× "

miras

" arama sonuçları

türk medeni kanunu - miras hukuku 1. kısım (madde 495-574)

  üçüncü kitap miras hukuku birinci kısım mirasçılar birinci bölüm yasal mirasçılar   a. kan hısımları ı. altsoy madde 495.-mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. ıı. ana ve baba madde 496.-altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. bir tarafta hiç mirasçı bulu...

islami miras hesaplama, feraiz programı

islami miras hesaplama, feraiz programı miras hesabı - feraiz.rar ölenin geride bıraktığı mal ve haklar. çoğulu "mevârîs"tir. kelimenin "vrs" kökünden "irs" mastarı, bir kimsenin malının ölümünden sonra şer'î mirasçılarına intikal etmesi demektir. aynı kökten, "tevârüs"; karşılıklı mirasçı olmak veya bir kimsenin diğerine mirasçı olması; "vâris" mirasçı; "mûris", miras bırakan; "terike", ölenin bıraktığı miras anlamlarında kullanılır. miras ilmi anlamında kullanılan başka bir terimde "ferâiz"dir. bunun tekili olan "farîza"; farz, belirli pay, hisse dem...

dünya miras listesinde türkiye...

dünya miras listesinde türkiye... bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda sözkonusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yokolan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla unesco’nun 17 ekim – 21 kasım 1972 tarihleri arasında paris’te toplanan 16. genel konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 kasım 1972’de “dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme” kabul edilmiştir. türkiye, bu sözleşmeyi 23 mayıs 1982 tarihinde ...

dünya miras listesinde türkiye...

dünya miras listesinde türkiye... bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda sözkonusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yokolan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla unesco’nun 17 ekim – 21 kasım 1972 tarihleri arasında paris’te toplanan 16. genel konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 kasım 1972’de “dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme” kabul edilmiştir. türkiye, bu sözleşmeyi 23 mayıs 1982 tarihinde ...

miras -giriş bölümü

aramıza hoş geldin. lütfen rahatla ve otur. burasını yuvan olarak görebilirsin artık. neler hissettiğini çok iyi biliyoruz. çünkü bizler de aynı duyguları yaşadık. ben mirasla tanıştığımda henüz 9 yaşındaydım. bak şimdi saçlarım bile ağardı. zaman bizim gibi varlıklar için ne kadar da hızlı geçiyor. bir sabah odamdan çıkarken, boynumda bir ağırlık hissetim. kalp gibi atıyordu damarlarım. sandalyede otura kaldım. beni okula bırakırken, yaşadıklarımdan bahsettim anneme. annem “benim okula gitmemek için yalan söylediğimi düşünüyordu.” bunları ben , o konuşmadan hissediyordum. o gün çok korkmuştum. daha dün olmuş gibi hatırlıyorum. annem’e cevap veremeden gözler...

miras

miras diğer varlık kandan miras opsiyon kukla dost bağlantısız şizofrenlik var olmayan yabancı miras olan özel kan damarlardan geçerken, nitelikler kazandırdığı varlığın zihninde de bazen aynı oranda karışıklıklar yaratır. miras, varlığın gördüklerini görülmemesi gerekenlerle, duyduklarını duyulmaması gerekenlerle karıştırmasına sebebiyet verir. yaşadıkları ne gerçek, ne de hayaldir. varlık kendi yarattığı, bu farklı dünyada yaşamını sürdürür. ne bedende kalır, ne de bedenden uzaklaşır. kukla dost miraslı nispeten az kullandığı el için bir kukla yapar. yada kuklayla bir vesile ile tanışır. onun yaşadığını, hissettiğini ve konuşabildiğini düşünür. “o” görüşlerine önem verdiği bir dost...

miras çeşitleri

herşey bir gece uykumdan irkilerek, uyanmamla başladı. kalbim fırlıycak gibi atıyordu. ışıklar kapalıydı kapalı olmasına, ama neden bu kadar rahat görebiliyordum ? kollarım ağrıyordu. pijamamı sıyırınca, damarlarımın buz mavisi renkte parladığını gördüm. kafamı aynaya doğru çevirdim. şah damarlarımın olduğu yerler adeta bir fener gibi parlıyordu. 1) muhakeme :hafıza – üstün muhakeme –yorum – bilgi – aktarım –akıl (k) 2) acı kudret: damarlarındaki gücü fiziksel kuvvetine aktarma (k) 3) diğer varlık: kuklatan – şizofrenik arkadaş – dünya dışı halisülasyon – ikincil kişilik (ı) 4) ışığa hakimiyet: ışık kullanımı – şifa – aura – ışık hasarı (ı) 5) gaip: kader – rüyay...

dünya miras listesinde türkiye

dünya miras listesinde türkiye dünya miras listesinde türkiye... bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda sözkonusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yokolan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla unesco’nun 17 ekim – 21 kasım 1972 tarihleri arasında paris’te toplanan 16. genel konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 kasım 1972’de “dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme” kabul edilmiştir. türkiye, bu sözleşmeyi 23 mayıs 1982 tarihinde onaylanmış ve 1983 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş...

unesco dünya miras listesi'nde türkiye

  dünya miras listesi'nde türkiye...   unesco dünya miras sözleşmesine 1983 yılında imza atan ülkemiz, kültür ve tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü'nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar dünya miras listesine 9 yeri kayıt ettirmiştir. bu yerlerden istanbul, safranbolu, boğazköy, nemrut dağı, xanthos-letoon, divriği ulu camii ve darüşşifası, truva arkeolojik kenti kültürel, pamukkale ve göreme-kapadokya hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.  dünya miras listesi'ndeki doğal ve kültürel varlıklarımızsıra noniteliğivarlığın adıdünya miras listesi'ne alınma t...

eski toplumda kız ve erkek çocukların miras paylaşım düzeni (1)

paris 11.01.2004 safa kaçmaz   eski toplumda, küçük ve büyük oğul ayrımının anlamı ve nedenlerine daha önceki yazılarımızda değinmiştik. bu konuyu şimdi de, sümer ve babil döneminin miras paylaşım kayıtları ile bağlantılı olarak incelemeye çalışalım. kutsal kitaba göre, büyük oğul (fils ainé) kabil-kain, küçük erkek kardeşi (frére cadét) habil'i, ‘ağabeylik hakkı’ nedeniyle öldürmüştü. bu olaydan sonra, tanrı yehova, sonraki ‘ilk gelen’in, onu öldürmemesi için kain-kabil’in üzerine bir işaret koymuştu.   dikkatlice incelenirse görülecektir ki, 'ilk doğan...

miras hukuku

miras hukuku   miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. muris, ölümüyle birlikte malvarlığı mirasçı dediğimiz kişilere geçen kimsedir. malvarlığının miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir. kişinin sağlığında elde ettiği hak ve borçlardan oluşan malvarlığı ölümünde tereke adını alır.   ı-kanuni mirasçılık   bu tür mirasçılık, muris ile mirasçı arasındaki aile ilişkilerine veya tabiiyet (uyrukluk) bağına da...

eski toplumda kız ve erkek çocukların miras paylaşım düzeni (1)

    paris 11.01.2004 safa kaçmaz   eski toplumda, küçük ve büyük oğul ayrımının anlamı ve nedenlerine daha önceki yazılarımızda değinmiştik. bu konuyu şimdi de, sümer ve babil döneminin miras paylaşım kayıtları ile bağlantılı olarak incelemeye çalışalım. kutsal kitaba göre, büyük oğul (fils ainé) kabil-kain, küçük erkek kardeşi (frére cadét) habil'i, ‘ağabeylik hakkı’ nedeniyle öldürmüştü. bu olaydan sonra, tanrı yehova, sonraki ‘ilk gelen’in, onu öldürmemesi için kain-kabil’in üzerine bir işaret koymuştu.   dikkatlice incelenirse görülecektir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !