× "

mikroskobun parçaları

" arama sonuçları

mikroskobu tanıyalım

mikroskobu tanıyalım   mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 17. asırda hollandalı antoni van leeuwenhoek ve ingiliz robert hooke bulmuşlardır.    mikroskop  1.mekanik kısım  2.optik kısım  mekanik kısım  mikroskop ayağı :genellikle iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır.  mikroskop gövdesi :mikroskobun diğer parçalarının monte edildiği madeni kısmıd...

mikroskopu tanıyalım

  mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 17. asırda hollandalı antoni van leeuwenhoek ve ingiliz robert hooke bulmuşlardır.   mikroskop  1.mekanik kısım  2.optik kısım  mekanik kısım  mikroskop ayağı :genellikle iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır.  mikroskop gövdesi :mikroskobun diğer parçalarının monte edildiği madeni kısmıdır. mikroskop tablası :daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışı...

yeryüzü doktorları nijerya izlenimleri

ya bu insanlar bu dünyada yaşamıyor, ya da bizim sanal yalancı bir dünyamız var “ya bu insanlar bu dünyada yaşamıyor, ya da bizim sanal yalancı bir dünyamız var.” “afrika’da binlerce gönüllü sağlık elçimiz olabilir.” nijer dünyamızın en sıcak ve en fakir ülkelerinden biridir. ülkenin yüz ölçümü 1.267.000 km2 dir. yani türkiye’den 1,5 kat daha büyüktür. bu geniş coğrafyada 13.5 milyon insan yaşamaktadır. nijer’de yıllık milli gelir kişi başına 250 $ dır. bu bakımdan nijer, dünya sıralamasında en fakir ikinci ülkedir. ortalama ömür süresi 43 yaş civarındadır. yağmur mevsimi haziran-ekim arasıdır. ülkede göze çarpan ana görüntü fakirlik ve aşırı sıcaklıktır. bu çok sıcak ülkede, fazla güneş ışınlarına maruz kalmaya ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak 40 yaşını geçenlerde katarakt oluşmak...

mikroskop nedir kim bulmuştur

mikroskobu, ilk önce hollandalı zacharias janssen’in, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadil etmek suretiyle meydana getirdiği kabul edilmektedir. ancak bu sıralarda başka hollandalı, alman, ingiliz ve italyan bilginleri de, mercek sistemi tersine çevrilmiş bir teleskobun, cisimleri büyütmek için kullanılabileceğinin farkına varmışlardır. nitekim dünyanın güneş etrafında döndüğünü açıkladığı için engizisyon işkencesine tabi tutulan ve dünyayı güneş etrafında döndüğünü iddia etmekten vazgeçmesi şartıyla papa tarafından serbest bırakılan meşhur italyan bilgini galilei galileo 1564-1642 iki mercek kullanarak bazı tecrübelerde bulunmuştu. bugünkü mikroskobun ...

6.sınıf fen ve teknoloji

hücre nedir? hücre   canlıların temel yapı ve işlevsel birimi hücredir. bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir. kalıtım materyali hücrede bulunur. modern hücre teorisi'ne göre yeni hücreler varolan hücrelerin çoğalması ile oluşur. bu teoriyi şöyle açıklayabiliriz: canlılarda gördüğümüz her türlü yapısal ve işlevsel faaliyeti hücrede görebiliriz. yani bir hücre büyüme, boşaltım, üreme, hareket gibi, canlılığa özel işlevleri tek başına yerine getirebilir. bütün canlılar hücrelerin biraraya gelmesiyle oluşmuştur. tek bir hücreden meydana gelen amip, terliksi hayvan ve milyarlarca ...

6.sınıf fen

  mikroskob nedir? nasıl kullanılır? mikroskop kullanımı deneyin amacı : mikroskobun kısımlarını tanımak ve mikroskop kullanımını öğrenmek kullanılan malzemeler: mikroskop, lam, lamel, gazete kağıdı, saç teli, makas, damlalık. a.  mikroskopta numune inceleme esmasında (görüntünün odaklanması esnasında) yapılması gereken işlemler: 1-  lam ve lamel arasındaki preparatı nesne tablasının üzerindeki sıkıştırma klipslerinin arasına dikkatli bir şekilde yerleştiriniz. 2- çalışmaya başlarken her zaman en düşük büyütme seviyesi olan objektif ile başlayınız. 3-  kaba ayar düğmesi ile nesne tablasını ...

mikroskopu tanıyalım

mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 17. asırda hollandalı antoni van leeuwenhoek ve ingiliz robert hooke bulmuşlardır.mikroskop 1.mekanik kısım 2.optik kısım mekanik kısım mikroskop ayağı :genellikle iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır. mikroskop gövdesi :mikroskobun diğer parçalarının monte edildiği madeni kısmıdır. mikroskop tablası :daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan ışığın geçmesine yarayan bir deliği bu...

mikroskop nedir?

mikroskop nedir ?mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alet. öncelikle isminden de anlaşılacağı üzere, mikro, yani çok küçük hücrelerin incelenmesinin yanısıra, sanayi, metalurji, genetik, jeoloji, arkeoloji ve kriminoloji adli bilimler alanında da büyük hizmetler görmektedir.mikroskobu, ilk önce hollandalı zacharias janssen'in, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadil etmek suretiyle meydana getirdiği kabul edilmektedir. ancak bu sıralarda başka hollandalı, alman, ingiliz ve italyan bilginleri de, mercek sistemi tersine çevrilmiş bir teleskobun...

mikroskopu tanıyalım

mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 17. asırda hollandalı antoni van leeuwenhoek ve ingiliz robert hooke bulmuşlardır.mikroskop 1.mekanik kısım 2.optik kısım mekanik kısım mikroskop ayağı :genellikle iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır. mikroskop gövdesi :mikroskobun diğer parçalarının monte edildiği madeni kısmıdır. mikroskop tablası :daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan ışığın geçmesine y...

mikroskopu tanıyalım

mikroskobu tanıyalım   mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. 17. asırda hollandalı antoni van leeuwenhoek ve ingiliz robert hooke bulmuşlardır. mikroskop 1.mekanik kısım 2.optik kısım mekanik kısım mikroskop ayağı :genellikle iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır. mikroskop gövdesi :mikroskobun diğer parçalarının monte edildiği madeni kısmıdır. mikroskop tablası :daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan...

evrim, teorisi

evrim teorisi ortaya konmadan önce felsefe, bilim ve biyoloji tarihiileride tartışacağımız konuların daha iyi yerine oturması ve zihinlerde tarihsel bir perspektif oluşturabilmek için bu bölümde tezimiz açısından önemli gördüğümüz bazı felsefi konuları, bilim ve özellikle biyoloji tarihini inceleyeceğiz. başta söylediğimiz gibi tarihin uzun bir diliminde felsefe ve bilim bir arada ele alındığı için, evrim teorisi’ne kadar olan dönemde önemli gördüğümüz noktalara bu bölümde bir arada değineceğiz. evrim teorisi üzerine yapılan felsefi tartışmalar birçok zaman platon ve aristoteles gibi filozofların felsefelerine atıflarla gerçekleşmektedir. ancak bu filozofl...

6.sınıf deneyleri

mikroskop  yapısının  tanıtılmasıhazırlık soruları: 1-mikroskop ne işe yarar? araştırınız. 2-mikroskop çeşitleri nelerdir? nerelerde kullanılır? mikroskop genel anlamda gövde kolu ve alt kaide  olmak üzere iki kısımdan oluşur. bütün diğer parçalar bu iki parça üzerine yerleştirilir. mikroskopların hareketli bir nesne tablası  vardır. bu nesne tablası kaba  ve ince  ayar kontrol düğmeleri ile aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir.lam ve lamel( preparat ) iki nesne klipsininaltına gelecek şekilde nesne tablasının üzerine yerleştirilir.45 derece açılı tüpün  üst kısmında değiştirilebilir bir oküler bulunmaktadır. alt kısmında ise objektiflerin sabitlendiği bilye yata...

mikroskop-merceklerde görüntü oluşumu

mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alet. öncelikle isminden de anlaşılacağı üzere, mikro, yani çok küçük hücrelerin incelenmesinin yanısıra, sanayi, metalurji, genetik, jeoloji, arkeoloji ve adli bilimler (kriminoloji) alanında da büyük hizmetler görmektedir.mikroskobu, ilk önce hollandalı zacharias janssen'in, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadil etmek suretiyle meydana getirdiği kabul edilmektedir. ancak bu sıralarda başka hollandalı, alman, ingiliz ve italyan bilginleri de, mercek sistemi tersine çevrilmiş bir teleskobun, cisimleri b&u...

mikroskop

mikroskop          mikroskop nedir?     çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir.     çok küçük hücrelerin incelenmesinin yanı sıra sanayi,metalürji, genetik,jeoloji,arkeoloji ve adli bilimler alanında da büyük hizmetler vermektedir.     mikroskop,sıvılarda içerik incelemesinde,hücre süspansiyonlarında hücrelerin görüntülenmesinde,hücre kültürlerinin incelenmesinde,moleküler düzeyde hücre ve doku içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.          mikroskobun kısımları     mekanik kısmı        &...

6.sınıf fen bilgisi

6.sınıf fen bilgisi

6. sınıf ünite ı: canlının iç yapısına yolculuk   a. en küçük olanından en büyük olanına kadar tüm canlıların yapısını oluşturan birim: hücre 1. bitki hücresinde neler var?     2. hayvan hücresini tanıyalım     b. çok hücreli canlılarda görülen görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı hücre grupları: dokular 1. bitki yapısında farklı görevleri yüklenmiş hücre grupları: bitkisel dokular c. bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan düzenli yapısı 1. bitkinin toprakla ilişkisini kuran kök 2. bitkilerde farklı gövde yapıları 3. doğanın enerji dönüşümü ve besin kaynağı harikası yaprak   4. doğaya güzellik katan çiçek 5. bitkilerin geleceği meyve ve tohum 6. doğada çi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !