× "

millilik bursu nasıl alınır

" arama sonuçları

istiklal marşının kabulü görüşmeleri

istiklal marşının kabulü görüşmeleri türkiye cumhuriyeti’nde iki tepe noktası : ikincisi sözümüze, m. kemal atatürk’ün bu konudaki bir tespiti ile başlamak istiyoruz: "bu marşın istiklal davamızı anlatışı cihetinden büyük bir manası vardır. benim en beğendiğim parçası da budur: hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal benim bu milletten daima hatırlamasını istediğim vecizeler işte bunlardır" [11] gazi m. kemal atatürk 1924 cumhuriyetimizin ilk tepelerinin kronolojik sıralamaya göre ikincisini oluşturan istiklal marşı’nın tarihi seyrine burada yer vermemizdeki amaç, bu konuda bilinmesi gerekli olup da eskimeye başlayan bilgilere dair mil...

islam’da ırkçılık yoktur.

günümüzdeki insanların birçoklarının ırkçılık konusunda büyük yanlışlılara düştüklerini üzülerek müşahede ediyoruz.din olarak islam’ı kabul eden bir müslüman asla ırkçılık yapamaz. tabi ki başlangıçta temel olarak şu bilgileri paylaşmalıyım diye düşünüyorum. herkes yaratılmış olduğu konumundan memnun ve mutlu olmalıdır. bunu somut bir örnek ile açıklıyayım.allah (c.c.) beni türk olarak yaratmıştır. bundan şeref duyuyorum. rabbime sonsuz kere sonsuz şükrediyorum. tam tersine bir başkası da arap olarak yaratılmış, o da bu konumundan şeref duyabilmelidir. ancak; karıştırılan yanlış yorumlanan en can alıcı nokta ise bu farklı ırktan oluşumuzu bir üstünl&u...

zenginlik ve yoksulluk

zenginlik: "zengin" bir araştırma gündemi, "yoksul" bir literatürtanıl bora, necmi erdoğan zenginler, senden benden farklıdır.– evet, onların parası var. f. scott fitzgerald ile ernest hemingway arasında geçen bu meşhur diyalog, modern-kapitalist çağdaki zenginlik tarzının ayırdedici özelliğini ortaya koyar: para! zenginliğin, “altun”la, toprakla, malla-mülkle değil, esas olarak parayla ölçülüyor olması... georg simmel, paranın felsefesi’nde, kapitalizmin “doğal ekonomi”yi geriletmesinden beri, bütün zenginlikleri elde etmenin aracı olarak paranın, zenginliğin yegâne hedefi haline gelerek ve bizzat amaçlaştığını yazar. marx, malûm, bu ‘kendi başına ama&cc...

esaret altındaki bayrak

esaret altındaki bayrak bağımsızlığı olmayan bir ülkenin bayrağı yoktur! "bayrak asın!"... oligarşinin tüm sözcülerinin, yetkililerinin gözü, her an her yerde bayrak arıyor, bulamazsa, "bayrak asın" diye çırpınıyor. gözünün iliştiği yerin resmi bir kurum olup olmaması, bir sendika kongresi veya bir stadyum olması hiç fark etmiyor; "bayrak asın!" diye hezeyan içinde çırpınmaya devam ediyor. bir lig maçında, bir sendika kongresinde, hapishanelerle ilgili bir eylemde, kadın sorunlarıyla ilgili bir protestoda "milli bayrağın" ne işi var, diye sormuyor kendine. herkesi tehdit ediyor, "bayrak asın!"... öylesine hezeyan içindeki biraz sonra sözünü şöyle tamamlıyor: "bayrak asmayanı...

türk millî mücadele hareketi ve kuva-yi milliye ruhu

türk mill&ıcirc; mücadele hareketi ve kuva-yı milliye ruhuxx. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. bilindiği gibi osmanlı devleti, trablusgarp ve balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve almanya'nın yanında ı. dünya savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. çünkü osmanlı devleti'nin hem zayıf durumda olması, hem de avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.mondros mütarekesi'nden hemen sonra anadolu, müttefik devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. işgallere karşı başlayan millî mücadele'nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istikl&aci...

milli mücadele dönemi (3.bölüm) milli mücadele dönemi bilgiler

milli mücadele dönemi (3.bölüm) misak-ı millîmustafa kemal paşa 27 aralık 1919 tarihinde sivas'tan ankara'ya geldi ve meclisin toplanması için hazırlıklara başladı. sultan vahideddin tarafından 21 aralık 1918'den beri feshedilmiş bulunan mebuslar meclisinin toplanması için yapılan seçimlerde mustafa kemal paşa ilk defa erzurum mebusu olarak parlâmento üyesi oldu. meclis-i mebusan'a seçilen 168 üyenin ancak 72'si istanbul'da 12 ocak 1920 günü açılan meclise katılabilmiştir. meclis-i mebusan'ın faaliyet gösterdiği dönem içerisinde aldığı en önemli karar misak-ı millî'nin kabul ve ilânıdır. müsveddeleri mustafa kemal paşa tarafından hazırlanan misak-ı mill&ic...

islam’da ırkçılık yoktur.

günümüzdeki insanların birçoklarının ırkçılık konusunda büyük yanlışlılara düştüklerini üzülerek müşahede ediyoruz. din olarak islam’ı kabul eden bir müslüman asla ırkçılık yapamaz. tabi ki başlangıçta temel olarak şu bilgileri paylaşmalıyım diye düşünüyorum. herkes yaratılmış olduğu konumundan memnun ve mutlu olmalıdır. bunu somut bir örnek ile açıklıyayım. allah (c.c.) beni türk olarak yaratmıştır. bundan şeref duyuyorum. rabbime sonsuz kere sonsuz şükrediyorum. tam tersine bir başkası da arap olarak yaratılmış, o da bu konumundan şeref duyabilmelidir. ancak; karıştırılan yanlış yorumlanan en can alıcı nokta ise bu farklı ırktan oluşumuzu bir &u...

muhafaza-i hukuk cemiyeti - müdafa ı hukuk ruhu

xx. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. bilindiği gibi osmanlı devleti, trablusgarp ve balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve almanya'nın yanında ı. dünya savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. çünkü osmanlı devleti'nin hem zayıf durumda olması, hem de avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.  mondros mütarekesi'nden hemen sonra anadolu, müttefik devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. işgallere karşı başlayan millî mücadele'nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin hu...

bu dünya hepimize yetebilir

nedendir savaşlar?nedendir bunca kıyım?nedendir vuruşma, öldürüşme?bir insan, bir başka "insan"ı köpeklere parçalatabilir mi? ya bunu yapan insan değildir, ya da parçalanan. iyi bakın çocuğun gözlerine. korku o kadar gerçek ki! ellerinizi uzatsanız, tutabileceksiniz ekranlarınızın başında.7 yaşındaki bu çocuğun annesini ve babasını parçalayan, kendini işte bu "güvercin korkaklığına" terk eden zihniyet nedir?savaş!!!peki savaş nedir? gerçekten millilik mi vardır savaşta? yoksa tek konu para mıdır?savaşlarda millilik ya da din ikinci plandadır. ancak bu görüşlere mensup insanlar, savaş sırasında bu iki kavramı oldukça sık kullanarak yine bu görüşlere mensup insanların manevi duygularını ...

büyük türk tarihi 9

türk millÎ mücadele harekatı ve kuva-yı milliye ruhu   girişxx. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. bilindiği gibi osmanlı devleti, trablusgarp ve balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve almanya'nın yanında ı. dünya savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. çünkü osmanlı devleti'nin hem zayıf durumda olması, hem de avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.  mondros mütarekesi'nden hemen sonra anadolu, müttefik devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. işgallere karşı başlayan millî mücadele'nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin hukuken tasvip ve teyit edilmes...

milli mücadele dönemi

milli mücadele dönemitürk millÎ mücadele hareketi ve kuva-yı milliye ruhuxx. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. bilindiği gibi osmanlı devleti, trablusgarp ve balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve almanya’nın yanında ı. dünya savaşı’na girmek zorunda kalmıştır. çünkü osmanlı devleti’nin hem zayıf durumda olması, hem de avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.mondros mütarekesi’nden hemen sonra anadolu, müttefik devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. işgallere karşı başlayan millî mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin hukuken tasvip ve teyit...

performans ödevi.atatürk ve eğitim

atatürk ve eğitimatatürkün eğitime verdiği önem ve eğitim alanında yaptıklarıprof. dr. nuray senemoğlu     atatürk’ün, söylevlerine, gerçekleştirdiği devrimlere, ortaya koyduğu ilkelere yaşamında onunla doğrudan etkileşimde bulunma olanağına sahip olmuş kişilerin anılarına baktığımız zaman, onun çok başarılı bir asker, iyi bir politikacı, tam bir devlet adamı, nitelikli bir ekonomist, mükemmel bir yönetici ve her şeyden önce de eşsiz bir eğitimci, hatta bir eğitim bilimci olduğunu görüyoruz.     atatürk bir ulusun yaşamında eğitimin önemini belki de en iyi anlamış, anlatmış devlet kurucusu ve cumhurbaşkanı idi.     ona göre, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerede bir problem varsa onun temelinde eğitim yatmaktadır.     &nb...

milli mücadele 3.bölüm

milli mücadele dönemi (3.bölüm)  misak-ı millî mustafa kemal paşa 27 aralık 1919 tarihinde sivas'tan ankara'ya geldi ve meclisin toplanması için hazırlıklara başladı. sultan vahideddin tarafından 21 aralık 1918'den beri feshedilmiş bulunan mebuslar meclisinin toplanması için yapılan seçimlerde mustafa kemal paşa ilk defa erzurum mebusu olarak parlâmento üyesi oldu. meclis-i mebusan'a seçilen 168 üyenin ancak 72'si istanbul'da 12 ocak 1920 günü açılan meclise katılabilmiştir.   meclis-i mebusan'ın faaliyet gösterdiği dönem içerisinde aldığı en önemli karar misak-ı millî'nin kabul ve ilânıdır. müsveddeleri mustafa kemal paşa tarafından hazırlanan misak-ı millî metni meclis-i mebusan'ın 22 ocak 1920 tarihli gizli oturumunda ele alınmış üzerind...

milli mücadele dönemi (3.bölüm) - misak-ı millî ve kuva-yı milli

milli mücadele dönemi (3.bölüm)   misak-ı millî mustafa kemal paşa 27 aralık 1919 tarihinde sivas'tan ankara'ya geldi ve meclisin toplanması için hazırlıklara başladı. sultan vahideddin tarafından 21 aralık 1918'den beri feshedilmiş bulunan mebuslar meclisinin toplanması için yapılan seçimlerde mustafa kemal paşa ilk defa erzurum mebusu olarak parlâmento üyesi oldu. meclis-i mebusan'a seçilen 168 üyenin ancak 72'si istanbul'da 12 ocak 1920 günü açılan meclise katılabilmiştir.   meclis-i mebusan'ın faaliyet gösterdiği dönem içerisinde aldığı en önemli karar misak-ı millî'nin kabul ve ilânıdır. müsveddeleri mustafa kemal paşa tarafından hazırlanan misak-ı millî metni meclis-i mebusan'ın 22 ocak 1920 tarihli ...

halk kültürü

  küreselleşme olgusu karşısında halk kültürü         türk halk kültürü .halkın dil, kültür, duygu, düşünce ve beğenisiyle oluşturup yaşatılan, geçmişten günümüze gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir. kültür mirası, insanlığın ortak mirasıdır. her millet hatta her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması, bu mirasın içinde gerçekleşir. kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. halk kültürü ürünleri halk arasında mayalandığı için, halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. halk kültürü toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !