× "

mitolojisinde

" arama sonuçları
türk <b>mitolojisinde</b> “demir dağ” motifi

türk mitolojisinde “demir dağ” motifi

  göktürk’lerin dişi kurtlu   menşe efsanesinde, demir-dağdan  pek söz açılmaz. fakat tam mânâsı ile, ergenekon efsanesinin daha güzel bir prototipidir. güney sibirya ve altay’daki türk mitolojisinde demir-dağlara çok rastlanır. meselâçocuklar kutsal bir taya biniyorlar. tay çocukları aldığı gibi demir-dağa gö­türüyor. tann, ak-han’ın çocuklarına fenalık gelmesin diye atın ayaklarını kılıç yapı­yor. bu sırada, kalay-han’ın, “40 boynuzlu boğa” sına rastlıyorlar ve boğayı öldürüp, geri dönüyorlar. bazılarına göre bu demir dağ, ak-deniz’in ötesinde bulunuyordu 2...

enki, sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. dah

enki, sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. daha sonraları babil mitolojisinde ea olarak anılmıştır. enki'nin baş tapınağı eridu'daki é-engur-ra yani "(su) derinliğin evi"dir. enki, me olarak anılan kutsal güçlerin koruyucusuydu. enki, sümer panteonunun tepesindeki 4 yaratıcı tanrıdan biridir. (diğerleri enki'nin babası olan anu, enlil'in annesi olan ninhursag/ki ve babası olan an'dır) panteonda yeri an ve enlil'den sonra gelmesine karşın zamanla an'ın önemini kaybetmesi ile 2 sıraya yükselmiştir. sümer panteonunun en güçlü tanrısı enlil olmasına karşın icra edici olan tanrı enki idi. bu yüzden sümer destanlarında adına en çok rastlanan tanrıdır. su tanrısı olarak sınıflandırılmıştır. sümer ülkesine bereket veren dicle ve fırat nehirleri enki'nin penisinden fış...

mısır mitolojisinde isimler

mısır mitolojisinde isimler amen(amon,amun,ammon,amoun) "amen" "sakli olan" demektir.teb'in bas tanrisidir.esi ame -net'le birlikte ilk tanrilardan biridir.kutsal hayvanlari kaz ve koçtur.orta krallik döneminde sadece yerel bir tanriydi ama tebliler misir'a hakim olunca amen önemli bir tanri oldu.18.hanedan'dan itibaren tanrilarin krali oldu.ünlü amen tapinagi karnak,dünyanin en büyük dinî yapisidir.yeni krallik boyunca amen'in esi mut olarak kabul edildi.bu ikilinin çocugu ay tanrisi olarak bilinen khons(chons)'tur. amen-ra(amon-re) amen rahipleri tarafindan yeni krallik'a geçisi saglamasi için tasarlanmis karma bir tanridir.bu amen'in gücünü ra'ya yansitir (veya tam tersi) anubıs(anpu,ano-oobist) anubis,nephthys ve seth'in(bazi efsanelere göre osiris ve ısis'in) ogl...

orion, yunan mitolojisinde çok tanınmış bir avcı. kendisini öldü

orion, yunan mitolojisinde çok tanınmış bir avcı. kendisini öldürebilecek başka bir varlık olmadığını iddia edince tanrıça hera orion’a kızar ve onu sokması için bir akrep gönderir. orion sopasıyla akrepi öldürür ama ölmeden önce orion’u sokar. orion’un ölümüne üzülen yedi kızkardeşler ağlar. kızkardeşlere kıyamayan zeus, orion ve akrebi gökyüzüne yerleştirir. ancak akrebin zehrini tatmış olan orion gökyüzünde akrepten sürekli kaçar. akrep doğarken orion batar......

türk mitolojisinde uzaylı yorumları

türk mitolojisi ve antik astronotlar bugüne kadar sizlere eski mısır, yunan, aztek, maya ,inka, polinezya ve diğer antik kültürlerin dünyadışı ilişki varsayımlarını öneren görüşleri sunduk. bunların hemen tamamı, danikenizm ve benzeri yaklaşımlardan oluşuyordu. bu kez, dünyada ilk olarak hatta daniken´ın bile öngörmedeği bir pencereyi açıyor ve türk mitolojisi ile dünyadışı zekanın ilişkisini varsayıyoruz. aynı yaklaşım biçimi, yaratılış ve benzeri mitleri de içeriyor.. çadıra giren mavi gözlü, parlak giysili, sarışın adam; "han-name"ye göre cengiz han´ın alanko-a çadırında yatarken, pencereden birden parlak bir ay girmiş ve alanko-a&acu...

hint mitolojisinde kadının yaradılışı

hint mitolojisinde kadının yaradılışı tanrı, yaprağın hafifliğini ceylanın bakışını güneş ışığının kıvancını sisin gözyaşını aldı rüzgarın kararsızlığını tavşanın ürkekliğini buna ekledi onların üzerine taşların sertliğini balın tadını    kaplanın yırtıcılığını ateşin yakıcılığını kışın soğuğunu saksağanın gevezeliğini kumrunun sevgisini kattı bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı yarattığı kadını ,erkeğe armağan etti hint mitolojisinde erkeğin yaradılışı tanrı, kaplumbağanın yavaşlığını boğanın bakışını fırtına bulutlarının kasvetini tilkinin kurnazlığını boranın dehşetini aldı sülüğün yapışkanlığını ...

pandoranın kutusu,yunan mitolojisinde pandora,pandoranın hikayes

prometheus'un kurnazlıkla çalarak insanlara verdiği akıl onları şımartınca zeus o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan insan topluluğuna ceza vermek istedi ve onlara kadını gönderdi. zeus , oldukça başarılı bir usta olan oğlu hephaistos'tan kadını yaratmasını istedi. hephaistos babasının isteği üzerine çamuru su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte bir kadın vücudu yarattı. olympos'ta oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan aphrodite'in vücudunu model olarak kullanmıştı. heykel bitince onun kalbine ruh yerine bir kıvılcım koydu. o zaman heykelin gözleri açıldı. kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuşmaya başladı. onu süslemek için bütün tanrılar ve tan...

hint mitolojisinde kadın ve erkeğin yaradılışı

hint mitolojisinde kadın ve erkeğin yaradılışıhint mitolojisinde kadının yaradılışıhanımlar, şımarmak yok...)tanrı, yaprağın hafifliğiniceylanın bakışınıgüneş ışığının kıvancınısisin gözyaşını aldırüzgarın kararsızlığınıtavşanın ürkekliğini buna ekledionların üzerine taşların sertliğinibalın tadını kaplanın yırtıcılığınıateşin yakıcılığınıkışın soğuğunusaksağanın gevezeliğinikumrunun sevgisini kattıbütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptıyarattığı kadını ,erkeğe armağan ettihint mitolojisinde erkeğin yaradılışıtanrı, kaplumbağanın yavaşlığınıboğanın bakışınıfırtına bulutlarının kasvetinitilkinin kurnazlığınıboranın dehşetini aldısülüğün yapışkanlığınıkedinin yaramazlığınıhindinin kabarışınıgergedan derisinin sertliğini onlara ekledib...

türk mitolojisinde kırgızlar - ay ve güneş motifi

türk mitolojisinde kırgızlar (ay ve güneş motiflerinin kırgız kültüründeki yeri)türk mitolojisinde “ay” ve “güneş” motiflerinin çok özel bir yeri vardır. islâmiyet’ten önce “gök-tanrı” inancına sahip olan türklerin efsanelerinde gök cisimlerine verilen önem büyüktür. türkler, tanrının göklerde olduğuna ve gök cisimlerinin de ilâhi bir güce sahip olduklarına inanırlardı. asya’da, en eski tarihi geçmişe sahip olan halklardan birisi de kırgız türkleridir. kırgız türklerinde, ay ve güneş motifleri ile ilgili çok eski efsanelerin yanında çok yeni efsaneler de mevcuttur. özellikle güneş...

hint mitolojisinde kadın ve erkek

hint mitolojisindekadının yaradılışıtanrı, yaprağın hafifliğiniceylanın bakışınıgüneş ışığının kıvancınısisin gözyaşını aldırüzgarın kararsızlığınıtavşanın ürkekliğini buna ekledionların üzerine taşların sertliğinibalın tadını    kaplanın yırtıcılığınıateşin yakıcılığınıkışın soğuğunusaksağanın gevezeliğinikumrunun sevgisini kattıbütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptıyarattığı kadını ,erkeğe armağan ettihint mitolojisindeerkeğin yaradılışıtanrı, kaplumbağanın yavaşlığınıboğanın bakışınıfırtına bulutlarının kasvetinitilkinin kurnazlığınıboranın dehşetini aldısülüğün yapışkanlığınıkedinin yaramazlığınıhindinin kabarışınıgergedan derisinin sertliğini onlara ekledibunların üzerine ayının kabalığınıbukalemunun şıpsevdiliğ...

hint mitolojisinde kadın ve erkeğin yaradılışı

tanrı, yaprağın hafifliğini ceylanın bakışını güneş ışığının kıvancını sisin gözyaşını aldı rüzgarın kararsızlığını tavşanın ürkekliğini buna ekledi onların üzerine taşların sertliğini balın tadını kaplanın yırtıcılığını ateşin yakıcılığını kışın soğuğunu saksağanın gevezeliğini kumrunun sevgisini kattı bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı yarattığı kadını ,erkeğe armağan etti hint mitolojisinde erkeğin yaratılışı tanrı, kaplumbağanın yavaşlığını boğanın bakışını fırtına bulutlarının kasvetini tilkinin kurnazlığını boğanın dehşetini aldı sülüğün yapışkanlığını kedinin yaramazlığını hindinin kabarışını gergedan derisinin sertliğini onlara ekledi bunların üzerine ayının kabalığını bukalemunun şıpsevdiliğini sivrisineğin vızılt...

türk mitolojisi, mit, mitoloji, türk mitolojisinde mitolojik öge

türk mitolojisitürk mitolojisi, tarihi türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. eski efsaneler, türk halklarının eski ortak inancı tengricilikten öğeler taşır. bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. ayrıca tarihi türk halklarının temasa geldikleri zerdüştlük, mani dini ve budizm'de türklerin mitolojisinde izler bırakmıştır. bu yüzden genel bir tanım olan türk mitolojisine, halkların çeşitliliği ve inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa türk mitolojileri demek daha doğru olabilir. ...

aborjin mitolojisi --dogon yerlileri mitolojisinde nommonun gem

  aborjin mitolojisi   avustralya yerlileri pek çok klan ve dil grubuna ayrıldıklarından bir bütün olarak aborjin mitolojisinden söz etmek imkansızdır. buna rağmen genel olarak bu mitolojiler arasında benzerlikler bulmak mümkündür. avustralya aborjin kültürü pek çok bakımdan doğaya dayalıdır. mitolojik kahramanların çoğu hayvanlardır. ortak mitolojik temalardan biri düşzamanıdır (dreamtime) unsurlar alchera (mit) alcheringa - aborjinlerin düşzamanı için kullandıkları terim altjira - aranda kabilesi gök tanrısı. anjea - bolluk tanrıçası bagadjimbiri - iki kardeş ve yaratışı tanrı bahloo - ay tanrıçası baiame - kamilaroi kabilesinin atası ve yönetici tanrısı bamapana - murngin halkının hilekar kahramanı banaitja - yaratıcı tanrı beralku - ölüler ada...

yunan mitolojisinde insan gerçeği

mitoloji uygarlıkları ve yunan uygarlığı görmekte olduğumuz eski uygarlıklar birer mitoloji uygarlığıdır. eskiçağ’ı yunan uygarlığına kadarki uygarlık etkinlikleri dönemi ve yunan-latin uygarlığı dönemi olmak üzere ikiye ayırırsak, birinci dönemin kültür değerleri açısından tam tamına mitolojik özellikler gösterdiğini, ikinci dönemin mitolojik düşünceden ussal düşünceye ya da hatta felsefeye geçiş dönemi olduğunu söyleyebiliriz. mitoloji dönemleri ussal düşüncenin henüz yetkin bir düzeye ulaşmadığı, usun henüz yeterince gelişmediği, imgelemin usa egemen olduğu ya da usun imgelemi denetleyecek güçte olmadığı dönemlerdir. bu dönemlerde insanla ve evrenle ilgili araştırmalar her zaman olağanın sınırlarını aşan bir takım tasarımlar içinde, ama gene de gerçekçi bir düzeyde, insan ve ev...

yunan mitolojisinde ilk kadının yaratılması /pandora nın kutusu

  yunan mitolojisinde ilk kadının yaratılması     prometheus'un kurnazlıkla çalarak insanlara verdiği akıl onları şımartınca zeus o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan insan topluluğuna ceza vermek istedi ve onlara kadını gönderdi. zeus , oldukça başarılı bir usta olan oğlu hephaistos'tan kadını yaratmasını istedi. hephaistos babasının isteği üzerine çamuru su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte bir kadın vücudu yarattı.     olympos'ta oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan aphrodite'in vücudunu model olarak kullanmıştı. heykel bitince onun kalbine ruh yerine bir kıvılcım koydu. o zaman heykelin gözleri açıldı. kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuşmaya başladı. onu süslemek için bütün tanrıla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !