× "

milli birlik ve beraberliğin önemi

" arama sonuçları

9. sınıf dil ve anlatım cevapları ekoyay sayfa 42

dil ve anlatım cevapları ekoyay sayfa 42 hazrılık soruları   türkçenin konuşulduğu ülkeler nerelerdir?   türkiye, bulgaristan, kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti, makedonya, yunanistan, kosova, romanya, azerbaycan, suriye, ırak,   şu ülkelerdeki göçmen topluluklar:   almanya, hollanda, fransa, avusturya, amerika birleşik devletleri, belçika, isviçre, birleşik krallık, danimarka, isveç, avustralya   sürgündeki ahıska türklerinin yasadığı ülkeler: kazakistan, azerbaycan, rusya federasyonu, kırgızistan, özbekistan, ukrayna türk&c...

insan fıtratında ritüeller ve sembollerin önemi

 insan yaratılışından gelen özellikler nedeniyle sosyal bir varlıktır. bu özelliği nedeniyle birlikte yaşamanın gereklerini yerine getirmek durumundadır. insan yaşamında manevi duygular onların birlikte yaşamaları için önemli bir yer tutmaktadır. insan fıtratı,birlikte yaşamanın bir gereği olan aidiyet duygusunu açığa vurmak için bir takım ritüel ve sembolleri kullanmak durumundadır. bu ritüel ve semboller onların nanevi birlikteliğini göstermek açısından olmazsa olmazlarındandır. biz bu konuyu islamdaki ritüel  ibadetlerin ve sembollerin insan hayatındaki birliktelik duygusunun dışa vurumu açısından ele alarak bu ritüel ve sembollerin müslüman için önce ne ifade ettiğ...

milli kültürün korunmasında dilin önemi

milli kültürün korunmasında dilin önemi nedir milli kültürün korunmasında türk dilinin önemi ulusal dilin önemi nedir milli kültürün korunmasında dilin önemi büyük önder atatürk'e göre “millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. demek ki, “milli kültür”, bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. çünkü, milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. dünya tarihine baktığımızda, milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. tarihe gözatıldığında, milli kültüre sahip halkların her...

devlete ve millete sadıktırlar

devlete ve millete sadıktırlar

    devlete ve millete sadıktırlar iman eden tüm insanlarda olduğu gibi, ülkemizdeki inançlı insanların da devletimize ve milletimize karşı sadık ve itaatkar bir tavır içerisinde olmalarının temel nedeni, allah'ın kuran'da bildirdiği güzel ahlakı benimsemiş olmalarıdır. kuran ahlakını yaşayan kimselerin devletimize bağlı olmalarının bir diğer nedeni de, devletin tanımı içerisinde bulunmaktadır. devlet, ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, koruma, refah ve huzuru sağlama gibi amaçlar güden ve bu amaçlara ulaşmak için de en adil yöntemleri kullanan kurumdur. bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir ülkede bulunan insa...

birlik ve beraberliğin önemi

vatan anlayışı vatan, kültürel değerlerimizin bulunduğu bir coğrafyadır. bu coğrafya ilk bakışta bir kara parçasıdır. bu kara parçası tehlikeye girdiği zaman, uğrunda kanlar dökülür; canlar verilir. nice analar yavrularını, nice gelinler yiğitlerini yitirir. o zaman bu coğrafyanın taşı, toprağı, dağı, ırmağı başka bir anlam taşır. her biri düşmana aşılmaz bir engel ve bir uçurum olur. o toprak parçası hemen baş tacı edilir. bu cansız coğrafya, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bir vatan olur. bunun için mithat cemal, “toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” diyor. bunun için orhan şaik: “her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir.” diyor...

nevruz’un türk dünyasındaki yeri ve önemi...

    nevruz’un  türk dünyasındaki  yeri ve önemi...      baharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 martta gece ve gündüz eşittir. bu eşitlik insanların din, dil, ırk ayırımı yapılmadan herkesin eşit olduğu anlamına gelmektedir. 21 marttan itibaren gündüzler uzayarak geceler kısalır. bu coğrafik olayla, karanlıklar azalır aydınlık günler insanlığın hizmetine sunulur.     21 martın bir diğer anlamı da nevruzdur. farklı kültürel etkinliklerle kutlanan nevruz;  navruz, novruz, sultan-ı nevruz, navrez, nevris, mart dokuzu, ilkyaz yortusu, küni, ulustın ulu,yeni yıl, yeni gün, ergenekon, çağan, bahar bayramı, meyram, yörük bayram...

atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önem

atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önem       akılcılık, insanın aklı ile gerçekleri anlama yeteneğidir. atatürkçülüğün en önemli özelliği, akılcı ve bilimci bir davranışı ve düşünceyi yansıtmasıdır.    akılcılık, insanların doğru karara varması, bilimsel davranış göstermesi ve başarılı uygulamalar yapabilmesi için sağlam fikirlere sahip olmalarını ister. çünkü akılcılık bireye sorumluluk verir. sorumluluğun bilincinde olan birey de ülkesine ve milletine daha yararlıolur. akılcılık, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında da önemli bir etkendir.    türk milletini geri bırakan başlıca sebep, cumhuriyet devrine k...

devlet, demokrasi, anayasa, vatandaşlık hakları ve sorumlulukla

devlet, demokrasi, anayasa,vatandaşlık hakları ve sorumluluklarıa – kavramlardevlet : bir vatan üzerinde yaşayan insan topluluğunun beraber ve bir düzen içerisinde yaşamak amacıyla kurduğu örgütlenmeye devlet denir. devleti meydana getiren unsurlar: vatan, millet ve egemen kuvvettir. demokrasi : halkın kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.  demokrasinin temel ilkeleri: milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partilerdir. anayasa : devletin yönetim şeklini kişilerin haklarını ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri belirten en genel hukuk kurallarıdır. anayasalarımız : 1921 anayasası, 1924 anayasası, 1961 anayasası, 1981 anay...

dayanışma ve dayanışmanın önemi

    vatandaşlık, anayasa ve insan hakları dersi ile ilgili konu anlatımlar sayfasına donmek ıcın >>''tıklayın''<<dayanışma ve dayanışmanın önemidayanışma: insanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı olarak bağlı duruma gelmesine dayanışma denir. dayanışma, toplumda kişiler arasında sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirir. çünkü, dayanışma ahlâkî bir gerekliliktir. kurtuluş savaşında verdiğimiz milli mücadele ve elde ettiğimiz zafer, milli birlik ve beraberliğin bir eseridir. birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplumda kargaşa ve terör vardır. * dayanışmada sevgi, saygı ve hoşgörünün önemi:dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörü varsa gerçe...

milli kültür - ulusal kültürün önemi nedir - kültürün doğuşu - k

milli kültürün önemibüyük önder atatürk'e göre “millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. demek ki, “milli kültür”, bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. çünkü, milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. dünya tarihine baktığımızda, milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. tarihe gözatıldığında, milli kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karşı varlıklarını korudukları görülecektir. ikinci dünya savaşı'ndan enkaz halinde çıkmalarına rağmen kısa sürede önemli birer güç haline gelen almany...

milli birlik ve beraberliğin önemi - tarihimizdeki milli birlik

vatanın bölünmezliği vatan anlayışı vatan, kültürel değerlerimizin bulunduğu bir coğrafyadır. bu coğrafya ilk bakışta bir kara parçasıdır. bu kara parçası tehlikeye girdiği zaman, uğrunda kanlar dökülür; canlar verilir. nice analar yavrularını, nice gelinler yiğitlerini yitirir. o zaman bu coğrafyanın taşı, toprağı, dağı, ırmağı başka bir anlam taşır. her biri düşmana aşılmaz bir engel ve bir uçurum olur. o toprak parçası hemen baş tacı edilir. bu cansız coğrafya, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bir vatan olur. bunun için mithat cemal, “toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” diyor. bunun için orhan şaik: “her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir....

atatürk'ün yaptığı yenilikler nelerdir - siyasi ve sosyal al

1. cumhuriyetçilik: cumhuriyet halkın yönetime katılması ve milli iradenin egemenliğidir. atatürk’ün deyimiyle; “cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” 2. milliyetçilik: milli birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur. atatürk milliyetçiliği ülke birliği ve ortak geçmiş ve geleceği öngörmektedir. 3. halkçılık: cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. halkçılık herkesin kanun önünde eşit olmasını öngörmektedir. 4. laiklik: din ve devlet işlerinin ayrıldığını öngören laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. temel bir ilke olan laiklik akıl ve bilimi esas alır. 5. devletçilik: ekonomik , kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri belirlemek için atatürk’ün koyduğ...

milli kültür ve birliğin korunmasında türk dilinin önemi

milli kültürün önemi büyük önder atatürk'e göre “millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. demek ki, “milli kültür”, bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. çünkü, milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. dünya tarihine baktığımızda, milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. tarihe gözatıldığında, milli kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karşı varlıklarını korudukları görülecektir. ikinci dünya savaşı'ndan enkaz halinde çıkmalarına rağmen kısa sürede önemli birer güç haline gelen almanya ve japonya bunun en güzel örneğidir. aynı şekilde, istiklal savaşı'nda türklere yeni zaferler kazandıran, türk milletinin atatürk milliyetçiliği ile tamamlanan mi...

milli birlik ve beraberlik

atatürkçülük, milli birlik ve beraberliğin güvencesidir. atatürk ilkelerine sahip çıkmak en önemli görevimizdir. başlanan bir şeye devam etmek ve onu bitirmek, insan iradesinin başarısıdır. başarılar bütün milletin azim ve imanla işbirliği yapması sonucu ortaya çıkar. bir millet, bir memleket için kurtuluş istiyorsak bunu yalnız bir kişiden hiçbir zaman istememeliyiz. herhangi bir kişinin başarısı demek, milletin başarısı demektir. milletin başarısı ile bütün milli kuvvetlerin aynı istikamette oluşmasıyla mümkündür. bilelim ki eriştiğimiz başarılar milletin kuvvetlerini ve çabalarını birleştirmesinden ileri gelmiştir. ata'nın izinde gitmek için atatürk ilkelerine sahip çıkmalı ilkelerin devamlılığı nı sağlamak amacıyla akıl ve bilimin ışığında yol almamız gerekir. ayrıca bağı...

milli birlik ve beraberlik

      atatürkçülük, milli birlik ve beraberliğin güvencesidir. atatürk ilkelerine sahip çıkmak en önemli görevimizdir.     başlanan bir şeye devam etmek ve onu bitirmek, insan iradesinin başarısıdır. başarılar bürün milletin azim ve imanla işbirliği yapması sonucu ortaya çıkar. bir millet, bir memleket için kurtuluş istiyorsak bunu yalnız bir kişiden hiçbir zaman istememeliyiz. herhangi bir kişinin başarısı demek, milletin başarısı demektir. milletin başarısı ile bütün milli kuvvetlerin aynı istikamette oluşmasıyla mümkündür. bilelim ki eriştiğimiz başarılar, milletin kuvvetlerini ve çabalarını birleştirmesinden ileri gelmiştir.     ata’nın izinde gitmek için atatürk ilkelerine sahip çıkmalı, ilkelerin devamlılığını sağlamak amac...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !