaki bir cismi 10 kat yakına getirdiklerini fark etmiş. 1700′lü yılların başında anton van leeuwenhoek, 270 kat büyüten bir mikroskop yapmış ve olaylar gelişmiş! kaynak  ...

6.sınıf fen ve teknoloji

hücre nedir? hücre   canlıların temel yapı ve işlevsel birimi hücredir. bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir. kalıtım materyali hücrede bulunur. modern hücre teorisi'ne göre yeni hücreler varolan hücrelerin çoğalması ile oluşur. bu teoriyi şöyle açıklayabiliriz: canlılarda gördüğümüz her türlü yapısal ve işlevsel faaliyeti hücrede görebiliriz. yani bir hücre büyüme, boşaltım, üreme, hareket gibi, canlılığa özel işlevleri tek başına yerine getirebilir. bütün canlılar hücrelerin biraraya gelmesiyle oluşmuştur. tek bir hücreden meydana gelen amip, terliksi hayvan ve milyarlarca ...

mikroskobun icadı

mikroskop: lensler ve büyüteçler, antik yunan uygarlığında bile biliniyormuş. ancak onlar bu lensleri yapmayı değil, sadece ortası kenarlarından daha geniş kristallerin etkilerini biliyormuş. 1590′da iki gözlük imalatçısı zaccharis janssen ve oğlu hans, bir tüpün içine dizdikleri lenslerin yakındaki bir cismi 10 kat yakına getirdiklerini fark etmiş. 1700′lü yılların başında anton van leeuwenhoek, 270 kat büyüten bir mikroskop yapmış ve olaylar gelişmiş! kaynak   mikroskop icadı , mikroskobun icadı , mikroskopu kim buldu , mikroskopu kim icat etti , anton van leeuwnhoek kimdir ...

biyoloji laboratuvarı raporları lab1 how to use a compound micro

lab no :1 how to use a compound microscope purpose :to observe specimens in a microscope procedure material :hair method : get a clean slide and coverslip get a specimen(hair) add are of dropwater place the slide the slide on the stage and clip it into place centered under the lowest-power objective lens look through the eye-piece and use the coarse adjustment knob to brikg the specimen into approximate focus observation : (observation kısmını labaratuvardaki kendi gözlemlerinizden yapmanız dahadoğru olur. nitekim her lab hocasının gözlemlettikleri farklı olabilir.) result and discussion : ...

lise biyoloji dersleri videoları izle indir

videoları izlemek ve dinlemek için tıklayınız.   hücre özelleşmiş nitki ve hayvan hücreleri organ sistemleri mikroskobun kullanımı enzimler ve sindirim dişi üreme sistemi erkek üreme sistemi solunum soluk alma ve solunum gaz alışverişi dolaşım sistemi kan dolaşımı kalbin yapısı kanın yapısı sigara ve akciğer mikroorganizmalar fotosentez glikozun kullanımı ...

mikroskobun bölümleri

mikroskobun bölümlerini tanımak için aşağıdaki resmi incelememiz yeterli olacaktır. tabiki en iyi öğrenme gerçek bir mikroskop üzerinde burada gördüklerinizi tekrar ederek sağlayabilirsiniz. mikroskpun bölümleri; oküler: mikroskoba baktığınız bölüm. içinde mercek vardır. gövde kolu: oküler ve objektifleri tutan parçadır. mikroskobu taşımak için buradan tutarız. hareketli revolver: objektif değiştirmek istediğimizde kullandığımız döner kafadır. istenilen büyütmeyi sağlayacak objektif kullanılır. objektifler: oküler gibi mercek ihtiva eden bir parça. büyütme bunlar sayesinde olur. nesne tablası: incelenecek cisim bu tabla üstüne konulur. iris di...

mikroskobun icadı

“mikroskop” deyimi, yunanca “mikro” ve “skop” kelimelerinden meydana gelmiş bileşik bir kelimedir.”mikro-küçük” “skop”ise “bakıcı,gözleyici” anlamına gelir.deyimi bütünüyle ele aldığımız zaman, “küçük şeylere bakıcı/ küçük şeyleri gören” anlamı ortaya çıkacaktır. gerçekten de,bir mikroskop,gözle (çıplak gözle) görülemeyecek kadar küçük şeylerin gözlenip incelenmesi,görülebilmesi amacıyla kullanılır.   normal olarak, herhangi bir obje (nesne/cisim)göze yaklaştıkça, yakın getirildikçe büyür. fakat 25-30 santimden fazla yakla...

mikroskobun icadı

mikroskopfelsefi görüş bilimsel çalışmalara yön verdiği ve bilimin yapılış şekline etki ettiği gibi, bilimdeki gelişmeler de felsefi inançları ve felsefede yapılan tartışmaları etkiler. felsefi arenadaki epistemoloji tartışmalarında; deney ve gözlem merkezli bilim yapma, eskilerin (özellikle aristoteles’in) mirasını sorgulama ön plana çıkınca, bu tavrın bilim alanında pratik sonuçları gözükmeye başladı. deney ve gözlem alanına yönelmiş bilim adamlarını bekleyen en büyük zorluklardan biri duyu organlarının sınırlılığıydı. bu zorluğun aşılmasında merceklere dayanan iki sihirli aletten biri uzakları yakınlaştırdı (teleskop), diğeri ise çok küçük alanlara nüfuz etmeyi sağl...

mikroskobun kullanımı

konu: mikroskobun kullanımı...

animasyonlu oks biyoloji konu anlatımları

tags: dişi üreme sistemi, enzimler ve sindirim, erkek üreme sistemi, hücre, mikroskobun kullanımı, organ sistemleri, özelleşmiş bitki ve hayvan hücreleri, solunum   1. hücrebitki ve hayvan hücrelerinde bulunan aynı türdeki yapıların isimlerini ve görevlerini öğrenin. hücre   2. özelleşmiş bitki ve hayvan hücrelerifarklı hücrelerin, özel görevlerini gerçekleştirmek için nasıl adapte olduklarını öğrenin.   özelleşmiş bitki ve hayvan hücreleri   3. organ sistemlerifarklı organların bir sistem içerisinde, farklı sistemlerin de insan vücudu içerisinde nasıl birlikte çalıştıklarını öğrenin. organ sistemleri   4. mikroskobun kullanımıbir mikroskobun doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenin. mikroskobun kullanımı   5. enzimler ve sindirimenzimler...

mikroskobun bölümlerini anlatan deney

mikroskubun bölümlerini anlatan ve belirten flash bir deney... kaynak: www.fenokulu.net ...

mikroskobun yapısı

mikroskop  yapısının  tanıtılması hazırlık soruları: 1-mikroskop ne işe yarar?          araştırınız. 2-mikroskop çeşitleri nelerdir? nerelerde kullanılır? mikroskop genel anlamda gövde kolu ve alt kaide  olmak üzere iki kısımdan oluşur.  bütün diğer parçalar bu iki parça üzerine yerleştirilir. mikroskopların hareketli bir nesne tablası  vardır. bu nesne tablası kaba  ve ince  ayar  kontrol düğmeleri ile aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir.lam ve lamel( preparat ) iki nesne klipsinin altına gelecek şekilde nesne tablasının üzerine yerleştirilir. 45 derece açılı tüpün  üst kısmında değiştirilebilir bir oküler bulunmaktadır. alt kısmında ise objektiflerin sabitlendiği bilye yataklı ve dört objekt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !