× "

mirahor camii ve mirahor türbesi

" arama sonuçları

niyazi-i mısri kaddese'llahü sırrahu'l azizin hayatı

niyâz&ıcirc;-i mısr&ıcirc; kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin hayatı ana başlıklar: niyâz&ıcirc;-i mısr&ıcirc; divan-ı ilâhiyyat ve açıklaması   niyâzî-i mısrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîz halvetî târikatının niyaziyye veya mısriyye kolunun kurucusu, bü­yük bir mutasavvıf ve şeyhtir. yunus’un yolunu takip eden mısrî, cezbeli ve coşkun bir şairdir. genç osman’ın tahta çıktığı yıl, 12 rebi’ül-evvel 1027 (8 şubat 1618) cuma günü malat­ya’da doğmuştur. hatıraları’nda “fakir 1027 senesinde dünyaya gel­mişim d...

çankırıda gezilecek yerler

  emir karatekin bey türbesi: çankırı kalesi'nin içindedir. danişmentliler dönemi (14. yüzyıl) eserlerinden olup tuğla ve moloz taştan yalın bir yapıdır. içinde karatekin bey ve çocuklarına ait dört adet sanduka bulunmaktadır. mimari özelliğinden ziyade çankırı fatihi karatekin bey'in türbesi olduğu için önem arz etmekte ve ziyaretçi çekmektedir. şeyh mehdi türbesi: merkez ilçede karataş mahallesi kayabaşı mevkiindedir. yapı olarak mimari bir değer taşımamakla birlikte çankırı’nın ilk fethinde bulunduğu bilinen şeyh mehdi’nin kabri olduğu için manevi değeri vardır. şeyh mehdi’nin doğum yeri ve tarihi bilin¬memekte, 1272 m. yılınd...

gezilecek yerler

türbeler emir karatekin bey türbesi: çankırı kalesi'nin içindedir. danişmentliler dönemi (14. yüzyıl) eserlerinden olup tuğla ve moloz taştan yalın bir yapıdır. içinde karatekin bey ve çocuklarına ait dört adet sanduka bulunmaktadır. mimari özelliğinden ziyade çankırı fatihi karatekin bey'in türbesi olduğu için önem arz etmekte ve ziyaretçi çekmektedir. şeyh mehdi türbesi: merkez ilçede karataş mahallesi kayabaşı mevkiindedir. yapı olarak mimari bir değer taşımamakla birlikte çankırı’nın ilk fethinde bulunduğu bilinen şeyh mehdi’nin kabri olduğu için manevi değeri vardır. şeyh mehdi’nin doğum yeri ve tarihi bilin¬memekte, 1272 m....

osmanlı devleti'nin balkanlar'da bıraktığı mimari eserl

balkanlardaki türk eserlerinden bazıları: arnavutluk - tiran: kaplan paşa türbesi korça: mirahor camii ve mirahor türbesi işkodra: buşatlı mehmet paşa camii vlora: muradiye camii berat: bekârlar camii elbasan: çarşı hamamı bosna hersek - sarayevo: ferhat bey camii bursa bedesteni travnik: süleyman paşa camii banyaluka: ferhat bey camii mostar: saruca ibrahim paşa camii kladanj: hacı bali bey camii odzak: çarşı camii visoko: tekke tuzla: cami bulgaristan - filibe(plovdiv): perşembe pazarı camii razgrad: ibrahim paşa camii köstendil: fatih camii provadija: abdulaziz camii selvievo: malkoç bey türbesi karlovo: karlı ili mehmed bey camii hırvatistan - zadar: valpovo han dırniş: cami osijek: kaleiçi musta...

balkanlar'da osmanlı izleri

sultan murad türbesi - kosova -sinan paşa camii - prizren -muradiye camii - avlonya - arnavutlukbekarlar camii - arnavutluk -kir nehri üzerinde köprü - işkodra - arnavutlukethem bey camii - tiran - arnavutlukyeni camii - banya luka - bosna hersekmostar köprüsü - bosna hersek -gazi hüsrev bey camii - sarajevo - saray bosnahacı veysel camii - buinovitsa - bulgaristancebel camii - cebel - bulgaristanmustafa paşa köprüsü - bulgaristan -eski camii - yanbolu - bulgaristan -pirlepe camii - makedonya - osmanlı yapılarıyla bezenmiş bir semt - yunanistan -   sultan murad türbesibosna-hersek'teki konyiç köprüsü'camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adetmadereseler 142- 4 adetmektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma bulgar okulu3200 adet tekke ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet imaretler aşevleri 42...

güzel ülkemiz türkiyemiz

türbeleremir karatekin bey türbesi: çankırı kalesi'nin içindedir. danişmentliler dönemi (14. yüzyıl) eserlerinden olup tuğla ve moloz taştan yalın bir yapıdır. içinde karatekin bey ve çocuklarına ait dört adet sanduka bulunmaktadır. mimari özelliğinden ziyade çankırı fatihi karatekin bey'in türbesi olduğu için önem arz etmekte ve ziyaretçi çekmektedir.şeyh mehdi türbesi: merkez ilçede karataş mahallesi kayabaşı mevkiindedir. yapı olarak mimari bir değer taşımamakla birlikte çankırı’nın ilk fethinde bulunduğu bilinen şeyh mehdi’nin kabri olduğu için manevi değeri vardır. şeyh mehdi’nin doğum yeri ve tarihi bilin¬memekte, 1272 m. yılında vefat ettiği...

ısparta'nın ilçeleri

                                                aksu             aksu ilçesinin içinde bulunduğu anamas yöresinin, yörede yapılan kazı­lardan anlaşıldığına göre ilk çağlardan beri iskana açık olduğu görülmek­tedir. anamas adının aslı luwi dilinde ana (wa)-(u)ma, “yamaç halkı” öğe­lerinden türetilmiş olan anama dır. yörede eğirdir gölünün güney­do­ğu­sundaki yılanlıovada bulunan bir yerleşme merkezinin tarihi timbriada kenti olduğu w.m. ramsay tarafından ortaya konmuştur. timbri...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !